Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Türk ve Dünya Tarihi > Dünya Kültürü ve Toplumsal Yaşam (Araştırmalarınız)

 
Eski03-06-2008, 21:52   #1
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09
Question İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Türk milleti İslâm dini ile 9’uncu yüzyılın ilk çeyreğinde tanışmaya başladı ve Yılmaz Öztüna’nın ifadeleri ile 10’uncu yüzyıla kadar yavaş ve 10’uncu yüzyıldan sonra ise büyük bir hızla İslamiyet Türkler arasında yayıldı ve nihayet öyle bir hâl aldı ki, Haçlı dünyasında bir Hıristiyan İslâm dinine geçtiğinde ona, “Türk oldu!” denildi.

İslâm dini Hz. Muhammed aleyhisselâm tarafından milâdi 610 yılında tebliğe başlandığına göre Türklerin İslâm dini ile tanışması ve onu benimsemesi arasında neredeyse 350-400 yıl var demektir. Lâkin ilk Türk’ün İslâm’a girişi ile Peygamberimizin İslâm’ı tebliğ ettiği yıl, aynı, yani milâdi 610’dur. Evet, bir Türk İslâm’ın Mekke döneminde Hz. Muhammed’in dâvetine evet demiş ve azılı İslâm düşmanı Ebu Cehil’in çok ağır işkencelerine maruz kalmış ve nihayet yine o pis Ebu Cehil’in bağrına sapladığı mızrağı ile şehit olmuştur. Ve İslâm’ın ilk şehidi işte Bu Türk evlâdıdır. Allah (c.c.) katında şehitlerin durumunu bu dini az buçuk bilenler bilir ve Allah kendisi için İslâm kimliği ile ilk şehit olanın bir Türk evladı olmasını murat etmiştir. Siz siz olun gazilik ve şehitlik kavramları ile mücadele eden ve Türkler zorla Müslüman oldu yalanını yayan odak ve dudaklara aldanmayın ve sorun, “Türkler zorla Müslüman oldularsa, dünyaya hakim oldukları dönemde niye dinlerinden vazgeçmediler?”

Peki, kimdir Müslüman olan ilk Türk?

O, Sümeyye validemizdir.

Sümeyye’nin Türk olduğunu Türk olmayan ve ilmî otoritesi İslâm ve Batı dünyası tarafından saygı ile kabul edilen Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’tır. Hamidullah’ın tarihi kaynaklardan çıkarttığına göre Taif’te, el Haris bin Kalede isimli tedavide usta çok ünlü bir doktor vardır. İran bölgesinden valiler bile tedavi için ona gelmektedirler. O yıllarda da İran bölgesi Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir ve Sümeyye validemiz Übülle Valisi’nin yanındadır ve o adı Pamuk’tur. Gün olur Übülle valisi Taif’teki meşhur doktora tedavi olur, memnun kalır ve Pamuk’u Haris bin Kalede’ye cariye olarak hediye eder, Taif’e gelen Pamuk’un ismi Sümeyye olur. Sümeyye birkaç defa evlenir, son evlendiği kişi Yemen Yasir’dir, Yasir’den oğlu Hz. Ammar doğar.

Yine İslâm’ın ilk yıllarını az buçuk bilenler Mekke’de kabile ve soy sop dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bilirler. İşte bu ırkçı ortamda Sümeyye Türk’tür, kolu kanadı yoktur. Kocası Yasir, Yemenli’dir, kolu kanadı yoktur. Öyle olduğu için bu aile Ebu Cehil gibilerin kolayca işkence edebileceği bir ailedir. Hz. Sümeyye’nin Türk olduğuna dair bilgileri Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan ve Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı da naklederler.
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Hz. Sümeyye İslâm’ı kabul ettiğinde artık çok yaşlı idi. Pis Ebu Cehil, “Sen Muhammed’e aşık oldun!” bile dedi. Ebu Cehil tarafından en şedit işkencelere tabi tutulan Türk kadını Sümeyye inancından bir adım geri atmadı.
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?
İlk Müslüman Türk ve İslâm’ın ilk şehidi Hz. Sümeyye Ebu Cehil’in işkenceleri altında son nefesini verdiğinde, Allah’ın resulü Hz. Muhammet aleyhisselam şöyle demişti:

“- Küfrün işi bitti!”

