Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Türk ve Dünya Tarihi

 
Eski26-10-2006, 12:22   #1
alpi_09
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpi_09
Lightbulb Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...


36 Osmanlı padişahının 27’si çeşitli hastalıklar sonucu vefat ederken, 1’i savaş meydanında şehit olmuş, 4’ü öldürülmüş, 1’i zehirle intihar etmiş, 1’i zehirlenmiştir. 2 padişahın ecelleriyle mi öldüğü, yoksa öldürüldükleri mi hâlâ tartışmalıdır.
Padişahların ölüm sebeplerinin başında beyin kanaması gelmektedir. 6 Osmanlı padişahı beyin kanamasından vefat etmiştir. Kanser ve verem ikinci sıradadır. Osmanlı padişahlarının ikisi prostat, biri de mide kanseri olmak üzere dördü kanserden ölmüştür.

Dört padişah veremden ölürken bunların üçü baba, oğul ve torun olmaları dikkat çekicidir: Sultan İkinci Mahmud, Sultan Abdülmecid ve İkinci Abdülhamid. Kalp hastalıkları da padişahların ölüm sebepleri arasında önemli bir yer tutar. İki padişah kalp yetmezliğinden, iki padişah da kalp krizinden ölmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının ölümünde şeker hastalığının vücutta yıllarca süren ********ı da önemli bir rol oynamış, üç Osmanlı padişahı şeker hastalığının neticesinde vefat etmişlerdir. Bunlar, Üçüncü Ahmed, Beşinci Murad ve Beşinci Mehmed Reşad’dır. Birer padişahın ölümüne sebep olan rahatsızlıklar ise zatürree, siroz, iç kanama, böbrek yetmezliği, sara ve felçtir. Savaş meydanlarında şehid olan tek Osmanlı padişahı Birinci Murad’dır.

Timur’un eline esir düşen Yıldırım Bayezid zehir içerek intihar ederken, İkinci Bayezid zehirlenmiş, İkinci Osman, Sultan İbrahim, Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa isyanlar ve taht kavgaları yüzünden öldürülmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının sağlığıyla bir hekimbaşının başkanlığında saraya bağlı “Hassa Hekimleri” teşkilatı ilgilenirdi. Hekimbaşıların görevde kalmaları hükümdarların sağlığıyla yakından ilgiliydi. Padişah herhangi bir hastalıktan vefat ederse hekimbaşı görevinden alınırdı. Osmanlılar’da sağlık ve hekimlerle ilgili geniş bilgi Biofarma tarafından Coşkun Yılmaz ve Necdet Yılmaz’ın editörlüğünde çıkan Osmanlılar’da Sağlık isimli iki ciltlik kitapta bulunabilir.

NASIL ÖLDÜLER?
Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri hakkında tarihçilerin doktorlarla işbirliği yapmaları sonucunda çeşitli araştırmalar yapıldı. Ekrem, Uykucu’nun “Osmanlı Padişahları Nasıl Öldüler Nasıl Öldürüldüler” ile Zeynep Dramalı’nın “Tarihi Tersten Okumak” isimli kitapları ve Bedi Şehsuvaroğlu’nun “V. Türk Ta≠rih Kongresi”deki tebliği padişah ölümlerinin sebeplerini anlatır.OSMAN GAZİ: Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326’da kalp yetmezliğinden öldü.


ORHAN GAZİ: 82 yaşındayken felç yüzünden 1362’de öldü.


ÇELEBİ MEHMED: 1421’de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü.


İKİNCİ MURAD: Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451’de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.


YAVUZ SULTAN SELİM: 21 Eylül’ü 1520’yi 22 Eylül’e bağlayan gece kanserden vefat etti.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: 1566’da Sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.


İKİNCİ SELİM: Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı. 1574’te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.


ÜÇÜNCÜ MURAD: 17 Ocak 1595’te prostat kanserinden öldü.


ÜÇÜNCÜ MEHMED: Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım” demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed’i derinden etkiledi. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603’te kalp krizi geçirerek öldü.


BİRİNCİ AHMED: Çok gençken, 22 Kasım 1617’de 28 yaşında mide kanserinden öldü.
BİRİNCİ MUSTAFA: Osmanlı tarihinde tek “Deli” padişahı olan Sultan Mustafa 1623’te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639’da bir sara nöbeti sırasında öldü.


DÖRDÜNCÜ MURAD: Osmanlı İmparatorluğu’nu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.


