Geri Dön   Wardom.Org > Off-Topic > Anket

 
Eski14-06-2005, 19:08   #1
Equal1zer
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - Equal1zer
Angry Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver

Kaç Kişi bİlgisayarına operation takedown yukledi allah aşkına arkadaşlar lütfen ya bu kadar mı türklüğünüz yok atam izindiyiz diye imzanız var ama operation takedown yuklemiyosunuz türkiye için arkadaşlar türkiye için...onun için acele avatar yaptım sırf bu konu için lütfen yazık


Dil Sevgisi:

Eskiden milli hislerini unutan insanlar , mesela; Türkler konuşurken kendi dillerine o kadar önem vermez, Arapça, Acemce bir çok uydurma kelime düzerek bir iş yapmış gibi görünürler .Onunla da kalmadılar yaptıkları işle övündüler. Halbuki eski bir Türk yazarının yazılarını Türkler dahi arılayamazlardı. Çünkü ekseriyetinin bilmediği yabancı lügat, yabancı gramer kaideleriyle yazarlardı. Halbuki böyle eserler daha çok kötü eserlerden bahsedilerek yazılan yazılar , eski edebiyatı öldürdü. Yani gözden düşürdü. Görülüyor ki bugüne kadar yazılmayan, yazılıp kullanılmayan fakat konuşurken dilin daha tatlı, canlı ve güzel olduğu anlaşıldı ve bu dil ile yazmaya başladılar. Yani konuşulduğu gibi belki de konuşulandan daha güzel yazılar yazdılar ve yazmaktalar .Şimdi bu konuşma dilini yazmak için;

1. Arapça, Acemce düzme kaideleri kullanmamak,

2 .Türkçe’ye girmemiş, Türklerin anlamadığı yabancı kelimeleri kullanmamak gereklidir.

İste bu iki noktaya önem veren yazarlar çok güzel ve kolay konuşulan öz Türkçe ile yazmaya başladılar. Bu yazılan herkes okuyup ve kolayca arıladılar. Her ulus kendi dili ile yaşar, dilsiz bir ulus çobansız bir sürü koyuna benzer. Türkler ekseriyeti çoğulcu ve canlı bir dil olduğunu anladıktan sonra dillerini her şeyden ulu ve üstün gördüler .Onun edebi dili sırasına koymaya ve geçirmeye karar verdiler .Ondan sonra eski edebiyatta görülen Arapça, Acemce karışık edebi dili kullanmadılar , kullananları ulusuna yapılan hakaret saydılar .İşte konuşulan Türkçe’mizi sevmeye ve bu dili edebiyatımızda, bütün yazılarımızda yazmaya ve kullanmaya dil sevgisi denir .Dil bir ulusun manevi yurdudur. Manevi yurda set çekilmez. Onu korumaya çalışmazsak maddi yurt gibi manevi yurt ta yaşayamaz.!

…

Kısaca söylersek: dilini seven, kendi kaide, örf ve adetlerini bırakmayan uluslar kurtulmuştur. Mesela: Almanlar , Macarlar , Sırplar ve diğer uluslar qibi.

Ulus Sevgisi:

Her bir kişi, her bir ulus kendi ulusunu sever. Hatta sevmek ve saymak zorundadır. Ne yazık ki bazı Türkler şahsiyetsizlik, bencillik ve siyasi hayatı için kendi hudutları dışındaki ulusdaşlarını tanımak istemezler. Öyle insanlara bakmamalı! Hatta içlerinde öyle utanmazlar vardır ki, açıktan açığa yabancıların arasında hiç çekinmeden kendi ulusundan olanları yok etmek gerekli olduğunu söylerler. Onlar ise şahsiyetçi, bencil ve kendilerini tanımayan, anlayışsız duygusuz kimselerdir .Başkalarına yaranmak isteyen çıkarcılardır. Veya kendilerini insan sanarak, kap kaçak boşaltıp gezen kara kalplilerdir.

Ulusunu bilen ve tanıyan bir insan dünyanın neresinde olursa olsun kendi ulusundan birini görürse hiç bir şekilde kendinden ayırt etmez ve kendinden birisi olarak sayar ve sever .Bu şekilde kendi ulusunu, yani Türkleri sevmek yüz milyonluk bir varlığı sevmek demektir .Türk ulusu birlik olsa yüz milyonluk bir güç olur. Bu güç ebette ulusu için çalışmalıdır .Böylece Türkler kölelik boyunduruğundan kurtulmuş olacaktır .
Kaynak: Wardom Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver

Bu ise dünyanın yani insanlığın huzuru için çok gerekli olan bir meseledir.

