Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Milli Unsurlar > Mehmetçik

 
Eski02-02-2009, 04:55   #1
deathstylee
 
Dünden bugüne Kara Kuvvetleri - deathstylee
Thumbs up Dünden bugüne Kara Kuvvetleri

Türk Kara Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük kuvvetidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni içten veya dıştan korumakla görevli en büyük ordusudur.

Kuruluşu ve amblemi


Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi, Yeniçeri Ocağının kurulduğu 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Hüseyin Nihal Atsız 1963 ve 1973'de Kara ordusunun kuruluş tarihinin Mete'nin tahta geçtiği M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır.[1][2]

Atsız, M.Ö. 200 yıllarından beri tarihi belgelerde bahsi geçen bir milletin, 16 yüzyıl süresince ordusu olmadan yaşadığını söylemenin, Doğu Roma İmparatorluğuna karşı galibiyet kazanılan Malazgirt Savaşı gibi ve benzeri büyük savaşları düzenli Türk Ordularının değil gayri muntazam çetelerin yapmış olacağını kabul etmenin hatalı olduğunu yazdı. Atsız ayrıca, M.Ö. 209 yılında Mete tarafından orduların 10, 100, 1000 kişilk birimlere ayrıldığını bu birliklerin komutanlarının buyruklarının kayıtsız şartsız uygulandığını yazdı.

Atsız'ın görüşlerini benimseyen Yılmaz Öztuna da 1968'de dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'a Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin M.Ö. 209 olması teklifini yaptı.[3] Sonraları, K.K.K kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak değiştirildi.


İstiklal Savaşında

Ana madde: Türk Kurtuluş Savaşı

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 7 cephede savaşa 2.850.000 kişiyi silah altına alarak girdi. Bu ordu 70 piyade, 2 süvari tümeninden oluşan 24 kolordulu 9 ordu birliğiydi. Çanakkale Savaşı'yla tarihe geçen ordu Mondros Mütarekesi'nden sonra zorunlu terhislerle 50.000 kişiye inmişti.

Osmanlı Ordusu'nun kalan iki kolordusundan biri Suriye cephesinden Ankara'ya nakledilen Ali Fuat Paşa komutasındaki 20. Kolordu, diğeri ise Kafkas Cephesinde Erzurum'da konuşlandırılmış Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu idi.

Osmanlı'nın bu son ordusu ile Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye KKK'nın temelidir. Kurtuluş sırasında kara kuvvetleri 9 kolordu halinde örgütlendi; 20 piyade tümeni, 1 süvari tümeni, 2 süvari grubu, 1 süvari tugayı.

Ağustos 1922'de kuvvetler 200.000 kişiydi. Batı, Doğu, Güney cephelerinde savaştı. Çatışmalar Batı cephesinde 1. İnönü Muharebesi ve 2. İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi.
Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi, Milli Mücadele olarak adlandırılan I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.
Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri

Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

1. I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır
2. Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919'dan, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Nisan 1920'ye kadardır.
3. Hakimiyetin sağlanması dönemi: Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır. [1]
4. Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.


# 1 I. Dünya Savaşı sonrası, Ekim 1918 - Mayıs 1919

* 1.1 İstanbul işgali, Kasım 1918
* 1.2 Kuvay-i Milliye
* 1.3 İzmir işgali, Mayıs 1919

# 2 Örgütlenme Dönemi, Mayıs 1919 - Mart 1920

* 2.1 Osmanlı Meclisinin açılması ve Misak-ı Milli, Kasım 1919 - Ocak 1920
* 2.2 Osmanlı Meclisinin kapatılması, Mart 1920
Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri

# 3 Hakimiyetin sağlanması, Mart 1920 - Mart 1922

* 3.1 Büyük Millet Meclisi açılması, Nisan 1920
* 3.2 İsyanlar (İç Cephe)
* 3.3 Doğu Cephesi
* 3.4 Güney Cephesi
* 3.5 Batı Cephesi
* 3.6 Londra Barış Konferansı, Şubat 1921 ve Mart 1922

