Geri Dön   Wardom.Org > Kültür Sanat > Müzik > Enstrüman Teknikleri

 
Eski14-08-2012, 20:10   #1
By ToNiK
 
Müzik Aletleri - By ToNiK
Post Müzik AletleriArp, çoğunlukla Klasik Batı Müziğinde kullanılan telli bir müzik aletidir.
Arp, en eski telli çalgılardan biridir. Bir yayla ok atılırken gerilip bırakılan yay kirişi bir tınlama sesi çıkarır. Tek telli olan yaya değişik uzunluklarda teller ekleyip onların gerginlikleriyle oynayarak değişik sesler çıkarıldı. Sonraları sesi yükseltmeye elverişli bir gövde(tını kutusu) eklenince gerçek bir çalgı yapılmış oldu. Bunlardan geliştirilen ilk çalgılardan biri "lir" di. Yunanlılar ve Romalılar çok yaygın olarak kullandıkları liri Tanrı Apollon'un boş bir kaplumbağa kabuğuna teller takarak yaptığına inanıyorlardı. Orkestralarda kullanılan dik konuma tutulan arp, çağdaş orkestra çalgıları arasında telleri yalnızca parmakla çekilerek çalınan tek çalgıdır. Arpın 47 teli ve yedi pedalı vardır. Pedalların yardımıyla tellerin sesi değiştirilebilir. Bu pedallar üç ayrı konuma getirilebilir. Böylece bir nota diyez ve bemol olabilir. Notaları birbirinden ayırabilmek için notalara çeşitli renkler verilir; do telleri kırmızı, fa telleri ise siyah mavi veya koyu mavidirBağlama ya da saz Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgı türüdür.
Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle tanınır. kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura, tar, v.b.
Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir.Tezene ile çalınır.
Kaynak: Wardom Müzik AletleriCümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan ud benzeri bir müzik aletidir. Sap kısmı gövde ile bağlandığı noktadan ayrılabilmektedir. Bu şekilde yalnız telleri değiştirilerek mandolin, banjo, gitar gibi birçok enstrümana çevrilebilir. Genel yapısı banjoya ve uda benzer.