Ey Türk evladı, ey Türk kadını..

Sen işte böyle “Küfrün işinin bitirilişinde” Allah’ın seçtiği bir kavimsin. Daha sonra gerçekten de tam 22 milyon kilometrekarede Küfrün işini bitiren millet senin milletin değil miydi? Yalnızca Osmanlı coğrafyasında değil, bugün Asya içlerine kadar küfrün işini adım adım bitiren ve o coğrafyaları İslamlaştırarak bugünkü Pakistan’ın bile temellerini atan senin ataların değil miydi?
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?
Elhamdülillah, öyleydi..

Ve Fahr-i Kâinat Efendimiz, Şehit Türk evladı, ümmetinin yıldızı Hz. Sümeyye’yi o halde gördüğünde, “Küfrün işi bitti!” dedikten sonra eklememiş miydi:
“- İslam’ın zaferi kesinleşti!”
Diye..

İşte Türk anasının mayası ve işte ilk Müslüman olan Türk’ün ümmet ve milleti adına toprağa bir tohum gibi düşmesi..
Allah (c.c.) İstanbul’un Fethini de işte bu Hz. Sümeyye’nin nesline nasip etti. Ve Hz. Muhammed aleyhisselam neslinin devamına da bu milleti vesile kıldı.
Nasipse onu da yarın anlatalım..
 
anahtar kelimeler     0
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?
anahtar kelimeler:

İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?.


Eski03-06-2008, 21:55   #2
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09

Peygamber soyunun sürmesinde Türk milletinin rolü!

Peygamberimizin Türkler hakkında pek çok hadisi var.

Şahsen biz Prof. Dr. Zekeriya Kitapcı’nın, “Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler” isimli değerli çalışmasının her vatan evladının evinde bulunmasını çok arzularız.
Konumuza dönelim.

Evet, Hz. Sümeyye bir Türk’tür ve Mekke döneminde, İslâm’ın ilk günlerinde Müslüman olmuş, Ebu Cehil zaliminin bütün işkencelerine rağmen dininden vazgeçmemiş, sonunda onun hançeri ile şehit edilmiştir. Yani Allah (c.c.) bütün insanlık için seçtiği din olan İslâm adına ilk şehidin bir Türk, üstelik bir Türk kadını olmasını murat etmiştir. Birileri, “E, bunda ne var!” diyebilir. Bunda ne olup olmadığını bunu böyle murat eden, dinin, din gününün ve âlemlerin Rabbi Allah bilir.
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Yine Allah’ımız Hz. Muhammed’e Kur’an’ında “Habibim” demektedir. Kur’an’ında “Allah ve meleklerinin Hz. Muhammed’e selam ettiklerini” beyan buyurmaktadır. Allah’ın, âlemleri yüzü suyu hürmetine yarattığı Hz. Muhammed aleyhisselam ise Ehlibeytini ümmetine emanet etmiştir. Allah resulü neslini biz Müslümanlara emanet etmiş olmasına rağmen işte bu “Emanet” Kerbela’da yok olmakla yüz yüze gelmiştir ve Türk işte bu tarihi kırılma noktasında da Allah tarafından bir defa daha devreye sokulmuştur.

Hz. Sümeyye İslam’ın ilk günlerinde Müslüman olmasına rağmen Türklerin İslâm’a kitleler halinde girmeleri yüzyıllarca sonradır ve Kerbela hadisesi yaşandığında Türkler henüz Müslüman değildir. Peygamber torunu Hz. Hüseyin (r.a) Yezid tarafından biata zorlandı Hz. Hüseyin de hilafetin saltanat haline getirilmesine karşı çıktığı için bu biatı kabul etmedi, edemezdi.

Taraflar Kerbelâ’da karşı karşıya geldiler. Hz. Hüseyin’in yanında aile efradıyla birlikte yetmiş kişi bulunuyorken, Yezid’in gönderdiği komutanların emrinde ise binlerce asker mevcuttu.

