Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Türk ve Dünya Tarihi

 
Eski14-03-2009, 16:00   #1
ESTERGON
 
Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan - ESTERGON
Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan

Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan
Cumhuriyet kurulmadan önce Türk Kadınının aydınlanmasına ışık tutan birkaç okuldan biri olan Erenköy Kız Lisesi Kadıköyün en köklü Kız Lisesinin kuruluş tarihi 1911 yılıdır. O Yıl Numune Mektebi adıyla Rıdvan Paşa köşkünde açılan okul 1916 yılında Erenköy İnas Sultanisi yani kız lisesi olarak öğrenime başlamıştır. Erenköy,Çamlıca,ve Kandillinin birer kız lisesine dönüşmesinden sonra,Erenköy Mektep Binası son sahibi olan Mabeyinci Faik Beyden 7500 altına satın alınarak Maarife verilir.Mabeyinci Faik Bey Tütüncü Mehmet Halis Beyin ortağı olup, Türkiye'nin ilk arsa ve bina spekülatörlerindendir. Herneyse sadede gelecek olursak,yatakhane binası olan Topcu Reisi Hacı Hüseyin Paşa Köşkü de Maarif Vekilliği tarafından son sahibi 5 nci Murat'ın kızlarından Hatice Sultan dan satın alınarak, Okulun yatılı kısmı genişletilmiştir. Yazımın sonunda Hatice Sultanın hazin hikayesine de değineceğim. 1945 yılının 22 Şubat gecesi binanın yanması üzerine çok dağınık bir alan içinde öğretime devam edenLise 1954-55 yılında şimdiki binasında öğrenime başladı.
Kaynak: Wardom Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan
Şimdi gelelim Hatice Sultanın yaşam hikayesine: Babası 5.Murat Abdülmecid'in Şevkefza Valide Sultan isimli, eşinden 1840 yılında doğdu. Amcası Abdülaziz tahta çıkınca Veliahd ilan edildi.Padişahın Mısır ve Avrupa gezilerine katıldı.Rus Elçisinin etkisi altında kalmakla suçlanan Mahmut Paşaya karşı Medrese öğrencilerinin ayaklanmaları sonucunda çıkan karışıklıklarda Abdülaziz'in tahtan indirilmesi üzerine ,Padişah ilan edildi.
Kaynak: Wardom Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan
Ancak Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sırasındaki olaylardan ve tahta çıkışından sonra Devlet ileri gelenlerinin Meşrutiyetrin ilanı konusunda birbirlerine düşmelerinden sinirleri ciddi biçimde bozuldu. Viyana dan getirilen,Profesör Leidesdorf un iyileşmesi için 3 ay Viyanadaki Kliniğinde tedavi görmesi gerektiğini bildirmesi üzerine 31 Ağustos 1876 da yani tahta çıktığından 93 gün sonra tahttan indirilerek yerine Mithat Paşa'ya Meşrutiyeti ilan edeceği konusunda söz vermiş olan II Abdülhamit tahta geçirildi.
Çırağan Sarayı'na gönderilen 5.Murat bir süre sonra iyileştiysede ,Ali Süavi ile Dostlarının onu yeniden tahta çıkarma girişimlerinden ( Çırağan Olayı ) ötürü ölümüne kadar sıkı bir gözaltında yaşadı. Ama dışarı çıkma dışında her isteği yerine getirildi.Şeker Hastalığından ölünce Yenicami Türbesi'ndeki kabrine gömüldü. ( Çırağan Olayına ) da değinecek olursak , II Abdülhamidin yerine 5.Murat ı yeniden tahta çıkarmak için Ali Süavi Önderliğinde Çırağan Sarayı'na yapılan baskın ( 20 Mayıs 1878 ) Ruslara ödün verilmesine ve Ayastafanos Antlaşmasına karşı çıkan Ali Süavi 1877-1878 Rus savaşı yüzünden yurtlarından olmuş, göçmenlerden oluşan silahlandırılmış bir topluluğu mavnalara bindirerek Çırağan Sarayı önüne çıktı. 5.Murat'ı gözetim altında tutulduğu özel Dairesinden çıkardığı sırada Saray,Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa tarafından kuşatıldı. Ali Süavi ve Saldırganların çoğu olay yerinde öldürüldü. Bir bölümü de Divanı harbe verilerek cezalandırıldı.
Devrik Hükümdar ailesi ve çocuklarıyla beraber Çırağa'nda çile doldururken senelerle beraber kızlarının evlilik çağı da geçiyordu ve 5.Murat ın büyük kızı yazımızda adı geçen Hatice Sultan Amcası Abdülhamid e yaşadığı zindandan kurtulabilmek için koca olarak bir Haremağasına bile rıza göstereceği yolunda haberler yolladı.Bu haberler karşısında yumuşayan II Abdülhamit zaten hiçbir zaman kardeşinin kızı Haticeyi öz kızından ayırmamış,beraber büyütmüştür.Sultan II Abdülhamit kızını evlendirirken yeğeni Haticeyi de istediği biriyle başgöz etmek arzusundadır.
Bu iki kuzen sultan,Sultan Abdülhamidin onlar için boğazda birbirine benzer şekilde inşa ettirdiği Saraylarında Dünyaevine girerler. Kuzenlerin erkek yada kız olsun birbirlerini görme hakları vardır.Zaten bahçe komşusudurlar.Yeni evliler adeta birlikte yaşar gibidirler.Hep siyahlar giyen Hatice Sultan çocukluğundan beri babasının intikamını almak için Amcasını canevinden vurma hayalleri kurarmış. Güzelliğini kullanarak kuzeninin kocasını kendine aşık eder,çılgına dönen aşığına ' sen karını zehirle,bende kocamı zehirliyeyim diye öneri getirerek ancak o zaman kendisiyle evleneceği vaadinde bulunur,yavaş,yavaş zehirlenen sultan hiçbir doktor anlayamadan ölüp gider. Neden sonra Hatice nin sevgilisine yazdığı bir mektup,saraydaki muhabirler tarafından bulunmuş ve Yıldız Sarayı'ndaki Padişaha ulaştırılmıştır.Sultan II Abdülhamit hemen yeğenini çağırıp,sevdiklerine veda etmesini söylemiş O gün Hatice Sultan en güzel arabasını hazırlatmasını Haremağasından isteyip, amcasının sarayının yolunu tutmuş. Muhteşem bir şekilde giyinmiş,ve süslenmiştir. O korkunç kapılardan geçen Hatice Sultan ın oradan bir daha çıktığını kimseler görmemiş ama hiç kimsede bu olayı ağzına almaya cesaret bile edememiş, işte saray entrikalarının hazin sonu böyle noktalanmış.

