Geri Dön   Wardom.Org > Forum - Yönetim > Geri Dönüşüm

 
Eski01-07-2012, 13:06   #1
Yıldıray27
 
Örtülü ÇIPLAKLIK - Yıldıray27
Question Örtülü ÇIPLAKLIK

örtülü çıplaklık

Sokaklar Podyum GibiTesettür kelime anlamı olarak “kapanmak, gizlenmek” anlamına gelir. Zaten İslam’a göre tesettürdeki gaye ve hikmet, âlimlerimizin ittifakı ve ümmetin icmâsı ile; kadının yabancı erkeklere karşı cinsi cazibesini gizlemektir.


Yüzyıllardır İslam âleminin bütün coğrafyasında Müslüman hanımlar, sade, koyu renkte ve bol kıyafetleriyle Yüce Allah’ın tesettür emrini yerine getirdiler. Ama ne yazık ki günümüzde acayip, sulandırılmış, yozlaştırılmış bir tesettür anlayışıyla karşı karşıyayız.

‘Tesettürlülerin sayısı artıyor’ diyor ve seviniyoruz ama sanki caddelerimiz ‘örtülü mankenler’in yer aldığı podyumlara dönüşmektedir. Tesettürün amacı olan gizlilik yerine, sanki günümüzün tesettür anlayışı; kendini gösterme, dikkat çekme, cazibeyi artırma gibi farklı anlamlara kaydırılmaktadır.

Müslüman hanımların nefis ve şeytan destekli, gizli bir niyet taşıyıp taşımadıklarını kendilerine sormaları gerekiyor: “Benim giymek istediğim kıyafetteki niyetim ve kıyafetimin özellikleri; benim avret ve ziynetlerimi gizlemeye ve başkalarının bakışlarını engellemeye mi yöneliktir? Yoksa: “Hey erkekler ben buradayım baksanıza, Ben güzel miyim? Var mı benim gibi güzel olan? Bu kıyafetlerimin çok özel olduğunu bilin, renklerin uyumu için çok para ve çok uğraş verdim. Bana bakın, bana bakın!..."

İşte, bu niyetle düşünen ve öylece giyinen bir kadının örtüyü cıvıklaştıran, sulandıran, ucubeleştiren, yozlaştıran bir amaç taşıdığını söyleyebiliriz.Sulandırılmış Tesettür Örnekleri

Toplum içinde gördüğümüz bazı yozlaştırılmış, sözde tesettür manzaralarından örnekler sunarak konumuzun daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz.

• Kimileri; başörtüsü başında ama dudakları rujlu, gözleri sürmeli, üzerlerinde parfüm kokusuyla yabancı erkeklerin arasına çıkmaktadırlar.
• Kimileri giydiği dar kıyafetlerle göğüs, bel ve diğer vücut hatlarını yabancı erkeklere teşhir etmektedir.
• Kimi bayanlar kâküllerini başörtülerinin ucundan çıkarmakta, kimileri saçlarını başörtüsünün altından omzuna sarkıtmaktadır.
• Kimilerinin üzerinde kıyafet var, ama özellikle beyaz giydiği kıyafetle güneşe çıktığı zaman, bacaklarının rengi ya da iç çamaşırlarının rengi bile dışardan gözükmektedir.
• Kimi örtülü hanımlar kaşlarını inceltmekte, yüzlerini pudralayıp, allanıp pullanıp sokaklara çıkmaktadır.
• Kimi bayanlar örtülü olmalarına rağmen toplum içinde gülmesi, seslerini inceltmesiyle, kırıtarak yürüyüşüyle, hatta ayakkabısını yere vurdurarak erkeklerin gönüllerine şehvet tohumu ekmektedirler.
• Kimi başörtülü kızlarımız konserlerde alkış ve ıslıkla yetinmeyip dans eder gibi hareketlerle tempo tutup sanatçının ezgisine/şarkısına eşlik etmekte, ya da kaset imzalatmak için sanatçı denen kişilerin üzerine üşüşerek, cıvık ve yılışık vaziyette etten duvarlar örmektedir
• Kimileri de başında başörtü olduğu halde, yırtmaçlı eteğiyle baldırlarını elaleme teşhir etmekte.