DÖRDÜNCÜ MEHMED: 1687’de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayata yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693’te öldü.


İKİNCİ SÜLEYMAN: 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691’de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695’te böbrek yetmezliğinden öldü.
 

Eski26-10-2006, 12:23   #2
alpi_09
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpi_09

İKİNCİ AHMED: 6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.
İKİNCİ MUSTAFA: 1703’te bir isyan sonucu tahttan indirildi Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703’te prostat kanserinden öldü.

ÜÇÜNCÜ AHMED: Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi’nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730’da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği ********ın sonucunda 24 Haziran 1736’da öldü.

BİRİNCİ MAHMUD: 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754’te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

ÜÇÜNCÜ OSMAN: Üç yıllık hükümdarlığını sonunda 1757’de veremden veya mide kanserinden 30 Ekim 1757’de öldü.

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA: Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774’te beyin kanamasından öldü.

BİRİNCİ ABDÜLHAMİD: 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789’da öldü.
İKİNCİ MAHMUD: Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud aşırı derecede içki içerdi. 28 Haziran 1839’da veremden öldü.

ABDÜLMECİD: Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861’de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

BEŞİNCİ MURAD: Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği ********ın neticesinde 29 Ağustos 1904’de öldü.
İKİNCİ ABDÜLHAMİD: “Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

BEŞİNCİ MEHMED REŞAD: Müzmin şeker hastası idi Şekerin vücudunda yaptığı ******** sonucunda 3 temmuz 1918’de öldü.

ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN: Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo’da 16 MAYIS 1926’da kalp krizinden öldü.

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR
Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osman’dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule’de genç padişahı bir kementle ya≠kalayıp, boğdular.

Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu. Mayıs Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahim’dir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648’de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçirilmişti. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim’i yeniden tahtta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648’de boğdurttular.

Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı’yla Mayıs 1807’de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçuk’ta örgütlendiler. Alemdâr Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul’a gelerek, Sultan Selim’i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808’de Üçüncü Selim’i öldürdüler. Üçüncü Selim’i öldürten Dördüncü Mustafa da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafa’yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808’de boğdurttu.

NASIL ÖLDÜKLERİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR
Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmed’inkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481’de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca baş≠hekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi.

Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481’de Gebze’de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)’nda öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğ ini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih’in ölümündeki çözülemedi.

İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih’ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876’da Feriye Sarayı’nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.

ZEHİR VE ÖLÜM
En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402’de Ankara Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403’te Akşehir’de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatih’in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512’de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka’ya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512’de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.

ŞEHİD SULTAN
Birinci Murad harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389’da Sırplar’ın büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı’nın sonunda, Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad’a saplayarak sultanı şehid etti.
 

Eski26-10-2006, 12:31   #3
blu3
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - blu3

Çok Önemli ßilgiler Sağol Alpi
 

Eski26-10-2006, 17:19   #4
yasba
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - yasba

İlgimi çekti ve severek okudum ..Ellerine sağlık ...kaynak istesem mümkünmüdür acaba

Düzenleyen yasba : 26-10-2006 19:35. Sebep: istek
 

Eski26-10-2006, 17:21   #5
yasba
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - yasba

İlgimi çekti ve severek okudum ..Ellerine sağlık
 

Eski26-10-2006, 23:07   #6
DeMoNiC
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - DeMoNiC

İKİNCİ SELİM: Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı. 1574*********te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.

koskoca hükümdar niyazi olmuş yazık bea... saol dostum güzel bilgiler...

You must spread some Karma around before giving it to alpi_09 again.
 

Eski27-10-2006, 09:33   #7
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

bunlarda geleneksel olarak gut hastalığı vardı gut hastalığını diğer adı ne bilmiyorumda bilgiler için teşekkürler
 

Eski10-06-2007, 15:17   #8
ESTERGON
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ESTERGON
Arrow Hangi Padişah nasıl öldü ?

Hangi Padişah nasıl öldü ?


Osman Gazi: Felç

Orhan Gazi: Depresyon

I. Murat: Şehit edildi (Savaş meydanında şehit olan tek Osmanlı Padişahı).

Yıldırım Bayezid: İntihar

Çelebi Mehmet: Dizanteri / Zehir / Felç (?)

II. Murat: Felç

Fatih Sultan Mehmet: Nikris – Şeker –Zehir (?)

