Geri Dön   Wardom.Org > Off-Topic > Komplo Teorileri

 
Eski02-08-2006, 15:22   #1
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.

Aslında ne kadar teori yada bir teori mi bilmiyorum benim merak ettiğim, neden bütün peygamberler Arap yarımadasından çıkmıştır ?

Kısaca bakıcak olursak.

Hz. Adem;
Yasak edilen agactan unutarak ve Iblis'in oyununa gelerek önce Havva, sonra Adem aleyhisselam yedikleri icin Cennetten cikarildilar. Adem aleyhisselam Hindistan'da Seylan (Ceylon) adasina, Havva ise Cidde'ye indirildi. 200 sene aglayip yalvardiktan sonra , tövbe ve dualari kabul olup, hacca gitmesi emr olundu: «Sonra Rabbi onu seckin kildi; tevbesini kabul etti ve dogru yola yöneltti »(Ta'ha, 122) . Arafat ovasinda Havva ile bulustu. Kabe'yi insaa etti.

Hz. Sit;
Adem aleyhisselamin ogullarindan Kabil'in Habil'i sehid etmesinden 5 veya 30 sene sonra dünyaya gelen Sit aleyhisselamin alnina son peygamber Muhammed (S.A.V.)'in nuru intikal etti ve onun alninda parladi. Hz. Adem bu oglunu diger cocuklarindan cok severdi. Bütün evladi üzerine onu reis yaptigi gibi, vefat edecegi zaman bütün yeryüzünün halifeligi icin onu tayin etti. Sit aleyhisselam babasi Hz. Adem ile veya kardesleriyle beraber Kabe'yi balcik camuru kullanarak tastan yapti.

Hz. İdris;
Hz. Idris, Hz. Sit aleyhisselamin torunlarindan bir peygamberdir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi. Asil adi Ahnuh' (Hanuh) dur. Kur'an-i Kerimde, cok kitap okudugu icin ona Idris lakabi verilmistir. Ayrica, kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlik verildigi icin « müselles bin ni'me » (kendisine 3 nimet verilen ) de denilmistir. Idris aleyhisselam'in Babil veya Misir'da Münif'de dogup yasadigi rivayet edilmistir.
Kaynak: Wardom Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.

Hz. Nuh;
37) . Gemi bitince tufan oldu (denizler tasti ve her taraf su oldu). Nuh aleyhisselam sayisi 80 kisi kadar olan mü'minler ile 3 katli olan gemiye bindi. Nuh aleyhisselam gemiye her hayvandan birer cift aldi. Oglu Ken'an'i da gemiye almak istedi, ama o "Beni sudan koruyacak bir daga siginacagim" dedi, gemiye binmedi ve hemen bir dalga onu alip bogdu. Allah Teala da Nuh aleyhisselamin bu oglu hakkinda af dilemesine karsilik: « (...) Ey Nuh ! O asla senin ailenden degildir. Cünkü onun yaptigi kötü bir istir. O halde hakkinda bilgin olmayan bir seyi benden isteme.(...) » (Hud, 46) buyurdu. Sular daglari asti, insanlar ve hayvanlar telef oldu. 150 gün gectikten sonra Allahü Teala: « Yere suyunu cek; göge: ey gök sen de yagmurunu tut » buyurdu ve bunun üzerine yagmur durdu, sular cekildi. Gemi Irak'taki Cudi dagina oturdu. Hz. Nuh'a inanip kurtulan insanlar ac olduklari ve dagda yiyecek olmadigi icin Nuh aleyhisselamin emri üzerine ellerinde olan bütün yiyecekleri birlestirdiler ve böylece ilk defa Asure yemegini yaptilar. Insanlar Nuh aleyhisselamin 3 oglu Sam, Ham ve Yafes'ten türedigi icin Hz. Nuh'a ikinci Adem de denir. Nuh aleyhisselamin 1000 yasinda vefat ettigi söyleniyor, ama Kur'an-i Kerim'de : « Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de o 1000 yildan 50 yil eksik bir süre yanlarinda kaldi.(...) » (El-Ankebut, 14) geciyor. . Hz. Nuh gemicilerin ve marangozlarin piri sayilir, cünki bu isleri Allah'in ihsaniyla ilk defa o yapmistir.