Kaynak: Wardom Müzik Aletleri

Elektro bağlama, 1960'ların sonuna doğru, Orhan Gencebay ve Erkin Koray'ın beraber çalışırlarken oluşturdukları bir saz.
Bağlamanın sesini müzik yapılan mekanlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlama kullanılmaya başlandı. Elektro bağlamalar, bağlamanın yapısal özellikleri korunarak, içine yerleştirilen elektro gitar manyetikleriye üretildi.Elektro gitar veya elektronik gitar, sesini manyetikleri aracılığı ile elektrik akımına dönüştüren ve bir amplifikatör ile bu akımdan ses elde edilmesine olanak tanıyan bir gitar türüdür. Oluşturduğu sinyalin değiştirilebilir olması, ve zamanında bir devrim niteliği taşıyan yükseklikte bir sese sahip olması nedeniyle, kullanım alanı çok genişlemiş bir gitar türüdür.
Elektronikteki gelişmeler ile tonal olarak sınırları 1960'lı yıllardan özellikleri ve çeşiti artan elektro gitarlar, özellikle 1980'li yılların başlarından itibaren üretilen süperstrat modeller başta olmak üzere günümüzün en bilindik enstrümanlardan biri haline gelmiştir.Flavta, bir tür odun yapımı üflemeli müzik aletidir. Flavta, Orta Çağ döneminde popüler olmaya başlamış ve çeşitli kesimler bu müzik aletini zamanla tanımaya başlamıştır. Çalgı, özellikle cenaze töreni, mevsim değişimleri gibi önemli olaylarda insanlar tarafından çalınmıştır.
Fakat, çalgı, 18. yüzyılda tuba, korno, obua, trompet gibi başka modern üflemeli çalgıların yayılmaya başlamasıyla beraber sürekli olarak değerini yitirmeye başlamıştır. Çalgının eski önemi hiçbir zaman geri dönmemiş olsa da, eski bir çalgı olması nedeniyle 20. yüzyılda tekrar yükselişe geçti. Özellikle Avrupa ülkelerinde, kimi kuruluşlar bu çalgının özel derslerini vermekte, müzik marketlerde flavta satılmaktadır. Hatta kimi orkestralar bu çalgının korosunu oluşturmuştur.
Günümüzün en elde edilebilir ve kolay çalınan çalgılarından blokflüt, bu aletten esinlenilerek yapılmıştır.Gemi kampanaları,zil olarak saatleri gösteren bir sistemdir.Gemi güvertelerinde gemicilerin vardiya ve dinlenme zamanlarını düzenlemek için kullanılıyordu. Sivil saatlere benzemez,zilin vuruşu saatin zamanı ile uyumlu değildir.Sekiz kampana vuruşu vardır,dört saatlik bir nöbetin herbir yarım saatinde. Kampana herbir yarım saatte çalınır.Ve çift düzende hesaplamayı kolaylaştırmak için,sıranın sonunda tek bir zilli.Glassharmonika ya da Glass armonika (İngilizce:Glass Harmonica), (Almanca:Glasharmonika), (Fransızca: Armonica de verre), 18.yüzyılda Benjamin Franklin tarafından mekaniksel versiyonu icat edilmiş ve "armonica" (armonika) adını koymuştur. İtalyancada "armonica" harmoni demektir. Parmakların ıslatılmasından sonra dönen düzenek üzerindeki bardaklara sürterek ses çıkarır.Kanun, 10. yüzyılda Türkistan'ın Farab kasabasında doğan Farabi adında bir Türk bilgini tarafından bulunduğu rivayet edilen bir çalgıdır. Mızraplı bir müzik aletidir.Keman, Viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Akord sesleri pesten tize sol, re, la, mi'dir.
Keman yayına arşe denir. Arşede yapay ya da gerçek at kılının yanı sıra ham misina olarak adlandırılan bir madde de kullanılabilir.
Almanca Geige, Fransızca Violon, İngilizce Violin, İtalyanca Violino dur. Uzunluğu 60 cm'dir. Yayla çalınan telli bir çalgıdır. Notası, ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır. Orkestralarda, genel olarak (Solo, I, II) üç partisi bulunur.Solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır). Hiçbir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır.Kemençe, Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın olan ve rebap, keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu sanılan, bir yay yardımıyla çalınan üç telli geleneksel halk çalgısının adı olup, klasik kemençe ile karıştırılmasını önlemek amacıyla Karadeniz kemençesi ya da Laz kemençesi olarak da adlandırılmaktadır.