Olayın devamını Rahmetli Halûk Nurbaki’nin “İmanla Gelen İlim” isimli eserindeki “7 Goncalı Çiçek” yazısından aktaralım:

“14 asır evvel Kerbelâ’da dünya tarihinin en büyük trajedisi sergileniyordu. Ortalığı can korkusu ve dünya çıkarlarının tehdit ettiği bir muharrem ayının 9. günü, ufukta yedi atlı göründü. Yağız atlarının sırtındaki bu yedi Türk kahramanı, canlarını hiçe saymışlar ve (...) Hz. Hüseyin Efendimiz’e gelmişlerdi. Allah aşkı ile yanan bu kahramanlar, peygamber torunlarına karşı yapılan tuzakları sezmişler ve Hz. Hüseyin Efendimiz’i Türkistan’a götürmeyi istemişlerdi.”

“Hz. Hüseyin Efendimiz: ‘Kumandanınıza teşekkür ederim. Ancak yardımınız bana değil, hasta oğlum Abidin’e olacaktır. Ben şehid olduğumda onu alıp götürün’ buyurdu (Nurbâki, Anadolu Mucizesi)”

Hz. Hüseyin ellerini semaya kaldırarak:
“- Yarabbi, bu milletin 7 atlısına karşılık 7 Müslüman Türk devleti ver!”
Diye niyaz etmekten kendini alamadı.

Evet, Allah (c.c.), “Habibim” dediği Hz. Muhammed neslinin devamı için de Türk’ü görevlendirmiştir.
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

“E bunda ne var?” diyenlere de, “Sen onu, bunu böyle takdir eden Allah’a sor, belki kalbine ilham eder” deriz.

Nurbâki, “Bu kahramanlar Kerbelâdaki faciadan sonra Hz. Zeynel Abidin’i (R.A.) kaçırarak Ehl-i Beyt’in yok olmasına mâni oldular” der ve Hz. Hüseyin Efendimizin, “Bu milletin 7 atlısına karşılık 7 Müslüman Türk devleti ver” duasının, Osmanlı’nın yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve SSCB’nin dağılmasıyla vücut bulan 6 Türk devleti, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan olarak Allah indinde kabul gördüğünü dile getirir.

Biz o günden bin 200 küsur yıl beriye geliyor, 1925’te Türkiye Cumhuriyetine karşı ayaklanan Şeyh Sait’in idam sehpasına giderken söylediklerini onun amca oğlu Cemal Kutay’ın Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi isimli eserinin 19. cildinden aktarıyoruz:
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

“- Anlaşıldı ki Türkiye, kıyamete kadar İslâm’ı koruyacak. Fena yaptık, bundan sonra iyi olur inşallah..”

Haçlı, Türk’e niye “Tanrının kırbacı” diyor sanıyorsunuz!HASAN DEMİR
 

Eski03-06-2008, 22:20   #3
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

ben bilemem sümeyye türk müydü arap mıydı ve fakat şunu çok iyi biliyorum ki türkler büyük arap katliamlarıo sonucunda müslüman olmuşlardır.

öyle okullarda anlatıldığı gibi, "yok türkler gök tanrıya inanyordu müslümanlr da tek tanrıya.. yok türkler savaşçı bir ırktı islamda da cihat vardı o yüzden müslüman oldular" gibi safsatalara kulak vermek yrine , doğrusunu bilmek gerekir..

türkler kılç zoruyla müslüman olmuşlardır
 

Eski03-06-2008, 22:23   #4
alpi_09
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - alpi_09

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
ben bilemem sümeyye türk müydü arap mıydı ve fakat şunu çok iyi biliyorum ki türkler büyük arap katliamlarıo sonucunda müslüman olmuşlardır.

öyle okullarda anlatıldığı gibi, "yok türkler gök tanrıya inanyordu müslümanlr da tek tanrıya.. yok türkler savaşçı bir ırktı islamda da cihat vardı o yüzden müslüman oldular" gibi safsatalara kulak vermek yrine , doğrusunu bilmek gerekir..

türkler kılç zoruyla müslüman olmuşlardır
Bu kesilikle büyük bir yalandır... Amaçta Türkleri müslümanlıktan uzaklaştırıp... Vatn millet şehitlik gibi kavramları erezyona uğratmak ve bu ülkeyi bölmektir...