II. Bayezid: İntihar

Yavuz Sultan Selim: Kanser

Kanuni Sultan Süleyman: Felç

II. Selim: Alkol – Düşme (Topkapı Sarayı’nda hamamda yıkanırken ayağı kaydı düştü).

III. Murat: Felç

III. Mehmet: Depresyon – Felç

I. Ahmet: Tifüs

I. Mustafa: (?)

Genç Osman (II) : Boğduruldu

IV. Murat: Siroz – Nikris (?)

İbrahim: Boğduruldu

IV. Mehmet: Nikris –Depresyon – Zehir (?)

II. Süleyman: İstiska’

II. Ahmet: Verem

II. Mustafa: İstiska’ – Prostat

III. Ahmet: Zehir (?)

I. Mahmut: Felç

III. Osman: Felç

III. Mustafa: Kalp yetmezliği

I. Abdülhamit: Felç

III. Selim: Boğduruldu

IV. Mustafa: Boğduruldu

II. Mahmut: Siroz – Verem

Abdülmecit: Verem

Abdülaziz: İntihar

V. Murat: Şeker

II. Abdülhamit: Kalp yetmezliği

V. Mehmet (Reşat) : Kalp yetmezliği

VI. Mehmet (Vahideddin) : Kalp yetmezliğiNot: alpertunga1104 aşağıdaki mesajını gördüm dostum.
Ama kaynaklar maalesef güvenilir değil. Dikkat ettiyseniz bazılarında
"Nikris –Depresyon – Zehir (?) " ya da " Dizanteri / Zehir / Felç (?) " şeklinde
ifadeler var. Bu ifadeler kaynakların muhtelif olması nedeniyledir.

Düzenleyen ESTERGON : 10-06-2007 15:29. Sebep: Not ilave ettim.
 

Eski10-06-2007, 15:22   #9
alpertunga.
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpertunga.

teşekkürler güzel derleme olmuş..
kaynak güvenlir mi acaba.bazılarında terettüd yaşadımda.
 

Eski10-06-2007, 15:34   #10
metatron
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - metatron

bir çok ülkede hükümdarlar öldürülmüş , boğdurtulmuş kafaları kesilmiştir. ama öldürmeden önce ırzına geçilen tek hükümdar (benim bildiğim kadarıyla) genç osman'dır.

yedikule zindanlarında yeniçeriler , genç osman'a önce tecavüz ediyorlar, sonra da boğuyorlar..

Düzenleyen metatron : 10-06-2007 15:40.
 

Eski10-06-2007, 15:36   #11
BrieR
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - BrieR

birçoğunu bilmiyordum. öğrenmiş oldum sağol
 

Eski10-06-2007, 15:44   #12
alpertunga.
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpertunga.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
bir çok ülkede hükümdarlar öldürülmüş , boğdurtulmuş kafaları kesilmiştir. ama öldürmeden önce ırzına geçilen tek hükümdar (benim bildiğim kadarıyla) genç osman'dır.

yedikule zindanlarında yeniçeriler , genç osman'a önce tecavüz ediyorlar, sonra da boğuyorlar..
ben böyle bilmiyorum, dediğin gibi olduğunuda sanmıyorum.yada tarihi senin okuduğun kayanklardan okumamışım...
 

Eski10-06-2007, 15:46   #13
RapCrown
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - RapCrown

Eywallah bilgiler için teşekkür ederim.Kolay gelsin.
 

Eski10-06-2007, 15:48   #14
metatron
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi alpertunga1104 Mesajı Göster
ben böyle bilmiyorum, dediğin gibi olduğunuda sanmıyorum.yada tarihi senin okuduğun kayanklardan okumamışım...
resmi tarih her şeyi yazmaz
 

Eski10-06-2007, 15:56   #15
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

Bu felçin çoğunluğu Osmanoğulları'nda geleneksel nikris(gut)hastalığıdır.Bende metatron gibi Genç Osman'nın tecavüz edildiğini biliyorum.Birçok kaynakta 2.Osman'nın tecavüz edildiğini okudum.Bir örnek vereyim 2.Osman at üstünde sokakta at üstünde çıplak bir şekilde dolaştırılırken yeniçeriler defalarca çimdik atıyor ve ısırıyorlarmış.Daha sonra Yedikule Zindanında gerisi klasik yağlı kementle boğdurulmaya çalışılmış genç osman mücadele etmiş ama daha sonra sonu...
 