# 4 Barışın sağlanması, Mart 1922 - Kasım 1923

* 4.1 Mudanya Mütarekesi, Eylül 1922
* 4.2 Saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922
* 4.3 Lozan Barış Konferansı, Kasım 1922
* 4.4 Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923
* 4.5 Cumhuriyetin İlanı, 29 Ekim 1923Kore Savaşında KKK

Ana madde: Kore Savaşı'nda Türkiye


1950'de Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla kara kuvvetlerinden 4.500 kişilik bir tugay Kore Türk Tugayı adıyla Kore'ye gitti. Savaş 3 yıl sürdü, 790 Türk askeri şehit oldu.

-Kore Savaşına giden Türk tugayı kahramanlıklarıyla en çok Amerikanlar olmak üzere nato kuvvetlerinin hayatını kurtarmıştır.Türkiye Cumhuriyeti, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'na fiilen katılmış ve 1950'den 1953'e kadar tugay büyüklüğünde bir kuvvetle Kuzey Kore'ye karşı savaşmıştı.


II. Dünya Savaşı'nın bitip Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Türkiye, uluslararası ortamda kendini yalnız buldu. II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalarak bütünlüğünü Almanya'ya karşı korumuş ancak savaş sonrasında Sovyetler'in Doğu Anadolu'da toprak ve Boğazlar'da üs ve ortak savunma talepleriyle karşılaşmıştı. Böylece Sovyet tehdidine karşı müttefik arayan Türkiye Batı Bloğu'na ve Amerika'ya yaklaşmaya başladı.

Türkiye, NATO'ya girişini hızlandırmak için başlayan Kore Savaşı'na birlikler göndermiştir. Özellikle sol kesimler tarafından "Türk gencinin kanının Amerika'ya satılması" şeklinde eleştirilen bu davranış, Türkiye ile Batı Bloğu arasındaki yakınlaştırmayı hızlandırmış ve 18 Şubat 1952'de Türkiye bir NATO üyesi olmuştur.NATO ile KKK


1952'de NATO'ya giren Türkiye, ordusunu modern silahlarla donattı. Kara Kuvvetleri son olarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.

Kıbrıs Barış Harekâtı ya da Atilla Harekatı[1][2] olarak da bilinir. 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Garanti Anlaşması'nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askerî harekâtın adıdır.

1571'de Osmanlı yönetimi Kıbrıs'ta yer aldı. Daha önce Ada’da Venedikliler egemendiler. Osmanlı yönetimi, Venedikliler’in elindeki mülkü Rum Ortodoks Kilisesi’ne aktardı. Kiliseye geniş yetkiler verdi. Böylece Rum kilisesine ve toplumuna güç geldi. Giderek bu güç Türkiye’den gelip yerleşen Türkler’e karşı kullanılacaktı.

1878’de Rusya karşısında zor durumda kalan Osmanlı, Kıbrıs’ın yönetimini geçici olarak İngiltere’ye verdi. I. Dünya Savaşı’nda da İngiltere, Kıbrıs’a el koydu.

Kıbrıs adası resmen 1924' de Türkiye nin kuruluş anlaşmaları olan Lozan antlaşmasında Büyük Britanya toprağı olmuştur. Türkiye o günün şartları gereği Kıbrıs adasının üstündeki İngiliz egemenliğini resmen kabul edip altına imza atmıştır.

1950’lerin sonlarında bağımsızlık hareketi başladı ve uluslararası anlaşmalara dayanan bir Türk-Rum Ortak Devleti kuruldu. Fakat Rumlar böyle bir Ortak Devlet’e razı olmadılar. Kıbrıs’ın tüm yönetimine kendileri el koyma yoluna gittiler; anlaşmaları, uluslararası anlaşmaları çiğneyerek[kaynak belirtilmeli] ve anayasayı çiğneyerek[kaynak belirtilmeli] ve soykırımla Türkler’e saldırılarda bulunarak[kaynak belirtilmeli], Rumlar, 1963 yılında Ortak Devlet’i yıktılar.

Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri

Birimler
 
anahtar kelimeler     0
Dünden bugüne Kara Kuvvetleri
anahtar kelimeler:

Dünden bugüne Kara Kuvvetleri.


Eski02-02-2009, 04:59   #2
deathstylee
 
Dünden bugüne Kara Kuvvetleri - deathstylee

* 4 Ordu
1.Ordu Komutanlığı (Selimiye-İstanbul)
2.Ordu Komutanlığı (Malatya)
3.Ordu Komutanlığı (Erzincan)
Ege Ordu Komutanlığı (İzmir)
9 Kolordu
2.Kolordu Komutanlığı (Gelibolu)
3.Kolordu Komutanlığı (Şişli)
4.Kolordu Komutanlığı (Ankara)
5.Kolordu Komutanlığı (Çorlu)
6.Kolordu Komutanlığı (Adana)
7.Kolordu Komutanlığı (Diyarbakır)
8.Kolordu Komutanlığı (Elazığ)
9.Kolordu Komutanlığı (Erzurum)
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (Girne)
Lojistik Komutanlığı (Ankara)
Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (Ankara)
Kara Harp Okulu (Ankara)
Sınıf Okulu
1 Zırhlı Tümen
52. Zırhlı Tümen (İstanbul)
47.Motorize Piyade Alayı (Hasdal)
23.Motorize Piyade Alayı (Kartal)
2 Mekanize Piyade Tümeni
28. Mekanize Piyade Tümeni (Gazi Mağusa)
39. Mekanize Piyade Tümeni (Güzelyurt)
1 Piyade Tümeni ve 1 Eğitim Tümeni
3. Taktik Piyade Tümeni (Yüksekova)
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut)
16 Mekanize Piyade Tugayı
1. Mekanize Piyade Tugayı (Doğubeyazıt)
4. Mekanize Piyade Tugayı (Keşan)
6. Mekanize Piyade Tugayı (Tatvan)
8. Mekanize Piyade Tugayı (Tekirdağ)
12. Mekanize Piyade Tugayı (Ağrı)
14. Mekanize Piyade Tugayı (Kars)
16. Mekanize Piyade Tugayı (Diyarbakır)
18. Mekanize Piyade Tugayı (Ortaköy)
25. Mekanize Piyade Tugayı (Ardahan)
28. Mekanize Piyade Tugayı (Mamak)
33. Mekanize Piyade Tugayı (Kırklareli)
39. Mekanize Piyade Tugayı (İskenderun)
54. Mekanize Piyade Tugayı (Edirne)
55. Mekanize Piyade Tugayı (Süloğlu)
65. Mekanize Piyade Tugayı (Lüleburgaz)
66. Mekanize Piyade Tugayı (İstanbul)
70. Mekanize Piyade Tugayı (Mardin)
9 Zırhlı Tugay
1. Zırhlı Tugay (Hadımköy)
2. Zırhlı Tugay (Kartal)
3. Zırhlı Tugay (Çerkezköy)
4. Zırhlı Tugay (Palandöken)
5. Zırhlı Tugay (Gaziantep)
14. Zırhlı Tugay (Kıbrıs)
20. Zırhlı Tugay (Şanlıurfa)
95. Zırhlı Tugay (Malkara)
172. Zırhlı Tugay (Silopi)
10 Motorize Piyade Tugayı
1. Motorize Piyade Tugayı (Sakarya)
2. Motorize Piyade Tugayı (Lice)
6. Motorize Piyade Tugayı (Şırnak)
9. Motorize Piyade Tugayı (Sarıkamış)
11. Motorize Piyade Tugayı (Denizli)
19. Motorize Piyade Tugayı (Edremit)
34. Motorize Piyade Tugayı (Patnos)
48. Motorize Piyade Tugayı (Trabzon)
49. Motorize Piyade Tugayı (Bingöl)
51. Motorize Piyade Tugayı (Hozat)
5 Komando Tugayı
1. Komando Tugayı (Kayseri)
2. Komando Tugayı (Bolu)
3. Komando Tugayı (Siirt)
4. Komando Tugayı (Tunceli)
5. Dağ Komando Tugayı (Hakkari)
1 İnsani Yardım Tugayı (Ankara)
5 Eğitim Tugayı
1. Piyade Eğitim Tugayı (Manisa)
3. Piyade Eğitim Tugayı (Antalya)
5. Piyade Eğitim Tugayı (Sivas)
15. Piyade Eğitim Tugayı (Amasya)
59. Topçu Eğitim Tugayı (Erzincan)
2 Topçu Tugayı
20. Topçu Tugayı
57. Topçu Tugayı (Bornova)
58. Topçu Tugayı (Polatlı)
6+ Topçu Alayı
102. Topçu Alayı (Uzunköprü)
105. Topçu Alayı (Çorlu)
106. Topçu Alayı (Adana)
107. Topçu Alayı (Siverek)
108. Topçu Alayı (Erçiş)
109. Topçu Alayı (Erzurum)