Vesaire, vesaire… Maalesef, bunlar günümüzde sık sık rastlanan uygunsuz manzaralardır. Ve elbette baydığımız durumların hiç birisi, İslam tesettür anlayışına uymamaktadır.

Tesettürün Şekli Ayetlerle Bildirilmiştir

Bu gibi hareketleri yapanların İslam’ın kıyafet konusunda istenilen emrini tam anlamadıklarını ve hatta Kur’an ve hadisin özünü çiğneyerek şeytan vesvesesine düştüklerini söyleyebiliriz. Koyu bir gaflet hali…

Yüce Rabbimiz örtünme ilgili ayeti kerimelerinde şöyle buyurur: "Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp, kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir." (33/Ahzâb; 59)

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” (Nûr Suresi, 31)
Kaynak: Wardom Örtülü ÇIPLAKLIK

"... Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir edâ ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır..." (33/Ahzâb, 32)

Ayette geçen ‘ziynet’ kelimesi, kadını güzel gösteren saç, makyaj, parfüm, takı, mücevherat ve elbise gibi şeylere işaret ettiğinden, hanımların yabancı erkeklere karşı bu ziynetlerini gizlemesi emredilmektedir.

Cennete Giremez, Kokusunu Alamazlar

Peygamber Efendimiz de hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Cehennemliklerden iki sınıf vardır ki, ben onları görmedim (ileride görülecektir).

Birincisi; yanlarında bulunan öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla halkı (haksız yere) kırbaçlayan (zalim) kimselerdir.

İkincisi ise giyinmiş çıplaklardır (kalçasını oynatan, salınarak yürüyen, ince elbise giydikleri için göğüsleri kolları ve boyunları açık olan) kadınlardır. Bunların başları salınan deve hörgücü gibi kadınlardır. Bunlar cennete giremezler, onun (cennetin) kokusunu da alamazlar; hâlbuki onun kokusu mesafelerin ötesinden alınır." (Müslim, Libâs 125, hadis no: 2128)

"Ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacak, bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır. Bunları lanetleyin, çünkü onlar lanetlenmişlerdir." Başka bir rivayette; "onlar cennete giremez ve cennetin kokusunu bile bulamazlar" ilavesi vardır. (Müslim, Libas, 125, Cennet, 52; Ahmed b. Hanbel, II, 223, 356, 440)

"Resûlullah (sav) hafif bir elbise giyip tamamen vücut hatlarını örtmeyen elbiseler giyen kadınlara ‘Onlar adı örtülü ama gerçekten çıplaktırlar’ buyurmuştur.” (Süyûtî, Tenvîru'l-Havâlif, c. 3, s.103)

Yazımızda yer verdiğimiz hadislerde bir şekilde kınanan ve Cennetin kokusundan mahrum kalacak bu örtülü çıplaklar kimlerdir? Bunlar İslam’ın koyduğu ölçülere uymayan, yani ince, dar ve uzuvları gösteren elbiseler giyen ya da vücudunda örtmesi gereken yerleri örtmeyen kadınlardır. Kadınların bu şekilde giyinmesi, küçük günahlardan olsaydı, elbette Peygamberimizin mübarek ağzından bu derece ağır şekilde tehdit etmezdi.

Peygamberimizin hadisinde yer alan ‘teberrüc’ ifadesini kimi âlimlerimiz ‘giyinik çıplaklık’, ‘başörtülü açıklık’, ‘örtülü çıplaklık’, ‘tesettürsüz örtü’, ‘Teşhircilik’ gibi ifadelerle Türkçeleştirmeye çalışmışlardır.

Yine, Peygamberimiz gösteriş ve şöhret için giyinenleri şu hadisleriyle uyarmaktadır: "Kim dünyada şöhret için elbise giyerse, Allah ona kıyâmet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar." (Ebû Dâvud, Libas 5, h. No: 4029, 4030).