Eski10-06-2007, 15:59   #16
alpertunga.
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpertunga.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
resmi tarih her şeyi yazmaz
okuduğum kaynaklar resmi kaynaklar demedim ki
ama önemi yok, ben inandığım şekilde devam ediyorum
 

Eski10-06-2007, 16:05   #17
ESTERGON
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ESTERGON

Arkadaşlar,
metatron un ifade ettiği olayı yazan genellikle yabancı kaynaklar.
Bunların bazılarını bende okudum. Yerli kaynaklardan bulabildiğim ve işkence
denilebilecek şeyler şunlar:

"İçlerinden biri balta ile Osman'ın omzuna vurarak yere düşürdü. Boynuna kement geçirildi. Hem kementle boğularak hem de Kilindir Uğrusu denilen subaşı kethüdası tarafından husyeleri sıkılarak (yanlış okumuyorsunuz, husyeleri yani testisleri sıkılarak) idam edildi. Kulağını kesip Mustafa'nın annesine göndermeyi de ihmal etmediler"

KAYNAK

Bu bile insanın tüylerini diken etmeye yetiyor.
Allah rahmet eylesin.
 

Eski10-06-2007, 16:07   #18
Y@R@R
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - Y@R@R

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi GÜL Mesajı Göster
birçoğunu bilmiyordum. öğrenmiş oldum sağol
aynen bende....
emeğine sağlık..
 

Eski10-06-2007, 16:37   #19
_Ns@Nc_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - _Ns@Nc_

Orada yazanların hepside yalandan ibarettir. Bu insanlaara böyle olmuş diyenlerde var ha...
 

Eski10-06-2007, 16:52   #20
metatron
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ESTERGON Mesajı Göster
Arkadaşlar,
metatron un ifade ettiği olayı yazan genellikle yabancı kaynaklar.
Bunların bazılarını bende okudum.
türk kaynaklarında da geçiyor..

buradan bakabilirsiniz..

buradan da bakabilirsiniz

başka bir kaynakta şöyle anlatılıyor..

2. Osman'ı bir gece yarısı Yedikule zindanlarında bütün direnme*sine rağmen boğup, kafasını koparırlar. Ancak, daha önce sabık padişahın zorla ırzına geçmeyi de unutmazlar.
İşte bu olayı bütün ayrıntısıyla anla*tan Evliya Çelebi'ye çok içerleyen ünlü Osmanlı devri tarihçilerinden Necib Asım Bey, orijinal yazmayı 1896'da ilk defa yayımlayan kurul içinde görevliy*ken, metnin cinsellikle ilgili bölümünü içeren bir sayfayı büyük bir soğukkanlılıkla yırtıp yok etmiş ve ardından da gerekçe olarak şöyle demiştir:
"Tarihimiz için bu sayfa kara bir lekedir. Bunu gelecek kuşaklara göster*mek doğru olmadığı için yırttım!"


buradan yazının tamamına erişebilirsiniz


burada da gem. osman'ın ırzına geçenlerin ermeni yeniçeriler olduğu söyleniyor


burada da genç osman'ın ırzına geçildiği anlatılıyor.. tıklayınız


yani, değişik kaynaklarda üzerinde fikir birliğine varılan şey, genç osman'ın öldürülmeden önce tecavüze uğradığıdır..
 

Eski10-06-2007, 17:38   #21
alpertunga.
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - alpertunga.

tarih konusunda ben her yazılana inanmıyorum.belirli kurum, belirli kişilerin sözlerine itibar ediyorum.tarihin elbette anlatılan resmi kaynaklarla sınırlı olmadığını biliyorum.
zekeriya beyaz da ilahiyatçı...
 

Eski10-06-2007, 18:04   #22
ESTERGON
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ESTERGON

metatron verdiğiniz kaynaklara baktım.

Burada Hakan Çiftçi nin kaynağı yoktur.

Burada Çetin Altan ın da kaynağı yoktur.

Burada Yağmur Atsız kaynak göstermemiştir.

Buradaki makalenin sahibi bile belli değildir.

Sadece,

Burada Haluk Akçam, görüşlerini Evliya Çelebiye dayandırmıştır.

Ama bunun da söyletiden öteye gitmeyeceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Yabancı olmasına rağmen Tarihçi Hammer in "Büyük Osmanlı Tarihi" nde de bu tür bir kayıt yoktur.

