Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Türk ve Dünya Tarihi

 
Eski21-11-2008, 21:26   #1
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON
Arrow 1919 - 1932 Yılları arası

1919 Yılı


· 2 Ocak 1919 Lord Curzon'un, "Doğu Trakya'daki Türkler ile Batı Anadolu'daki Rumlar mübadele edilmelidir" yolundaki muhtırası açıklandı.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 7 Ocak 1919 İngilizler, Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istedi.
· 10 Ocak 1919 İngilizler, Bağdat'ı işgal etti.
· 10 Ocak 1919 Türk birlikleri, Medine'yi teslim etti.
· 12 Ocak 1919 İngilizler, Kars'a girerek bazı mevkiilere yerleşti.
· 13 Ocak 1919 İstanbul'da ikinci Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti kuruldu. (3 Mart'ta istifa etti. İlk kabinesi : 11.11.1918'de kurulmuştu.)
· 14 Ocak 1919 Hadımköy - Kuleliburgaz demiryolu istasyonları, Yunanlılarca işgal edildi. (Daha sonra Şark Demiryolları Müdürlüğü Fransızlarca işgal edildi).
· 15 Ocak 1919 İngilizler, Haydarpaşa Garı'nı işgal etti.
· 17 Ocak 1919 Kars'ta 2. İslam Şurası toplandı.
· 18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı toplandı.
· 22 Ocak 1919 Türk Kuvvetleri, Batum'u boşalttı.
· 22 Ocak 1919 Bir İngiliz birliği, Konya'ya girdi.
· 22 Ocak 1919 Hürriyet ve İtilaf Fırkası, yeniden çalışmaya başladı.
· 26 Ocak 1919 Nurettin Paşa, İzmir Valisi olarak göreve başladı.
· 30 Ocak 1919 İttihat ve Terakki Fırkası'nın 27 üyesi, Divan-ı Harbe verildi.
· 2 Şubat 1919 Venizelos, Paris Barış Konferansı'nda Ege Adalarının, Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını istedi.
· 5 Şubat 1919 Meşrutiyetin ilanı üzerine, 24.7.1908'de kaldırılmış olan sansür, yeniden İstanbul'da yürülüğe kondu. (Kaldırılışı : 4 Ekim 1922)
· 7 Şubat 1919 İngiliz Mareşali Allenby, İstanbul'a geldi.
· 8 Şubat 1919 23.11.1918'de, İstanbul'a vapurla gelmiş olan, Doğu Orduları Başkomutanı General Franchet D'Esperey, görkemli bir törenle İstanbul'a girdi.
· 9 Şubat 1919 Mareşal Allenby, İstanbul Hükümeti'ne muhtıra verdi.
· 12 Şubat 1919 Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, kuruldu.
· 14 Şubat 1919 Nurettin Paşa, 17. Kolordu Komutanlığına atandı.
· 19 Şubat 1919 İstanbul'da "Teali-i İslam Cemiyeti" kuruldu.
· 19 Şubat 1919 Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, kuruldu.
· 22 Şubat 1919 Maraş, İngilizler tarafından işgal edildi.
· 1 Mart 1919 Paris Konferansı'nda, İngiliz ve Fransız delegeleri, Anadolu'da Yunanlılara arazi verilmesini önerdi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 4 Mart 1919 Bir gün önce istifa eden Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti yerine, Damat Ferid Paşa'nın Hükümeti geldi.
· 6 Mart 1919 İstanbul Rumları, bazı taşkınlıklar yaparak saldırılar gerçekleştirdi.
· 7 Mart 1919 Fransızlar, Kozan'ı işgal etti.
· 8 Mart 1919 Zonguldak ve Ereğli, Fransızlar tarafından işgal edildi. (Kurtuluşu:20-21.6.1921)
· 13 Mart 1919 Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'da 15. Kolordu komutanlığına atandı. (3 Mayıs'ta Erzurum'a geldi)
· 14 Mart 1919 Yunanlıların çıkarma planını, İngiltere Başkanı Lloyd George, Fransa Başkanı Clemenceau, İtalya Başkanı Orlando, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, Paris'te kabul ettiler.
· 15 Mart 1919 İstanbul'da, Arnavut Teavün Cemiyeti kuruldu.
· 19 Mart 1919 İzmirli bir heyet, padişahla görüştü.
· 19 Mart 1919 İzmir Müdafa-i Hukuk kongresi toplandı.
· 19 Mart 1919 Mustafa Kemal Erzurum'a, örgütlenmeyi anlatan bir mektup gönderdi.
· 24 Mart 1919 İngilizler, Urfa'yı işgal etti.
· 28 Mart 1919 İtalyanlar, Antalya'yı işgal etti.
· 30 Mart 1919 İngilizler, Merzifon'u işgal etti.
· 30 Mart 1919 Damat Ferid Paşa, İngiltere'nin himayesini sağlamak üzere, Amiral Calthorphe'a bir proje verdi.
· 2 Nisan 1919 9. Ordu kaldırıldı, yerine 15. Kolordu kuruldu.
· 3 Nisan 1919 Kazım Karabekir Paşa, 15. Kolordu komutanlığına tayin edildi.
· 10 Nisan 1919 Boğazlıyan Kaymakamı, İstanbul'da idam edildi.
· 13 Nisan 1919 Kars, İngilizler tarafından işgal edildi.
· 16 Nisan 1919 Fransızlar, Afyonkarahisar'ı işgal etti.
· 20 Nisan 1919 Gürcü Birlikleri, Ardahan'a girdi.
· 24 Nisan 1919 İtalyan askerleri, Konya'ya girdi.
· 30 Nisan 1919 Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi oldu. (Bu ordu yeniden kuruldu)
· 5 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a atanma emri, Takvimi Vekayi'de yayınlandı.
· 5 - 6 Mayıs 1919 İngiltere Başkanı Lloyd George, Paris'te Barış Konferansı'nda Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istedi; Anadolu'daki İtalyan işgallerine karşı çıktı.
· 10 Mayıs 1919 İzmir'in işgali, Paris'te İtilaf Devletlerince kararlaştırıldı.
· 11 Mayıs 1919 Ali Batı ayaklanması başladı.
· 14 Mayıs 1919 Amiral Calthorphe, İzmir'in işgali için nota verdi.
· 14 Mayıs 1919 Genelkurmaybaşkanlığına Cevat Paşa atandı.
· 14 Mayıs 1919 Foça, Karaburun, Urla, Yenikale istihkamları İngiliz, Fransız ve Yunanlılarca işgal edildi.
· 14 - 15 Mayıs 1919 İzmir yurtseverleri, gece Yahudi Maşatlığı (şimdi park)'ında toplanarak "Redd-i İlhak" ilkesini kabul ettiler. Kurulan Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi" halka bir bildiri yayınladı.
· 15 Mayıs 1919 İzmir, İtilaf Devletlerinin desteği ile, Yunanlılar tarafından işgal edildi ve ilk silahlı direniş başladı.
· 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgalinden 4 saat 10 dakika sonra, Denizli Müftüsü Ahmed Hulusi Efendinin başkanlığında, "Denizli Heyeti Milliyesi" kuruldu.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 15-16 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa Hükümeti, yeniden kuruldu.
· 16 Mayıs 1919 Balıkesirliler, işgali protesto ve silahlı mücadele kararı aldı.
· 16 Mayıs 1919 Yunanlılar, Urla ve Seferihisar'ı işgal etti.
· 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, 9 uncu Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmek üzere, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı.
· 17 Mayıs 1919 Refet Bey, (Bele) Sivas'ta 3. Kolordu komutanlığına atandı.
· 18 Mayıs 1919 İstanbul Dar-ül fünunu, (Üniversite) işgali protesto için ilk toplantıyı düzenledi.
· 18 Mayıs 1919 Balıkesirliler, Alacamescid toplantısını düzenledi. Kuvayı Milliye hareketi ve kongre toplanması kararı alındı.
· 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı başladı.
· 19 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa, ikinci hükümetini kurdu.
· 20 Mayıs 1919 İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.
· 20 Mayıs 1919 Albay Bekir Sami, 17. Kolordu komutanlığına atandı.
· 20 Mayıs 1919 Seydiköy Yunanlılarca işgal edildi.
· 21 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya şifre ile düşüncelerini bildirdi.
· 21 Mayıs 1919 16 Nisan'da, Fransızlar tarafından işgal edilen Afyonkarahisar, İtalyanların eline geçti.
· 22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa, Sadaret'e raporunda "Millet tek vücut olup hâkimiyet esasını ve Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir." dedi.
· 22 Mayıs 1919 Kadıköy Mitingi düzenlendi ve Halide Edip, konuşma yaptı.
· 23 Mayıs 1919 Sultanahmet Meydanı'nda ve Sivas'ta mitingler düzenlendi.
· 23 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın bir telgraf çekerek, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile ilk kez temas kurdu.
· 23 Mayıs 1919 Sait Molla, "İngiliz Muhipleri Cemiyeti"nin kurulduğunu belediye başkanlarına bildirdi.
· 25 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa, Havza'ya geldi.
· 26 Mayıs 1919 Yunanlılar, Manisa'yı işgal etti.
· 26 Mayıs 1919 İstanbul'da Şuray-ı Saltanat, İngiliz mandasını kabule karar verdi.
· 27 Mayıs 1919 Yunanlılar, Aydın'ı işgal etti.
· 28 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgaller üzerine mitingler düzenlenmesini bildirdi.
· 28 Mayıs 1919 Ödemiş dolaylarında Yunanlılarla çatışmalar başladı.(İngilizler, İstanbul'da tutukladıkları 67 Türk politika adamını Malta'ya sürdü)
· 29 Mayıs 1919 Ayvalık'ta, Ali Bey (Çetinkaya) komutasında, Yunanlılara karşı direniş başladı.
 
