Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Türk ve Dünya Tarihi

 
Eski26-08-2008, 02:56   #1
TASADAM
 
Kürtler Kimdir? - TASADAM
Kürtler Kimdir?

Kürtler Kimdir?

Not:Bu konu sadece bilgilendirme amaçlıdır.Kaynak vikipedidir.Polemik olsun diye değil bilgi vermeyi önplana almıştır.

Kürtler Mezopotamya'nın yerlilerinden olup doğuda Zagros dağlarından batıda Toros dağlarına, güneyde Himrin dağlarından kuzeyde Kars-Erzurum platolarına kadar uzanan coğrafyada yoğun şekilde yaşayan 20-30 milyon kişiden oluşan etnik gruba mensup ve Hint-Avrupa dili konuşan halklardan biridir.

din

Kürtler, dini bakımdan heterojen bir halk olup aralarında birçok farklı dine mensup gruplar vardır.Türkiye ve İran sınırları içinde yaşayan Kürtler'in çoğunluğu Ehli-Sünnet meshebine bağlı (Şafii ağırlıklı) olup bir kısmı ise Alevidir. (İran'daki Alevi Kürtlere Ehl-i Hak denir.). Ayrıca Şii, Yezidi, Yahudi[kaynak belirtilmeli], Zerdüşt ve Hıristiyan Kürtleri de mevcuttur.

Dil ;

Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İrani kolunun kuzey-batı İrani grubuna ait bir dildir.1 Kürtçe, dünyada tahminen 20-30 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Kürtlerin konuştuğu lehçeler şöyle sıralanabilir: Kurmanci, Sorani ve Kelhuri. Bunun dışında Zazaca'nın Kürtçe'nin bir lehçesi olduğuna dair kanıtlanmamış iddialar mevcuttur[9].

Kürtçe, bugün Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan, Lübnan gibi değişik devletlerin sınırları içinde yaşamakta olan Kürtlerce konuşulur. Kürtçe Irak'ta resmi dil olarak tanınmıştır. Dil içerisinde, Farsça, Arapça ve Türkçe kelimeler bulunmaktadır.

Kürt edebiyatı; halk edebiyatı ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır. Sözlü edebiyat, yani halk edebiyatının tarihi binlerce yıl öncesine kadar dayanır. Yazılı edebiyat ise bin yıl öncesine kadar dayanır. Hemadani Baba Tahir (935-1010), Kürt edebiyatının ilk yazılı örneğini, bin yüz yıl önce İran'da Arap alfabesiyle Kürtçe yazmıştır.

Kürtçe'nin eski ve edebi eserlere sahip diğer bir lehçesi de Kurmanci lehçesidir. Kurmanci lehçesiyle bu güne kadar ulaşmış şiirler yazan Kürt şairleri arasında ilk akla gelenler: Elîyê Herîrî (1425-1495), Feqîyê Teyran (1590-1660), Melayê Cizîrî (1570-1640) ve Ehmedê Xanî (1650-1707)'dir. Ehmedê Xanî'nin Mem û Zîn adlı ünlü eseri ilk kez 1730'da çevrilip yayımlanmıştır.
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?

Tarih

Sümerler - Karda, Kurti ve Guti, Babiller - Garda ve Karda, Asuriler - Qurti ve Guti, Grekler - Kardukh ve Gordukh, Ermeniler - Kortukh ve Gortai-kh, Persler - Gurd veya Kurd, Süryaniler - Kardu ve Kurdaye, İbraniler ve Keldaniler - Kurdaye, Aramaik ve Nesturiler - Kadu, Erken islamik dönemlerin Arap yazarları - Kurd (çoğul Akrad), Avrupalılar ise M.S. 7. yüzyıldan itibaren - Kurd demişlerdir.