Burda geminin Iraktaki cudi dağına oturduğu bahsediliyor fakat daha sonra gömüldüğü yer mescidi Haramdır ve Mescid-i Haram Mekke'dedir

Tarihçiler; Şam'ı, Arapların ve Fars'ların atası; Ham'ı, Zenciler ve Habeşlilerin atası ve Yafes'i de Türkler, uzak doğu milletleri, Berberîler, Çinliler ve Maveraünnehir kavimlerinin atası olarak kabul etmektedirler (İbnul-Esîr, el-Kamü fi't-Tarih, Beyrut 1979, l, 78).
Nuh (a.s)'in tufana kadar dokuz yüz elli beş yıl yaşadığı kesindir: "Şüphesiz ki biz Nuhu kavmine Peygamber olarak gönderdik. Aralarında elli yıl hariç bin yıl kaldı" (el-Ankebut, 29/14). Ancak, Tufandan sonra ne kadar yaşadığı hakkında bir bilgi yoktur. İbn Abbas (r.a)'ın görüşüne göre, Nuh (a.s) bin yedi yüz seksen sene yaşamıştır ve öldüğünde de Mescid-i Haram'a yakın bir yere defnedilmiştir (Sabûnî, a.g.e., 154).
Nuh (a.s), Ulül-Azm peygamberlerin ilkidir. Allah Teala onu, "çok şükreden kul (abden şekûra)" olarak isimlendirmiş ve kıyamete kadar gelen nesiller, anıp selam getirsinler diye onun ismini herkesçe bilinir kılmıştır: "Sonra gelenler içinde "Alemlerde, Nuh'a selam olsun diye ona iyi bir ün bıraktık. Doğrusu o, bizim inanmış kullarımızdandı" (es-Saffat, 37/81 -82).


Nuh aleyhisselam, Idris aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberdir. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine « Ülü'l-azm » (azm edilen) denilen alti peygamberden ikincisidir (Bu alti büyük peygamber sunlardir: Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.), M.K.) . Bunun nedeni kavminin Nuh tufani diye adlandirilan gazap ile cezalandirilmalarindandir.

Bizde bunun için aradaki Peygamberleri atlayıp Kuran-ı Kerim de bahsedilen büyük peygamberleri inceleyelim. Diğer peygamberleri de incelemek isteyen arkadaşlar aşağıdaki vermiş olduğum kaynaklara gözatabilirler.


Hz. İbrahim;
2.1. Hz. Ibrahim'in yasadigi zaman ve mekan
Ibrahim aleyhisselamin nesebi Nuh aleyhisselamin oglu Sam'a dayanir. Hz. Nuh'un vefati ile Hz. Ibrahim arasinda iki peygamber (Hz.Hud & Hz. Sâlih) vardir. Bu fâsila (rivayete göre, M.K.) 1143 senedir. Hz. Hud ile Hz. Ibrahim arasinda da 630 yillik bir fâsila oldugu bildirilmistir. Dogum yeri Bâbil kentidir .
Kaynak: Wardom Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.

Eski Ahid'te anlatıldığına göre; İbrahim ismi sonradan kendisine verilmiştir. İlk ismi Abraham'dır. Eski Ahid yorumcuları; Abraham adının "Yüce Baba", İbrahim adının da "Cumhurun Babası" anlamlarına geldiğini söylerler. İlk defa, arapçanın bir kolu olan aramicede kullanıldığı sanılan İbrahim ismine, yapılan arkeolojik çalışmalar sonunda başka dillerde de rastlanmıştır. 1980'li yıllarda Kuzey Suriye'de Ebla harabelerinde yapılan kazılarda bu ismin MÖ. 2500'lere kadar uzanan Ebla dilinde de kullanıldığı görülmüştür. Ebla dili Kuzey Suriye'de oturan sami/asya kökenli Eblalılarca konuşulmaktaydı. Abr, Abar, Abri, Abram, Abrama/Abarama şekilleriyle yazılan bu isim MÖ. 2500 senelerine aittir.