Biliyorsunuz ki adamın biri bir yalan söyler, o laf dönüp dolaşır kendine geldiğin de kendisi de inanır.

Bu duruma düşmemek gerekir. Yukarıda kaynağı yoktur dediğim siteler de Evliya Çelebi ye ait olduğu
söylenen ve sayfası yırtıldığı iddia edilen görüşe dayanmaktadır.

Ben tarih konusunda şüpheci yaklaşmak gerektiğine inanan bir insanım.

"Resmi tarih dediğimiz de, alternatif tarih dediğimiz de, övgümüz de, sövgümüz de, ilkelliklerimiz de birbirinden farksız.

Tarih çim sahası değil ki, istediğin yerleri tespit edip, kazık çakıp çitle çeviresin. Ben bu kadarını seviyorum, gerisini yakalım veyahut Bana ne? diyemezsiniz. Bu mümkün değil.

Türkiye’de insanların bir kısmı Biz Osmanlı değiliz derken, diğerleri Osmanlı biziz diyor. Bu tip bir ayrım sakattır ve mümkün değildir."

Prof.İiber Ortaylı nın yukarıdaki düşüncelerine katılmamak mümkün mü?

Kolay gelsin.
 

Eski12-06-2007, 16:41   #23
hacker-inside
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - hacker-inside

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
bir çok ülkede hükümdarlar öldürülmüş boğdurtulmuş kafaları kesilmiştir.
Atatürk,Özal da bunlara örnekdir(Her ne kadar teoride olsa ben inanıyorum)

Atatürk=Mim kemal denilen bir mason tarafından sıtma teşhisi konulmuş sıtma tedavisinde kullanılan kinin maddesi aşırı derecede kinin verilmiş ve hastalığı siroz a dönmüşdür.

Özal=Büyük Türk projesi neredeyse hiç bir ülkenin işine gelmedi(Özellikle rusya,avrupa,abd)ve limonatasına(sanırım limonata idi) konulan ilaçla kalp krizi oldu ve öldü(Ölünce ne otopsi neden bir tedkik yapıldı)
 

Eski15-06-2007, 12:59   #24
xthief
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - xthief

O kadar felç normal değildir. İllaki ondada zehirlenme ihtimali vardır.
 

Eski15-06-2007, 13:26   #25
Altunizade
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - Altunizade

İntihar ile ilgili ayrıntı varmı estargon?

daha geniş kapsamlı?

Teşekkürler..
 

Eski15-06-2007, 18:49   #26
ESTERGON
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ESTERGON

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Altunizade Mesajı Göster
İntihar ile ilgili ayrıntı varmı estargon?

daha geniş kapsamlı?

Teşekkürler..

İntihar eden Osmanlı Padişahlarını kasdettiniz sanırım.
Eğer öyleyse, yine bu başlık altında intihar eden padişahlar ile ilgili bilgileri
aktarmaya çalışırım.
Yalnız biraz müsaade rica ediyorum, işlerim yoğun. Teşekkür ederim.
Kolay gelsin.

Düzenleyen ESTERGON : 15-06-2007 18:51. Sebep: imla hataları
 

Eski15-06-2007, 19:12   #27
RedHotChiliPeppers
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - RedHotChiliPeppers

çok güzel bi konu olmuş teşekkürler paylaşım için ilginç bi şe aslında padişahlardan eceliyle ölen yok mu yaa

Atatürk' ün ölümüyle ilgili benim bildiğim M.K.Atatürek mason localarının ve diğer misyoner locaları kapattıktan sonra masonların etkisi azalmaya başlıor ve yeni bir cumhurbaşkanı getirtme zamanı geldiği anlaşılıyor ( onlara göre ) . ve hacker-inside'ın da dediği gibi mim kemal ile zehirleniyor.ve ne yazık ki ölüyor. ( bu dünyada liderlerin başına ne geldiyse aşçılar yüzünden geliyor )
 

Eski15-06-2007, 19:52   #28
pr3ns3s_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - pr3ns3s_

hepsi niye bu kadar depresyondaki?.. cok guzel konu tesekkurler
 

Eski15-06-2007, 20:24   #29
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