Milattan önceki tarihlerde Mezopotamya’da tarih sahnesine çıkmış birçok kavimlerin Kürt asıllı olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Mesela isimleri tarihlerde anılan; Subaru, Kurti, Guti, Lulu, Kusi, Kassit, Mitanni, Med, Mannai, Urartu, Karduk, Cyrtii, Gord, Kord,Eyyubiler,Kardakes v.s. gibi kavimlerin çoğunun Kürd olması yüksek olasılıktır. Etimolojik olarak incelendiğinde bugünkü Kürtlerin atalarından bahsedildiği anlaşılmaktadır.[10]
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?

Ortadoğu'da Kürtler

Kürtler yoğun olarak Toros ve Zagros dağlarının kesiştiği, Mezopotamyayı da içine alan, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, İran'ın Kurdistan, Batı Azerbaycan, Azerbaycan (Zengilan, Laçin, Kubadli, Kelbecer) Kermanşah ve Loristan eyaletlerinde yaşarlar.

Türkiye

Nüfus

Türkiye'deki Kürt kökenlilere dair sayım Devlet İstatistik Enstitüsü (2005'ten sonra; 'Türkiye İstatistik Kurumu' adını almıştır) tarafından 1965'de yapılmıştır. Buna göre, 1965'de 31.391.421 olan Türkiye Nüfusu'nun 2.219.502'si ana dili olarak Kürtçe'yi beyan etmiştir. Bu sayı, toplam nüfusun yüzde 7,07'sine tekabül etmektedir. 2000'li yıllara bakıldıığında ise Türkiye'de yaklaşık 15 milyon Kürt asıllı Türkiye vatandaşı olduğu Amerikan istihbaratı CIA tarafından iddia edilmektedir. [11] Ancak CIA'nın güvenilirliği şaibelidir(leke).Çünkü tarafsız olmayan, ABD çıkarları için çalışan bir Amerikan kurumudur.
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?

Coğrafya

Türkiye'deki Kürtler Güneydoğu Anadolu ve Doğu anadolu bölgesine yayılmış halde bulunuyor. Osmanlı döneminde Konya, Ankara, Kırşehir ve Aksaray gibi İç Anadolu'nun köylerine sürülmüş (Orta Anadolu Kürtleri Kürtçe: Kurdên Anatoliya Navîn) ve Cumhuriyet döneminde İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Samsun, Tokat, Amasya, Artvin ve Bursa gibi Türkiye'nin büyük kentlerine ve diğer ülkelere göç etmişlerdir.
Bu nedenle, özellikle Anadolu'nun batısında yaşayan Kürt kökenli nüfusun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya göre çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir; ancak yukarıda belirtildiği gibi, nüfus sayımlarında vatandaşlık esas alındığı ve etnik köken sorulmadığı için, Kürt kökenli nüfusun nerede daha yoğun olduğu konusunda kesin bir şey söylemek olanaksızdır. Ayrıca evlenmeler sonucu da nüfus karışmıştır. Bir kısım Kürt kökenli Türkiye vatandaşı ise başta Almanya olmak üzere, çeşitli Batı Avrupa ülkelerine göç etmiştir.

İran

Nüfus

İran'da yaşayan Kürtler çoğunlukla İran, Irak ve İran Türkiye sınırında yaşamaktadırlar. Amerikan istihbaratı CIA tarafından Kürt nüfusunun 15 ila 20 milyonu (2000) bulduğu iddia edilmektedir. [12]

Suriye

Nüfus

Amerikan istihbaratı CIA'ye göre tahmini nüfus 1 ila 2 milyon arasındadır. [13] [14]

Coğrafya

Suriye'deki Kürt nüfusu genellikle Suriye-Türkiye ve Suriye-Irak sınırlarına yakın bölgelerde yaşamaktadır.

Politika

Türkiye ile Suriye ülke sınırlarından rahatsız insanlar sürekli konu edilmiştir, Propaganda filmi gibi bir çok filmde konu çok fazla değişmemiştir. [15]. Günümüzde de sınır bayramlaşmaları olarak isimlendirilen bu tür buluşmaların odağında Kürtler vardır.