‘Şöhret elbisesi’nden maksat, başkalarına câzip görünmek ve fors satmak için giyilen elbisedir. (Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, c. 2, s. 94)

İbnü'l-Esir ise ‘şöhret elbisesi’nden maksat, insanların arasında göz alıcı elbiseler giyerek büyüklük taslamak, kibirli tavra bürünmektir, diye belirtir.
Kaynak: Wardom Örtülü ÇIPLAKLIK

Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Kim (dünyada, dikkatleri üzerine çeken) şöhret elbisesi giyerse, Allah, alçaltacağı gün alçaltıncaya kadar, o kimseden yüz çevirir (rahmet nazarıyla bakmaz)." (Kütübi Sitte Tercüme ve Şerhi, İ. Canan, c. 17, s. 465)

Sakınılması Gereken Davranışlar

Yukardaki ayet ve hadislerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki, İslâm’a göre; ince ve dar elbise giymek, göğüsleri ve vücudu belirginleştirici elbiseler giymek, göze batar renkte elbiseler giymek, bacakları öne çıkarıcı etek giymek, makyajlı olarak namahremlerinin huzuruna çıkmak, başkalarının hissedeceği kadar parfümlenmek, süs eşyalarını şangırdatarak ve kırıtarak caddelerden geçmek, fantezi çorap giymek, ayakkabıları yere vurup dikkat çekerek yürümek, erkeklerle kırıtarak konuşmak, gibi hareketlerin hepsi (yabancı erkeklere karşı) mümin kadınlara yasaklanmış ‘teberrüç’ hareketleridir.

Teberrüç’ten korunamayan kadınlarla İslâmî bir cemiyet kurulamayacağı için de ilk İslâm toplumunu oluştururken Allah'ın Resûlü, mümine kadınlardan teberrüç yapmayacaklarına dair bey’at (kesin söz) alırdı.

Gerçekten de sahabe hanımları da takva üzere örtünürlerdir. Çünkü Müslüman hanımın örtüsü, takvasının bir işaretidir.

Bir âyeti kerime bu husus şöyle açıklanır: "Ey Âdemoğulları! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi (takva ile kuşanıp donanmak) ise daha hayırlıdır. İşte bunlar, Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi)." (7/A'râf, 26)

‘Mümine Hanımın Zırhıdır O…’

Daha hayırlı olan ‘takvâ elbisesi’ nedir? Takvâ (din örtüsü) ile kişi, kendini korumaya, dinî hayatına zarar verecek şeylerden sakınmaya çalışır. O örtü ile korunur, o örtü ile temiz fıtratını savunur, o örtü ile edep dışı işlerden kendini muhâfaza eder. O örtü onun için zırh gibidir, sağlam bir kale gibidir, çevresinde onu tehlikelerden saklayan nöbetçiler gibidir. İşte takva elbisesi budur.

İnsanın rûhunu giydiren ve doyuran elbise. İnsanın mânevî dünyasını kollayan, yüzünü kızartacak bütün yanlış hareketlerden koruyan bir mânevî giysi, bir örtünüş ve davranış biçimi. Müminin onuruna, kişiliğine, inancı, ahlâkı ve namusuna zarar verecek davranışlardan onu koruyan bir giysidir takva elbisesi.

Tesettür; hanımlar için Allah'ın emirlerine uygun olarak örtünme demektir, iman alâmetidir, İslâm şiarıdır. Ruhumuz gibi vücudumuz üzerinde de Allah'ın hâkimiyetini kabul edişin belgesi olan bir ibadettir tesettür. Bilinçli ve takva üzere örtünen Müslüman hanımlar elbisesi ile başkalarına şu mesajı verirler:
"Ben vücudumu sergilemem, ben dişiliğimle değil, kişiliğimle toplumda yer alıyorum. Ben ziynetlerimi ortaya koyarak hem kendimi hem de başka erkeklere günaha sokmak istemiyorum.” Şeklinde kibarca mesaj verir.

Ne yazık ki günümüzde hanımlarımızın gerçek tesettürden uzaklaştırılıp, yoz bir tesettür anlayışına götürülmek istendiğini görmekteyiz. Bunun değişik sebepleri vardır. “Başta şeytan, nefis, moda, tesettür defileleri, kötü arkadaş, çevreye kendini kabul ettirme, beğenilme arzusu gibi hususlar gözümüze çarpmaktadır.