Ulus; ulusunu severek dinini sevmemek değildir .Böyle insanlar dinini sevmemezlik yapmazlar. Yani ikisini birbirinden hiç ayırmazlar .Ulusunu sevenler, dinini de severler .Türlerin dinleri İslam’dır. Yukarda söylediğimiz 1 00 milyonun hemen hemen hepsi Müslüman’dır .Demek Türkçe konuş- mayan Müslümanlar Türklerin dindaşları olduğu gibi Müslüman olmayan Türkler de ulusdaşlarıdır. Türkler kendilerini kurtardıktan sonra dindaşlarına bilim, fen ve diğer konularda yardımlaşırlar.

Ulusunu sevmek demek herkesin kendisini sevmek demektir. Dinini sevmek ve saymak, çok gerekli bir nesneyi sevmek ve sayması demektir. Bununla beraber bunu iyice anlamak ve ayırt etmek gereklidir. Dini akımın milliyetçi akımdan kuşku duymaması lazımdır.

Vatan Sevgisi:

Her Türk'ün iki çeşit vatanı vardır. Vatan ülkemizin sahip olduğu yer demek değildir .O halde biz Türklerin vatanı şunlardır:

1. Ulusal vatan

2. Ülkülük vatan

Bunları biraz açıklayalım;

Ulusal Vatan: Türkçe konuşan bütün insanların ortak vatanıdır. Yani Türk olan bütün halkın yaşadığı yerdir . Buralara diğer taraftan Turan da denir. Bu yerler hangi devletin idaresinde olursa olsun adı değişmez. Yani Türk vatanıdır. Mesela; Anadolu şimdiki Türklerin vatanıdır .Ankara başkentidir .O da ora- dadır. Dünyadaki bağımsız olan tek Türk vatanının başkentidir. İstanbul lehçesi ise ortak edebi dil olarak seçilmiştir .

Ulusunu seven, vatanını sever . Ulusal vatanın hudutları haritalarda belirlenmiştir. Ülkülük vatan. (Türk vatanını idare eden bütün) Türkiye Anadolu Türklerinin ülkülük vatanıdır. Türkiye'de Türklerin iki çeşit vatanlarından biridir. Türkiye müstakil bir ülke olduğu gibi Anadolu Türklerinin ülkülük vatanıdır. Geri kalmış uluslar birleşemezlerse kaybolurlar .

Türk ulusu okuyup bilgi ve bilim öğrenmezlerse uluslarını anlayamazlar ve ilerleyemezler .Düşmanlarına teslim olurlar. Yani başka uluslar kendilerine esir ederler .Onun için Türklerin her çeşit bilim ve bilgiyi ticaret işlerine gönül vererek öğrenmeleri gerekmektedir.

Her Türk okuyup yazmayı öğrendikten sonra, sanat, ticaret işlerine girişmek ve vatanı için zengin olmaya çalışması gerek. Bilgili uluslar zengindirler. Her bir ferdi ayrı ayrı zengin olan uluslar dünyada en güçlü uluslardır. Türk ulusunun ilerlemesi için;

1. Ulusal ve genel Türk edebiyatı,

2. Ulusal hayatta güzel sanatlar müzik, resim, heykel tıraşlık, tiyatro vb.,

3. Genel olarak büyük işler , fabrika, makine, elektrik işleri vb.

4. iktisadı en iyi şekilde düzeltmek ve becermek gereklidir .

Bunun gibi gerekli işleri yaptıktan sonra canlanan ve zenginleşen ulusun, ulusal duyguları kendiliğinden doğar , bilincini kendi kendine bulur
Kaynak: Wardom Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye VerBilinç ise şudur: Büyük uluslar gibi ilerlemek, kandaşlarına sırası geldikçe her konuda yardım etmek. Böylece dünyada adını duyurmak ve Türklüğe eski itibarını kazandırmak.

Bir Türk çocuğu Ulusunu Nasıl Sever?

1. Türk dilini sever, konuşan dille yazar. Bu güzel Türkçe’yi yeni edebi Türkçe’yi herkese öğretmek için çalışır.

2. Ulusunu sever. Büyüklerine saygılıdır .Ulusuna karşı olanlarla savaşır. Ulusunu kötüleyenlere karşı durur. Kötü laf söyletmez. Türk ulusunun diğer uluslardan daha ulu ve daha korkmaz olduğunu aklından çıkarmaz. Hangi ulustan olursa olsun Türk dilini öğrenerek, Türk ulusuna karışan uluslara göçmenlere dahi kendi kan kardeşleri gibi davranırlar.