anahtar kelimeler     0
1919 - 1932 Yılları arası
anahtar kelimeler:

1919 - 1932 Yılları arası.


Eski21-11-2008, 21:30   #2
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON

· 2 Haziran 1919 Kazım Özalp, 61. Tümen'de göreve başladı.
· 3 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın mitinglerle ilgili Harbiye Nezareti'ne (Bakanlığa) cevabında : "Milletin heyecanını ve tezâhürât-ı milliyeyi (millî gösterileri) men ve tevkif için (durdurmak için) hiç kimsede kudret ve takat göremem".dedi
· 4 Haziran 1919 Nazilli, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
· 6 Haziran 1919 Müttefik komutanlardan General Milne, Mustafa Kemal Paşa hakkında İstanbul Hükümeti'ne ültimatom verdi.
· 6 Haziran 1919 Damat Ferid ve yanındakiler, Paris Konferansı'na katılmak üzere yola çıktı.
· 8 Haziran 1919 Harbiye Nazırı, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a geri çağırdı.
· 8 Haziran 1919 Rauf Orbay, Ankara'ya geldi.
· 9 Haziran 1919 Aydın Cephesinde, Kuvayı Milliye birliği kuruldu.
· 10 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın tamimi (genelgesi): "İstiklâl-i millîmiz (millî bağımsızlığımız) uğrunda bütün mevcudiyetimle... milletle beraber nihayetine kadar çalışacağıma mukaddesatım namına söz veririm".
· 11 Haziran 1919 Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansına katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.
· 12 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Havza'dan ayrıldı.
· 12 Haziran 1919 Alaşehir'de oluşturulan gönüllü müfreze ile Yunan kuvvetleri çarpıştı.
· 13 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Amasya'da bir heyeti kabul etti.
· 16 Haziran 1919 Yörük Ali Efe Yunan, müfrezesini imha etti.
· 17 Haziran 1919 Erzurum İl Kongresi toplandı.
· 17 Haziran 1919 İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, Mustafa Kemal'in geri çağırılması için Harbiye Nezaretine yazı yazdı.
· 18 Haziran 1919 Ali Batı ayaklanması bastırıldı.
· 18 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında, bir genelge yayınladı.
· 18 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Trakya'da bulunan kolordu komutanı Cafer Tayyar'a (Eğilmez) şifre ile düşüncelerini bildirdi.
· 19 Haziran 1919 Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak üzere Amasya'ya geldi.
· 21 Haziran 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunan tanınmış kişilere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Seyit, Halide Edip (Adıvar), Kara Vasıf, Nafia Nazırı Ferit Paşa, Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, Cami (Baykut), Ahmet (Rıza)) gönderdiği mektupta "Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir" dedi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 21 Haziran 1919 Amasya Tamimi yayınlandı.
· 21-22 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Amasya'dan yolladığı genelgeyle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla, Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğini duyurdu.
· 22 Haziran 1919 Erzurum İl Kongresi kapandı.
· 23 Haziran 1919 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alındı.
· 23 Haziran 1919 Vali Ali Galip Olayı gerçekleşti.
· 25 Haziran 1919 Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kuvvetleri, Yunanlılarla çarpışmaya başladı.
· 25 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa, Amasya'dan Sivas'a hareket etti.
· 26 Haziran 1919 1. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı.
· 27 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
· 28 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Sivas'tan Erzurum'a doğru yola çıktı.
· 28 Haziran 1919 1. Balıkesir Kongresi toplandı.
· 3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal, Şark İlleri Müdafaai Hukuk
· Cemiyeti'nin kongresine katılmak üzere, Erzurum'a geldi.
· 8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal resmi görevinden ve askerlikten çekildi.
· 9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında, Harbiye Nazırı genelge yayınladı.
· 10 Temmuz 1919 Trakya - Paşaeli Kongresi başladı.
· 11 Temmuz 1919 Demirci Mehmet Efe, Kuvay-i Milliye saflarına katıldı.
· 13 Temmuz 1919 Refet Bele Bey, İstanbul hükümeti tarafından görevinden alındı.
· 18 Temmuz 1919 Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
· 20 Temmuz 1919 Kazım Karabekir Paşa, 3. Ordu (eski adı 9. Ordu) Müfettişliği'ne Vekil olarak atandı.
· 20 Temmuz 1919 Mustafa Kemal, Mazhar Müfit'e (Kansu) ileride Cumhuriyet'in kurulacağını söyledi.
· 21 Temmuz 1919 Damat Ferid Paşa, 3. kez hükümeti kurdu.
· 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'ne Başkan seçildi.
· 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi çalışmalarına başladı.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 26 Temmuz 1919 2. Balıkesir Kongresi toplandı.
· 4 Ağustos 1919 3. Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit (General Karsıalan), Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılık telgrafı çekti.
· 4 Ağustos 1919 İsmet Bey Askeri Şûra üyeliğine getirildi.
· 6 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi toplandı.
· 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi sona erdi.
· 7 Ağustos 1919 Mustafa Kemal Paşa,Yarbay Halit'in telgrafına karşılık verdi.
· 9 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi çalışmalarını tamamladı.
· 9 Ağustos 1919 Mustafa Kemal, askerlikten çıkarıldı.
· 10 Ağustos 1919 Halide Edip (Adıvar), Mustafa Kemal'e bir mektup göndererek, Amerika'ya başvurmayı önerdi.
· 14 Ağustos 1919 Heyet-i Temsiliye'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
· 16 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi açıldı.
· 24 Ağustos 1919 Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
· 25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi, çalışmalarını tamamladı.
· 27 Ağustos 1919 Mustafa Kemal'e "Erzurum hemşehriliği" payesi verildi.
· 29 Ağustos 1919 Mustafa Kemal, Erzurum'dan ayrıldı.
· 2 Eylül 1919 Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
· 3 Eylül 1919 İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi'ni önlemeye çalıştı.
· 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ne Başkan seçildi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 7 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
· 8 Eylül 1919 Manda önerileri Kongre'de kabul edilmedi.
· 9 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin karar - tatbik yetkileri verdiği Heyet-i Temsiliye, Ali Fuat Paşa'yı Anadolu Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığına tayin etti.
· 10 Eylül 1919 İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında, Sen Jermen (Saint German) barış anlaşması imzalandı.
· 11 Eylül 1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçildi.
· 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi sona erdi. 12 Eylül 1919 Padişah Mehmet Vahideddin, İngiltere ile manda anlaşmasını tasdik etti.
· 13 Eylül 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, mebus (milletvekili) seçimi hazırlıkları hakkındaki genelgesi yayınlandı.
· 14 Eylül 1919 Sivas'ta "İrade-i Milliye" gazetesi yayımlandı.
· 16 Eylül 1919 3. Balıkesir Kongresi toplandı.
· 19 Eylül 1919 2. Nazilli Kongresi toplandı.
· 20 Eylül 1919 Vahidettin, İstanbul Hükümeti'ne yardımcı olunmasına ilişkin bir beyanname yayınladı.
· 22 Eylül 1919 Mustafa Kemal, General Harbour ile görüştü.
· 27 Eylül 1919 1. Bozkır Ayaklanması çıktı.
· 27/28 Eylül 1919 Konya Valisi Cemal, İstanbul'a kaçtı.
· 30 Eylül 1919 Damat Ferid Paşa, sadrazamlıktan istifa etti.
 