İntihar eden padişahlar tartışma konusu olmuşlardır.Hiçbirinin intiharla öldüğü kesin değildir.I.Bayezit,Timur'un eline düştükten sonra 1402 yılında ölmüştür.Ama nasıl?Bir kesim tarihçi esareti kendine yediremeyerek kafasını hapis olduğu demir kafesin demirine vura vura öldürdüğünü,bir kesim yüzüğündeki zehiri içerek intihar ettiğini,bir kesim ise hastalıktan öldüğünü ileri sürerler.II.Bayezid olayını ise tarihle ilgilenenler bilirler II.Bayezid İran'ın tehdit edici hareketlerine karşılık birşey yapmaması I.Selim'i harekete geçirmiş ve babasına isyan etmiştir.II.Bayezid'in saltanata geçmesi için gönlündeki kişi de Şehzade Ahmet'tir.Yeniçerilerde Selim'in tarafını tutunca işler Bayezid'in aleyhine dönmüştür.Mecburen tahtı ona bırakmıştır.İntiharı kesin değil bir rivayettir.Sultan Abdülaziz'in iki türlü rivayeti vardır.Biri:Öldürülmüştür.Diğeri:Sakalını kesmek amacıyla jilet istemiş ancak damarlarını kesmiştir.Ayrıca tüm pdişahların depresyon gibi bir sorunu yoktu.III.Mehmet'in depresyondan ölme nedeni oğlu Şehzade Mahmut'u idam ettirmesiydi
 

Eski16-06-2007, 00:15   #30
yasba
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - yasba

Tarih işte böyle birşey , bazı olayları sadece belirli kaynakların yazdıkları şeylere dayanarak bilebiliyoruz ve bununda doğru olup olmadığını bilemiyoruz , sadece bazı tarihçileri herkes doğru kabul ettiği için onların yazdıklarına itimat ediliyor , bazılarınada kimisi doğru derken kimisi yanlış diyebiliyor.
Sadece şunu söyleyebilirim o dönemlerde en önemli ölüm şekli yada şöyle söyliyeyim en çok rastlanılan ölüm şekli zehirlenme gözüküyor.
 

Eski16-06-2007, 01:45   #31
darkprayer
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - darkprayer

ellerine saglik estergon guzel arastirma olmus genc osmanin yeniceriler tarafindan tecavuz edilmis fikri bence cok sacma bir kere osmanli da turk idi ve turk askeri ne olursa olsun bunu bir ustune karsi yapmaz ayrica evliya celebinin de boyle dedigi bir kaynaga hic rastlamadim
 

Eski16-06-2007, 09:16   #32
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi darkprayer Mesajı Göster
ellerine saglik estergon guzel arastirma olmus genc osmanin yeniceriler tarafindan tecavuz edilmis fikri bence cok sacma bir kere osmanli da turk idi ve turk askeri ne olursa olsun bunu bir ustune karsi yapmaz ayrica evliya celebinin de boyle dedigi bir kaynaga hic rastlamadim
Peki yeniçerilerin hepsi de Türk'müydü acaba?
 

Eski16-06-2007, 09:35   #33
hackerpazaryeri
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - hackerpazaryeri

bilmiyodum öğrenmiş oldum teşekkürler
 

Eski01-07-2007, 22:48   #34
athenon
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - athenon

yeniçeriler devşirmeydi yani Türk olmayan ve sonradan İslamlaştırılan askerler. Genç Osman'ın tecavüz olayı ise maalesef doğru. Resmi kaynaklarda geçmez çünkü maalesef Osmanlı tarihinde bir kara lekedir. Yani hatırlanmak bile istenmez.
 

Eski06-03-2008, 00:36   #35
ESTERGON
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ESTERGON
Arrow Osmanlı Sultanlarının Kabirleri

Osmanlı Sultanlarının Kabirleri


1- I. Osman Gazi Hân: Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde.

2- Orhan Gazi Hân: Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde.

3- I. Murad Hân: Bursa, Çekirge'de.

4- I. Bayezid Hân: Bursa'da Bayezid Hân Türbesi'nde.

5- I. Mehmed Hân: Bursa Yeşil Türbe'de.

6- II. Murad Hân: Bursa, Muradiye semtinde.

7- II. Mehmed Hân: Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde.

8- I. Selim Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

9- II. Bayezid Hân: Beyazıt’ta Bayezid Camii bahçesindeki türbesinde.

10- I. Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde.

11- II. Selim Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

12- III. Murad Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

13- III. Mehmed Hân: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde.

14- I. Ahmed Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

15- I. Mustafa Hân: Ayasofya Camii önündeki türbesinde.

16- II. Osman Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

17- IV. Murad Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

18- İbrâhim Hân: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde.