Hakiki iman sahibi müslüman hanım, örtüsünü Allah rızası için üzerine alır. O Allah’tan başkasına beğenisine ya da kınamasına aldırış etmez. O’nun amacı takvaya ulaşmaktır.
Kaynak: Wardom Örtülü ÇIPLAKLIK

Şöyle bir soru gelebilir? Peki, hanımlar güzel bir kıyafet giymeyecek mi?

Modaya uymayacak diye de kadınlar için 'güzel giyinmesinler' demek istemiyoruz. Tabiî ki tesettürlü giyim, bakanları tiksindirecek, hoşuna gitmeyecek tarzda olmamalıdır. Zaten Müslüman Hanım için eşinin ve derecesine göre diğer mahremlerinin yanında onu sınırlayan ve yasaklayan bir hüküm yok. Ama önemli olan sokakta yabancı erkeklerin dikkatini çekecek, cinselliği öne çıkarıcı, vücut hatlarını belli edici kıyafet olmamasına dikkat etmek gerekir.

Lütfen Hanımlar, örtünmek önemlidir. Ama nasıl bir örtünme? Kastettiğimiz de Kur’an ve Sünnet’in ruhuna, takvaya uygun olan bir örtünmedir. Rabbimizin rahmet ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun.

yazan: HASAN ÇALIŞKAN 
anahtar kelimeler     0
Örtülü ÇIPLAKLIK
anahtar kelimeler:

baş örtülü güzel kızlar, başörtülü açık giyinen, başörtülü çıplaklar, turbanli ayaklar, dapdar giymiş kapalılar, türbanlı dar giyim, hasan caliskan, dar tesettür, gercek tesettür, dar giyinen turbanlilar.

türbanlı bacaklar, türbanli kizlar, ortulu kızlar, etek giyen tesetturluler, tesettürlü manken, dar giyinen bayan resimleri, dar giyinen kapali turbanlilar, dar giyen türbanlı arşivi, dar etek giyen türbanli bayanlar.

türbanli bayanlar gögüs, başları örtülü ayakları cıplak türbanlı resımlerı, dar etek giyen türbanlılar, örtulu ciplaklar, güzel örtülü kızlar, dar giyinen kapalı kadınlar, dar giyinen kapalı kadın resimleri, türbanlı giysiler, beyaz renkli giyinen turbanli.

turbanlıresımlerı, http://www.org.sokak cekimleri acik giyinen turbanlilar, dar etekli kapali kız resimleri, türbanlı dar giymiş, turbamli kizlarin dar etek resleri, dar giyen kapalı kız varmı, tùrbanlıresım, beyaz corap turban kizlar resimler, türbanlıresım.

dar etek gıymıs kadın fotoları, turbanli guzel giyinen bayan goruntuleri, dar tesetturlu kadinlar resimleri, açık giyinen türbanlı kız resimleri, dar giyinen türbanlı kız resimleri, bas ortulu. kiz. ciplak esmi, türbanlı bayanların ayak resimleri, acik giyinen turbamli resimleri, dar etek giyen turban foto.

türbanlı ayak resimleri, dar giyinen kapali kadinlar, dargiyinen kızlar resimleri, dar etek giyen turbanli, turbanliresi, daretekli türbanlı, gerçek kapalı çıplak kadın resimleri, örtülü güzel kadın resimleri, ciplak kapalilar fotolar.

dar giyen kiz resim, dar giyin miş kız resimleri, basortulu Çıplaklar, kapali kizlar bacaklari resim, baş örtülü çıplak kız resimleri, ince giymiş bayan resmi, kapalı kız fotoları, kadinların dar giyım resımlerı, ortulu kizlar resimleri.

turbanli kiz resmleri, türbanli dar ince etekli resim, kapali turbanli kadinlarin acik pozlari, tesettürlü bayanların çıplak resimleri, guzelkizlarreimlaeri örtülü, kapali ciplak kadin resimleri, kapalı türbanlı kadınların çıplak kız, turbanliresimlet, wardom dar kiz.