Kaynak: Wardom Müzik Aletleri

Mandolin, uta benzeyen telli çalgı dır. Mızrapla çalındığı zaman iyi ses verdiği bilinir ancak modern mandolinlerde genelde pena kullanılmaktadır. Mızrap ile çalınabilmesi mandolini ut ve gitardan ayırır. Dört çift teli olan mandolinin ses düzeni kemandaki gibidir. Kolay öğrenilir olması nedeniyle müzikle yeni tanışanların tercih ettiği bir müzik aletidir.
Mandolin ut ailesinin modern üyelerinden birisidir. Mandore, pandurina, ut, terbo, arşilut ve gitar, mandolinin yakın akrabalarındandır. Bunların içerisinde günümüzde en yaygın olanı gitardır.Sarangi (Hintçe; सारंिग), yay ile çalınan Hindistan çalgısı.
Arap rebabı gibi tek paça ahşaptan oyulmaktadır. Sapı çok geniş ve perdesizdir. Bağırsaktan yapılmış üç melodi teli vardır (bazı çalgılarda metalden dördüncü bir melodi teli daha bulunur). Ayrıca, sempatik olarak titreşip melodi tellerinin sesini destekleyen bir düzine kadar da metal teli bulunur. Sarangi dik olarak tutulur ve ses çıkarırken tellere basılmaz, tırnaklarla dokunulur. Sesi, batı çalgılarından viyolanınkini andırır. Nepal Sarangisi, Turk Gicek enstrumana benzer.Synthesizer farklı türde bir müzik yaratmak ve elektriksel sinyaller üretmek için kullanılan bir müzik aletidir. Synthesizer,amfilerden ses çıkarmak için elektriksel sinyalleri amfilere gönderir.
İlk elektrikli synthesizer 1876 yılında Elisha Gray tarafından yapılmıştır.Tambur, Türk müziğinde yaygın olarak kullanılan ve yalnız Türklerde görülen telli bir sazdır. Genel yazılış ve okunuşunun aksine sazın adı "tanbur" değil, "tambur"dur.Teremin ilk elektronik ve çalarken temas gerekmeyen müzik aletidir. İsmini mucidi olan rus Profesör Leon Theremin den alır, 1928 de mucidi tarafından patenti de alınmıştır. Orijinal adı Termenvox veya Aetherphone dur, daha sonra ingilizceleşerek zamanla Theremin adını almıştır. Kontrolü iki metal anten arasında sağlanır, bu antenler aleti çalan kişinin ellerinin pozisyonunu algılarlar. Bir el ile titreşim dalgaları gönderilir diğer el ile de sesin şiddeti ayarlanır. Teremin ürkütücü sesler ile birleşik bir alettir. Elektrik sinyalleri Teremin uzerinde büyütülür ve bağlı olan hoparlörlere gönderilir.
Teremin sanat müziklerinde ve rock gibi popüler müziklerde de kullanılır.Tulum Anadolu'nun kuzeydoğusunda karadenizin güzel kentleri Rize, Artvin, Ardahan ve Erzurum illerinde kullanılan nefesli bir halk çalgısının adıdır. Trakya bölgesi, Balkan yarımadası ve İskoçya'da kullanılan gaydadan en önemli farklı pes sesleri kontrol edebilen boruya sahip olmamasıdır.Ut, telli bir müzik aletidir. Sözcüğün aslı Arapça sarısabır veya ödağacı anlamındaki el-oud dan gelir. Baştaki el- sözcüğünün, bazı dillerde olup bazılarında olmayan harf-i tarif (belirgin tanım edatı) olduğunu bilen Türkler bu edatı atmış, geriye kalan oud ('ayn, waw, dal) kelimesini de - gırtlak yapıları ayna uygun olmadığı için - "ut" şekline sokmuşlardır. Dillerinde tanım edatı olan batılılar, 11-13. yüzyıllar arasındaki Haçlı seferleri sırasında tanıyıp Avrupa'ya götürdükleri bu saza, fr:luth, en:lute, de:Laute, it:liuto, Alaut (İsp.), Luit (Dat.) gibi hep L ile başlayan isimler vermişlerdir. Hatta saz yapıcılığı anlamında kullanılan lütiye kelimesi de yine lütten yapılmadır (aslı Fransızca luthier).
Ut çalan kişiye "udî" denir.Vuvuzela bazen lepatata diye bazen de Güney Afrika Zurnası diye adlandırılan, Güney Afrika yöresine ait üflemeli bir çalgı, 61 cm boyunda ve 100 gram ağırlığındadır. Herhangi bir tuş veya tonlama deliği fonksiyonuna sahip olmayıp, sadece üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak ses çıkarır.
Güçlü bir ciğer ve üfleme yeteneği isteyen Vuvuzela'nın çıkardığı ses sis düdüğü ya da fil sesine benzerdir. Sinek ve arı vızıltısına benzetenler de olmuştur. Vuvuzela toplu olarak çalındığında çıkarmış olduğu ses yaklaşık olarak 135 desibeldir.Üflemeli bir çalgıdır. Çığırtma, kartalın kanat kemiğinden yapılır. Daha çok çobanlar tarafından kullanıldığı bilinen bu çalgı, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş çalgılardandır. Altısı üstte birisi altta olmak üzere toplam yedi tane ezgi perdesi vardır. Boyu yaklaşık 15-30 cm. kadardır.Elazığ ve civarında Toros dağları'nın batı kesiminde eskiden yaygın olarak kullanılan dilsiz ve üflemeli bir çalgıdır. Önde 6-7, arkada ise 1 adet ses perdesi bulunmaktadır. Yaklaşık bir oktav ses genişliği vardır.
Çığırtmak fiili, ince ses çıkaran düdük, bir tür Kafkas pilavı
 