Eski21-11-2008, 21:31   #3
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON

· 2 Ekim 1919 Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.
· 2 Ekim 1919 Mustafa Kemal, İstanbul Belediyesine mektup yazarak, İstanbul ahalisini Anadolu'daki mücadeleye çağıran beyannamesini yayınladı.
· 3 Ekim 1919 Mustafa Kemal, yeni sadrazama çektiği telgrafta, hükümet, Erzurum ve Sivas kongreleri amaçlarına uyduğu takdirde, ulusal örgütlerin hükümete yardımcı olacağını belirtti.
· 4 Ekim 1919 1. Bozkır Ayaklanması bastırıldı. Aynı tarihte Mustafa Kemal, çektiği bir telgrafla, ***** Kaptan adlı milis komutandan İzmit yöresinde güçlü bir örgüt kurmasını istedi.
· 7 Ekim 1919 Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi, Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katıldı.
· 7 Ekim 1919 Yunanlıların yaptıkları zulümleri incelemek üzere kurulmuş olan, Uluslararası İnceleme Komisyonu, hazırladığı raporu Paris'te Barış Konferansı'na verdi.
· 13 Ekim 1919 "Tasviri Efkar" gazetesi başyazarı Velit'in (Ebüzziya) Mustafa Kemal'e sorduğu sorulara Mustafa Kemal yanıt verdi.
· 15 Ekim 1919 Bahriye Nazırı Salih Paşa, Amasya'ya hareket etti.
· 16 Ekim 1919 1. Edirne Konferansı başladı.
· 16 Ekim 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan, Amasya'ya doğru yola çıktılar.
· 17 Ekim 1919 Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
· 18 Ekim 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Amasya'ya geldiler.
· 20 Ekim 1919 2. Bozkır Ayaklanması çıktı.
· 20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüştü. Amasya Protokolü imzalandı.
· 23 Ekim 1919 Pontus Hareketi (ve Doğu Trakya) için, İstanbul Rumlarca merkez kabul edildi.
· 25 Ekim 1919 1. Anzavur isyanı başladı.
· 26 Ekim 1919 Bayburt'un Hart bucağında, Şeyh Eşref ayaklanması başladı.
· 27 Ekim 1919 Mustafa Kemal, Tokat'a gitti.
· 28 Ekim 1919 Mustafa Kemal Tokat'tan Sivas'a doğru yola çıktı.
· 28 Ekim 1919 Heyet-i Temsiliye, Ali Rıza Paşa kabinesini destekleme kararı aldı.
· 29 Ekim 1919 Fransızlar, Güneydoğuda İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini aldı ve Fransızlar Antep'e girdi.
· 31 Ekim 1919 Maraş'ta, Sütçü İmam Olayı gerçekleşti.
· 3 Kasım 1919 "Karakol Cemiyeti" adlı direniş örgütü kuruldu.
· 3 Kasım 1919 General Milne, İzmir Cephesindeki Milli kuvvetlerin, 3 km. geri alınması gerektiğini, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirdi.
· 4 Kasım 1919 3. Bozkır Ayaklanması bastırıldı.
· 5 Kasım 1919 Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kuruldu.
· 7 Kasım 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçildi.
· 16 Kasım 1919 Mustafa Kemal Paşa, batıdaki milli kuvvetlerin örgütlenmesi ve ordu tarafından desteklenmesi için bazı kolordu ve tümen komutanlarına önerilerde bulundu.
· 16 Kasım 1919 Batı Anadolu'daki kuvvetlerin, üç cephe üzerinde tertiplenmesi hakkında, Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye adına Harbiye Nezareti'ne öneri sundu.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 16 Kasım 1919 Balıkesir'de, Mustafa Necati ile Vasıf ve Esat (Çınar) kardeşler "İzmir'e Doğru" gazetesini yayınlamaya başladılar.
· 19 Kasım 1919 4. Balıkesir Kongresi toplandı.
· 21 Kasım 1919 Gökçen Efe şehit oldu.
· 27 Kasım 1919 İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi Barış Anlaşması imzalandı.
· 27 Kasım 1919 Kara Vasıf Sivas'a gitti.
· 28 Kasım 1919 Maraş mücadelesi başladı.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 29 Kasım 1919 Antep ve Maraş'a Kılıç Ali; Kilikya Bölgesine, Topçu Binbaşı Kemal ile Yüzbaşı Osman Tufan gönderildi.
· 29 Kasım 1919 Maraş'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
· 29 Kasım 1919 İstanbul'da "Karakol" Cemiyeti kuruldu.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 30 Kasım 1919 1. Anzavur İsyanı'nda, Anzavur kuvvetleri yok edildi.
· 4 Aralık 1919 Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu.
· 8 Aralık 1919 Batı Anadolu hareketinin yönetimi, Ali Fuat Paşa'ya verildi.
· 10 Aralık 1919 3. Kolordu komutanı Albay Refet (Bele), Nazilli'ye gelerek, Aydın Kuvay-ı Milliye komutanlığını üzerine aldı.
· 13 Aralık 1919 Galibler Yüksek komiserleri, Yunanlıların İzmir'i işgalini kabul etmedi.
· 18 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan ayrıldı.
· 18 Aralık 1919 Batum'da Pontus Hükümeti kuruldu.
· 23 Aralık 1919 İtalyanlar Antalya'dan sonra, Konya'ya kadar geldi.
· 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi.
· 28 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Ankaralılarla bir konuşma yaparak durumu anlattı.
· 29 Aralık 1919 Urfa'da Kuvayı Milliye kuruldu.
· 29 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi hususundaki genelgesi yayınlandı.
· 29 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in ordudan atılmadığı, istifa ettiği, alınan nişan ve madalyalarının geri verilmesi üzerinde Meclis-i Vükela (bakanlar kurulu) kararı alındı.
 

