Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Türk ve Dünya Tarihi

 
Eski26-10-2006, 13:22   #1
alpi_09
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpi_09
Lightbulb Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...


36 Osmanlı padişahının 27’si çeşitli hastalıklar sonucu vefat ederken, 1’i savaş meydanında şehit olmuş, 4’ü öldürülmüş, 1’i zehirle intihar etmiş, 1’i zehirlenmiştir. 2 padişahın ecelleriyle mi öldüğü, yoksa öldürüldükleri mi hâlâ tartışmalıdır.
Kaynak: Wardom Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...
Padişahların ölüm sebeplerinin başında beyin kanaması gelmektedir. 6 Osmanlı padişahı beyin kanamasından vefat etmiştir. Kanser ve verem ikinci sıradadır. Osmanlı padişahlarının ikisi prostat, biri de mide kanseri olmak üzere dördü kanserden ölmüştür.
Kaynak: Wardom Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...
Kaynak: Wardom Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

Dört padişah veremden ölürken bunların üçü baba, oğul ve torun olmaları dikkat çekicidir: Sultan İkinci Mahmud, Sultan Abdülmecid ve İkinci Abdülhamid. Kalp hastalıkları da padişahların ölüm sebepleri arasında önemli bir yer tutar. İki padişah kalp yetmezliğinden, iki padişah da kalp krizinden ölmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının ölümünde şeker hastalığının vücutta yıllarca süren ********ı da önemli bir rol oynamış, üç Osmanlı padişahı şeker hastalığının neticesinde vefat etmişlerdir. Bunlar, Üçüncü Ahmed, Beşinci Murad ve Beşinci Mehmed Reşad’dır. Birer padişahın ölümüne sebep olan rahatsızlıklar ise zatürree, siroz, iç kanama, böbrek yetmezliği, sara ve felçtir. Savaş meydanlarında şehid olan tek Osmanlı padişahı Birinci Murad’dır.

Timur’un eline esir düşen Yıldırım Bayezid zehir içerek intihar ederken, İkinci Bayezid zehirlenmiş, İkinci Osman, Sultan İbrahim, Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa isyanlar ve taht kavgaları yüzünden öldürülmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının sağlığıyla bir hekimbaşının başkanlığında saraya bağlı “Hassa Hekimleri” teşkilatı ilgilenirdi. Hekimbaşıların görevde kalmaları hükümdarların sağlığıyla yakından ilgiliydi. Padişah herhangi bir hastalıktan vefat ederse hekimbaşı görevinden alınırdı. Osmanlılar’da sağlık ve hekimlerle ilgili geniş bilgi Biofarma tarafından Coşkun Yılmaz ve Necdet Yılmaz’ın editörlüğünde çıkan Osmanlılar’da Sağlık isimli iki ciltlik kitapta bulunabilir.

NASIL ÖLDÜLER?
Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri hakkında tarihçilerin doktorlarla işbirliği yapmaları sonucunda çeşitli araştırmalar yapıldı. Ekrem, Uykucu’nun “Osmanlı Padişahları Nasıl Öldüler Nasıl Öldürüldüler” ile Zeynep Dramalı’nın “Tarihi Tersten Okumak” isimli kitapları ve Bedi Şehsuvaroğlu’nun “V. Türk Ta≠rih Kongresi”deki tebliği padişah ölümlerinin sebeplerini anlatır.OSMAN GAZİ: Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326’da kalp yetmezliğinden öldü.


ORHAN GAZİ: 82 yaşındayken felç yüzünden 1362’de öldü.


ÇELEBİ MEHMED: 1421’de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü.


İKİNCİ MURAD: Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451’de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.


YAVUZ SULTAN SELİM: 21 Eylül’ü 1520’yi 22 Eylül’e bağlayan gece kanserden vefat etti.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: 1566’da Sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.


İKİNCİ SELİM: Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı. 1574’te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.


ÜÇÜNCÜ MURAD: 17 Ocak 1595’te prostat kanserinden öldü.


ÜÇÜNCÜ MEHMED: Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım” demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed’i derinden etkiledi. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603’te kalp krizi geçirerek öldü.


BİRİNCİ AHMED: Çok gençken, 22 Kasım 1617’de 28 yaşında mide kanserinden öldü.
BİRİNCİ MUSTAFA: Osmanlı tarihinde tek “Deli” padişahı olan Sultan Mustafa 1623’te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639’da bir sara nöbeti sırasında öldü.


DÖRDÜNCÜ MURAD: Osmanlı İmparatorluğu’nu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.