Hz.Musa;
Mûsâ aleyhisselam, Mısır'da devlet terörünün acımasızca sürdürüldüğü yıllarda dünyaya gelmişti. Dönemin firavunu, İsrâiloğullarının erkeklerini hadım ettiriyor, yeni doğmuş oğlan çocuklarını ise öldürtüyordu. Mûsâ aleyhisselama hamile olan anne ise korku ve heyecanla gün saymaktaydı.

Hz. İsa;
Kur'an-i Kerîm'de adi geçen ve Israilogullarina gönderilen peygamberlerden. Hz. isa (a.s) batili tarihçilere göre miladi yildan dört veya bes sene kadar önce dogmustur.
Memleketi Celile'de Genaseret gölü kiyisinda ilk vaaz ve tebliglerini bildiren Hz. isa daha sonra Kudüs'e gitti. Yahudiler Hz. isa'yi, dönemin Romali Kudüs valisi Pontus Pilatus'a sikayet ettiler. Havarilerin içinde Yahuda isimli birisi Hz. isa'ya ihanet etti ve Hristiyanlarin inancina göre Hz. isa çarmiha gerilerek öldürüldü. Kur'an-i Kerîm'de ise hadise söyle anlatilmaktadir: "Halbuki onlar isa'yi öldürmediler ve asmadilar. Fakat kendilerine bir benzetme yapildi" (en-Nisa, 4/156). Rivayete göre Hz. isa'ya ihanet eden Yahuda, Romalilar tarafindan isa (a.s.) zannedilerek asilmistir.

Hz. Muhammed;
Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12
Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin
doğusunda bulunan "Hâşimoğulları Mahallesi"nde, babasından kendisine
mirâs kalan evde doğdu.

Görüldüğü gibi bütün peygamberler arap yarımadası ile mezapotamya arasında doğmuşlar peki bunun sebebi nedir ?

Aslında bunun sebebini araştırma yaparken buldum sanırım ama yinede sizlerin görüşlerinide almak istiyorum.

Bana göre en önemli sebep kabenin semavi dinler için olan önemi ve Kuran-ı Kerime göre insanlık tarihinin arap yarımadasında başlaması ve burdan göç etmesidir, yani peygamberlerin gönderildiği yüzyıllarda dünyanın daha tam keşfedilmemesi sanırım.
Kaynak: Wardom Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.

Saygılar...

Kaynak...
kaynak 1
kaynak2
kaynak3
kaynak4

Düzenleyen metatron : 03-08-2006 00:55.
 
anahtar kelimeler     0
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.
anahtar kelimeler:

Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır..


Eski02-08-2006, 15:53   #2
ahmet54
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - ahmet54

Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...

Düzenleyen ahmet54 : 02-08-2006 15:57. Sebep: virgül eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği..
 

Eski02-08-2006, 16:02   #3
Ñïghtwât©H..
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - Ñïghtwât©H..

alında cevabı çok basit
mezopotamya yaşamın başladığı yerdir. ilk hayvan,ilk bitki,ilk insan hep mezopotamyada ortaya çıkmıştır.İlk cinayet (Kabil-Habil) yine mezopotamyada işlenmiştir. İlk batıl inançlar, ilk kötülükler, ilk adaletsizler hep mezopotamyada olmuştur. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, oğlanların kurban edildiği bi coğrafyayı düzeltmek için mezopotamya da çıkmıştır bana kalırsa hepsinin orda olmasının bi nedenide İslamiyetten önceki dinlerin adaletsiz bi şekilde değiştirilerek yok olması olabilir
 

Eski02-08-2006, 16:08   #4
PiSsLiK
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - PiSsLiK

Ben de merak ettim ve birass sorup soruşturdum ortaya şu çıktı ;

Genellikle insanın yani sorunun olduğu yerlere gönderiliyor ki zaten sorunları yok etmek ve doğru davranışları öğretmek için göderiliyolar.
 