Eski07-01-2009, 20:18   #4
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON
Arrow 1922 Yılı

1922 Yılı


· 2 Ocak 1922 Ankara Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında dostluk antlaşması imzalandı.
· 4 Ocak 1922 Adana boşaltıldı. (Türk ordusu 5 Ocak'ta Adana'ya girdi.) Mersin ve Dörtyol kurtuldu. (Adana'nın Kurtuluş Günü 1973'te 20 Aralıkğa alındı.)
· 10 Ocak 1922 Gazi Mustafa Kemal, Vakit Gazetesi için, yaşamına, anılarına değinen uzun bir demeç verdi.
· 1 Şubat 1922 Musul'un kurtarılması kararı alındı.
· 4 Şubat 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, üç ay daha uzatıldı.
· 16 Şubat 1922 Merkez Ordusu kaldırıldı.
· 19 Şubat 1922 Kazım Karabekir, uzmanlardan oluşan ikinci bir Meclisin kurulmasını önerdi.
· 1 Mart 1922 T.B.M.M. 3'üncü toplantı yılına başladı.
· 1 Mart 1922 Rauf Bey, Meclis ikinci başkanı oldu.
· 4 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, cepheyi denetlemek üzere Ankara'dan ayrıldı.
· 15 Mart 1922 Mustafa Kema,l Batı Cephesini ziyaret etti.
· 22 - 26 Mart 1922 Paris Konferansı. İtilaf devletleri, 22 Mart'ta Türklere ve Yunanlılara mütareke önerisinde bulundu.
· 26 Mart 1922 Müttefikler, Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler önerdi.
· 30 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, İsmet (İnönü) Paşa ile birlikte Akşehir'den Çay'a döndü.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 12 Nisan 1922 İstanbul Darülfünunu, öğrencilerin, milliyet duygularını inciten kimi müderrislerin değiştirilmesini istemeleri üzerine, geçici olarak kapatıldı.
· 13 Nisan 1922 İtalyanlar, Söke yöresini boşaltmaya başladı.
· 14 Nisan 1922 Yusuf İzzet Paşa öldü.
· 17 Nisan 1922 Mustafa Kemal, Batı Cephesi karargâhından Ankara'ya döndü.
· 21 Nisan 1922 Söke, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
· 25 Nisan 1922 İstanbul'da, Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
· 26 Nisan 1922 Yunan şilebini, Türk denizcileri ele geçirdi.
· 6 Mayıs 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, ikinci defa üç ay daha uzatıldı.
· 11 Mayıs 1922 Hasan Bey, iktisat vekili oldu.
· 2 Haziran 1922 Moskova'dan dönen Ali Fuat Paşa, Ankara'da Mustafa Kemal ile görüştü.
· 3 Haziran 1922 T.B.M.M. Yunan zulmünü dünyaya duyurma kararı aldı.
· 4 Haziran 1922 Yunanistan'ın Anadolu Orduları Başkomutanlığına, General Hacıanesti atandı.
· 7 Haziran 1922 Averof gemisi ile iki Yunan gemisi, Samsun'u bombaladı.
· 11 Haziran 1922 Yunan ordusu başkomutanı General Hacıanesti, Afyon'a geldi.
· 14 Haziran 1922 Mustafa Kemal Adapazarı'nda, annesi ile görüştü.
· 17 Haziran 1922 İsmet Paşa, Ali İhsan Paşa'nın görevden alınmasını istedi.
· 18 Haziran 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmit'te, Fransız yazarı Claude Farere ile görüştü. (T.B.M.M. Türkleri destekleyen yazara, 21 Ocak 1922 günlü toplantıda teşekkür kararı almıştı)
· 20 Haziran 1922 Fahrettin Paşa, Ali İhsan Paşa'nın yerine vekaleten 1. Ordu komutanlığına atandı.
· 24 Haziran 1922 Mustafa Kemal annesi ile birlikte, Adapazarı'ndan Ankara'ya döndü.
· 29 Haziran 1922 Nurettin Paşa, 1. Ordu komutanlığına atandı.
· 3 Temmuz 1922 Ali İhsan Paşa yargılanmak üzere, İstiklal Mahkemesine sevk edildi.
· 8 Temmuz 1922 T.B.M.M.'nde İcra Vekilleri Heyeti'nin, Meclis başkanınca aday gösterilmeksizin, gizli oyla seçilmesi kabul edildi.
· 13 Temmuz 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanı oldu.
· 14 Temmuz 1922 Fransız milli bayramı dolayısı ile Ankara'da Albay Mougun'in evinde verilen şölende, Gazi M. Kemal uzun bir konuşma yaptı.
· 16 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal , Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ise Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.
· 20 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlık yetkileri, süresiz olarak uzatıldı.
· 21 Temmuz 1922 Mustafa Kemal, Batı cephesine gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.
· 23 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal, Akşehir'e geldi.
· 25 Temmuz 1922 Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesinin bulunduğu Akşehir'e ulaştı.
· 27 Temmuz 1922 Mustafa Kemal Paşa, taarruza hazırlanma emrini verdi.
· 29 Temmuz 1922 İstanbul Darülfünunu'ndan, milliyet duygularına aykırı söz ve davranışları dolayısı ile bir bölük müderris çıkarıldı.
· 29 Temmuz 1922 İtilaf Devletleri, Yunanistan'a nota göndererek, İstanbul'u işgal etmelerine izin vermeyeceklerini bildirdiler.
· 30 Temmuz 1922 Planların son şeklini alması ve taarruz günü hakkında Başkomutan'ın karar vermesi. (26 Ağustos 1922)
· 30 Temmuz 1922 İzmir'deki Yunan Başkomiseri Sterghiades "Ionia" devletini ilan etti. (Bu kararı, İstanbul ve Ankara Hükümetleri ile İtilaf Devletleri Ağustos ayı içinde protesto ettiler)
· 31 Temmuz 1922 İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nu kabul edildi.
· 4 Ağustos 1922 Enver Paşa öldürüldü.
· 6 Ağustos 1922 Batı Cephesi komutanı İsmet (İnönü) Paşa, ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emri verdi.