3. Sırası geldikçe Türklüğü över, Türklüğe önem verir ve verdirmeye çalışır. Her fırsatla Türk tarihini, Türk kahraman ve cihangirlerini ve Türk alimlerini anar.

4. En büyük kahramanların kendi ulusundan çıktığı gibi İbn-i Sina, Farabi ve Uluğ Bey gibi bilginlerin de Türk ulusundan çıktığına inanırlar.

5. Her şeyden önce Türk tarihini iyi öğrenir. Türklük hakkında yazılan güzel edebiyat, hikaye ve diğer bilim kitaplarını başkalarından daha fazla okur.

6. Askerlik, alım-satım, sanat vs. gibi kısaca herhangi bir arzusu için hazırlanırsa hazırlansın en önemli dileği Türklük şuarına uygun olarak çalışmalıdır.

7. Kendi özel hayatının geçici, ulusal hayatın ebedi olduğunu aklından çıkamaz. Herkes ölür mezara girer yalnız adı tarihe geçmiş kahramanlar ölmez. Kendi ulusu veya yabancı ulusların olsun kalplerinde yaşarlar.

Vatanperver, millet perver olmak isteyen herkes her yiğit nasıl olursa olsun Ulu bir nam ile Türk tarihine girmeye çalışır. Dünyada tarihe karışıp önemli bir nam bırakmak, bırakıp gitmek kadar yüksek ve önemle istenen bir şey yoktur. Ruhunda büyüklük yükseklik arzusu bulunan her insan elbetle Türk ulus severi olur.
Kaynak: Wardom Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver

Her yerde, her zaman her işte önde olmaya, önde yer almaya Çalışır. Yorulmaz, üşenmez, vücudunu izciliğe, izcilik ile jimnastikle, düşüncesini bilimle, fenle, ruhunu ulusal bir bilinçle güçlendirir. Bilgisiz bir güç bilimsiz bir kafa altında sağlam bir vücut hiç bir işe yaramaz.

Bilinçsiz bir bilim, bilinçsiz bir alim de bir iş yapamadığı gibi diğer kurum ve kuruluşlara onarılmayacak zararlar verir.

Her Türk yiğidi, hem güç hem bilgi hem de bilinç sahibi olur. Çünkü sizin nutuklarınız ve başarılarınız adlarınızı parlak tarih sayfasına yazdırır ve sizi geçici hayatın üzerinde ölümsüz bir hayata ulaştırır.

:::ALINTIDIR:::
 
anahtar kelimeler     0
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver
anahtar kelimeler:

Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver.


Eski14-06-2005, 19:13   #2
bir derdim var
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - bir derdim var

arkadaşalr eskiden 70in altında çok az inerdik ama artık ne zmn görsem 40ın üztüne zor çıkıoruzzzzz!!!
 

Eski14-06-2005, 19:25   #3
Bakibaba
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - Bakibaba

KADY'nin bir lafı varya Gerekçe Tilimde Tüy Bitti Söyleye Söyleye Dilimizde Tüy Bitti Ama Yok Olmuyor İnsanın içinde olacak ben artık anladım yazma ile bir sonuç olmuyor...Ayrıca Bu Kadar Uzun Bir Yazı komik olmuŞ biraz...saygılar
 

Eski14-06-2005, 19:26   #4
'StİnG'
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - 'StİnG'

valla ben bu konuyu anlıyamadım dostum daha açık ve de net yazarmısın
 

Eski14-06-2005, 19:42   #5
erenay_e
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - erenay_e

yokya o.t öldü baksanıza 30 larda yız artıkprogramı indirenlerde açmıyor ne modu kaldı nede üyesi sonunda muratlarına erecekler programın gideceği yer çöp olacak.ve birdahada buşekil bir program yazılacağını sannalar varsa ellerindekini kaçır dıklarına yan sın lar.artık konuşup diyecek bişide kalmadı

sonkalan 38 kişi arkadaşlar hepinize tektek teşekkür ederim

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((antiix))) ))))))))))))))
!!!!FBOZKANFB!!!!
!!!ULTRASLAN!!!!
**ByFaS**
:::TEDMER::::
Altunizade2
ApocalypsE
bed_read
bim_28
Kaynak: Wardom Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver
bLaCkSn0w
byMaMi
DO2
drk
erenay_e
Genius
gOkHaN
jackalfree
kady
kursad
Misafir
PcKoPaT
Plykerus
powermanby4
ra!stl!n
rasimfb
revenge
scratcher
Se7eN
TombiK
true54
 

Eski14-06-2005, 19:47   #6
Burak61
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - Burak61

Ben kac zamandir acik tuttum ama hic saldiri uyarisi gelmedi bos yere niye acik tutayim ?
 