Keskin politikalarıyla 'Çöl tilkisi' [16] olarak isimlendirilen Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın amaçlarından biri Kürt nüfusunun Suriye'den ayrılmasını engellemek ve hafif politikalarıyla nüfusu Suriye'ye entegre etmekti. Esad, Abdullah Öcalan'ı destekleyerek bazı Kürtleri arkasına alıp yıllarca kendisini desteklemeyen çeşitli Kürt gruplarını bir şekilde susturabilmişti.

Suriye Devletinin Öcalan'ın Suriye yaşantısı boyunca Kürtlerle ikili ilişkileri ve Hafız Esad'ın bu politikayı farklı kullanımı defalarca dikkat çekmiş ve hatta ciddi krizlere dönüşmüştü. Uzun bir süre sonra Türkiye Suriye'yi uyarmıştı [17] bu uyarılar Suriye'den yanıt bulmuştu ve PKK'nin en büyük ismi Abdullah Öcalan Suriyeyi terketmişti.

Süriye'nin Kürt nüfusu üzerindeki iletişim politikası değişmiş ve artık günlük hayatta farklı şekillerde karşılaşılan bu tür baskılar nihayetinde bir futbol maçında patlak vermişti. Arap taraftarların Saddam Hüseyin lehine sloganlar atarak başladıkları olaylı bir futbol maçında Kürt ve Arap taraftarlar arasındaki kavgaya polisler müdahele etmiş ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği maçta yüzlerce insan yaralanmıştı. Onbinlerce Kürdün sokaklara döküldüğü olaylar Suriye devletinin yanlış yaklaşımlarıyla bir anda isyana dönüşmüştü [18].

Bu olaylardan sonra özellikle yabancı basının Suriye'nin Kürt Kimliğini tehlike olarak gördüğüne dair açıklamaları Suriye'nin devlet politikasını bir daha değiştirecekti. [19]

Irak

Coğrafya

Özerk bölgeyle beraber Irak genelinde Kürt nüfusu Amerikan istihbaratı CIA'ye göre 5 milyonun üzerindedir. [20]

Nüfus

Irak'ta Kürt nüfusunun geneli Irak Kürdistan Özerk Bölgesi sınırları dahilinde yaşamaktadır. Geri kalan nüfusun büyük bir kısmı Bağdat'ta yaşamaktadır. 2002 yılından beridir süregelen savaştan zarar gören Bağdatlı Kürtlerin çoğunun savaşın zararlarını tekrar yaşamamak için Özerk bölgeye göçleriyle Özerk bölgenin nüfusunda değişiklikler meydana gelmiştir.Ermenistan

Nüfus

Ermenistan'da Amerikan istihbaratı CIA'ye göre yaşayan (40.000)'nin üzerinde bulunan Kürt halkının çoğunluğu Yezidilerden oluşmaktadır. [21]
 
anahtar kelimeler     0
Kürtler Kimdir?
anahtar kelimeler:

Kürtler Kimdir?.