Eski02-08-2006, 16:12   #5
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ahmet54
Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...
Aslına bakarsan bu benim teorim ve bölümün amacını ve birazda mantıklı düşünürsek bunun aksini düşünen ve yorum yapan kişilerin araştırması ve kaynak belirterek bunu bizimle paylaşmaları gerekir.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Night_watcH2
alında cevabı çok basit
mezopotamya yaşamın başladığı yerdir. ilk hayvan,ilk bitki,ilk insan hep mezopotamyada ortaya çıkmıştır.İlk cinayet (Kabil-Habil) yine mezopotamyada işlenmiştir. İlk batıl inançlar, ilk kötülükler, ilk adaletsizler hep mezopotamyada olmuştur. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, oğlanların kurban edildiği bi coğrafyayı düzeltmek için mezopotamya da çıkmıştır bana kalırsa hepsinin orda olmasının bi nedenide İslamiyetten önceki dinlerin adaletsiz bi şekilde değiştirilerek yok olması olabilir
Nasıl yani ?? Demek istediğin araplar hep yanlış yola saptığı için midir?
 

Eski02-08-2006, 16:18   #6
metatron
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ahmet54
Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...
avrupadan cıkan peygamberlerin adları ne?? (merakımdan soruyorum)
 

Eski02-08-2006, 16:21   #7
Ñïghtwât©H..
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - Ñïghtwât©H..

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Aslına bakarsan bu benim teorim ve bölümün amacını ve birazda mantıklı düşünürsek bunun aksini düşünen ve yorum yapan kişilerin araştırması ve kaynak belirterek bunu bizimle paylaşmaları gerekir.Nasıl yani ?? Demek istediğin araplar hep yanlış yola saptığı için midir?
araplar değil mezoptomya ve arap yarım adasında 100lerce kavim yaşamıştır ki 3 kitap yahudilere gönderilmiş yani yanlış yola sapanlar tek araplar değil

Yahudiler kendi askerlerine haşhaş içirip yeşil bir odaya sokarlarmış uyuşturucun etkisiyle asker odayı cennet sanarmış daha sonra askere suikast görevi verilir eğer başarılı olursa buraya gelip sonsuza kadar mutlu olacağı söylenirmiş. Haşhaş içip suikast yapan bu adamlara zamanla Haşhaşin denmiştir. ingilizcede Assasian anlamına gelen sözcük günümüzde suikastçi olarak geçmektedir yani birini bilerek isteyerek öldürme fikri ilk yahudilerden çıkmıştır

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ahmet54
Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...
hakketten avrupadan hangi peygamber çıktı ? papaları diyosan onlar peygamber değil Vatikan şehrinin kralları ve katolik kilisesinin ruhani lideri. Bi ara Hasan Mezarcı diye bi eleman vardı kendine ben İsayım falan diyodu o da şu an Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde misafir konumunda sen hangisini diyosun ben onu çıkartamadım

not:galiba flood oldu kusura bakma metatron abi

Düzenleyen metatron : 02-08-2006 16:34. Sebep: flood yasak;)
 

Eski02-08-2006, 20:37   #8
bt_2
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - bt_2

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron
avrupadan cıkan peygamberlerin adları ne?? (merakımdan soruyorum)
Arkadaş Kur'anı Kerimde geçmeyen ama farklı coğrafyalarda da Peygamberlerin olduğunu söylemiş, Kur'anda yazmıyorsa biz nereden bileceğiz? Ama Kur'anda niye Arap yarımadasındaki Peygamberler çoğunlukta bilmiyorum ama kesin olan bir şey, insanların yaşadığı her coğrafyaya mutlaka bir uyarıcı gelmiştir.
 

Eski02-08-2006, 21:28   #9
gamyoncu
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - gamyoncu