Kaynak: Wardom Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan

Mehaz = Pierre Loti ' nin Türk Kadınına Bakışı Notları.

(Metin ve fotograflar Özer Rayman'dan alıntıdır, düzenlemeler tarafımdan yapılmıştır.)
 
anahtar kelimeler     0
Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan
anahtar kelimeler:

Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan.


Eski14-03-2009, 17:48   #2
yasba
 
Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan - yasba

"Yeni evliler adeta birlikte yaşar gibidirler.Hep siyahlar giyen Hatice Sultan çocukluğundan beri babasının intikamını almak için Amcasını canevinden vurma hayalleri kurarmış. Güzelliğini kullanarak kuzeninin kocasını kendine aşık eder,çılgına dönen aşığına ' sen karını zehirle,bende kocamı zehirliyeyim diye öneri getirerek ancak o zaman kendisiyle evleneceği vaadinde bulunur,yavaş,yavaş zehirlenen sultan hiçbir doktor anlayamadan ölüp gider."
Kaynak: Wardom Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan

Sarayda entrikalar hiç bitmemiş anlaşılan , özellikle imparatorluğun son günlerinde .
 

Eski19-03-2009, 11:06   #3
niler
 
Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan - niler

Hatice Sultan'ın mektuplarının Abdülhamid'in eline geçmesinden sonrası
Murat Bardakçı'nın bir makalesindenden de bir alıntı ben eklemek isterim

BABANIN HİDDETİ

Abdülhamid bir padişah ve bir baba olarak ihanete uğramıştı ve gazabı şiddetli oldu: Kızı Naime Sultan’ı Kemaleddin Paşa’dan hemen boşattı, sabık damadını unvanlarını geri alıp Bursa’ya sürgüne gönderdi, kızını bir başkasına nikáhladı ve yeğeni Hatice Sultan’ın da yalıdan dışarıya adım atmasını yasakladı. Rezalete tahammül edemeyen Ali Vásıf Bey bu arada Hatice Sultan’ı boşayıp kayıplara karıştı.

Aradan beş sene geçti, Abdülhamid tahtından indirildi, Bursa’da sürgünde olan Kemaleddin Paşa İstanbul’a döndü, hemen Hatice Sultan’a gidip evlenme teklif etti ama reddedildi. Amcası Abdülhamid’in devrilmesiyle yalıdaki hapis hayatı nihayete eren Hatice Sultan, Rauf Hayreddin Bey adında bir diplomatla evlendi ve bir oğluyla bir kızı oldu.

Ortaköy’deki üçüncü yalının sákini Fehime Sultan da o sırada ilk kocasını boşayıp yeni bir evlilik yapmıştı ve hadiselere karışmamaya itina gösteriyordu.

Derken, 1924’e gelindi ve o senenin 3 Mart’ında Osmanlı Hanedanı’nın bütün mensupları Türkiye sınırları dışına çıkartıldılar. Sürgün, Ortaköy yalılarının sákinlerine ardarda feláketler getirecekti.

KARISINI BOŞADI

Rauf Hayreddin Bey gurbete gitmek istemedi ve Hatice Sultan’ı boşayıp Türkiye’de kalınca Sultan sürgüne kızı Selma ve oğlu Hayri ile beraber gitti. Lübnan’a yerleşti, kızını bir Hint racasıyla, Kotwara Prensi Seyyid Sacid Hüseyin’le evlendirip Hindistan’a gönderdi ama oğlu Lübnan’da intihar etti ve Beşinci Murad’ın kızı Hatice Sultan, 1938’in 13 Mart’ında Beyrut’ta tek başına, yokluk içerisinde can verdi.

Aldatılan Naime Sultan bir ara Fransa’da yaşadı ama geçim sıkıntısı çekmeye başlayınca ikinci kocasının memleketi olan Arnavutluk’a yerleşti ve Tiran’da 1944’teki komünist darbe sırasında ortadan kayboldu.

Ortaköy’deki üçüncü yalının sahibi olan Fehime Sultan da sürgünde Fransa’ya gitti, kocasının açtığı bir bakkal dükkánının getireceği parayla yaşamaya çalıştı ve 1929’da o da aynı sıkıntılar içerisinde can verdi.

Merak edenler için, bundan 102 sene önce dillerden düşmeyen bu aşk skandalının kahramanlarının soyundan gelenleri de anlatayım: Naime Sultan’ın torunu Bülent Osman, Paris’te ve İstanbul’da yaşıyor. Hatice Sultan’ın torunu ise Fransa’nın en tanınmış yazarlarından ve kitapları bizde de liste başı olan bir isim: Kenize Murad.

Hatice Sultan’ın açlık ve parasızlık mektubu

BEŞİNCİ Murad’ın bir zamanlar Ortaköy sahilsarayında yaşayan kızı Hatice Sultan, Beyrut’taki sürgün günlerinde büyük sıkıntı çekmiş ve hayata 1938’de "aç" denebilecek bir şekilde veda etmişti.

Hatice Sultan, Avrupa’daki bazı finans çevreleriyle aile adına görüşmeler yapan yeğeni Şehzade Osman Fuad Efendi’ye, 1 Temmuz 1934’te, içerisinde bulunduğu şartların yarattığı can sıkıntısının neticesinde bozuk bir imlá ile yazıp "Hadice Sultan binti Murad Han" yani "Sultan Murad’ın kızı Hadice Sultan" mührünü bastığı mektubunda şöyle diyordu:
Kaynak: Wardom Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan
Kaynak: Wardom Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan

"Yeğenim Osman Fuad Efendi,

Birçok seyahatler ettikten sonra Nice’e avdet ettiğinizi, Hayri’ye (Sultan’ın oğlu) yazdığınız mektuptan haberdar oldum. Ve işlerimizi serian (hızla) takip etmekde olduğunuzu yazıyorsunuz. Evet, buna kalben eminim. Allah sana çok ömür versin. Ben evvel Allah’a, sonra sana güveniyorum. Geçen ay bize her zamanki para gönderemediniz, acaba neden. Bir ay evvel Halife hazretlerinden aldığımız bir tamimde yakında para göndereceğinizi iş’ar olunmuş (bildirilmiş) idi. Biz burada her gün para bekliyoruz. Yeni grupla ne yapabildiniz? Acaba eskisi gibi bize maaş yaptırabileceğiniz mi? Göreyim sana halanı parasız bırakma. Benim hálimi gözünüzle gördünüz. Para bana herkesden çok lázım olduğunu sen de takdir edersin. Bu mektubumu alır almaz işlerimiz hakkında malumat vermenizi rica ederek gözlerinden öperim.
Kaynak: Wardom Erenköy Kız Lisesi / Padişah V.Murat'ın Bahtsız Kızı Hatice Sultan

Halanız Hadice binti Murad"
 

Cevapla

Etiketler
estergon

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 03:29.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>