Eski26-08-2008, 02:57   #2
TASADAM
 
Kürtler Kimdir? - TASADAM

Notlar
^ http://www.joshuaproject.net/people-...php?rop2=C0114
^ http://www.milliyet.com.tr/2007/03/22/guncel/agun.html
^ http://www.joshuaproject.net/peopctr...105458&rog3=TU
^ http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=IR
^ http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=IZ
^ http://www.joshuaproject.net/peopctr...105458&rog3=SY
^ a b c d e f g h i j k l m n http://www.institutkurde.org/en/kurdorama/
^ Lokman I. Meho, The Kurds and Kurdistan: A General Background, in Kurdish Culture and Society: An Annotated Bibliography. Comp. Lokman I. Meho & Kelly Maglaughlin (Westport, CT: Greenwood Press, 2001), 4.
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?
^ Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Summer Institute of Linguistics (SIL) ve İranoloji'ye göre Zazaca bir lehçe değil.(Bkz:Zaza Language (SIL))
^ [1]
^ Cia.gov
^ Cia.gov
^ Cia.gov
^ Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi
^ Türk Sinemasında Kürtler
^ Çöl tilkisi
^ PKK'yı destekleyen Suriye'ye son uyarı
^ Radikal Suriye'deki Kürt isyanı bölgeyi gerdi
^ Amerika'nın Sesi 'Suriye Kürt Kimliğini Tehlike Olarak Görüyor'
^ Cia.gov
^ Cia.govKitaplar
Kürdistan Tarihi; Kürt Araştırmaları Merkezi, Rusya Bilimler Akamedisi - (Avesta-Yayın)
Kürt İsyanları ( Tedip ve Tenkil ); Ahmet Kahraman
Kürdistan'da önderliksel gelişme ve ULUSLARARASI KOMPLO; Waşenên Serxwebun 97
Kürdistan Tarihinde Dersim; Dr.Vet.Nuri Dersimi
Kürtler ve Kürdistan; D. N. Mac Kenzie, Th. Bois, Vladimir Feodoroviç Minorsky; 1996 Doz Basım-Yayın
Kürtler; Hasan Cemal; 2004 Doğan Kitap ISBN 9752930891
Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri; Lale Yalçın - Heckmann; 2002 İletişim Yayınları ISBN 9750500633
Kürtler / Bir El Kitabı; Mehrdad R. Izady; 2004 Doz Basım-Yayın ISBN 9756876409
Mervani Kürtleri Tarihi; İbn'ül Ezrak; 1990 Koral Yayınları
Irak Kürtleri; Kerim Yıldız; 2005 Belge Yayınları ISBN 9753443293
Türkler ve Kürtler Ortadoğu'da İktidar ve İsyan Gelenekleri; Suat Parlar; 2005 Bağdat Yayınları ISBN 975001944X
Kürtler: Bölgesel ve Bölge Dışı Güçler; Ali Rıza Şeyh Attar; 2004 Anka Yayınları ISBN 9756628960
Kürtler 'Tarih ve Politika'; Hasan Arfa; 2006 Avesta Yayınları ISBN 9758637398
Kürtler ve Şeyh Sait İsyanı 'Kürt Milliyetçiliği'; Nurer Uğurlu; 2006 Örgün Yayınevi ISBN 9757651508
Açık - Gizli / Resmi - Gayrıresmi Kürdoloji Belgeleri; Hazırlayan: Mehmet Bayrak; 1994 Özge Yayınları ISBN 9757861022
Modern Kürt Tarihi; David McDowall; 2004 Doruk Yayımcılık ISBN 9755534369
Kürtlük, Türklük, Alevilik / Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri; Martin van Bruinessen; 2000 İletişim Yayınları ISBN 9754707987
Ağa, Şeyh, Devlet; Martin van Bruinessen; 2003 İletişim Yayınları ISBN 9754709416
Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri; Abbas Vali; 2005 Avesta Yayınları ISBN 9758637940
Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek Yanlış Giden Neydi? Bundan Sonra Nereye?; Mustafa Akyol, 2006 Doğan Kitapçılık ISBN 9752934455
Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi Kökenleri ve Gelişimi; Wadie Jwaideh; İletişim Yayınları ISBN 9754701709İlgili Filmler


Mazenderanlı
Fars
Kürt
Kürt
Guilak
Lur
Lur
Beluç
Azeri
Türkmen
Kaşkay
İranlı Arap
İranlı
Arap
Paştun
Taliş