kapalı dar giyinen bayan resimleri, türbanli dar giyim resimleri, turban lı kadınların çıplak bacak resimleri, cıplak tesettürlü bayan resimleri, turbanli kizlarin dar giyim resimler, turbanlı kapalı kadınların vucut resımlerı, turbanlı ayak resımlerı, dar etekli turbanlilar, en guzel cıplak turbanlı resımleri.

bas ortulu kadin ve kiz ciplak resimleri, dar giyen turbanlilar, örtülü cıplak resimler, dar giymis turbanlilar, en guzel tesetturlu ciplak kadin resleri, kapali ciplak resim, turbanli ayak resmi, turbanli ciplak kadinlar, turbanli dar etek resimleri.

açık giyinen türbanlılar resimleri, dargiyimlikadinresimleri, turbanlı kadınlar dar eteklerı ve ınce corapları, İnce belli turbanlı kızlar resimleri, gerçek ama gerçek türbanlı çıplak kadın resim, ince etekli türbanlı resimleri, türbanlı dar etek resim, tesettür li kadın. bacağı, türbanlı bayanların çıplak resimler.

dar etek giyen kadınlar foto, turbanlı dar gıyınen bayanlar, gercek turbanli ciplak resimleri, ince çoraplı türbanlı resimleri, yirtmacli etek giyen turbanli fotolari, ince elbise giyen kiz resim, meme arası tùrbanlıresimleri, türbanlıresileri, dar etek giyen türbanlı resımleri.

tesetturlü çıplak resimlrr, dar giyen kadınlar foto, ince çoraplı çıplak resimleri, ciplak kadin resimleri basortulu, ince çoraplı bayan resmi, turbanliayakresimleri, kapali kadin ciplak resimleri, turbanli cazibeler, ince çoraplı tesettürlü çıplak resimleri.

dar etek giyen kadin res, turbanlı ayak foto, turbanlı cıplak kadın resımlerı, en güzelörtülü kadınların kalçalar, dar giyinmiş kız resimleri, gercek turban kiz ciplak, dar etek giyen kız resmi, tesetturlu kapalı çıplak kadın resımleri, dargıyınenkapalılar.

ince corap kiz resimler, turbanli ciplak kadin resimleri, turbanli etegi yirtmacli kiz resmi, türbanlı dar etek arşivi sokakta resimler, kapali turbanli karilarin acik resimleti, ince+elbise+giyen+kiz+resimleri, dar etek giyen çıplak resimler, dar etek giyen türbanlı fotograf, türbanlıresımler.

turbanlıresımlerı.com, türbanlı kapalı kadınların çıplak resimleri, kapalı türbanlı tesettürlü çıplak vücut resimleri, kapali kizlar fotolari acik, daretekli türbanlılar, dar kot giyen turbanli kalca resim, dar kıyafet giyen kizlar fotograflari, dar elbise giyen kadın redimleri, baş örtülü kızların çıplak resimleri.

türbanli kizlarin acik pozlari, türbanlı bayanların gögüs resimleri, ciplak turbanlilar, dar giyinen türbanlılar, tesettür ciplak, dar etek giyen turbanli resimleri, turbanlı.kızların.cıplak.resımlerı, türbanlı kızların ayak resimleri, dar giyinen türbanlı resimleri.

dar etekli türbanlı foto, türbanlılar kalça resim arşivleri, türbanlı çorap foto, sözde tesettür, ortulu kadın ayakları resim, giyınen çıplaklar, darelbise giyen kadınlar foto, dar giyinen tesettürlüler galeri, incecoraplılar kulubü.

bayan ortulu ayakları resim, ortulu bayan ayakları resim, turbanli acik kalcalar resimleri, turbanlı meme uçları dar giymiş, ozel turbanlı cıplak kadın resımlerı, kapalıtürbanlı bayanresmi, türbanli kizlarin ayak resmi, kapalı bayanların açık meme resimleri, türbanlı bayanların açık meme resimleri.

mobil.kalcalarini.gosteren.turbanli.ciplak.fotograflar, kapalilarin corapli ayak, türbanlı bayanların açık göğüs resimleri, turbanli etekli bacak gogus kalca resim foto, dar giyen türbanlı resimleri, turbanliacik resim, türbanlı baş örtülü cıplak resim, turbanli acik meme ve bacak fotolar, dar giyinen türbanlı resimler.