anahtar kelimeler     0
Müzik Aletleri
anahtar kelimeler:

en kolay calınan müzik aleti, en kolay hangi müzik aleti çalınır, elektro saz tel düzeni, en kolay çalınabilecek müzik aleti, en kolay çalınan müzik aleti, kolay çalgı aletleri, batı müziğinde kullanılan müzik aletleri, calınbılecek muzık aletlerı, trakya bölgesi müzik aletleri, trakya bölgesinde çalınan müzik aletleri nelerdir.

surterek calinan muzik aletleri, trakya ait çalgı aletleri, o harfiyle baslayan calgi aleti, kolay çalınan çalgılar, en kolay çalgı aleti, hataya ait muzik aletleri nelerdir, erzurumda çalınan çalgı aleti, evde kolay çalınan müzik aletleri, üflemeli müzik aletleri ve özellikleri.

muzik aletlerininresmiveadlarl, sürterek ses çıkaran müzik aletleri, üfleyerek çalınan müzik aletleri, kolay çalınabilen enstrümanlar, sürterek ses çıkaran aletler, hangi muzik aleti mucidinin ismini almistir, isim olan müzik aleti, hangi müzik aleti mucidinin ismini almıştır, hangi muzik aleti mucidinin ismini almıştır.

mucidinin ismini tasiyan muzik aleti, mucidinin ismini taşıyan müzik aleti, hangi müzik aleti mucidinin ismini alır, mucidinin adini tasiyan muzik aletleri, hangi müzik aleti mucidinin ismini almış, hangimuzikaleti mucidin ismini almistir, hangi muzik aleti mucidinin ismini almistit, hangi muzik aleti mucidinin adini almistir, muzik aleti mucit adı.

hangi müzik aleti mucidinin ismini almistir, mucidinin ismini alan muzik aleti, http://www.wardom.org/muzik-aletleri-542886/, hangi müzik aleti mucidinin ismini almıştır ?, mucidinin adini tasiyan muzik aleti, hangi muzik aleti mucidinin ismini, hangi muzik aleti ismini mucidinin adini almistir, mucidinin adi olan muzik aleti, üfleyerek çalınan bir çalgı.

üflemeli müzik aletleri nelerdir, muzik aletleri ve ozellikleri, telli müzik aletleri bacak arası çalınan, elektro saz (gitar-baglama), halk müziği isimleri ve aletleri, org müzik aleti tanımı, bilindik müzik aletleri, l ile başlayan müzik aletleri, muzik aletleri ve özellikleri.

bağlamanın çalındığı aletin adı, arp hangi alet, arp hangı muzık aletı, iki bacak arasinda calinan enstrüman, müzik aletleri ve özelikleri, gemi kampana müzik aleti hakkında, muzik aletlerinin adlari ve ozellikleri, müzik aletleri tanima, müzik aletlerinin özellik.

saz elektro gitar, uzerinde harf olan müzik aletinin adı, afrika özgü müzik aletleri nelerdir, afrika üflemeli çalgılar wardom.com, halk muziği enstrümanları tanıma, enstrüman müzik aletinin tanımı, 20 tane müzik aleti, her muzik aletininin sesini cikaran muzik aleti, rock muzik calgilari özellikleri.

muzik alatleri ve özellikleri, ud çalgısı, l harfiyle baslayan çalgı ismi, enstrumanlar ve özellikleri, telli en kolay yapılan müzik aleti, cok telli parmakla çalınan muzik aleti, enstrumenler calinabilecek, telli ve el ile çalınan müzik, el yapımı bir müzik aletinin tanımı.

orhan gencebay sazi, bacak arası muzik aleti, müzik aleti tuba dinle, degisik sesler cikaran muzik aleti, l harfi ile başlayan çalgılar, müzik aletlerinin adları ve özellikleri, eskiden çalınan müzik aletleri, müzik aletlerı nelerdır, batı müzikte kullanılan üflemeli calgıların yapısı ve özellikleri.