Yol, (1981); Yönetmen: Yılmaz Güney
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?
Hakkâri'de Bir Mevsim, (1983); Yönetmen: Erden Kıral
Işıklar Sönmesin, (1996); Yönetmen: Reis Çelik
Güneşe Yolculuk, (1998); Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Sınır, (1999); Yönetmen: Gani Rüzgar Şavata
Beed-o baad (Rüzgar Bizi Götürecek) (1999); Yönetmen: Abbas Kiarostami
Kara Tahta, (1999); Yönetmen: Samira Makhmalbaf
Sarhoş Atlar Zamanı, (2000); Yönetmen: Bahman Ghobadi, Fragman
Fotograf, (2001); Yönetmen: Kazım Öz
Dava - Doz, (2001); Yönetmen: Gani Rüzgar Şavata
Büyük Adam Küçük Aşk, (2001); Yönetmen: Handan İpekçi
Irak'ta Bılakılmak (Anavatanımın Şarkıları), (2002); Yönetmen: Bahman Ghobadi Fragman
Kilomètre zéro (Zîro Kîlometre) (2005); Yönetmen: Hiner Saleem
Kaplumbağalar da Uçar, (2004); Yönetmen: Bahman Ghobadi, Fragman
Dûr - Uzak, (2005); Yönetmen: Kazım Öz
Half Moon (Niwe Mang)', (2006); Yönetmen: Bahman Ghobadi, Fragman

vikipedi
 

Eski03-10-2008, 07:03   #3
legend-is-back
 
Kürtler Kimdir? - legend-is-back

thanks for informations..........
 

Eski03-10-2008, 15:22   #4
MarcoS_
 
Kürtler Kimdir? - MarcoS_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi legend-is-back Mesajı Göster
thanks for informations..........
"Bilgiler için teşekkürler..." desen çok şey kaybetmezsin
 

Eski03-10-2008, 15:26   #5
ωαгзż
 
Kürtler Kimdir? - ωαгзż

tşk ederiz TASADAM allah razı olsun . BİLMEYENLER için güzel bir kaynak
 

Eski03-10-2008, 15:43   #6
Joker
 
Kürtler Kimdir? - Joker

her sey bir yana, ne zaman wardom'da "kurtler" ile ilgili bir konu acilsa, mutlaka polemik cikiyor. mutlaka birileri kotu soz kullanip hakaret ediyor.
umarim bu konu altinda tartisma cikmaz.

deginmek istedigim bir konu var. kurt isyanlari cok eski tarihlerden beridir surekli olusmus, surekliligini de yeni partiler veya yeni gruplasmalar ile korumustur.

bu yuzden; su anda herhangi bir gruba yada partiye ne mensup ne de sempatizan olmayan kurtler konusundaki onyarginin olusmasinda bir anlam yoktur. cunku her grubun gecmisten gelen bir kokeni ve devamliligi vardir. ve hukumetin de, insanlarin da onune gecmesi gereken sey bu devamliligi sonlandirmak, kurtlere yeni bir anlayis penceresinden bakmaktir - baktirmaktir.

herkesi bu konuda biraz daha dusunmeye ve arastirmaya davet ediyorum.

yukarida bahsetmek istedigim gruplasmalar ve partiler asagidaki gibidir.

ayrica konu icin cok tesekkur ederim.

osmanli dönemindeki isyanlar:

babanzade abdurrahman paşa isyanı (1806- musul)
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?
babanzade ahmet paşa isyanı (1812 – musul)
zaza’ların isyanı (1820)
yezidilerin isyanı (1830- hakkari)
şerefhan isyanı (1831- bitlis)
bedirhan isyanı (1835- botan)
garzan isyanı (1839- diyarbakır)
ubeydullah isyanı (1881- hakkari)
bedirhan osman paşa ve kardeşi hüseyin paşa isyanı (1872-mardin-cizre)
bedirhan emin ali isyanı (1889- erzincan)
bedirhaniler ve halil rema isyanı (1912-mardin)
şeyh selim şehabettin ve ali isyanı (1912- bitlis)
koşgari isyanı (1920- koşgiri)