· 6 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'ya döndü.
· 7 Ağustos 1922 Fevzi Paşa, Ankara'ya döndü.
· 7 Ağustos 1922 İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, Vahidettin'le görüştü. Padişah, Yunanlıların işgal ettikleri bölgelerin, Hükümetine verilmesi, Anadolu'daki hareketi bastırmada kendisine yardım edilmesini istedi.
· 13 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı'nın, Ankara'dan Batı Cephesi'ne hareketi.
· 14 Ağustos 1922 Celaleddin Arif Bey, başkanlık görevinden istifa etti.
· 16 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı, Akşehir'de göreve başladı.
· 17 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara'dan cepheye hareket etti.
· 20 Ağustos 1922 Başkomutan, Akşehir'e geldi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 22 Ağustos 1922 Yunan başkomutanlığına General Trikopis getirildi.
· 24 Ağustos 1922 Akşehir'deki karargâh, Şühut'a nakledildi.
· 25 Ağustos 1922 Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey'e (Başbakan) ordularımızın yarın taarruza başlayacağını bildirdi.
· 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz başladı. (saat : 5:30'da topçu ateşi ile)
· 26 Ağustos 1922 İznik kurtuldu.
· 27 Ağustos 1922 Afyon kurtuldu.
· 30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutan Muharebesi kazanıldı.
· 31 Ağustos 1922 Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların son durumu değerlendirmeleri ve Başkomutan'ın takip emrini vermesi.
· 1 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk Hedefimiz Akdenizdir. İleri!"
· 2 Eylül 1922 Yunan Başkomutanı Trikopis, Çalköy civarında esir alındı, Eskişehir kurtarıldı.
· 3 Eylül 1922 30 Ağustos Muharebesi'ne "Başkomutan Muharebesi" adı verildi.
· 3 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'dan Uşak'a geldi.
· 4 Eylül 1922 Yunanlılar Akşehir'i yaktı, Söğüt ve Kula kurtarıldı.
· 5 Eylül 1922 Bilecik kurtarıldı.
· 6 Eylül 1922 Bursa'nın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, T.B.M.M. kürsüsüne örtülmüş olan kara örtü kaldırıldı.
· 6 Eylül 1922 Yunanistan'ın Anadolu ordularına Başkomutan olarak atadığı Polyemekalis İzmir'e geldi.
· 7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, Ankara Hükümetine başvurarak mütareke istediler. Yunanistan'ın Anadolu'yu boşaltmasını koşul olarak ileri sürdüler.
· 7 Eylül 1922 Yunanistan'da Hükümet istifa etti. Yeni kabineyi Kalogeropulus kurdu.
· 7 Eylül 1922 Aydın'ın kurtuluşu.
· 8 Eylül 1922 Manisa'nın kurtuluşu.
· 9 Eylül 1922 İzmir geri alındı.
· 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine, Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasına karar verdi.
· 10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e girişi.
· 11 Eylül 1922 Bursa'nın kurtuluşu.
· 12 Eylül 1922 Akdeniz İngiliz Filosu Başkomutanı Amiral Brock, Ankara'nın İngilizlerle savaş halinde olup olmadığını, Gazi Mustafa Kemal'e mektupla sordu. (Gazi Mustafa Kemal, 13 Eylül'de yanıt vererek, iki hükümetin siyasal ilişkiler kurabileceğini bildirdi.)
· 13 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in ulusa bildirisi. (Ulusu kutlarken, İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordunun selamını bildirdi.)
· 14 Eylül 1922 Mustafa Kemal'e "İzmir hemşehriliği" payesi verildi.
· 15 Eylül 1922 Ayvalık ve bazı kasabalar işgalden kurtarıldı.
· 15 Eylül 1922 İngiliz kabinesi aldığı kararla, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, tarafsız bölgeye saldırmaması için bildiride bulunmayı ve bir konferans toplanmasını öngördü.
· 17 Ağustos 1922 Türk birlikleri Bandırma'ya girdi.
· 18 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazlardaki tarafsız bölgelerin tarafsızlığına uyulması konusunda Ankara Hükümetine nota verdi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 18 Eylül 1922 Erdek ve Biga Yunan işgalinden kurtarıldı.
· 19 Eylül 1922 Başkomutan, General Pelle ile İzmir'de görüştü.
· 19 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan'lar Çanakkale'nin Anadolu yakasını boşaltılar.
· 20 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi.
· 23 Eylül 1922 İtilaf Devletleri'nin zaferden sonra ilk notaları.
· 24 Eylül 1922 Damat Ferid yurt dışına kaçtı.
· 24 Eylül 1922 Türk kuvvetleri Çanakkale'de "tarafsız bölge" ye girdi.
· 27 Eylül 1922 General Harington, Gazi Mustafa Kemal'e, İstanbul'daki Yunan donanmasının uzaklaştırıldığını bildirdi.
· 27 Eylül 1922 Yunanistan'da ihtilal. Kral Konstantin tahtı bıraktı.
· 28 Eylül 1922 Franklin Bouillon'un güvence vermesi üzerine, Türk ordularının Boğazlara yönelen hareketi durduruldu.
· 29 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal , İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına yanıt vererek, Mudanya Konferansı'nın kabul edildiğini, İsmet (İnönü) Paşa'nın delege olarak atandığını bildirdi.
· 30 Eylül 1922 İsmet Paşa, Mudanya Konferansı delegesi olarak Mudanya'ya hareket etti.

 

Eski07-01-2009, 20:20   #5
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON

· 1-2 Ekim 1922 Franklin Bouillon, Müttefik fevkalade komiserleriyle toplantı yaptı.
· 3 - 11 Ekim 1922 Mudanya Konferansı.
· 4 Ekim 1922 İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına, T.B.M.M. Hükümeti geniş yanıtını verdi.
· 5 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine önerilmiş olan Ankara hemşehriliğini kabul etti.
· 5 Ekim 1922 Fethi Bey Dahiliye vekili oldu.
· 7 Ekim 1922 Paris Kararları.
· 9 Ekim 1922 Fransız ve İtalyan delegeleri, İsmet Paşa ile özel bir görüşme yaptılar.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 10 Ekim 1922 İsmet Paşa'ya antlaşma imzalamada yetki verildi.
· 10 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın, Franklin Bouillon'a gönderdiği karşılık mesajı.
· 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
· 14 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması, Yunan Hükümeti tarafından kabul edildi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 15 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girdi.
· 15 Ekim 1922 Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltmaya başladı.
· 16 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal Bursa'ya gitti.
· 19 Ekim 1922 Trakya'yı teslim almakla görevlendirilen Refet (Bele), İstanbul'a geldi.
· 19 Ekim 1922 İngiltere Başbakanı Lloyd George iktidardan düştü. 23 Ekim'de Bonar Law kabinesi kuruldu.
· 23 Ekim 1922 Doğu Trakya'nın devir teslim tarihleri saptandı.
· 26 Ekim 1922 İsmet Paşa Hariciye vekilliğine getirildi.
· 26 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine "fahri müderrislik" veren İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi'ne teşekkür etti.
· 27 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da öğretmenlere bir konuşma yaptı.
· 27 Ekim 1922 İsmet Paşa, Batı Cephesi komutanlığından ayrıldı.
· 27 Ekim 1922 Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cephesi komutanlığına atandı.
· 28 Ekim 1922 İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak Konferans için Ankara ve İstanbul Hükümetlerinden delege gönderilmesini istediler. (Ankara Hükümeti 29 Ekim'de, öneriyi kabul ettiğini bildirdi.)
· 30 Ekim 1922 "Osmanlı İmparatorluğu'nun İnkıraz Bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umumiye" kararı.
· 30 Ekim 1922 İstanbul'da son Heyet-i Vükela toplantısı yapıldı. (Askeri tıp öğrencileriyle ilgili bir karar alınmıştır.)
· 31 Ekim 1922 Doğu Trakya, Türk Jandarma ve sivil memurlarına teslim edilmeye başlandı. Çorlu, Silivri teslim edildi.
· 1 Kasım 1922 Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını aldılar.
· 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.
· 4 Kasım 1922 İstanbul'da Tevfik Paşa kabinesinin istifasıyla son Osmanlı Hükümeti de ortadan kalktı. İstanbul Ankara Hükümetinin denetimine girdi.
· 4 Kasım 1922 Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi "Takvimi Vekayi"nin son sayısı çıktı.
· 4 Kasım 1922 İsmet (İnönü) Paşa, Saltanatın kaldırıldığını İtilaf Devletlerine bildirdi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 5 Kasım 1922 Refet (Bele), İstanbul'da nezaretlere, her türlü çalışmaları kesmeleri buyruğunu verdi. İstanbul Hükümeti böylelikle sona erdi.
· 5 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet, Ankara'dan ayrıldı.
· 6 Kasım 1922 T.B.M.M.'nce kabul edilen kanunlar, İstanbul ve Trakya'da uygulanmaya başlandı.
· 9 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet İstanbul'dan ayrıldı.
· 10 Kasım 1922 Kırklareli'nin işgalden kurtuluşu.
· 10 Kasım 1922 VI. Mehmet Vahidettin'in son selamlık töreni yapıldı.
· 11 Kasım 1922 Türk Heyeti Lozan'a vardı.
· 16 Kasım 1922 Son Padişah Vahidettin, İşgal Orduları Başkomutanı Harrington'a yazıyla başvurarak, İstanbul'da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere'ye sığınmak isteğini bildirdi.
· 17 Kasım 1922 Vahidettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'dan kaçtı.
· 18 Kasım 1922 Vahidettin, T.B.M.M.'nce Halifelikten düşürüldü.
· 18 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi Halife seçildi.
· 20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın başlaması.
· 21 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın ilk oturumu yapıldı.
· 25 Kasım 1922 Edirne işgalden kurtuldu.
· 26 Kasım 1922 Çanakkale işgalden kurtuldu.
· 28 Kasım 1922 "Sened-i Hakanilerin Balasına Mevzu Tuğra Yerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Nam-ı Alisinin İkamesi ve Sened-i Mezkure İzafe olunan "Hakani" Kaydının Ref'i ile "Milli" Sıfat-ı Mübeccelinin Vaz'ı Hakkında Kararname" yayınlandı.
· 28 Kasım 1922 Yunanistan'da, yenilgiye neden olan kabine üyleri ile Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.
· 30 Kasım 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya'nın teslim işlemleri tamamlandı.
· 2 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.
· 6 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanlığından istifa etti.
· 6 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal , Ankara'da Hakimiyeti Milliye, Öğüt, Yenigün muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.
· 13 Aralık 1922 Ali Fuat Paşa, T.B.M.M. İkinci başkanı seçildi.
· 16 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, Hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.
· 22 Aralık 1922 Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimaline karşı, Başkomutan orduya hazırlık emri verdi.
 

Eski07-01-2009, 20:23   #6
Strawberry Fields
 
1919 - 1932 Yılları arası - Strawberry Fields

Lozan' da aynı masaya oturanlar daha sonra birbirleriyle savaştılar
 

Eski19-01-2009, 17:59   #7
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON
Arrow 1925 Yılı

1925 Yılı


· 1 Ocak 1925 Gazi Mustafa Kemal Konya'ya doğru yola çıktı.
· 3 Ocak 1925 Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.
· 11 Ocak 1925 Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci İnönü Zaferi'nin Dördüncü Yıldönümü dolayısıyla Konya'da bir konuşma yaptı ve bu zaferin inkılâp tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtti.
· 11 - 15 Şubat 1925 Doğu'da Şeyh Sait ayaklanması başladı.
· 14 Şubat 1925 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa öldü. (T.B.M.M.'nde Ali Fuat (Cebesoy) ile vuruşması sonucu)
· 16 Şubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu.
· 17 Şubat 1925 Âşar kaldırıldı.
· 25 Şubat 1925 Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanunun kabul edildi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 26 Şubat 1925 Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi'nin 1 Mart'ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
· 2 Mart 1925 Fethi (Okyar) kabinesi istifa etti. İsmet (İnönü) 3 Mart'ta Hükümeti kurdu. (Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır)
· 4 Mart 1925 Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sağlama, anarşiyi önleme) Kanunu TBMM de kabul edildi.
· 8 Mart 1925 Adliye vekillerinden Prof. Seyit (Bey) öldü.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 9 Mart 1925 6 Mart'ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.
· 5 Nisan 1925 Şeker Fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
· 17 Nisan 1925 Ankara-Yahşihan demiryolu işletmeye açıldı. (20 Kasım : Yahşiyan - Yerköy demiryolu işletmeye açıldı)
· 19 Nisan 1925 "Cumhuriyet'in İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel (Ekim) Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
· 19 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu" kabul edildi.
· 22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" kabul edildi.
· 22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Kadastro Kanunu" kabul edildi.
· 5 Mayıs 1925 Ankara'da Gazi Orman Çiftliğinin kurulması için işe başlandı.
· 5 Mayıs 1925 Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara'da idam edildi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 3 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.
· 29 Haziran 1925 Şeyh Sait ile 46 adamı Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce bir gün önce idama mahkum edildi; bugün asıldı.
· 23 Ağustos 1925 İstanbul'da Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykeli dikildi.
· 23 Ağustos - 1 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal şapka ve tekkeler konusunda bir geziye çıktı..
· 27 Ağustos 1925 Mustafa Kemal Paşa şapka ile İnebolu Türkocağına geldi. (Kastamonu seyahati boyunca, kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmaları.)
· 1 Eylül 1925 Ankara'da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı.
· 2 Eylül 1925 Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
· 2 Eylül 1925 Sivas'ta gericiler şapka ve tekkeler konusunda ayaklandı. (İstiklal Mahkemesi'nce cezalandırıldılar)
· 4 Eylül 1925 İstanbul'da bir baloda Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.
· 13 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal, Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanan gazetecileri bağışladı.
· 1 Ekim 1925 Bursa dokuma fabrikası, Gazi Mustafa Kemal'in konuşmasıyla açıldı.
· 11 Ekim 1925 "İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)
· 14 Ekim 1925 Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Muallim Mektebi'nde yaptığı konuşmada : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" dedi.
· 5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
· 14 Kasım 1925 Gazi Mustafa Kemal'in Mütareke sıralarında Şişli'de oturduğu eve bir plaka kondu.
· 22 Kasım 1925 İstanbul Darülfünunu'na İnkılap tarihi kürsüsü konulması ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.
· 23 Kasım 1925 Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu.
· 25 Kasım 1925 Şapka Kanunu çıktı.
· 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun yürülüğe girdi.
· 8 Aralık 1925 Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı. (Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan adlarının kullanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi)
· 9 Aralık 1925 T.B.M.M.'nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi.
· 17 Ararlık 1925 Türk - Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)
· 26 Aralık 1925 Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında Kanun kabul edildi.
 