DÖRDÜNCÜ MEHMED: 1687’de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayata yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693’te öldü.


İKİNCİ SÜLEYMAN: 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691’de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695’te böbrek yetmezliğinden öldü.
 
anahtar kelimeler     0
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...
anahtar kelimeler:

Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri....


Eski26-10-2006, 13:23   #2
alpi_09
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpi_09

İKİNCİ AHMED: 6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.
İKİNCİ MUSTAFA: 1703’te bir isyan sonucu tahttan indirildi Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703’te prostat kanserinden öldü.

ÜÇÜNCÜ AHMED: Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi’nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730’da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği ********ın sonucunda 24 Haziran 1736’da öldü.
Kaynak: Wardom Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

BİRİNCİ MAHMUD: 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754’te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

ÜÇÜNCÜ OSMAN: Üç yıllık hükümdarlığını sonunda 1757’de veremden veya mide kanserinden 30 Ekim 1757’de öldü.

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA: Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774’te beyin kanamasından öldü.

BİRİNCİ ABDÜLHAMİD: 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789’da öldü.
İKİNCİ MAHMUD: Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud aşırı derecede içki içerdi. 28 Haziran 1839’da veremden öldü.

ABDÜLMECİD: Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861’de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

BEŞİNCİ MURAD: Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği ********ın neticesinde 29 Ağustos 1904’de öldü.
İKİNCİ ABDÜLHAMİD: “Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

BEŞİNCİ MEHMED REŞAD: Müzmin şeker hastası idi Şekerin vücudunda yaptığı ******** sonucunda 3 temmuz 1918’de öldü.

ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN: Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo’da 16 MAYIS 1926’da kalp krizinden öldü.

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR
Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osman’dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule’de genç padişahı bir kementle ya≠kalayıp, boğdular.

Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu. Mayıs Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahim’dir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648’de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçirilmişti. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim’i yeniden tahtta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648’de boğdurttular.

Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı’yla Mayıs 1807’de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçuk’ta örgütlendiler. Alemdâr Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul’a gelerek, Sultan Selim’i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808’de Üçüncü Selim’i öldürdüler. Üçüncü Selim’i öldürten Dördüncü Mustafa da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafa’yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808’de boğdurttu.

NASIL ÖLDÜKLERİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR
Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmed’inkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481’de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca baş≠hekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi.

Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481’de Gebze’de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)’nda öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğ ini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih’in ölümündeki çözülemedi.
Kaynak: Wardom Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih’ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876’da Feriye Sarayı’nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.

ZEHİR VE ÖLÜM
En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402’de Ankara Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403’te Akşehir’de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatih’in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512’de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka’ya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512’de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.

ŞEHİD SULTAN
Birinci Murad harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389’da Sırplar’ın büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı’nın sonunda, Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad’a saplayarak sultanı şehid etti.
 

Eski26-10-2006, 13:31   #3
blu3
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - blu3

Çok Önemli ßilgiler Sağol Alpi
 

Eski26-10-2006, 18:19   #4
yasba
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - yasba

İlgimi çekti ve severek okudum ..Ellerine sağlık ...kaynak istesem mümkünmüdür acaba

Düzenleyen yasba : 26-10-2006 20:35. Sebep: istek
 

Eski26-10-2006, 18:21   #5
yasba
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - yasba

İlgimi çekti ve severek okudum ..Ellerine sağlık
 

Eski27-10-2006, 00:07   #6
DeMoNiC
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - DeMoNiC

İKİNCİ SELİM: Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı. 1574*********te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.

koskoca hükümdar niyazi olmuş yazık bea... saol dostum güzel bilgiler...

You must spread some Karma around before giving it to alpi_09 again.
 

Eski27-10-2006, 10:33   #7
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

bunlarda geleneksel olarak gut hastalığı vardı gut hastalığını diğer adı ne bilmiyorumda bilgiler için teşekkürler
 

Eski10-06-2007, 16:17   #8
ESTERGON
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ESTERGON
Arrow Hangi Padişah nasıl öldü ?

Hangi Padişah nasıl öldü ?


Osman Gazi: Felç
Kaynak: Wardom Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

Orhan Gazi: Depresyon

I. Murat: Şehit edildi (Savaş meydanında şehit olan tek Osmanlı Padişahı).

Yıldırım Bayezid: İntihar

Çelebi Mehmet: Dizanteri / Zehir / Felç (?)

II. Murat: Felç

Fatih Sultan Mehmet: Nikris – Şeker –Zehir (?)