cumhuriyet dönemi ayaklanmalari:


nasturi isyanı (1924- hakkari)
jilyan isyanı (1926- siirt)
şeyh sait isyanı (1925- bingöl-muş-diyarbakır)
seit taha ve seit abdullah isyanı (1925-şemdinli)
reşkotan ve reman isyanı (1925- diyarbakır)
eruh’lu yakup ağa ve oğulları (1926-pervani)
güyan isyanı (1926-siirt)
haco isyanı (1926- nusaybin)
i. ağrı isyanı (1926)
koçuşağı isyanı (1926- silvan)
hakkari- beytüşşebab isyanı (1926)
mutki isyanı (1927- bitlis)
ii. ağrı isyanı
biçar harekatı (1927- silvan)
zilanlı resul ağa isyanı (1929- eruh)
zeylan isyanı (1930- van)
tutaklı ali can isyanı (1930- tutak-bulanık-hınıs)
oramar isyanı (1930- van)
iii. ağrı harekatı (1930)
buban aşireti isyanı (1934- bitlis)
abdurrahman isyanı (1935-siirt)
abdulkuddüs isyanı (1935-siirt)
sason isyanı (1935-siirt)
dersim isyanı (1937-tunceli)
pkk terörü (1984-1999)

marksist ve leninist örgütler:

- devrimci doğu kültür ocakları (ddko)
- devrimci demokratik kültür dernekleri (ddkd)
- devrimci halk kültür dernekleri (dhkd)
- anti sömürgeci demokratik kültür derneği (asdk-der)

bölücü örgütler :

- türkiye kürdistan demokratik partisi (tkdp)
- kürdistan öncü işçi partisi (köip-ppkk)
- türkiye kürdistan sosyalist partisi ( tksp)
- rizgari örgütü
- ala rizgari örgütü
- kawa örgütü
- kürdistan ulusal kurtuluşçuları örgütü (kuk)
- kürdistan sosyalist harekatı (tsk)
- kürdistan sosyalist birliği (yekitiya sosyalista kürdistan – ysk)
- tekoşin örgütü
- kürdistan kurtuluş harekatı (tevger)
- kürdistan işçi partisi (partiye karkaren (işçi) kürdistan /pkk)

** öğrenci cemiyetleri:

- kürt teali cemiyeti
- kürt istiklal cemiyeti
- istanbul kürt talebe cemiyeti

bölgedeki diğer kürt hareketleri :

irak:

- irak kürdistan demokratik partisi ( ikdp)
- kürdistan yurtseverler birliğö ( puk- ynk-kyb)
- kürdistan özgürlük partisi (pük)

iran:
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?

- iran kürdistan demokratik partisi ( ikdp)
- kürt işçileri devrimci örgütü ( komala)

suriye:
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?

- kürt sosyalist partisi
- suriye kominist partisi
 

Eski04-10-2008, 09:01   #7
dadas28
 
Kürtler Kimdir? - dadas28

Demekki ..Subaru.. arabasınıda kürtler icat etmiş.İhtimaller üzerine bir tarih ve bir millet yaratılamaz.
 

Eski05-10-2008, 00:00   #8
legend-is-back
 
Kürtler Kimdir? - legend-is-back

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi MarcoS_ Mesajı Göster
"Bilgiler için teşekkürler..." desen çok şey kaybetmezsin
No I wouldn't .....
 

Eski05-10-2008, 02:10   #9
bhr_596
 
Kürtler Kimdir? - bhr_596

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi dadas28 Mesajı Göster
Demekki ..Subaru.. arabasınıda kürtler icat etmiş.İhtimaller üzerine bir tarih ve bir millet yaratılamaz.
katılıyorum kardeş başında K harfi olan milletleri hep kürd olarak göstermişler seninde dediğin gibi ihtimaller üzerine millet yaratılmaz
 

Eski05-10-2008, 09:31   #10
the_hazard
 
Kürtler Kimdir? - the_hazard

bana kalırsa hala bi kesin bi bilgi değil bunlar..

bana kalırsa asimile edilmiş bir türk boyu gibi geliyor kürtler...

Gereksiz...
 

Eski05-10-2008, 11:10   #11
dadas28
 
Kürtler Kimdir? - dadas28
Bir hatırlatma

Değerli kardeşlerim.
1-Batı 150 yıldır bu proje üzerine çalışmaktadır.
2-Taşadam'ın metoduyla Piğmeleri Slav,Ermenileri Türk olarak gösterebilirsiniz.
3-Türk bir genetik yapının değil Bir Milletin adıdır.
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?
4-Taşadam kendinin Kürt oduğunu ispatlayamacağı gibi benimde Türk olmadığımı ispatlayamaz.
5-Türkler bu büyük coğrafyada birçok milletle karışmış evlenmiş ve kültürel etkileşimde bulunmuştur.
Kaynak: Wardom Kürtler Kimdir?
6-Tarih bir çok milletlerin mezarı olmasına rağmen Hala bir Türk Milleti,Medeniyeti ve Devletleri vardır.
7-Kendini kürt olarak adlandıran Türkiyeden Ayrılmayı düşünen kardeşlerimizin kaybedeceklerine bakalım.(inkar yok bu bir aşamadır)
*-Yunus,Mevlana,İbni sina,Farabi,Alparslan,Kürşat,Mete,Oğuz,Ali Kuşcu,Uluğbey,Itri,Fuzuli,Fatih,Kılıçarslan,Selatt in Eyyubi(*),Kurtdereli,Köroğlu,Dadaloğlu,Pirsultan,A lişir Nevai,Ziya Gökalp,M.Akif,Metin Oktay,Hakan Şükür,Lefter,Cemal Kamacı,İbrahim Tatlıses(*),İsmet İnönü,İstanbul,Topkapı,Karagöz-Hacivat,Ebru,cağ kebap,Boza,Mantı,Huma kuşu,Çanakkale,Manas,Süleymaniye,Selimiye ,İslam Bayraktarlığı vede M.Kemal ATATÜRK. vb....*
8-Selahattin Eyyubi yi,İbrahim Tatlıses, İsmet İnönü,Saidi Nursi,Arvasi,Arabeskleri ,Sözde Ermeni soy kırımını vb.. sahiplenemezsiniz.
9-Kendinizi Türk Milletinin bir parçası saydığınızda bütün miraslara sahipsiniz ve ortaksınız.
10-Bu ayrılık kararına siz karar veremezsiniz,Eğer geçmişe inanıyorsanız birlikteliğimize Atalarımız karar vermişlerdir.Batı Dünyası bu konuda hakem olamaz.
11-Bu Millete ihanet edenlerin bu günkü durumuna birbakın
Bunları bir gözden geçirsek,*El Atına binen tez inermiş*
Sevgi ve saygılarımla.

Düzenleyen dadas28 : 05-10-2008 11:14.
 

Eski05-10-2008, 12:06   #12
cehnetbekcisi
 
Kürtler Kimdir? - cehnetbekcisi

bilgilendirme için teşekkürler
 

Eski05-10-2008, 12:12   #13
dockhanger
 
Kürtler Kimdir? - dockhanger

dehısık bı bılgı ama guzel kurt kardeslerımız hakkında guzel bılgi
 

Eski05-10-2008, 13:02   #14
Yonetim
 
Kürtler Kimdir? - Yonetim

Ben BöyLe bi miLLet tanımıyorum...
 

Eski05-10-2008, 13:16   #15
∞WoLfaL1x∞
 
Kürtler Kimdir? - ∞WoLfaL1x∞

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Yonetim Mesajı Göster
Ben BöyLe bi miLLet tanımıyorum...
Niye Tanımıyorsun ?
 

Kapalı Konu

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 00:13.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>