7 nota mÜzİk aletlerİ İle Çalinmasi dİnle, müzik aletleri tanıma, müzik ailetlerinin adı, üflemeli müzik aletleri ve adları, harp enstrümanının mucidi, müzik aletlerinin adları ve özelliklerimüzik aletlerinin adları ve özelliklerimüzik aletlerinin adları ve özellikleri, org müzik aletinin tanımı, calinabilecek enstrumanlar, kolay arp muzik aleti yapimi.

müzik calma aletleri adları ve özellikleri, tirnakla calinan muzik aleti, üfleme müzik aletleri, müzik aletlerinin sırasıyla isimleri, üflemeli müzik aleti nelerdir, rock müzik, kolay yapılan çalgı aletleri, türk çalgı aletleri, .

müzik aleti bağlama almancası, müzik aletinin tanıtımı, a başlayan müzik alet ısimlerı, en kolay calinan enstruman, org müzik aleti ne tür müziklerde kullanılır, üflemeli çalgı aletleri ve özellikleri, türk müzik aleti arp, parmakla çalınan müzik aletleri, batı bolgesi müzik aletleri.

mÜzİk aletlerİ ve Özellİklerİ, çalgı aletleri ve tanıtımı, ince ses çıkartan enstrümanlar ve özellikleri, müzik aletlerinin özellikleri, müzik aletlerinin isimleri ve özellikleri, geÇmİŞte hangİ mÜzİk aletlerİ kullandi, saz elektrik, 30 tane türk halk müziği çalgılarının isimleri, türk halk müzi esturumanlar.

müzik.aletleri isimleri, çağdaş türk müziği çalgıları, türk müziği aletleri isimleri, beyazıt camii, , modern müzik aletlerinin isimleri, fil sesi çıkaran müzik aleti, tulum müzik aleti tanimi, trakya da çalınan çalgılar.

tırnakla calınan aletın adı nedir, uflemeli aletlerin isimleri, mucidinin adını taşıyan enstrüman, mucidinin adını alan müzik aletleri, günümüzde kullanılan müzik aletleri, Üflemeli en çok kullandığımız müzik aletleri, 20 tane müzik aletleri, müzik enstrümanları ve isimleri, isimleriyle müzik aletleri.

çalgı aletlerı ve kısaca acıklamaları, muzıkte kullanılan calgı aletlerı ve kısaca acıklamaları, telli müzik aletlerinin özellikleri, 10 tane müzik aletinin kısaca tanımı, tuba ve hangi müzik türünde kullanılır, müzik aletleri ve isimleri nelerdir, calgılar ve özellikleri kısaca, enstrümanlar ve kısa özellikleri, nefesli müzik aletleri ve özellikleri.

hangi enstrüman daha kolay çalınır, üflemeli çalgılar, müzik aletleri ve isimleri, elle calinan muzikaletleri, müzik aleti olan kaşık özelikleri, ud aletinin mucidi, gitarın aletinin kullanım alanları, kolay müzik aletleri ve özellikleri, rock muzıgınde çalınan aletlerin resımlerı.

rockta kullanılan müzik aletleri, arp müzik aleti nasıl kullanılır, 20 adet ensturman aletleri, muzık aletlrı ısmlrı, hangi müzik aleti hangi yöreye aittir, saz hangi müzik aletlerinde kullanılır, calgı aletlerı ve adı, ufleme aletlerın ısımlrrı, olmayan müzik aletinin yapılışı.

müzik aleti tuba hangi yöreye aittir, telli müzik aletleri isimleri nelerdir, arap çalgıları, zeynel abidin çöğür, bağlama çeşitleri, lir telli çalgı, elazığ hangi müzik aletleri kulanılılır, eskinin sazlar, en güzel saz resimleri.

muzik sazi, Müzik Aletleri.


Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 03:14.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

ss


pvp serverler, Erken Rezervasyon, http://www.antalyamanken.com/, Chip Satış, sohbet, İzmir Web Tasarım


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, istanbul escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort<\center>