19- IV. Mehmed Hân: Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde

20- II. Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde.

21- II. Ahmed Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde.

22- II. Mustafa Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

23- III. Ahmed Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

24- I. Mahmud Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

25- III. Osman Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

26- III. Mustafa Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

27- I. Abdülhamid Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

28- III. Selim Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

29- IV. Mustafa Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

30- II. Mahmud Hân: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde.

31- I. Abdülmecid Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

32- I. Abdülaziz Hân: Çemberllitaş'taki Sultan II. Mahmud Hân Türbesi'nde.

33- V. Murad Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

34- II. Abdülhamid Hân: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmud Hân Türbesi'nde.

35- Reşat Hân: Eyüp'te Sultan Reşad Hân Türbesi'nde.

36- Vahidettin Hân: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanındadır.
 

Eski06-03-2008, 00:41   #36
seemslikeadream
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - seemslikeadream

TesekkürLer ESTERGON güseL bir konu oLmus
 

Eski06-03-2008, 00:42   #37
J3ay_X
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - J3ay_X

emeğine sağlık..
 

Eski06-03-2008, 12:38   #38
kme
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - kme

teşekkürler
 

Eski12-03-2008, 13:22   #39
yasba
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - yasba

Büyük bir çoğunluğunu gezdim bu türbe ve kabirlerin . Tarihi ve özellikle Osmanlı tarihini çok severim İstanbula geldikçe ve fırsat buldukça tarihi yerleri yapıları gezerim . Konu için teşekkür ederim üstad çok güzel bir paylaşım .
 

Eski13-03-2008, 01:04   #40
NitRoglYCerine
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - NitRoglYCerine

çok teşekkürler gerçekten yaralı herkes için bunları bilmeyen çok
 

Eski06-07-2008, 21:43   #41
dejavu_soylu
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - dejavu_soylu

ya bıde bu 3. Selım ın hamamda carıye kovalarken dusup oldugunu soyluyorlar... ya ne kadar bellı bı ıftıra oldugu anlamamk ıcın ınsanın salak olması lazım ....
 

Eski06-07-2008, 21:45   #42
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi dejavu_soylu Mesajı Göster
ya bıde bu 3. Selım ın hamamda carıye kovalarken dusup oldugunu soyluyorlar... ya ne kadar bellı bı ıftıra oldugu anlamamk ıcın ınsanın salak olması lazım ....
III. Selim değil II. (Sarı) Selim öyle ölmüştür.
 

Eski06-07-2008, 21:51   #43
ary192000
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ary192000

II. Bayezid intihar etmedi diye biliyorum..
Yılmaz Öztunanın Yavuz Sultan Selim adlı kitabından alıntı ;
''Sultan Bayezid oğlu Yavuz tarafından zehirletildiği rivayeti zayıf görünmektedir.Zira İstanbul'dan ayrıldığında çok hasta ve bitkin olduğu,atına binemeyecek,taht-ı revanla seyahat edecek derecede yorgun bulunduğu malumdur.''

Düzenleyen ary192000 : 06-07-2008 22:00. Sebep: tamamlayıcı bilgi
 

Eski06-07-2008, 22:00   #44
Ñïghtwât©H..
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - Ñïghtwât©H..

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ary192000 Mesajı Göster
II. Bayezid intihar etmedi diye biliyorum..
Yavuz Sultan Selim fetih yapmak yerine ömrünü sarayda geçiren babasını tahttan indirip yönetime geçince ( ki Osmanlı tarihinde tektir ) bunu kendine yediremeyip intihar etmiştir.

Ha birde Yavuz Sultan Selim sırtında çıkan şark çıbanı yüzünden öldü diye biliyorum. Hatta bazıları II: Bayezid'i tahttan indirirken babasının yaptığı beddua yüzünden olduğunu söyler
 

Eski06-07-2008, 22:25   #45
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Ñïghtwât©H Mesajı Göster
Yavuz Sultan Selim fetih yapmak yerine ömrünü sarayda geçiren babasını tahttan indirip yönetime geçince ( ki Osmanlı tarihinde tektir ) bunu kendine yediremeyip intihar etmiştir.