bayan resimleriaçık kapalı, turbanli guzel ayak resim, türbanlı ayak resımlerı, dar etek giyen turbanlilar, ince çoraplı bayan resimleri, turbanli ince corapli ayaklar, cok ınce eteklı turbanlı bayanların resımlerı, acik turbanli meme rsimleri, ince corap ayak turbanli resimleri.

dargiyenkadinlar, türbanlı dar etek kalçalar resmi, sokaktan turbanli kalca resimleri, turbanli kadin ciplak gogus resimleri, ince çoraplı bayan resim, turbanli kalca gogus resimleri, dar etek giyen turbanli kiz fotolari, turbanli kari resimleri meme, türbanlılar çıplak kalça reşimleri.

türbanlı hatunların güzel çoraplı bacak fotoları, beyaz turbanli ciplak resimleri, corapli ciplak resimler, türbanlı kadınların kalça görüntüleri, dar giyinen türbanlı resmi, dar giyen turbanli resi, turban. giyen nefis kalcalilar, dar etekli kalçalar foto, çıplakturbanlıresımlerı.

dar giyinen türbanlılar resimleri, turbanli acik ciplak resim, tesetturlu ciplak kalca resimleri, tesetturlu ciplak kari resimleri, turbanli kadinlar ciplak gogus resimleri, etekgiyenturbanli, turbanli acik meme resim, turbanli ciplak göğüs fotolari, güzel türbanlıresmi.

turbanli ciplak gogus, kapli bayanlarin ciplak resimleri, dar etekli türbanlılar resim, sokaklardan turbanli kalçalar, turbanli incebadinin meme uclarini fotoraflsri, kapali etekli kadinlarin kalca resimleri, türbanlı etek giyen kadın resimleri, turbanliresmleri, yabancı bayanı çıplak resimleri.

dar etekli kalca resimler, kapalı çıplaklar, turbanli ayak bacak corapli fotaraflari, tesetturluciplakresimleri, sokakda dar etek kalca turbanli, ince çorap giymiş turbanli kizlar, dar giyinen turbanli kadin resimleri, örtülü bayan kalca resimleri, türbanlı dar giyen kız resimleri.

baş örtülüciplak kadin resimleri, türbanlı kadın kalça ve meme resimleri, sokaktan turbanlı kalcalar, giydiği dar kıyafetten memeleri çok belli olan türbanlı resimleri, etek giyen kizlarin kalcalari resimler, kapalı bayanların çıplak resimleri, turbanli kiz meme resmi, yuzleri.kapali.ciplak.turbanli.resimler, dar etekli turbanli kalça resmi.

türbanli kizlarin çiplak gögüs resimleri, turbanli bayan ayak resim, ciplak turbanli foto, atekli çiplak dar kalça resimleri, turbanli ayak corap resimleri, kapalı bayanların göğüs resimleri, daretek gıyen kapalıkızlar, çorap seven türbanlı resimleri, türbanlımeme.

türbanlı kalçalar foto galeri, dar etekli türbanlı karı resimleri, türbanlı kalçalar foto, turbanli kadinlarin ince corapli ayaklari, açık göğüsresimleri, turbanli ince corap resimleri, tesetturlu.bayanlarin.cipk.resim, kapali turbanli kadin ciplak corap, teseturlu ciplak kizlar fotoraflari.

turbanlı cıplak kalca resımlerı, sokakta ceen turbanli kalca resim, turbanlilarin corapli bacak resimleri, en guzel turbanli kalca resmi, turban cıplak eteklı, turbali cikplak kiz resimleei, corapli bacak resim turbanli, memeleri belli olan türbanlı kadınlarin resimleri, türbanlı kadınların kalca resimleri.

dar etekli kalça resim galeri, kapali çıplak bayan resimleri, sokakta türbanlı kadınlar etek kalça resimler, caddede yürüyen kapalı kızların kalça resimleri, cıplakkadınlarturbanli, dar etekli kalca resimleri, en güzel türbanlı cıplak kalca fotorafları, daretekli kadin resimleri, ince belli turbanli kizların resimleri.