Eski14-06-2005, 23:08   #7
Equal1zer
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - Equal1zer

Burak Git allah aşkına ayrıca her gün site hackliycek deiller ya
 

Eski14-06-2005, 23:13   #8
Burak61
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - Burak61

Dostum ben 4 gun araliksiz tam 5 nick acik tuttum 4 gün çarpı 5 nick ve boşboş durdu o kadar 2mbit leased line hattım var işe yarar dedim ama baktım bişi olacağı yok kapattım bende.. O zaman söylesinler şu kadar süre içinde yaparız gibi birşeyler birsürü kürt sitesi duruyor hala ayakta..
 

Eski15-06-2005, 08:33   #9
Equal1zer
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - Equal1zer

çok konuşma sus ya 4 gün bişey mi mod kardeşler kaç gün açık tutuyo sen biliyomusun
 

Eski15-06-2005, 08:54   #10
ersincnc
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - ersincnc

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi 123456789
çok konuşma sus ya 4 gün bişey mi mod kardeşler kaç gün açık tutuyo sen biliyomusun
hafta başında aynı problem yaşandı.yüzlerce çözüm üretildi bunların içinde en uygun olan çözüm yolları ( bence)
1-kimse kimseyi bu konuda suçlamamalı ve teşvik edici olmalı.
2-her üye adls ile bağlanamıyor (gözardı edilemez)
3-tüm üye arkadaşlarında kendine göre bir hayat mücadelesi var (işçi-memur-ve öğrenci)sürekli bilgisayar başında bulunamaz mümkün değil.
4-bu nedenlerden dolayı sayı bazen düşüyor bazen yükseliyor buda moral bozukluğu yapıyor ve ister istemez herkes bir birini suçluyor.
5-(bence benim önerim)-az veya çok bir güç elde ediliyor.süreklilği ne kadar devam edeceği belli olmayan bir güç elde ediliyor.forum yazılarında bir arkadaşımızın önerisi:cumartesi günü saat 11,00 gibi bir zaman verilsin diyor.
bence çok uygun başka bir saate olabilir bu yöneticilerimizin tasarufunda olan bir konu.uygun görülen bir zaman belirlenirse
a.)-adls si olmayan arkadaşların cafeden bağlanma imkanı olur.
b.)-herkes seve seve işinden-derslerinden fedakarlık yapar o saate zaman ayırır
c.)-kontrolsüz güç güç değildir.güç ancak bu şekilde kontrol altına alınır ve amaca ulaşılır.(bence)
artık ortak bir çözüm yolu bulmak gerekiyor sürekli kan kaybediyoruz.
saygılarımla..
 

Eski15-06-2005, 08:54   #11
ReVeNGE
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - ReVeNGE

anlamadıgınız konuda bu işte insanlar hırsızlıga gıderken şu gun su saatte surayı soyacagız dermı arkadasım sunu unutmayın her an her sey olur anlaşılan o kı bu sıtede ot yayamıyacagız ben tanıdıgım dostlarıma hep yukletıyorum bu programı tam 15 gundur kesıntısız 24 saat acık benımkı
 

Eski15-06-2005, 09:04   #12
septagh
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - septagh

Sakın yüklemyin aman haaa.IP gözükür mahkemelik olursunuz bu kadar insan eneyi yaa yükleyip açık tutuyrlar.Siz adult a girin bol bol porno indirin.Programları sömürün. sonrada gezin ortalıkta ...(lafım üstüne alınanlara)
 

Eski15-06-2005, 09:14   #13
Equal1zer
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - Equal1zer

ilgilendiğiniz için sağolun ne güzel konuşmuşsun septagh çok doğru porno indirirler
 

Eski15-06-2005, 10:06   #14
gubarrani
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - gubarrani

bende hep acik tutmaya calisiyorum nete girdigimde.ama belli bisureden sonra hata veriyor.var mi bunun bi cozumu?
 

Eski15-06-2005, 10:11   #15
septagh
 
Adult'a Verdiğin Önemi Türkiye'ye Ver - septagh

Yenİle DedİĞİn Zaman DÜzelİyor Hocam
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 08:51.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort<\center>
You Rated this Thread: