Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Türk ve Dünya Tarihi > Dünya Kültürü ve Toplumsal Yaşam (Araştırmalarınız)

 
Eski03-06-2008, 20:52   #1
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09
Question İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Türk milleti İslâm dini ile 9’uncu yüzyılın ilk çeyreğinde tanışmaya başladı ve Yılmaz Öztüna’nın ifadeleri ile 10’uncu yüzyıla kadar yavaş ve 10’uncu yüzyıldan sonra ise büyük bir hızla İslamiyet Türkler arasında yayıldı ve nihayet öyle bir hâl aldı ki, Haçlı dünyasında bir Hıristiyan İslâm dinine geçtiğinde ona, “Türk oldu!” denildi.

İslâm dini Hz. Muhammed aleyhisselâm tarafından milâdi 610 yılında tebliğe başlandığına göre Türklerin İslâm dini ile tanışması ve onu benimsemesi arasında neredeyse 350-400 yıl var demektir. Lâkin ilk Türk’ün İslâm’a girişi ile Peygamberimizin İslâm’ı tebliğ ettiği yıl, aynı, yani milâdi 610’dur. Evet, bir Türk İslâm’ın Mekke döneminde Hz. Muhammed’in dâvetine evet demiş ve azılı İslâm düşmanı Ebu Cehil’in çok ağır işkencelerine maruz kalmış ve nihayet yine o pis Ebu Cehil’in bağrına sapladığı mızrağı ile şehit olmuştur. Ve İslâm’ın ilk şehidi işte Bu Türk evlâdıdır. Allah (c.c.) katında şehitlerin durumunu bu dini az buçuk bilenler bilir ve Allah kendisi için İslâm kimliği ile ilk şehit olanın bir Türk evladı olmasını murat etmiştir. Siz siz olun gazilik ve şehitlik kavramları ile mücadele eden ve Türkler zorla Müslüman oldu yalanını yayan odak ve dudaklara aldanmayın ve sorun, “Türkler zorla Müslüman oldularsa, dünyaya hakim oldukları dönemde niye dinlerinden vazgeçmediler?”

Peki, kimdir Müslüman olan ilk Türk?

O, Sümeyye validemizdir.

Sümeyye’nin Türk olduğunu Türk olmayan ve ilmî otoritesi İslâm ve Batı dünyası tarafından saygı ile kabul edilen Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’tır. Hamidullah’ın tarihi kaynaklardan çıkarttığına göre Taif’te, el Haris bin Kalede isimli tedavide usta çok ünlü bir doktor vardır. İran bölgesinden valiler bile tedavi için ona gelmektedirler. O yıllarda da İran bölgesi Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir ve Sümeyye validemiz Übülle Valisi’nin yanındadır ve o adı Pamuk’tur. Gün olur Übülle valisi Taif’teki meşhur doktora tedavi olur, memnun kalır ve Pamuk’u Haris bin Kalede’ye cariye olarak hediye eder, Taif’e gelen Pamuk’un ismi Sümeyye olur. Sümeyye birkaç defa evlenir, son evlendiği kişi Yemen Yasir’dir, Yasir’den oğlu Hz. Ammar doğar.

Yine İslâm’ın ilk yıllarını az buçuk bilenler Mekke’de kabile ve soy sop dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bilirler. İşte bu ırkçı ortamda Sümeyye Türk’tür, kolu kanadı yoktur. Kocası Yasir, Yemenli’dir, kolu kanadı yoktur. Öyle olduğu için bu aile Ebu Cehil gibilerin kolayca işkence edebileceği bir ailedir. Hz. Sümeyye’nin Türk olduğuna dair bilgileri Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan ve Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı da naklederler.

Hz. Sümeyye İslâm’ı kabul ettiğinde artık çok yaşlı idi. Pis Ebu Cehil, “Sen Muhammed’e aşık oldun!” bile dedi. Ebu Cehil tarafından en şedit işkencelere tabi tutulan Türk kadını Sümeyye inancından bir adım geri atmadı.
İlk Müslüman Türk ve İslâm’ın ilk şehidi Hz. Sümeyye Ebu Cehil’in işkenceleri altında son nefesini verdiğinde, Allah’ın resulü Hz. Muhammet aleyhisselam şöyle demişti:

“- Küfrün işi bitti!”

Ey Türk evladı, ey Türk kadını..

Sen işte böyle “Küfrün işinin bitirilişinde” Allah’ın seçtiği bir kavimsin. Daha sonra gerçekten de tam 22 milyon kilometrekarede Küfrün işini bitiren millet senin milletin değil miydi? Yalnızca Osmanlı coğrafyasında değil, bugün Asya içlerine kadar küfrün işini adım adım bitiren ve o coğrafyaları İslamlaştırarak bugünkü Pakistan’ın bile temellerini atan senin ataların değil miydi?
Elhamdülillah, öyleydi..

Ve Fahr-i Kâinat Efendimiz, Şehit Türk evladı, ümmetinin yıldızı Hz. Sümeyye’yi o halde gördüğünde, “Küfrün işi bitti!” dedikten sonra eklememiş miydi:
“- İslam’ın zaferi kesinleşti!”
Diye..

İşte Türk anasının mayası ve işte ilk Müslüman olan Türk’ün ümmet ve milleti adına toprağa bir tohum gibi düşmesi..
Allah (c.c.) İstanbul’un Fethini de işte bu Hz. Sümeyye’nin nesline nasip etti. Ve Hz. Muhammed aleyhisselam neslinin devamına da bu milleti vesile kıldı.
Nasipse onu da yarın anlatalım..
 

Eski03-06-2008, 20:55   #2
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09

Peygamber soyunun sürmesinde Türk milletinin rolü!

Peygamberimizin Türkler hakkında pek çok hadisi var.

Şahsen biz Prof. Dr. Zekeriya Kitapcı’nın, “Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler” isimli değerli çalışmasının her vatan evladının evinde bulunmasını çok arzularız.
Konumuza dönelim.

Evet, Hz. Sümeyye bir Türk’tür ve Mekke döneminde, İslâm’ın ilk günlerinde Müslüman olmuş, Ebu Cehil zaliminin bütün işkencelerine rağmen dininden vazgeçmemiş, sonunda onun hançeri ile şehit edilmiştir. Yani Allah (c.c.) bütün insanlık için seçtiği din olan İslâm adına ilk şehidin bir Türk, üstelik bir Türk kadını olmasını murat etmiştir. Birileri, “E, bunda ne var!” diyebilir. Bunda ne olup olmadığını bunu böyle murat eden, dinin, din gününün ve âlemlerin Rabbi Allah bilir.

Yine Allah’ımız Hz. Muhammed’e Kur’an’ında “Habibim” demektedir. Kur’an’ında “Allah ve meleklerinin Hz. Muhammed’e selam ettiklerini” beyan buyurmaktadır. Allah’ın, âlemleri yüzü suyu hürmetine yarattığı Hz. Muhammed aleyhisselam ise Ehlibeytini ümmetine emanet etmiştir. Allah resulü neslini biz Müslümanlara emanet etmiş olmasına rağmen işte bu “Emanet” Kerbela’da yok olmakla yüz yüze gelmiştir ve Türk işte bu tarihi kırılma noktasında da Allah tarafından bir defa daha devreye sokulmuştur.

Hz. Sümeyye İslam’ın ilk günlerinde Müslüman olmasına rağmen Türklerin İslâm’a kitleler halinde girmeleri yüzyıllarca sonradır ve Kerbela hadisesi yaşandığında Türkler henüz Müslüman değildir. Peygamber torunu Hz. Hüseyin (r.a) Yezid tarafından biata zorlandı Hz. Hüseyin de hilafetin saltanat haline getirilmesine karşı çıktığı için bu biatı kabul etmedi, edemezdi.

Taraflar Kerbelâ’da karşı karşıya geldiler. Hz. Hüseyin’in yanında aile efradıyla birlikte yetmiş kişi bulunuyorken, Yezid’in gönderdiği komutanların emrinde ise binlerce asker mevcuttu.

Olayın devamını Rahmetli Halûk Nurbaki’nin “İmanla Gelen İlim” isimli eserindeki “7 Goncalı Çiçek” yazısından aktaralım:

“14 asır evvel Kerbelâ’da dünya tarihinin en büyük trajedisi sergileniyordu. Ortalığı can korkusu ve dünya çıkarlarının tehdit ettiği bir muharrem ayının 9. günü, ufukta yedi atlı göründü. Yağız atlarının sırtındaki bu yedi Türk kahramanı, canlarını hiçe saymışlar ve (...) Hz. Hüseyin Efendimiz’e gelmişlerdi. Allah aşkı ile yanan bu kahramanlar, peygamber torunlarına karşı yapılan tuzakları sezmişler ve Hz. Hüseyin Efendimiz’i Türkistan’a götürmeyi istemişlerdi.”

“Hz. Hüseyin Efendimiz: ‘Kumandanınıza teşekkür ederim. Ancak yardımınız bana değil, hasta oğlum Abidin’e olacaktır. Ben şehid olduğumda onu alıp götürün’ buyurdu (Nurbâki, Anadolu Mucizesi)”

Hz. Hüseyin ellerini semaya kaldırarak:
“- Yarabbi, bu milletin 7 atlısına karşılık 7 Müslüman Türk devleti ver!”
Diye niyaz etmekten kendini alamadı.

Evet, Allah (c.c.), “Habibim” dediği Hz. Muhammed neslinin devamı için de Türk’ü görevlendirmiştir.

“E bunda ne var?” diyenlere de, “Sen onu, bunu böyle takdir eden Allah’a sor, belki kalbine ilham eder” deriz.

Nurbâki, “Bu kahramanlar Kerbelâdaki faciadan sonra Hz. Zeynel Abidin’i (R.A.) kaçırarak Ehl-i Beyt’in yok olmasına mâni oldular” der ve Hz. Hüseyin Efendimizin, “Bu milletin 7 atlısına karşılık 7 Müslüman Türk devleti ver” duasının, Osmanlı’nın yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve SSCB’nin dağılmasıyla vücut bulan 6 Türk devleti, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan olarak Allah indinde kabul gördüğünü dile getirir.

Biz o günden bin 200 küsur yıl beriye geliyor, 1925’te Türkiye Cumhuriyetine karşı ayaklanan Şeyh Sait’in idam sehpasına giderken söylediklerini onun amca oğlu Cemal Kutay’ın Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi isimli eserinin 19. cildinden aktarıyoruz:

“- Anlaşıldı ki Türkiye, kıyamete kadar İslâm’ı koruyacak. Fena yaptık, bundan sonra iyi olur inşallah..”

Haçlı, Türk’e niye “Tanrının kırbacı” diyor sanıyorsunuz!HASAN DEMİR
 

Eski03-06-2008, 21:20   #3
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

ben bilemem sümeyye türk müydü arap mıydı ve fakat şunu çok iyi biliyorum ki türkler büyük arap katliamlarıo sonucunda müslüman olmuşlardır.

öyle okullarda anlatıldığı gibi, "yok türkler gök tanrıya inanyordu müslümanlr da tek tanrıya.. yok türkler savaşçı bir ırktı islamda da cihat vardı o yüzden müslüman oldular" gibi safsatalara kulak vermek yrine , doğrusunu bilmek gerekir..

türkler kılç zoruyla müslüman olmuşlardır
 

Eski03-06-2008, 21:23   #4
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
ben bilemem sümeyye türk müydü arap mıydı ve fakat şunu çok iyi biliyorum ki türkler büyük arap katliamlarıo sonucunda müslüman olmuşlardır.

öyle okullarda anlatıldığı gibi, "yok türkler gök tanrıya inanyordu müslümanlr da tek tanrıya.. yok türkler savaşçı bir ırktı islamda da cihat vardı o yüzden müslüman oldular" gibi safsatalara kulak vermek yrine , doğrusunu bilmek gerekir..

türkler kılç zoruyla müslüman olmuşlardır
Bu kesilikle büyük bir yalandır... Amaçta Türkleri müslümanlıktan uzaklaştırıp... Vatn millet şehitlik gibi kavramları erezyona uğratmak ve bu ülkeyi bölmektir...

Türkler kılıç zoruyla Müslüman olsaydı en haşmetli dönemlerinde eski dinlerine mutlaka geri dönerdi...
 

Eski03-06-2008, 21:26   #5
Jeal0usy
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Jeal0usy

Pişmanmıyız MüsLüman oLduğumuza?
 

Eski03-06-2008, 21:33   #6
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Haramzade Mesajı Göster
Pişmanmıyız MüsLüman oLduğumuza?
bilmem ??pişman mısınız?
 

Eski03-06-2008, 21:36   #7
YENİÇERİ
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - YENİÇERİ

islamiyette zorlama yok isteyen istegine inansın .öle türkler kılıç zoruyla olmus falan yalan seyler bence koskoca çini asyayı dize getirmiş millet araplara mı yenilcek saçma sadece Türkleri islamiyetten sogutmak için uydurulmus seyler isteyen istedigine inanır.
 

Eski03-06-2008, 21:36   #8
Jeal0usy
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Jeal0usy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
bilmem ??pişman mısınız?
Şahsınıza yöneLtmiştim oysaki anLamamakta direniyorsanız....
Edit:Maneviyatı öğrendinizmi?Hayır yanLış aktarmışLar yada aktarıyorsunuz.Birde kaynak yanLışLığı var da oLabiLir.
 

Eski03-06-2008, 21:36   #9
bLass
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - bLass

+İlk Türk ne zaman Müslüman oldu ?
-Araplar ilk bıçağı çektikleri zaman.

Bu kadar basit.
 

Eski03-06-2008, 21:41   #10
trigger
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - trigger

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi alpi_09 Mesajı Göster
Türkler kılıç zoruyla Müslüman olsaydı en haşmetli dönemlerinde eski dinlerine mutlaka geri dönerdi...
Bu kesinlikle doğru da

Ben Türkleri kılıç zoruyla din değiştirtebilecek bir millet tanımıyorum, olay baştan kopuyor, fena bir hikaye
 

Eski03-06-2008, 21:46   #11
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

araplar türkleri kuteybe zamanından beri katletmişlerdir.

talkan katliamı diye bir katliam duydunuz mu?? türklr keyifleri için mğüslüman oldu diyenlerin çoğu bu katliamı duymamıştır bile..

türklerle arapların yığınla savailşarı olmuştur tarihte.. hatta şöyle bir alıntı yapayım


"Bu harblerden birinde, et-Taberi'nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe'ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman'ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,

Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler."

ya da curcan katliamı diye bir katliam duydunuz mu??

yezidin tütklerin kanından , değirmen döndürüp orda ekmek yapacağına dair ettiği yemini bilir misiniz??

sahi?? sorması ayıp..

sizlere okullarda öğretilenlerin dışında bir şeyler okuyup araştırır mısınız??
 

Eski03-06-2008, 22:02   #12
Jeal0usy
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Jeal0usy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
araplar türkleri kuteybe zamanından beri katletmişlerdir.

talkan katliamı diye bir katliam duydunuz mu?? türklr keyifleri için mğüslüman oldu diyenlerin çoğu bu katliamı duymamıştır bile..

türklerle arapların yığınla savailşarı olmuştur tarihte.. hatta şöyle bir alıntı yapayım


"Bu harblerden birinde, et-Taberi'nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe'ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman'ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,

Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler."

ya da curcan katliamı diye bir katliam duydunuz mu??

yezidin tütklerin kanından , değirmen döndürüp orda ekmek yapacağına dair ettiği yemini bilir misiniz??

sahi?? sorması ayıp..

sizlere okullarda öğretilenlerin dışında bir şeyler okuyup araştırır mısınız??
Acaba kaynak vermen mümkünmü,yanLış anLama okuyup bakıcağım sadece beLkide senin anLattığın doğrudur,önyargıLı oLmamak Lazım
 

Eski03-06-2008, 22:11   #13
MarcoS_
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - MarcoS_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster

ya da curcan katliamı diye bir katliam duydunuz mu??

yezidin tütklerin kanından , değirmen döndürüp orda ekmek yapacağına dair ettiği yemini bilir misiniz??

sahi?? sorması ayıp..

sizlere okullarda öğretilenlerin dışında bir şeyler okuyup araştırır mısınız??
Evet bunu okumuştum. Dağıstanda 14 000 kişi öldürülür. Daha sonra Türkler'in bulunduğu Curcan'a saldırılır. Emeviler döneminde, Talas Savaşı öncesinde Yezid böyle bir yemin ediyordu. Mevali politikası izleyen bir devletten böyle birşey beklenir.
 

Eski03-06-2008, 22:17   #14
Tяoll
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Tяoll

Turklerin Musluman dini ile ilk temaslari VII. asrın sonlarinda baslar.610da dogan ve 634te Arabistan sinirlarini asan Muslumanlik VII. Asrın sonlarinda Horasan'a vardi ve Turklerle Bati Turk Hakanligi ile temasa gecti.Bu tarihten itibaren Musluman dinini taniyan Turkler 150 yil kadar bu yeni dini incelediler.Bu muddet icinde İslam imparatorlugunun hizmetine giren yuzbinlerce Turk Musluman oldu.Hatta Halife'nin baskumandanligi Turklerin eline gecti.Misir-Suriyenin ilk Musluman Turk Devleti olan Tolunlu Devleti bir Oguz Turku tarafindan kuruldu.

Musluman dini Turklerin yasadigi Orta Asya ulkelerinde de yavas fakat emin adimlarla yayildi.Once Turklerin Karluk boyunun bir kismi Musluman oldu.Bu boyda ve Mani dininden Budistler ve Manihaistler de coktu.Maveraunnhirde yani Amu-Derya ile Sır-Deryanin daha otesinde Turkler bircok dine mensubtular.Hatta bazi bolgelerde cesitli dinlere mensup Turkler karisik yasiyorlardi.Eski dinleri Gok Tanriyi yavas yavas birakiyor Budist ve Manihaist oluyorlardi.Muslumanlar daha azdi.Fakat bu cagda genede Turklerin buyuk ekseriyeti Gok Tanriya inaniyorlardi.

Araplarin Cinlilere karsi kesin sekilde vaziyet almalari Turklerle Muslumanlari yaklastirdi.X. Asrin ilk ceyreginde Maveraunnehir tamamen bir Musluman ulkesiydi.Bu ulkede yasayan İranlilar ve sayilari onlarinkine yakin olan Turkler Muslumandi.Bu halk Samani devletinin tabasi idi.Maveraunnehir daha onceden ve bin yildan beri Buyuk Turk Hakanligina ait oldugu halde Arap fethinden sonra Samanilere gecmisti.Bagdad'daki Abbasi Halifesine tabi oldugunu soyleyen fakat gercekte tamamen mustakil bulunan Samaniler kudretli bir İranli Krallikti.Turk İmparatorlugu Balasagun ve Kasgar ı taht sehri olarak secince Samanilerle kari karsiya geldi.Jeopolitik zaruretler Samanilerle savasi ve Maveraunnehirin fethini icap ettiriyordu.Hunlardan Gokturklerin yikilisina kadar bin yil Turk idaresinde yasamis olan bu buyuk ulkeyi geriye almak Buyuk Turk Hakanliginin gelecegi icin sartti.Fakat Musluman dininin bunyesine ve Ortacagin rakipsiz sekilde en yuksek medeniyet ve kulturune sahip olan Musluman cemiyetine girebilmek ve hakim olabilmek icin bizzat Musluman olmak lazimdi.Maveraunnehirdeki İranlilarin degil Musluman Turklerin bile Tanri dininden olan Buyuk Turk Hakanligina dahil olmak istemeyecekleri ve siddetle karsi koyacaklari suphesizdi.Halbuki Musluman dininden bir Turk İmparatorlugu yari yariya Turklesmis bu eski Turk ulkesini kolaylikla ele gecirebilirdi.Samaniler askeri bakimdan ezilirse halkin yeni hanedani tanimamasi icin hicbir sebep kalmazdi.Buyuk Turk Hakanliginin yani Karahanlilarin Musluman olmasi Maveraunnehir ve sonra Horasani Yakin Dogu ile Orta Dogunun gecit yerinde olan bu pek zengin ve kalabalik ulkeleri olgun birer meyve halinde Turklerin eline dusurecekti.Siyasi dehaya sahip olan Turk hukumdarlarinin bu gercegi anlayamamis olmalari mumkun degildi.

Maveraunnehir ve Horasan fethedilmedikce Turk İmparatorluguna istikbal yoktu.Nitekim Karahanlilardan once Buyuk Turk Hakanliginin basinda bulunan Uygurlar cihangir bir devlete sahip olamamislardi.Uzak Dogu Devleti olmak vasfini bir muddetten beri kaybeden Turk İmparatorlugu Orta Asyaya tikilip kalamazdi.Boyle bir kara devletinin cihanşümul rol oynayabilmesine imkan yoktu.Turk İmparatorlugunun cihanşümul ehemmiyetinden dusmesi ise Turklerin yuzlerce yillik geleneklerinin ve haysiyetlerinin cignenmesi demekti.

Musluman dininin Buyuk Turk Hakanligi tarafindan resmi din olarak kabulunun siyasi ve jeopolitik sebepleri bunlar olmakla beraber mesele bundan ibaret degildir.Tabir caizse meselenin bir de manevi cephesi vardir.

Turkler eski Tanri dinlerini yavas yavas birakmaya baslamislar bir kismi Budist ve Manihaist olmustu.Baska dinlere intisap eden Hristiyan ve Musevi olan Turklerde vardi.Turklerdeki eski din birligi kalmamisti.Buda ve Mani dinlerinin Turk Milli bunyesine uymadigi daha bir asir gecmeden anlasilmisti.Turkleri yabanci kulturlere iten cihangirlik vasfini kaybettiren hatta askeri meziyetlerine tesebbus dehalarina halel getiren bu dinler Tanri dininin kismen terkedilmesinden sonra Turk cemiyetinde buhranlar da kalmamis Turk devletinin siyasi bunyesini adeta tahrip etmis ve felce ugratmistir.Fevkalade pratik olusu ve Turklerin oteden beri deger verdikleri manevi kiymetlere bagliligi bakimindan Musluman dini butun bu kusurlardan ve eksiklerden uzak ve masundu.

Buyuk Turk Hakanligi sifatiyla Karahanli tahtinda oturan Saltuk Bugra Han'in yuzlerce hatta binlerce yillik Tanri dinini birakmasi sahsen Musluman olmakla kalmayip bu dini Turk imparatorlugunun resmi dini ilan etmesi yuzyillar suren bir gelismenin yuksek milli ve siyasi menfaatlerin eseriydi.Asla bir anlik bir olay ve tek kisinin kalbine dogmus bir ilham degildi.Bu fikrimizle Saltuk Bugra Han'in Turk Tarihindeki emsalsiz degerini kucutmek istemiyoruz.Turkler Musluman dinini samimi olarak kendi istekleriyle hicbir zorlama ve dis baski olmaksizin kitle halinde kabul edince tarihlerinin yeni bir devresine ayak basmis oluyorlardi.Bu yeni devre X. asirdan onceki asgari 1.200 yillik devreden daha da sansliydi.Muslumanlik Turk Milli bunyesi icin uygun bir din haline geldi.Turkler Musluman olmak Suretiyle Turkluklerini kemale erdirmis adeta tamamlamislardi...

Alinti:Turk Tarihinden Yapraklar-Yilmaz Oztuna 48-51 sf
 

Eski03-06-2008, 22:46   #15
J3ay_X
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - J3ay_X

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
ben bilemem sümeyye türk müydü arap mıydı ve fakat şunu çok iyi biliyorum ki türkler büyük arap katliamlarıo sonucunda müslüman olmuşlardır.

öyle okullarda anlatıldığı gibi, "yok türkler gök tanrıya inanyordu müslümanlr da tek tanrıya.. yok türkler savaşçı bir ırktı islamda da cihat vardı o yüzden müslüman oldular" gibi safsatalara kulak vermek yrine , doğrusunu bilmek gerekir..

türkler kılç zoruyla müslüman olmuşlardır
zorla güzellik olmaz hiç bir türk evladı yada türk kanı taşıyan biri zorla din kabul etmez, etmişse zaten o türk değildir
 

Eski03-06-2008, 23:00   #16
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Haramzade Mesajı Göster
Acaba kaynak vermen mümkünmü,yanLış anLama okuyup bakıcağım sadece beLkide senin anLattığın doğrudur,önyargıLı oLmamak Lazım
Ziya Kitapçı'nın, İslam Tarihi ve Türkler kitabına bakabilirsin..

ya da taberi-tarihi'nden okuyabilirsin

Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

Her kim Türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar.Ve Türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp Merv’e geldiler.
Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan’a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle müttefik idi. Kuteybe’nin geldiğini işitince kaçtı. Kuteybe Talkan’a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Nekadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe’nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.
Rivayet ederler ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd’e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)


sayamayacağın kadar çok kaynak verebilrin.. ve bunların hepsi de ,islam kaynakları olur..
 

Eski03-06-2008, 23:30   #17
mavicocuk
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - mavicocuk
Wink

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
Ziya Kitapçı'nın, İslam Tarihi ve Türkler kitabına bakabilirsin..

ya da taberi-tarihi'nden okuyabilirsin

Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

Her kim Türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar.Ve Türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp Merv’e geldiler.
Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan’a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle müttefik idi. Kuteybe’nin geldiğini işitince kaçtı. Kuteybe Talkan’a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Nekadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe’nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.
Rivayet ederler ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd’e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)


sayamayacağın kadar çok kaynak verebilrin.. ve bunların hepsi de ,islam kaynakları olur..
metaron takir edilecek insansın..bilgi için teşekkürler

senin anlattığın konuyu anlıyorlar ama anlamak istemiyorlar

Düzenleyen mavicocuk : 03-06-2008 23:56.
 

Eski04-06-2008, 01:26   #18
bLass
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - bLass

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi J3ΛΥ_X Mesajı Göster
zorla güzellik olmaz hiç bir türk evladı yada türk kanı taşıyan biri zorla din kabul etmez, etmişse zaten o türk değildir
Böyle konuşan biriyle bu tür konular zaten tartışılmaz güzel arkadaşım.
 

Eski04-06-2008, 10:20   #19
Mnesitheos
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Mnesitheos

Emeviler dönemini herkes biliyor zaten.Uygulanan mevali politikasını ve arap milliyetçiliğini.O dönem ne yazık ki Türklere karşı büyük katliamlar olmuştur.Özellikle Türgişlerin nüfusu yok olma derecesine gelmiştir.Orta Asya'yı Arap işgaline karşı kahramanca savunmuşlardır.Ancak Abbasilerin halifelik saltanatını almalarıyla birlikte.Mevali politikasından vazgecilmiş ve Türk-Arap ilişkileri düzelmiş ve Karluklarla başlayıp Türk boyları müslümanlığı kabul etmeye başlamıslardır
 

Eski04-06-2008, 11:42   #20
ESTERGON
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - ESTERGON

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
Ziya Kitapçı'nın, İslam Tarihi ve Türkler kitabına bakabilirsin..

ya da taberi-tarihi'nden okuyabilirsin

Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

Her kim Türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar.Ve Türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp Merv’e geldiler.
Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan’a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle müttefik idi. Kuteybe’nin geldiğini işitince kaçtı. Kuteybe Talkan’a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Nekadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe’nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.
Rivayet ederler ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd’e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)


sayamayacağın kadar çok kaynak verebilrin.. ve bunların hepsi de ,islam kaynakları olur..

Sevgili modum, seninle olmasa bile bu forumda "din kardeşleri çok" atma.
Bak aşağıda senin kaynağın hakkında bazı şeyler var.


"Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Cerir bin Rüstem Taberi ve yine Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Ebi'l-Kasım Taberi başka olup, bunlarla karıştırılmamalıdır. Yine Eshab-ı kiram düşmanı İmamiyye fırkasına mensup olup, yazdığı Mecma'ul-Beyan adındaki bozuk Tabersi Tefsiri ile Ünlü olan Fadl bin Hasan Taberi'nin de, İbn-i Cerir Taberi hazretleriyle hiçbir alakası yoktur. Ayrıca, Taberi hazretlerinin tarihini kısaltarak yazan Ali bin Muhammed Şimşati de Eshab-ı kiram düşmanıdır. Bu kitab, Tarih-i Taberi adıyla Türkçe'ye de çevrilmiş ve Eshab-ı kiram aleyhinde bozuk fikirlerin memleketimizde yayılmasına sebep olmuştur."

KAYNAK

Ayrıca kaynak olarak verdiğin "Ziya Kitapçı'nın, İslam Tarihi ve Türkler " isimli kitabıda
aynı kaynağa dayanmaktadır.

Bütün bunlardan şu anlaşılmasın.
Atalarımız İslamı hemen kabul etmişlerdir.
Ancak. Hazarlar Museviliği, Türkler İslamiyeti kendi rızaları ile kabul ettikleri için
hala aynı dinde kalmışlardır.
Yüzyıllarca içinizde yaşayan Ermenilerin,Yahudilerin,Bulgarların dinini değiştirebildik mi?
Hiç bir zaman zor kullanmadığımızı söylemek ne kadar doğru olabilir?

Mesela bu kadar zamandır metatron'u müslüman yapabildik mi?
 

Eski04-06-2008, 13:20   #21
rooster20
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - rooster20

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
ben bilemem sümeyye türk müydü arap mıydı ve fakat şunu çok iyi biliyorum ki türkler büyük arap katliamlarıo sonucunda müslüman olmuşlardır.

öyle okullarda anlatıldığı gibi, "yok türkler gök tanrıya inanyordu müslümanlr da tek tanrıya.. yok türkler savaşçı bir ırktı islamda da cihat vardı o yüzden müslüman oldular" gibi safsatalara kulak vermek yrine , doğrusunu bilmek gerekir..

türkler kılç zoruyla müslüman olmuşlardır
Biz türklerki kavimler göçünü başlattık , çağ açtık çağ kapattık , tarih yazdık efsane olduk. Kim bizi kılıç zoruyla müslüman yapacak?
Atalarımız islamiyeti kendi hür iradeleriyle seçmişler. Allah onlardan razı olsun onların sayesinde bizde doğru yoldayız.
 

Eski04-06-2008, 21:00   #22
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ESTERGON Mesajı Göster
Sevgili modum, seninle olmasa bile bu forumda "din kardeşleri çok" atma.
walla sevgili estergon, taberi islam dünyasında gayet ciddiye alınan bir yazardır.. sen ciddiye almıyor olabilirsin ve fakat herhangi bir ilahiyet fakültesinde onun taberi tahiri ders olarak okutulur..

kaldı ki bu olaylar salt taberi tarihiyle sınırlı değildir.

hiç kimse durup dururken kendi dininitopluca ırakıp baska bir dine zevk için gecmez..
ki geçmediler de..

zorla islamlaştırılan türkler, islamın en muhalif kolu olan aleviliği seçtiler genelde.. ki yavuz zamanına kadar anadoluda aleviler sünnilere oranla %60'ı geciyordu.

türk alevileri , iran şiilerinden farklı olarak dogmatik bir islam anlayışı yerine daha esnek bir anlayış seçmişlerdi. (ki dip not olarak belirtiyorum metatron'un ailesi alevi de değildir sünnidir. yani metatron köken olarak alevi, bu yüzden alevileri övüyor demeyiniz)


geyik tavşan gibi hayvanları yememeleri, sazla ibadet etmeleri vs vs hep eski türk geleneklerinin yansımasıdır..

hiç bir ırk toplu olarka kendi dinini bırakıp keyif için baska bir dine gecmez.. bu akla mantığa uygun değildir.

Arapoğlunun yavelerini Türkoğullarının okuması ve öğrenmesi gerekir.
 

Eski04-06-2008, 22:06   #23
canin cehenneme
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - canin cehenneme

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
hiç kimse durup dururken kendi dininitopluca bırakıp baska bir dine zevk için gecmez..
ki geçmediler de..

zorla islamlaştırılan türkler, islamın en muhalif kolu olan aleviliği seçtiler genelde.. ki yavuz zamanına kadar anadoluda aleviler sünnilere oranla %60'ı geciyordu.
zevk için geçtikleri mi yazıyor ki tarih kitaplarında.. Türkler, Araplarla savaşmışlardır diyorsunuz mutlaka savaşmışlardır çünkü o bölgede bulunan bütün devletlerle savaşıyorlardı..

Türklerin İslamiyet'i seçmesinin en büyük nedeni o dönemde stratejik ve politik çıkarlardan ibarettir.. mutlaka kanla müslüman olan Türk boyları vardır ancak bunu bütün bir Türk milleti için kabul edemeyiz... nasıl ki Bulgar ve Macar Türkleri hıristiyanlaştı Oğuz Türkleri de müslümanlaşmıştır.. Eğer o kadar manevi bir şekilde bağlı değildiyseler neden kendilerine zulmedenlerin dinini, en güçlü oldukları anda yoksayıp tekrar eski dinlerine dönmediler veya neden Haçlı seferlerinde hıristiyanlaşmadılar..
 

Eski05-06-2008, 19:18   #24
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi canin cehenneme Mesajı Göster
zevk için geçtikleri mi yazıyor ki tarih kitaplarında.. Türkler, Araplarla savaşmışlardır diyorsunuz mutlaka savaşmışlardır çünkü o bölgede bulunan bütün devletlerle savaşıyorlardı..

Türklerin İslamiyet'i seçmesinin en büyük nedeni o dönemde stratejik ve politik çıkarlardan ibarettir.. mutlaka kanla müslüman olan Türk boyları vardır ancak bunu bütün bir Türk milleti için kabul edemeyiz... nasıl ki Bulgar ve Macar Türkleri hıristiyanlaştı Oğuz Türkleri de müslümanlaşmıştır.. Eğer o kadar manevi bir şekilde bağlı değildiyseler neden kendilerine zulmedenlerin dinini, en güçlü oldukları anda yoksayıp tekrar eski dinlerine dönmediler veya neden Haçlı seferlerinde hıristiyanlaşmadılar..
sen yazımı okumamısın sanırım..

eski dinlerine dönmediler demedik ki.. alevilik adı altında eski dinlerini yaşadılar uzun yüzyıllar boyunca.
 

Eski05-06-2008, 19:19   #25
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
walla sevgili estergon, taberi islam dünyasında gayet ciddiye alınan bir yazardır.. sen ciddiye almıyor olabilirsin ve fakat herhangi bir ilahiyet fakültesinde onun taberi tahiri ders olarak okutulur..

kaldı ki bu olaylar salt taberi tarihiyle sınırlı değildir.

hiç kimse durup dururken kendi dininitopluca ırakıp baska bir dine zevk için gecmez..
ki geçmediler de..

zorla islamlaştırılan türkler, islamın en muhalif kolu olan aleviliği seçtiler genelde.. ki yavuz zamanına kadar anadoluda aleviler sünnilere oranla %60'ı geciyordu.

türk alevileri , iran şiilerinden farklı olarak dogmatik bir islam anlayışı yerine daha esnek bir anlayış seçmişlerdi. (ki dip not olarak belirtiyorum metatron'un ailesi alevi de değildir sünnidir. yani metatron köken olarak alevi, bu yüzden alevileri övüyor demeyiniz)


geyik tavşan gibi hayvanları yememeleri, sazla ibadet etmeleri vs vs hep eski türk geleneklerinin yansımasıdır..

hiç bir ırk toplu olarka kendi dinini bırakıp keyif için baska bir dine gecmez.. bu akla mantığa uygun değildir.

Arapoğlunun yavelerini Türkoğullarının okuması ve öğrenmesi gerekir.

Taberinin İslam alemindeki şöhretini herkes bilir... Ama kendisinin senin dediğini yazan bir kitabını falan hiç okumadım...

Belki bir kısım Türk baskı ile İslamı seçmiş olabilir... Ama bu Türk aleminin tamamı için geçerli değildir... Olamazda.... İslam devletinin o zaman buna gücü yetmezdi... Sadece kendi topraklarındaki Türkleri belki zorla İslamlaştırmış olabilirler...

Alevilik İslamın bir kolu değilidir.... Türklerin örf ve adetlerinin İslam ile harmanlanmış halidir... Belki şiiliğe yakın olabilirler... Ama unutmaki Şiilikte İslamda hak mesheplerdendir....

Türkler kısa zamanda İslamı seçmemiştir zaten... Bu yıllar alan bir süreçtir.... Eğer bu çok kısa bir sürede olsa idi belki baskı denirdi ama süreç uzayınca baskı fikri biraz zayıf kalıyor...

SON OLARAK KONU DAĞILDI... KONU TÜRKLERİN ZORLA İSLAMLAŞTIRILMASI DEĞİLDİR...
 

Eski05-06-2008, 19:40   #26
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09
Ankara'nın Başkent oluşu Allah'ın muradıydı!

Ankara'nın Başkent oluşu Allah'ın muradıydı!

Birkaç gündür yazdıklarımız kimilerine gündemden uzak konular gibi gelebilir. Hayır, biz ülkenin gerçek gündeminden bahsettik.

Önce, “İslâm’ın ilk şehidi Hz. Sümeyye’nin Türk olduğunu” kendisi Türk olmayan Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’tan aktardık. Sonra Türklerin Kerbela’da Hz. Muhammed soyunu yok olmaktan nasıl kurtardıklarını ve Hz. Hüseyin’in Türklere bu vefakarlıkları dolayısıyla nasıl dua ettiğini dile getirdik. Yazdıklarımızı ırkçılıkla yorumlayanlar da oldu, varsın olsun, Allah(c.c.) kalbimizi biliyor. İslâm’ın ilk şehidinin Mekke gibi bir mekânda bir Türk’ün olmasını da, “Habibim” dediği Hz. Muhammed soyunun yok edilmekten kurtarılmasında Türklerin vesile kılınmasını da murat eden Allah olduğuna göre, birilerinin farklı şeyler demesi önemli değil.
Yine Allah, Peygamberi Hz. Muhammed’in ağzından Türklerin İstanbul’u fethedeceğini de müjdelemiş, bu müjde gereği Peygamber Efendimizi Medine’de misafir eden ve savaşlarda O’nun sancaktarlığını yapan Hz. Eyyup El Ensârî, yaşı 90’ın üzerinde olmasına rağmen işte bu müjdeden kendisine düşen nasibi alabilmek amacıyla İstanbul’un fethi için düzenlenen bir sefere iştirak etmiş, şehit olmuştur. O’nun şehitliği İstanbul’un manên Türklere hazırlanması içindir.

Nitekim aradan yüzyıllar geçmiş, tâ o günlerden Ankara’nın başkent oluşu için mânevî kodları döşemeye başlayan Hacı Bayram-ı Velî, İstanbul fatihi olmayı arzulayan Sultan II. Murat Han’a, bu nîmetin öğrencileri olan Ak Şemseddin ile Fatih Sultan Mehmed’e nasip olacağını söylemiş, Sultan Murat da o günden itibaren Fatih’i, İstanbul’u fethedecek bir yiğit evlat olarak yetiştirmek için çalışmış, Hacı Bayram-ı Velî’nin müjdesi 1453’te tahakkuk etmiş, eder etmez de Fatih’in ilk işlerinden biri Eyyup El Ensârî’nin mezarını buldurmak olmuştur.

Hiç şüphe yok ki Ankara’nın Türklerin başkenti olmasını murat eden de Cenabı Hakk’ın ta kendisidir. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de Allah’ın muradı olduğunun delilidir.

İzah edelim.

Ankara 1923 yılında Başkent olmadı mı?

Evet, öyle oldu.

1923’ün hicri karşılığı 1341’dir.

Bakınız 1923 yılından tam 140 yıl önce Bitlisli Mutasavvıflardan Müştak Baba, Ankara’nın Başkent olacağını Hicri 1264 yılında basılan “Divan-ı Müştak Baba” isimli eserinin 29’uncu sayfasındaki şiirinde nasıl haber veriyor:
“Me’vayı nazenine kim Elf olursa efser
Labud olur o me’va İstanbul’a hemser!”

“Elf” Arapça’da bin demektir. “Efser” in ebced hesabındaki karşılığı 341 olunca, bu dizenin karşılığı 1341 olur. Müştak Baba, 1341 yılı gelince o kent (Ankara) İstanbul’a eş olacaktır diyor. Ankara 1923 yılında yani hicri 1339’da başkent oldu, dedik. 2 yıllık fark, takvim değişikliklerinden gelmektedir. Müştak Baba bu inceliği de düşünmüş, şiirin son dizelerinde, “Hay-ı Huy ile ahir maksud olur zahir/ Beyti Veliyyul Ekrem El Haç-iydi Ekber” demekte, yani “O yıl kurban bayramı Cuma gününe rastlayacak” demektedir.

Gerçekten de Ankara’nın Başkent olduğu 1339 yılı, Kurban Bayramı Cuma gününe rastlamıştır.

Peki “O şehrin” Ankara olduğunu nereden çıkartıyoruz?

Elbette ki şairin:
“Nun ve kalem başından alınsa Nun’u Yunus,
Aldıkça harfi diğer olur bu remz Ahzer”
Mısralarından..

Bu mısralarda birbiriyle ilgisiz sözler var. Bu sözler sıra ile N, K, R, H harflerini sıralıyor. Elf kelimesinde şairin dediği yapılıp E harfi başa alındığında ENKRH’den kurulu bir kelime çıkar ki, Arapça harflerle bunun karşılığı ANKARA’dır.(*)
Fazla söze gerek var mı?

Ankara’yı Başkent yapan Müştak Baba değildir. Ankara’nın Başkent olacağını Müştak Baba’ya bildiren Allah’tır.

Gelelim bütün bunların günümüzle ilgisine.

Laiklik denildiğinde bu milletin dinini küçümseyenler aslında Allah’la savaş halindedirler. İlk sözümüz bu kesime. İkinci sözümüz ise tabii ki, “Ankara’nın şerrinden Brüksel’in şefaatine sığınırız” diyenlere. Onların şer dediğini Allah (c.c.) hayır olarak murat etmiş ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bu “Hayır” a vesile kılan Allah(c.c.) olmuştur.

(*Biz bu bilgileri H, Nurbaki’nin Anadolu Mucizesi isimli eserinden derledik)

KAYNAK
 

Eski05-06-2008, 23:00   #27
Rossii
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Rossii

Arkadaşlar bende inanıyorumki türklerde kılıç zoruyla müslümanlık yayıldı.Ayrıca öyle zorla falanmı demeyin herşey ortada devlet oratada bıraktığımız top sakala bile laf ediliyor bu millet tarafından polisi tarafından bu bir gerçek
 

Eski07-06-2008, 12:11   #28
_AdAnALI_
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - _AdAnALI_

Metatron öyle yada böyle ben ve Müslüman din kardeşlerimin mutlu olanıda vardır olmayanıda vardır belkide kılıç zoruyla yada değil önemli olan bu değil herkes dinini yaşar bence en önemlisi tam olarak hatırlamıyorum ama peygamber (sav) efendımızın şöyle bir sözü vardı
"İstanbul mutlak fethedilecektir. O'nu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir."demiştir Bu biz Türklere nasip olduysa bence kılıç yada değil bende sorun teşkil etmez
 

Eski07-06-2008, 12:15   #29
_AdAnALI_
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - _AdAnALI_

BANda yesem sorun değil artık biri yada birileri dinimize dil uzatmasın metatron sen müslüman değilsin sanırım benı ılgılendırmez ama sen öyleysen hangi dinde yasıyorsan o dininin geçmişine bir şöyle dön ve bak ama biz TÜRK-MÜSLÜMANLARI OLARAK birşeyi biliyoruz kimse bir Türke zorla birşey yaptıramaz
 

Eski07-06-2008, 15:07   #30
ozprof
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - ozprof

Korkunç yazılar...Dehşetle okudum.Özellikle (sanırım)Süper Modluğundan cesaret alan metatron nickli vatandaşı.Allah herkese düşünebilme kabiliyeti versin ne diyeyim başka.
 

Eski07-06-2008, 15:23   #31
Blot
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Blot

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi tequciqalpa13 Mesajı Göster
Emeviler dönemini herkes biliyor zaten.Uygulanan mevali politikasını ve arap milliyetçiliğini.O dönem ne yazık ki Türklere karşı büyük katliamlar olmuştur.Özellikle Türgişlerin nüfusu yok olma derecesine gelmiştir.Orta Asya'yı Arap işgaline karşı kahramanca savunmuşlardır.Ancak Abbasilerin halifelik saltanatını almalarıyla birlikte.Mevali politikasından vazgecilmiş ve Türk-Arap ilişkileri düzelmiş ve Karluklarla başlayıp Türk boyları müslümanlığı kabul etmeye başlamıslardır
Bu durumda Türkleri ilk olarak zorla müslüman etmek istemişler ama sonra zorluğu kaldırıp bizi güzelce dine çağırmaları ile müslüman olduğu bilinmekte. Buna göre kim diyebilirki silah zoruyla oldu.

Türkler kendileri müslüman olmuştur ve İslamı çok güzel bir şekilde savunmuştur. Zaten zorla müslüman olunsa aşkla şevkle islam savunulamazdı ki
 

Eski07-06-2008, 18:02   #32
ESTERGON
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - ESTERGON

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
walla sevgili estergon, taberi islam dünyasında gayet ciddiye alınan bir yazardır.. sen ciddiye almıyor olabilirsin ve fakat herhangi bir ilahiyet fakültesinde onun taberi tahiri ders olarak okutulur..

kaldı ki bu olaylar salt taberi tarihiyle sınırlı değildir.

hiç kimse durup dururken kendi dininitopluca ırakıp baska bir dine zevk için gecmez..
ki geçmediler de..

zorla islamlaştırılan türkler, islamın en muhalif kolu olan aleviliği seçtiler genelde.. ki yavuz zamanına kadar anadoluda aleviler sünnilere oranla %60'ı geciyordu.

türk alevileri , iran şiilerinden farklı olarak dogmatik bir islam anlayışı yerine daha esnek bir anlayış seçmişlerdi. (ki dip not olarak belirtiyorum metatron'un ailesi alevi de değildir sünnidir. yani metatron köken olarak alevi, bu yüzden alevileri övüyor demeyiniz)


geyik tavşan gibi hayvanları yememeleri, sazla ibadet etmeleri vs vs hep eski türk geleneklerinin yansımasıdır..

hiç bir ırk toplu olarka kendi dinini bırakıp keyif için baska bir dine gecmez.. bu akla mantığa uygun değildir.

Arapoğlunun yavelerini Türkoğullarının okuması ve öğrenmesi gerekir.

Sevgili modum, Taberi'den başka kaynağınız varsa yazın.
Çünkü o kaynak gerçekten ciddiye alınmamaktadır.
Örnek isterseniz, "Şeytan Ayetleri" gibi.
Bütün Türk boylarının gönül rızasıyla İslam'a geçmediği konusunda hemfikiriz.
İslamın şartlarını yerine getirmeyen bir mezhebin veya insanın islam dışı olması
gerektiğini de okumuşsunuzdur.
Şaman kültüründen gelen bazı örf,anane ve adetleri sadece aleviler uygulamamaktadır.
Ben sunni olan ama bazı yatırlara bez bağlayan insanları bilirim.
Yine sunni olmasına rağmen Hıdırellez'den bir gece önce çay veya dere kenarından
ceviz ve söğüt dalları kopararak dilek dileyen insanları bilirim.

Demek ki, Türklerin ilk dinsel ritüelleri bugün sadece Alaeviler tarafından değil
Alevilerin dışındaki gruplar tarafından da uygulanmaktadır.
Kısaca şunu özellikle belirtmek isterim.
Şaman kültüründen gelen uygulamalar İslam ile hiçbir bağlantısı yoktur.
Örf,adet ve ananeler İslam'a sokulduğu ölçüde İslam bozulmuştur.
 

Eski07-06-2008, 21:36   #33
catedral
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - catedral

akıl var mantık var dinden bahsediyorsunuz ha deyince kimse dinini değiştirmez
türklerin zaten bi inancı varmış bakın "inanç" diyorum ve inançlar ööle yok şu din daha doğru söylüyor denip değiştirilmez.artı tüm bir toplum,millet toptan din değiştirmez...tabi kılıçtan geçirilmediyse...
 

Eski07-06-2008, 22:04   #34
Senkron.
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Senkron.

İslama geçmeden önce de Türkler tek tanrılı bir dine inanıyordu. Fakat mantık kurallarını zedeleyen bazı inançlar vardı. Bu sebepten islam inanılması gereken en mantık en doğru yoldu.

Onun haricinde çağ açığ çağ kapatan,40 kişiyle koskoca kaleyi basıp yerle bir eden, uzaydan görülebilecek büyüklükte sur inşa ettirecek kadar dünyanın en kalabalık devletlerinden birine korku salan atalarıma kılıç zoruyla bir fikir benimsetme olayına karnımı tuta tuta gülerim ben.
 

Eski08-06-2008, 11:54   #35
_AdAnALI_
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - _AdAnALI_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Senkron™ Mesajı Göster
İslama geçmeden önce de Türkler tek tanrılı bir dine inanıyordu. Fakat mantık kurallarını zedeleyen bazı inançlar vardı. Bu sebepten islam inanılması gereken en mantık en doğru yoldu.

Onun haricinde çağ açığ çağ kapatan,40 kişiyle koskoca kaleyi basıp yerle bir eden, uzaydan görülebilecek büyüklükte sur inşa ettirecek kadar dünyanın en kalabalık devletlerinden birine korku salan atalarıma kılıç zoruyla bir fikir benimsetme olayına karnımı tuta tuta gülerim ben.

katılıyorum
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 08:35.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, su kaçağı, ukash, kırmızı shop, kız oyunları, su kaçağı, http://www.antalya-club.com


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Wardom Internet Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Wardom hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler için webmaster \@wardom.org adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) gün içerisinde Wardom yönetimi olarak tarafımızca gereken işlemler yapılacak ve avukatlarımız size dönüş yapacaktır.