Eski28-01-2009, 20:22   #8
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON
Post 1926 Yılı

1926 Yılı
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası


· 30 Ocak 1926 Türkiye - Şili dostluk antlaşması imzalandı.
· 11 Şubat 1926 İstanbul'da Mahmut (Soydan) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935'te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950'de çıktı.)
· 17 Şubat 1926 Medeni Kanunu'nun Kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması)
· 1 Mart 1926 Yeni "Türk Ceza Kanunu" kabul edildi.
· 3 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Hakimler Kanunu" kabul edildi.
· 14 Mart 1926 Gazi Mustafa Kemal'in anıları, Ankara'da "Hakimiyeti Milliye" İstanbul'da "Milliyet" gazetesinde yayımlanmaya başlandı.
· 17 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi.
· 22 Mart 1926 "Memurin Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
· 24 Mart 1926 Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun T.B.M.M.'de kabul edildi.
· 1 Nisan 1926 T.B.M.M.'de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 10 Nisan 1926 "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" T.B.M.M.'de kabul edildi.
· 22 Nisan 1926 "Borçlar Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
· 23 Nisan 1926 Samsun - Kavak Demiryolu işletmeye açıldı.
· 7 Mayıs 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.
· 13 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.
· 22 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "Emlak ve Eytam Bankası Kanunu" kabul edildi.
· 26 Mayıs 1926 "Mücadele-i Milliye'ye İştirak Etmeyen Memurin Hakkında Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
· 28 Mayıs 1926 Ödemiş'te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.
· 31 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "İskan Kanunu" kabul edildi.
· 2 Haziran 1926 T.B.M.M'de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.
· 5 Haziran 1926 İngiltere ve I
 

Eski30-01-2009, 00:01   #9
yasba
 
1919 - 1932 Yılları arası - yasba

1926 Yılı birçok kanunun kabul edildiği bir yıl olarak dikkati çekiyor . ( Bu konu için daha önce yorum yaptığımı hatırlıyorum ama neyse )
 

Eski15-02-2009, 19:32   #10
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON
Post 1928 Yılı

1928 Yılı


· 1928 Amsterdam Olimpiyatları başladı. (İlk dördüncülüğümüzün alınması. Tayyar Yalaz)
· 8 Ocak 1928 Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) Ankara Türk Ocağı'nda Latin Harfleri konusunda konuştu.
· 16 Ocak 1928 T.B.M.M'I, Ticaret ve Zıraat vekaletlerinin, İktisat vekaleti olarak birleştirilmesini sağlayan kanunu kabul etti.
· 29 Ocak 1928 Hristiyanlık propagandası ile öğrencilere zararlı olan Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.
· 31 Ocak 1928 Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye Eğitim Derneği) kuruldu.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 3 Şubat 1928 Hutbe İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 10 Nisan 1928 Anayasa'nın dinle ilgili maddeleri kaldırıldı.
· 16 Nisan 1928 İlk Divan-ı Ali Kararı alındı. Eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Dr. Fikret Divan-ı Ali mahkum oldular.
· 19 Mayıs 1928 T.B.M.M'de "Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu" kabul edildi.
· 20 Mayıs 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda Türk Harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.
· 20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han ile Kraliçe İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.
· 22 Mayıs 1928 Türkiye - Afganistan dostluk ve işbirliği antlaşması yapıldı.
· 23 Mayıs 1928 T.B.M.M'de "Damga Resmi Kanunu" kabul edildi.
· 24 Mayıs 1928 Latin asıllı Türk rakamları kabul edildi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 28 Mayıs 1928 Millet Mekteplerinin açılması kanunu kabul edildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.
· 4 Haziran 1928 Gazi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi.
· 13 Haziran 1928 Düyunu Umumiye (Dış Genel Borçlar) hakkında Paris'te, ilgililerle bir anlaşma yapıldı.
· 8 Ağustos 1928 Hakkı Şinasi Paşa İstanbul'da Taksim Anıtı'nı açtı.
· 11 Ağustos 1928 Dolmabahçe'de alfabe dersi verildi.
· 25 Ağustos 1928 Ankara'da toplanan dördüncü Muallimler Birliği Kongresi'nde öğretmenler, yeni Türk Harfleri'ni öğretecekleri konusunda ant içtiler.
· 2 Eylül 1928 Kütahya - Tavşanlı Demiryolu işletmeye açıldı.
· 21 Eylül 1928 Gazi Mustafa Kemal, başvekalete gönderdiği yazıda Türk Harfleri'nin kolaylıkla uygulanması konusunda direktif verdi.
· 29 Eylül 1928 Yeni Türk Harfleri Marşı yayımlandı.
· 1 Kasım 1928 Türk Harfleri'nin kabulü. (Latin asıllı)
· 31 Aralık 1928 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M'de bir kanunla onaylandı
 

Eski15-02-2009, 20:20   #11
Tr_Rap
 
1919 - 1932 Yılları arası - Tr_Rap

Paylaşim İçin Sağol Klawyen Dert Görmesin Konu Başliğini 1928 Olayları Dié Değişirsen DAha da Güzel olur Saygılarımla...
 