Türkler kılıç zoruyla Müslüman olsaydı en haşmetli dönemlerinde eski dinlerine mutlaka geri dönerdi...
 

Eski03-06-2008, 22:26   #5
Jeal0usy
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Jeal0usy

Pişmanmıyız MüsLüman oLduğumuza?
 

Eski03-06-2008, 22:33   #6
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Haramzade Mesajı Göster
Pişmanmıyız MüsLüman oLduğumuza?
bilmem ??pişman mısınız?
 

Eski03-06-2008, 22:36   #7
YENİÇERİ
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - YENİÇERİ

islamiyette zorlama yok isteyen istegine inansın .öle türkler kılıç zoruyla olmus falan yalan seyler bence koskoca çini asyayı dize getirmiş millet araplara mı yenilcek saçma sadece Türkleri islamiyetten sogutmak için uydurulmus seyler isteyen istedigine inanır.
 

Eski03-06-2008, 22:36   #8
Jeal0usy
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Jeal0usy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
bilmem ??pişman mısınız?
Şahsınıza yöneLtmiştim oysaki anLamamakta direniyorsanız....
Edit:Maneviyatı öğrendinizmi?Hayır yanLış aktarmışLar yada aktarıyorsunuz.Birde kaynak yanLışLığı var da oLabiLir.
 

Eski03-06-2008, 22:36   #9
bLass
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - bLass

+İlk Türk ne zaman Müslüman oldu ?
-Araplar ilk bıçağı çektikleri zaman.

Bu kadar basit.
 

Eski03-06-2008, 22:41   #10
trigger
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - trigger

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi alpi_09 Mesajı Göster
Türkler kılıç zoruyla Müslüman olsaydı en haşmetli dönemlerinde eski dinlerine mutlaka geri dönerdi...
Bu kesinlikle doğru da

Ben Türkleri kılıç zoruyla din değiştirtebilecek bir millet tanımıyorum, olay baştan kopuyor, fena bir hikaye
 

Eski03-06-2008, 22:46   #11
metatron
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - metatron

araplar türkleri kuteybe zamanından beri katletmişlerdir.

talkan katliamı diye bir katliam duydunuz mu?? türklr keyifleri için mğüslüman oldu diyenlerin çoğu bu katliamı duymamıştır bile..

türklerle arapların yığınla savailşarı olmuştur tarihte.. hatta şöyle bir alıntı yapayım


"Bu harblerden birinde, et-Taberi'nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe'ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman'ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler."

ya da curcan katliamı diye bir katliam duydunuz mu??

yezidin tütklerin kanından , değirmen döndürüp orda ekmek yapacağına dair ettiği yemini bilir misiniz??

sahi?? sorması ayıp..

sizlere okullarda öğretilenlerin dışında bir şeyler okuyup araştırır mısınız??
 

Eski03-06-2008, 23:02   #12
Jeal0usy
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Jeal0usy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
araplar türkleri kuteybe zamanından beri katletmişlerdir.

talkan katliamı diye bir katliam duydunuz mu?? türklr keyifleri için mğüslüman oldu diyenlerin çoğu bu katliamı duymamıştır bile..

türklerle arapların yığınla savailşarı olmuştur tarihte.. hatta şöyle bir alıntı yapayım


"Bu harblerden birinde, et-Taberi'nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe'ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman'ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,

Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler."

ya da curcan katliamı diye bir katliam duydunuz mu??

yezidin tütklerin kanından , değirmen döndürüp orda ekmek yapacağına dair ettiği yemini bilir misiniz??

sahi?? sorması ayıp..

sizlere okullarda öğretilenlerin dışında bir şeyler okuyup araştırır mısınız??
Acaba kaynak vermen mümkünmü,yanLış anLama okuyup bakıcağım sadece beLkide senin anLattığın doğrudur,önyargıLı oLmamak Lazım
 

Eski03-06-2008, 23:11   #13
MarcoS_
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - MarcoS_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster

ya da curcan katliamı diye bir katliam duydunuz mu??

yezidin tütklerin kanından , değirmen döndürüp orda ekmek yapacağına dair ettiği yemini bilir misiniz??

sahi?? sorması ayıp..

sizlere okullarda öğretilenlerin dışında bir şeyler okuyup araştırır mısınız??
Evet bunu okumuştum. Dağıstanda 14 000 kişi öldürülür. Daha sonra Türkler'in bulunduğu Curcan'a saldırılır. Emeviler döneminde, Talas Savaşı öncesinde Yezid böyle bir yemin ediyordu. Mevali politikası izleyen bir devletten böyle birşey beklenir.
 