Sınıflar


* Muharip Sınıflar: Savaşta kara kuvvetlerinin muharebe eden kısmını oluşturan sınıflar.

* Piyade: Temel muharip sınıf.Düşmanla uzak veya yakın mesafeden muharebeye giren yaya veya mobil olarak hareket eden cephede en önde olan sınıf.Piyadeler görevin niteliğine göre yaya, motorlu ya da mekanize birlikler olarak hareket edebilirler.

* Tank: Tanklarda görev yapan personelin oluşturduğu sınıf.Modern muharebelerin şövalyeleri olarak kabul edilen tanklar,piyade birlikleri ile birlikte savaşın en ön cephesinde bulunurlar.

* Topçu: Kara ve hava savunmasında kullanılan topları ve obüsleri kullanan sınıf.
Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri

* Hava Savunma : Diğer muharip sınıfları havadan yapılacak saldırılara karşı koruma görevi bulunan ve hava savunma topları ( Oerlikon ) ile yerden havaya atılan küçük çaplı füzeleri ( Stinger vb.) kullanan sınıf.

* İstihkam: Savaşta mayın döşeme-sökme,engel inşa etme,su yolları üzerinde köprü geçişi sağlama gibi görevleri bulunan sınıf.
Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri

* Muhabere: Muharebe ortamında her tür haberleşme cihazını işleten sınıf.

* Kara Havacılık:kara kuvvetlerine bağlı helikopter ve uçakları kullanan sınıf.

* Elektronik Harp:Elektronik karşı tedbirler,Elektronik Karşı Karşı Tedbirler gibi görevleri yerine getiren sınıf.

* Yardımcı Sınıflar: Muharip sınıfları desteklemekle görevlidir.

* Ordu Donatım: Kara kuvvetlerine ait silah ve teçhizatı sağlayan,depolayan ve bakımını yapan personeli barındıran sınıf.

* Personel: Personel özlük işleri ile ilgilenen sınıf.

* Ulaştırma: Kara Kuvvetlerinin ulaşımla ilgili her türlü ihtiyacını karşılayan sınıf.

* Levazım: Kara Kuvvetlerinin giyinme,yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayan sınıf.

* Maliye:Mali konularla ilgilenen sınıf.

Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri
* Sıhhiye: Sağlık hizmetlerini yerine getiren sınıf.

* Veteriner: Hayvansal kökenli gıda maddelerinin kontrolünü yapan, askeri amaçla kullanılan hayvanların üretim, eğitim ve tedavisi ile ilgilenen sınıf.

* Askeri İnzibat: Askeri garnizonlarda ve muharebe ortamında disiplini sağlamak ve askeri trafik hizmetleri gibi görevleri yerine getirmekten sorumlu birlikler.Bir askeri sınıf değildir.


Düzenleyen deathstylee : 02-02-2009 05:56.
 