II. Bayezid: İntihar

Yavuz Sultan Selim: Kanser

Kanuni Sultan Süleyman: Felç

II. Selim: Alkol – Düşme (Topkapı Sarayı’nda hamamda yıkanırken ayağı kaydı düştü).

III. Murat: Felç

III. Mehmet: Depresyon – Felç

I. Ahmet: Tifüs

I. Mustafa: (?)

Genç Osman (II) : Boğduruldu

IV. Murat: Siroz – Nikris (?)

İbrahim: Boğduruldu

IV. Mehmet: Nikris –Depresyon – Zehir (?)

II. Süleyman: İstiska’

II. Ahmet: Verem

II. Mustafa: İstiska’ – Prostat

III. Ahmet: Zehir (?)

I. Mahmut: Felç

III. Osman: Felç

III. Mustafa: Kalp yetmezliği

I. Abdülhamit: Felç

III. Selim: Boğduruldu

IV. Mustafa: Boğduruldu

II. Mahmut: Siroz – Verem

Abdülmecit: Verem

Abdülaziz: İntihar

V. Murat: Şeker

II. Abdülhamit: Kalp yetmezliği

V. Mehmet (Reşat) : Kalp yetmezliği

VI. Mehmet (Vahideddin) : Kalp yetmezliğiNot: alpertunga1104 aşağıdaki mesajını gördüm dostum.
Ama kaynaklar maalesef güvenilir değil. Dikkat ettiyseniz bazılarında
"Nikris –Depresyon – Zehir (?) " ya da " Dizanteri / Zehir / Felç (?) " şeklinde
ifadeler var. Bu ifadeler kaynakların muhtelif olması nedeniyledir.

Düzenleyen ESTERGON : 10-06-2007 16:29. Sebep: Not ilave ettim.
 

Eski10-06-2007, 16:22   #9
alpertunga.
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpertunga.

teşekkürler güzel derleme olmuş..
kaynak güvenlir mi acaba.bazılarında terettüd yaşadımda.
 

Eski10-06-2007, 16:34   #10
metatron
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - metatron

bir çok ülkede hükümdarlar öldürülmüş , boğdurtulmuş kafaları kesilmiştir. ama öldürmeden önce ırzına geçilen tek hükümdar (benim bildiğim kadarıyla) genç osman'dır.

yedikule zindanlarında yeniçeriler , genç osman'a önce tecavüz ediyorlar, sonra da boğuyorlar..

Düzenleyen metatron : 10-06-2007 16:40.
 

Eski10-06-2007, 16:36   #11
BrieR
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - BrieR

birçoğunu bilmiyordum. öğrenmiş oldum sağol
 

Eski10-06-2007, 16:44   #12
alpertunga.
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpertunga.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
bir çok ülkede hükümdarlar öldürülmüş , boğdurtulmuş kafaları kesilmiştir. ama öldürmeden önce ırzına geçilen tek hükümdar (benim bildiğim kadarıyla) genç osman'dır.

yedikule zindanlarında yeniçeriler , genç osman'a önce tecavüz ediyorlar, sonra da boğuyorlar..
ben böyle bilmiyorum, dediğin gibi olduğunuda sanmıyorum.yada tarihi senin okuduğun kayanklardan okumamışım...
 

Eski10-06-2007, 16:46   #13
RapCrown
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - RapCrown

Eywallah bilgiler için teşekkür ederim.Kolay gelsin.
 

Eski10-06-2007, 16:48   #14
metatron
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi alpertunga1104 Mesajı Göster
ben böyle bilmiyorum, dediğin gibi olduğunuda sanmıyorum.yada tarihi senin okuduğun kayanklardan okumamışım...
resmi tarih her şeyi yazmaz
 

Eski10-06-2007, 16:56   #15
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

Bu felçin çoğunluğu Osmanoğulları'nda geleneksel nikris(gut)hastalığıdır.Bende metatron gibi Genç Osman'nın tecavüz edildiğini biliyorum.Birçok kaynakta 2.Osman'nın tecavüz edildiğini okudum.Bir örnek vereyim 2.Osman at üstünde sokakta at üstünde çıplak bir şekilde dolaştırılırken yeniçeriler defalarca çimdik atıyor ve ısırıyorlarmış.Daha sonra Yedikule Zindanında gerisi klasik yağlı kementle boğdurulmaya çalışılmış genç osman mücadele etmiş ama daha sonra sonu...
 

Cevapla

Etiketler
estergon, osmanlı, padişahlarının Ölüm, sebepleri

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 07:48.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort<\center>