Eski03-06-2008, 23:17   #14
Tяoll
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - Tяoll

Turklerin Musluman dini ile ilk temaslari VII. asrın sonlarinda baslar.610da dogan ve 634te Arabistan sinirlarini asan Muslumanlik VII. Asrın sonlarinda Horasan'a vardi ve Turklerle Bati Turk Hakanligi ile temasa gecti.Bu tarihten itibaren Musluman dinini taniyan Turkler 150 yil kadar bu yeni dini incelediler.Bu muddet icinde İslam imparatorlugunun hizmetine giren yuzbinlerce Turk Musluman oldu.Hatta Halife'nin baskumandanligi Turklerin eline gecti.Misir-Suriyenin ilk Musluman Turk Devleti olan Tolunlu Devleti bir Oguz Turku tarafindan kuruldu.

Musluman dini Turklerin yasadigi Orta Asya ulkelerinde de yavas fakat emin adimlarla yayildi.Once Turklerin Karluk boyunun bir kismi Musluman oldu.Bu boyda ve Mani dininden Budistler ve Manihaistler de coktu.Maveraunnhirde yani Amu-Derya ile Sır-Deryanin daha otesinde Turkler bircok dine mensubtular.Hatta bazi bolgelerde cesitli dinlere mensup Turkler karisik yasiyorlardi.Eski dinleri Gok Tanriyi yavas yavas birakiyor Budist ve Manihaist oluyorlardi.Muslumanlar daha azdi.Fakat bu cagda genede Turklerin buyuk ekseriyeti Gok Tanriya inaniyorlardi.
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Araplarin Cinlilere karsi kesin sekilde vaziyet almalari Turklerle Muslumanlari yaklastirdi.X. Asrin ilk ceyreginde Maveraunnehir tamamen bir Musluman ulkesiydi.Bu ulkede yasayan İranlilar ve sayilari onlarinkine yakin olan Turkler Muslumandi.Bu halk Samani devletinin tabasi idi.Maveraunnehir daha onceden ve bin yildan beri Buyuk Turk Hakanligina ait oldugu halde Arap fethinden sonra Samanilere gecmisti.Bagdad'daki Abbasi Halifesine tabi oldugunu soyleyen fakat gercekte tamamen mustakil bulunan Samaniler kudretli bir İranli Krallikti.Turk İmparatorlugu Balasagun ve Kasgar ı taht sehri olarak secince Samanilerle kari karsiya geldi.Jeopolitik zaruretler Samanilerle savasi ve Maveraunnehirin fethini icap ettiriyordu.Hunlardan Gokturklerin yikilisina kadar bin yil Turk idaresinde yasamis olan bu buyuk ulkeyi geriye almak Buyuk Turk Hakanliginin gelecegi icin sartti.Fakat Musluman dininin bunyesine ve Ortacagin rakipsiz sekilde en yuksek medeniyet ve kulturune sahip olan Musluman cemiyetine girebilmek ve hakim olabilmek icin bizzat Musluman olmak lazimdi.Maveraunnehirdeki İranlilarin degil Musluman Turklerin bile Tanri dininden olan Buyuk Turk Hakanligina dahil olmak istemeyecekleri ve siddetle karsi koyacaklari suphesizdi.Halbuki Musluman dininden bir Turk İmparatorlugu yari yariya Turklesmis bu eski Turk ulkesini kolaylikla ele gecirebilirdi.Samaniler askeri bakimdan ezilirse halkin yeni hanedani tanimamasi icin hicbir sebep kalmazdi.Buyuk Turk Hakanliginin yani Karahanlilarin Musluman olmasi Maveraunnehir ve sonra Horasani Yakin Dogu ile Orta Dogunun gecit yerinde olan bu pek zengin ve kalabalik ulkeleri olgun birer meyve halinde Turklerin eline dusurecekti.Siyasi dehaya sahip olan Turk hukumdarlarinin bu gercegi anlayamamis olmalari mumkun degildi.