Eski21-03-2009, 18:37   #12
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON
Arrow 1930 Yılı

1930 Yılı· 30 Ocak 1930 Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti (Ulusal Ekonomi ve Araştırma Kurumu) kuruldu.
· 1 Şubat 1930 Kayseri - Şarkışla Demiryolu işletmeye açıldı. (30 Ağustos'ta : Ankara - Kayseri - Sivas Demiryolunu İsmet (İnönü) Sivas'ta açtı.)
· 1 Şubat 1930 T.B.M.M. 'nde "İstatistik Umum Müdürlüğünün Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Kanun" kabul edildi. (1962'de Devlet İstatistik Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür.)
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 20 Şubat 1930 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.
· 31 Mart 1930 Afet (İnan) Hanım, partiye yazılan ilk kadın üye oldu.
· 3 Nisan 1930 Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını da tanıyan "Belediye Kanunu" T.B.M.M'nde kabul edildi.
· 24 Nisan 1930 T.B.M.M'nde "Umumi Hıfzısıhha Kanunu" kabul edildi.
· 29 Nisan 1930 İlk Türk Kadın Yargıçlar (Nezahet (Güreli), Beyhan Hanım) Asliye Mahkemesi üyeliğine atandı.
· 22 Mayıs 1930 Gazi Mustafa Kemal'e T.B.M.M'nce altın bir alfabe levhası sunuldu. (Bu Levha, Anıt - Kabir müzesindedir.)
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 22 Mayıs 1930 T.B.M.M'de "Askeri Ceza Kanunu" kabul edildi.
· 9 Haziran 1930 T.B.M.M'de "Tütün İnhisarı Kanunu" kabul edildi.
· 11 Haziran 1930 T.B.M.M'de "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu" kabul edildi.
· 20 Haziran 1930 İran sınırını geçen eşkiyanın dürtüsü ile Ziylan bucağında gericilik hareketi başladı. (1930 Doğu Ayaklanması)
· 18 Temmuz 1930 Ankara Etnoğrafya Müzesi halka açıldı.
· 12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. (Lideri Fethi (Okyar) Gericilerin Fırka'ya sızması sonucu, Fırka 17 Kasım'da kendi kendini feshetti.)
· 17 Eylül 1930 Türkiye - Lituanya Dostluk Antlaşması Moskova'da imzalandı.
· 29 Eylül 1930 Adana'da "Ahali Cumhuriyet Fırkası" kuruldu. (Abdülkadir Kemali Öğütçü 29 Eylül'de, Edirne'de "Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Fırkası'nın kurulmasına izin verilmedi)
· 27 Ekim 1930 Yunan Başbakanı Venizelos Ankara'da Atatürk'ü ziyaret etti.
· 17 Kasım 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti.
· 23 Aralık 1930 Menemen'de İnkılaplar aleyhine ayaklanma çıktı. Öğretmen yedeksubay Kubilay şehit edildi.
 

Eski21-03-2009, 18:39   #13
ωαгзż
 
1919 - 1932 Yılları arası - ωαгзż

Bilgilendirme için teşekkür ederiz abi
 

Eski04-04-2009, 16:33   #14
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON
Arrow 1931 Yılı

1931 Yılı· 15 Mart 1931 Gölbaşı - Malatya Demiryolu işletmeye açıldı.
· 16 Mart 1931 İlk kadın Operatör Dr. Suat, Haseki Nisa Hastanesi'nde sınav vererek uzmanlık belgesi aldı.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 23 Mart 1931 "Türkiye'de İlk Tahsillerini Mektepte Yapacak Türk Vatandaşı Çocukların Türk Mekteplerine Girmelerine Dair, 23 Eylül 1911 Tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu'na Müzeyyel Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
· 26 Mart 1931 Ölçüler Kanunu kabul edildi.
· 10 Nisan 1931 Ankara'da Türk Ocakları Fevkalade Kurultayı toplandı. Türk Ocakları'nın lağvını kabul etti. (1949'da yeniden kuruldu.)
· 12 Nisan 1931 Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. (Türk Tarih Kurumu)
· 20 Nisan 1931 C.H.F. Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal imzası ile yayınlanan seçim bildirisinde "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi de yer aldı.
· 4 Mayıs 1931 Irak Kralı Emir Faysal Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyaret etti.
· 4 Mayıs 1931 T.B.M.M''nin VI. Dönem Fevkalade toplantısında Gazi Mustafa Kemal üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 10 - 18 Mayıs 1931 C.H.F.'nın Üçüncü büyük kurultayı toplandı.
· 1 Haziran 1931 Mudanya - Bursa demiryolu Hükümetçe satınalındı.
· 19 Temmuz 1931 Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Türk Tarih Kurumu toplantısına başkanlık etti.
· 25 Temmuz 1931 T.B.M.M'de "Matbuat Kanunu" kabul edildi.
· 26 Ekim 1931 Gazi Mustafa Kemal, İkinci Balkan Konferansı'nın son toplantı gününde üyelerle konuşmasında şunları söyledi : "İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayr-ı insani ve son derece teesüfe şayan bir sistemdir."
· 29 Aralık 1931 T.B.M.M'de "Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İhdasına dair Kanun" kabul edildi.
· 29 Aralık 1931 T.B.M.M'de "Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.
 

Eski29-09-2009, 20:42   #15
ESTERGON
 
1919 - 1932 Yılları arası - ESTERGON

1932 Yılı· 1932 Polis Teşkilat Kanunu kabul edildi.
· 30 Ocak 1932 Gazi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi.
· 15 Ocak 1932 Samsun'da Atatürk Anıtı açıldı.
· 17 Ocak 1932 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Derviş Paşa öldü.
· 22 Ocak 1932 İstanbul'da Yerebatan Camisinde ilk kez Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar (Okur) tarafından okundu. (İstanbul'da ilk Türkçe hutbe : 3 Şubat 1928)
· 28 Ocak 1932 Balkan Konferansı İstanbul'da açıldı. (31 Ocak'ta kapandı)
· 1 Şubat 1932 Malatya - Fırat Demiryolu işletmeye açıldı.
· 19 Şubat 1932 Halkevleri kuruldu.
· 1 Mayıs 1932 Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 22 Mayıs 1932 Adana Ağır Ceza Mahkemesi, Ağrı Dağı bölgesindeki ayaklanmaya katılanlardan 34 kişiyi idama mahkum etti.
· 12 Haziran 1932 Gazi Mustafa Kemal, Hicaz Genel Valisi Emir Faysal'ı Ankara'da kabul etti.
· 2 Temmuz 1932 Ankara Halkevi'nde birinci Türk Tarih Konferansı toplandı.
· 12 Temmuz 1932 Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruldu. (Türk Dil Kurumu)
Kaynak: Wardom 1919 - 1932 Yılları arası
· 12 Temmuz 1932 Yugoslavya Kralı Aleksandre Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyaret etti.
· 18 Temmuz 1932 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İstanbul Müftülüğü'ne yazılan özel - 636 sayılı yazı ile ezan ve kametin birkaç ay içinde Türkçe okunacağı bildirildi. (16 Haziran 1950'de, D.P. İktidarı, TCK'nın ilgili maddesinde değişiklik yaparak ezanın Arapça okunmasına olanak verdi)
· 18 Temmuz 1932 Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.
· 27 Temmuz 1932 İzmir'de Gazi Mustafa Kemal'in heykeli, İsmet (İnönü)'nün konuşması ile açıldı.
· 30 Temmuz 1932 Türkiye parasızlıktan dolayı Amerika'da yapılan Olimpiyatlara katılamadı.
· 31 Temmuz 1932 Türkiye Güzellik Karliçesi Keriman Halis (Atatürk'ün verdiği ad : Ece) Belçika'da yapılan yarışmada Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.
· 27 Eylül 1932 Gazi Mustafa Kemal, General Mac Arthur'la görüştü.
· 13 Kasım 1932 Dr. Müfide Kazım ilk kadın Hükümet Tabibi oldu.
· 3 Aralık 1932 Türk Dil Kurumu ilk başkanı Samih Rıfat öldü.
· 12 Aralık 1932 Adile Ayda ilk kadın Dışişleri memuru seçildi.
 

Cevapla

Etiketler
estergon

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 05:04.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>