Ha birde Yavuz Sultan Selim sırtında çıkan şark çıbanı yüzünden öldü diye biliyorum. Hatta bazıları II: Bayezid'i tahttan indirirken babasının yaptığı beddua yüzünden olduğunu söyler
Evet Yavuz da babasının öldüğü yerde ölmüştür
 

Eski07-07-2008, 02:55   #46
henry_99
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - henry_99

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi dejavu_soylu Mesajı Göster
ya bıde bu 3. Selım ın hamamda carıye kovalarken dusup oldugunu soyluyorlar... ya ne kadar bellı bı ıftıra oldugu anlamamk ıcın ınsanın salak olması lazım ....
iftira olabilir de ama bu konuya önyargıla yaklaşmak yanlıl ne yani osmanlı padişahı olunca yapmaz mı böyle birşeyi koşmaz mı cariyenin arkasından
ayrıca sanırım 2. selimdi o
 

Eski07-07-2008, 14:31   #47
dejavu_soylu
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - dejavu_soylu

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi henry99 Mesajı Göster
iftira olabilir de ama bu konuya önyargıla yaklaşmak yanlıl ne yani osmanlı padişahı olunca yapmaz mı böyle birşeyi koşmaz mı cariyenin arkasından
ayrıca sanırım 2. selimdi o
hayır yapmaz OSMANLI padişahları senın benım gıbı adam degıllerdır senın okudugun hayatlar ıyı bır egıtım almıs dıe dendıgınde sen herhalde klasık bı soz sanıyorsun bunu bütün padısahlar en ıyı sekılde ıslam ılmı pozıtıf ılımler ve ayrıca terbıye almıslardır...
 

Eski07-07-2008, 16:48   #48
ESTERGON
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - ESTERGON

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi dejavu_soylu Mesajı Göster
hayır yapmaz OSMANLI padişahları senın benım gıbı adam degıllerdır senın okudugun hayatlar ıyı bır egıtım almıs dıe dendıgınde sen herhalde klasık bı soz sanıyorsun bunu bütün padısahlar en ıyı sekılde ıslam ılmı pozıtıf ılımler ve ayrıca terbıye almıslardır...

Konuyu açarken de belirttim.

Kaynaklar muhtelif ve güvenilir değildir.

"hayır yapmaz" ifadesi kaynağı sizin olduğunuz sağlam bilgi demektir.

Bu tür yaklaşım, sadece inancınızı gösterir.

İşin içine inanç girince, akıl tatile, mantık izine ayrılır.

Padişahlarda dahil hepimiz insanız.

Yani şeytan sadece normal insanları ziyaret eder, padişahları es geçer diyemeyiz.

Kısaca onlarda insan oldığuna göre onlarında hataları olabilir.

Kolay gelsin.
 

Eski07-07-2008, 17:22   #49
Lacivert.
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - Lacivert.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron Mesajı Göster
bir çok ülkede hükümdarlar öldürülmüş , boğdurtulmuş kafaları kesilmiştir. ama öldürmeden önce ırzına geçilen tek hükümdar (benim bildiğim kadarıyla) genç osman'dır.

yedikule zindanlarında yeniçeriler , genç osman'a önce tecavüz ediyorlar, sonra da boğuyorlar..
Gay'lar Yeniçeri Soyundan Ozaman?
 

Eski07-07-2008, 17:48   #50
MarcoS_
 
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri... - MarcoS_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ESTERGON Mesajı Göster
Konuyu açarken de belirttim.

Kaynaklar muhtelif ve güvenilir değildir.

"hayır yapmaz" ifadesi kaynağı sizin olduğunuz sağlam bilgi demektir.

Bu tür yaklaşım, sadece inancınızı gösterir.

İşin içine inanç girince, akıl tatile, mantık izine ayrılır.

Padişahlarda dahil hepimiz insanız.

Yani şeytan sadece normal insanları ziyaret eder, padişahları es geçer diyemeyiz.

Kısaca onlarda insan oldığuna göre onlarında hataları olabilir.

Kolay gelsin.
Ben de bunu belirtmek istiyorum padişahlar süper kahraman değildir onlar da bizim gibi insan. Bu kadar abartmayın.
 

Cevapla

Etiketler
estergon, osmanlı, padişahlarının Ölüm, sebepleri

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 11:54.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, su kaçağı, ukash, kırmızı shop, kız oyunları, su kaçağı, http://www.antalya-club.com


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Wardom Internet Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Wardom hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler için webmaster \@wardom.org adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) gün içerisinde Wardom yönetimi olarak tarafımızca gereken işlemler yapılacak ve avukatlarımız size dönüş yapacaktır.