Maveraunnehir ve Horasan fethedilmedikce Turk İmparatorluguna istikbal yoktu.Nitekim Karahanlilardan once Buyuk Turk Hakanliginin basinda bulunan Uygurlar cihangir bir devlete sahip olamamislardi.Uzak Dogu Devleti olmak vasfini bir muddetten beri kaybeden Turk İmparatorlugu Orta Asyaya tikilip kalamazdi.Boyle bir kara devletinin cihanşümul rol oynayabilmesine imkan yoktu.Turk İmparatorlugunun cihanşümul ehemmiyetinden dusmesi ise Turklerin yuzlerce yillik geleneklerinin ve haysiyetlerinin cignenmesi demekti.

Musluman dininin Buyuk Turk Hakanligi tarafindan resmi din olarak kabulunun siyasi ve jeopolitik sebepleri bunlar olmakla beraber mesele bundan ibaret degildir.Tabir caizse meselenin bir de manevi cephesi vardir.

Turkler eski Tanri dinlerini yavas yavas birakmaya baslamislar bir kismi Budist ve Manihaist olmustu.Baska dinlere intisap eden Hristiyan ve Musevi olan Turklerde vardi.Turklerdeki eski din birligi kalmamisti.Buda ve Mani dinlerinin Turk Milli bunyesine uymadigi daha bir asir gecmeden anlasilmisti.Turkleri yabanci kulturlere iten cihangirlik vasfini kaybettiren hatta askeri meziyetlerine tesebbus dehalarina halel getiren bu dinler Tanri dininin kismen terkedilmesinden sonra Turk cemiyetinde buhranlar da kalmamis Turk devletinin siyasi bunyesini adeta tahrip etmis ve felce ugratmistir.Fevkalade pratik olusu ve Turklerin oteden beri deger verdikleri manevi kiymetlere bagliligi bakimindan Musluman dini butun bu kusurlardan ve eksiklerden uzak ve masundu.

Buyuk Turk Hakanligi sifatiyla Karahanli tahtinda oturan Saltuk Bugra Han'in yuzlerce hatta binlerce yillik Tanri dinini birakmasi sahsen Musluman olmakla kalmayip bu dini Turk imparatorlugunun resmi dini ilan etmesi yuzyillar suren bir gelismenin yuksek milli ve siyasi menfaatlerin eseriydi.Asla bir anlik bir olay ve tek kisinin kalbine dogmus bir ilham degildi.Bu fikrimizle Saltuk Bugra Han'in Turk Tarihindeki emsalsiz degerini kucutmek istemiyoruz.Turkler Musluman dinini samimi olarak kendi istekleriyle hicbir zorlama ve dis baski olmaksizin kitle halinde kabul edince tarihlerinin yeni bir devresine ayak basmis oluyorlardi.Bu yeni devre X. asirdan onceki asgari 1.200 yillik devreden daha da sansliydi.Muslumanlik Turk Milli bunyesi icin uygun bir din haline geldi.Turkler Musluman olmak Suretiyle Turkluklerini kemale erdirmis adeta tamamlamislardi...
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?
Kaynak: Wardom İlk Türk ne zaman Müslüman oldu?

Alinti:Turk Tarihinden Yapraklar-Yilmaz Oztuna 48-51 sf
 

Eski03-06-2008, 23:46   #15
J3ay_X
 
İlk Türk ne zaman Müslüman oldu? - J3ay_X

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
ben bilemem sümeyye türk müydü arap mıydı ve fakat şunu çok iyi biliyorum ki türkler büyük arap katliamlarıo sonucunda müslüman olmuşlardır.

öyle okullarda anlatıldığı gibi, "yok türkler gök tanrıya inanyordu müslümanlr da tek tanrıya.. yok türkler savaşçı bir ırktı islamda da cihat vardı o yüzden müslüman oldular" gibi safsatalara kulak vermek yrine , doğrusunu bilmek gerekir..

türkler kılç zoruyla müslüman olmuşlardır
zorla güzellik olmaz hiç bir türk evladı yada türk kanı taşıyan biri zorla din kabul etmez, etmişse zaten o türk değildir
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 20:11.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>