turbanli dar etekli bayanresim, sokakta türbanlı karılar etek kalça resimler, türbanlı ince belli ince çoraplı fotolari, turbanlı ve coraplı kadınlar foto galeri, etekli kadın kalçaları resimleri, guzel turbanli kalca resmi, turbanli ciplak kadin fotolari, turbanli tesetturlu ciplak bayanlar, sokaktan turbanli kalca resimler.

sokaktaki tur banli kalcasi daretekli, caddedeki türbanlı kalça resimleri, corapli turbanlilar, turbanlı kalca resim, bas ortulu turbanlilarin sexsi resimleri, ince çoraplı türbanlılar, kapalı dar eteklı bayan resımlerı, kapali bayanlarin ciplak resimleri, turbanliresler.

turbanliresu, cıplakkadınlarturbanlı, ince corap giyen kapali kizlar, türbanlıbacaklar, coraplarini giyen turbanli resimleri, turbanli gogus fotolari, carşaflı kadınların cıplak kalcaları fotoraf, türbanlı dar kalça, tesettürlü kızların cıplak resimleri.

dar giyinen turbanlı kalcaları, turbanlı kadın kalçaları foto, mobil.sexsi.kalcali.turbanli.fotograflar, sokaklardan dar etekli turbanli resimleri, tesetturlu guzel kalcali resmi, tesettür lü çıplak lar, turbanli ayaklar foto, ciplaketekli, etek giyen turbali bayanlar kalca foto.

cok dar giyinmis turbanli resim, türbanlı cıplak bayan resimleri, mobil turban foto ciplak, mobilsexsi.kiz.kalcalari.resimleri, dar etek giyen kalcalı kadınlar, ince etekli kizlar resimleri, turbanliresimker, turk bayanlari ince corap sex si resimleri, ince çorap giyen türbanlı hatun resimleri.

kapalı çıplaklar, çıplak türbanlı bayan resimleri, dar etek kalçalar kadin resimleri, dar etekli çıplak kız resimleri, turbanli hareketli kalca resimleri, tesetturlu kalca resimleri, coraplı bayan bacak resımlerı, ince corapli turbanlilar, tesetturlu kalça.

ince corapli kiz ciplak resim, turbanli resi, turbanlinin vucut resimleri, ciplak etekli turbanlilar, turbanliresmi, sokakta turbanli foto, sokakta türbanlı etek giymiş kız resimleri, türbanli meme resimleri, etek giymiş türbanlı kız resimleri.

ince çoraplı ayaklarını göster türbanlıların resimlerini göster, turbanli dar etekli kadin fotraflari, türbanlı ince çorap ayak teşhir, ince belli kızların çıplak resimleri, türbanlíresim, turbanlı kalcalar foto, sokaktaki sexi giyimli bayan resimleri, ince dar giyinen kadin resimleri, kapali kizlar sexsi foto lari.

türbanlıların çıplak resimleri hareketli, turbanli bayan meme resmi, dar etek giyen bayan resileri, resim kapali bayan turbanli kalca, turbanli corapli kiz resimleri, açık bayan meme resimleri, turbanlıaçık resimleri, en güzel ince çoraplı çıplak kadın resimleri, türbanlı dar etek giymiş kız resimleri.

gercek turbanlı kalcalar resimleri, çiplak türbanlı bayan resimleri, sokaktaki daretekli turbanli lar, dar etek giyen türbanlı resimler, türbanlı sokak foto, turbanlı dar etek giyenler sokakta, dar kot etekli türbanlı, dar eteklıturbanlı kızlar resımlerı, dar etekli kalçalar kapali kadin fotolari.

Örtülü ÇIPLAKLIK.


Eski01-07-2012, 13:11   #2
nesta_34
 
Örtülü ÇIPLAKLIK - nesta_34

http://www.wardom.org/bolum-kurallari-t333661.html

Konu açmadan önce bölüm kurallarını okuyunuz..
 

Kapalı Konu

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 23:31.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

ss


pvp serverler, Erken Rezervasyon, http://www.antalyamanken.com/, Chip Satış, sohbet, İzmir Web Tasarım


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, istanbul escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan<\center>