Eski02-02-2009, 05:17   #3
deathstylee
 
Dünden bugüne Kara Kuvvetleri - deathstylee

Türk Kara Kuvvetleri'nde Subay Rütbeleri

MareşalGenelkurmay Başkanı Orgeneral KorgeneralTümgeneral Tuğgeneral Albay YarbayBinbaşı Yüzbaşı Üsteğmen TeğmenAsteğmen
 

Eski02-02-2009, 05:36   #4
deathstylee
 
Dünden bugüne Kara Kuvvetleri - deathstylee

Türk Kara Kuvvetleri'nde Astsubay/Uzman Erbaş/Erbaş Rütbeleri

Kıdemli Başçavuş BaşçavuşKıdemli Üstçavuş Üstçavuş Kıdemli Çavuş Astsubay Çavuş Uzman Çavuş Uzman Onbaşı Çavuş Onbaşı
Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri
Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri

Kara Kuvvetleri Komutanları listesi
1 Mehmet Nuri Yamut 01.07.1949 05.06.1950
2 Kurtcebe Noyan 06.06.1950 07.05.1951
3 Şükrü Kanatlı 28.12.1951 15.01.1954
4 Ahmet Nurettin Baransel 06.04.1954 28.05.1954
5 Abdülkadir Seven 10.07.1954 25.04.1955
6 İsmail Hakkı Tunaboylu 13.09.1955 06.06.1956
7 Ahmet Nurettin Aknoz 25.06.1956 16.09.1957
8 İbrahim Necati Tacan 30.11.1957 28.07.1958
9 Mustafa Rüştü Erdelhun 01.08.1958 21.08.1958
10 Cemal Gürsel 21.08.1958 02.06.1960
Kaynak: Wardom Dünden bugüne Kara Kuvvetleri
11 Cevdet Sunay 03.06.1960 02.08.1960
12 Mehmet Muzaffer Alankuş 04.08.1960 06.01.1961
13 Celal Alkoç 06.03.1961 26.06.1961
14 Muhittin Önür 31.08.1961 23.02.1962
15 Mehmet Ali Keskiner 23.02.1962 28.08.1964
16 Cemal Tural 28.08.1964 15.03.1966
17 Ahmet Refik Yılmaz 21.03.1966 23.08.1968
18 Memduh Tağmaç 23.08.1968 16.03.1969
19 Fikret Esen 18.03.1969 28.08.1969
20 Nazmi Karakoç 28.08.1969 28.08.1970
21 Faruk Gürler 28.08.1970 28.08.1972
22 Semih Sancar 28.08.1972 07.03.1973
23 Eşref Akıncı 07.03.1973 01.04.1976
24 Namık Kemal Ersun 29.03.1976 01.06.1977
25 Semih Sancar 01.06.1977 04.09.1977
26 Kenan Evren 05.09.1977 06.03.1978
27 Nurettin Ersin 09.03.1978 01.07.1983
28 Necdet Üruğ 01.07.1983 06.12.1983
29 Ali Haydar Saltık 06.12.1983 12.08.1985
30 Necdet Öztorun 12.08.1985 02.07.1987
31 Necip Torumtay 02.07.1987 24.07.1987
32 Kemal Yamak 24.07.1987 01.09.1989
33 Doğan Güreş 23.08.1989 06.12.1990
34 Muhittin Fisunoğlu 01.01.1991 30.08.1993
35 İsmail Hakkı Karadayı 30.08.1993 30.08.1994
36 Mehmet Hikmet Bayar 30.08.1994 27.08.1996
37 Hikmet Köksal 27.08.1996 28.08.1997
38 Hüseyin Kıvrıkoğlu 28.08.1997 27.08.1998
39 Atilla Ateş 27.08.1998 25.08.2000
40 Hilmi Özkök 27.08.2000 29.08.2002
41 Aytaç Yalman 27.08.2002 29.08.2004
42 Yaşar Büyükanıt 29.08.2004 25.08.2006
43 İlker Başbuğ 25.08.2006 27.08.2008
44 Işık Koşaner 27.08.2008


KAYNAK

Düzenleyen deathstylee : 02-02-2009 05:41.
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 22:00.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>