Kur'an da bütün kavimlere uyarcı gönderildiği buyurmuştur. Yani sadece arap yarımadasından çıkmamıştır. Kur'an'da peki niye onlardan bahsediyor diye sossrasanız çoğu sapkın kavimlerin gönderilmiş peygamberlerdir. Bunlar bence bizei bret olsun diye örnek gösterilmiştir. Ama kutsal kitaplar sadece arap yarımadasına gönderilmiştir.3'ü yahudilere 1i araplara gönderilmiştir. Buda yahudileirn en isyankar ırk olduğu içindir. Araplara gönderilen ise Hz:muhammed(s.a.v.) dan sonra peyagamber gönderilmeyeceğinden. ;iLerki nesillere kaynak olarak Kur'an gönderilmiştir.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
O zaman türklerede bir peygamber gönderilmiş olması gerekiyor çünki benim bildiğim türklerin geçmişi M.Ö. 300 e kadar (Hun imparatorluğu) uzanıyo. Peki türklere gönderilen peygamber kimdir öyleyse?
Şu an o zamandan kalan bilgilerle bilinemez bizi şuan Hz. Muhammed(s.a.v.) alakadar eder. Onu bilmek zorunda değilizki Bizim için gönderilen Hz. Muhammed(s.a.v.)

Düzenleyen gamyoncu : 02-08-2006 22:41.
 

Eski02-08-2006, 21:37   #10
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

O zaman türklerede bir peygamber gönderilmiş olması gerekiyor çünki benim bildiğim türklerin geçmişi M.Ö. 300 e kadar (Hun imparatorluğu) uzanıyo. Peki türklere gönderilen peygamber kimdir öyleyse?
 

Eski02-08-2006, 22:09   #11
DumaDumaDum
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - DumaDumaDum

En kesin cevap burdadır kardeşim...

36- Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının" (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.(Nahl suresi)

Burada Her ümmete bir elçi gönderildiği yazıyor ve

59. Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve Biz, halkı zulmeden şehirlerden başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz.(kasas surasi)

Burada ise helak olmus kavımlere dahı bır elcı gonderılmıs ve buna ragmen dogru yola gırmedıklerı ıcın helak oldukları yazıyor ayrıntılı olarak tefsırlere bakabılırsınız.
 

Eski02-08-2006, 22:11   #12
malemsteen
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - malemsteen
yeterli herhalde

Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin sayısını bilemiyoruz. Yalnız hadis kitaplarında, bir rivâyette 124 bin, diğer bir rivâyette de 224 bin peygamber gönderildiği bildirilmektedir. Hadis usulü açısından bu rivâyetlerin hepsi tenkit edilebilir. Ancak, ister 124 bin, ister 224 bin olsun, sayı mühim değildir. Mühim olan husus şudur: Allah, hiç bir devri boş bırakmamış hemen her devirde peygamber göndermiştir.

Peygamberler bir bölgeye ve belli topluluklara değil, dünyanın çeşitli ülkelerine, ayrı ayrı mıntıkalara gönderilmişlerdir. Nass-ı kat'i ile: "Hiç bir millet yoktur ki, içlerinde, onları eğri yolun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın." (Fatır/24) buyurulmaktadır. Kurân'ın bu kat'i nassı gösteriyor ki, yeryüzünde hemen her topluluk içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle olması kat'idir.
Kaynak: Wardom Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.
Kaynak: Wardom Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.

şimdi esas meseleyi arz etmeye çalışayım: Yeryüzünün hemen her tarafına Allah, muhtelif devirlerde, ayrı ayrı Peygamberler göndermiştir. Bu Peygamberler, bir kısım kimselerin zannettikleri gibi, sadece Arap Yarımadası'nda da zuhur etmemiştir. Hiçbir delile dayanmadan, bütün Peygamberlerin Arap Yarımadasında zuhur ettiğini iddia etmek, Kurân'ın naslarına aykırıdır. Aslında biz, ne Arap Yarımadası'nda zuhur eden Peygamberlerin bütününü, ne de dünyanın başka yerlerinde zuhur eden Peygamberleri bilmiyoruz. İster Peygamberlerin sayısı 224 bin, ister 124 bin olsun, biz bunların içinde ancak, üçü şüpheli olmak kaydıyla, 28 tanesini bilebiliyoruz.

Evet, Kur'ân-ı Kerim'in bildirmesiyle, Hz. Adem'den Efendimize (sav) kadar ancak 28 tanesini bildiğimizi söyleyebiliriz. Bunların da, nerelerde zuhur ettiklerini göstermek mümkün değildir. Hz. Adem'in türbesinin Cidde'de olduğu kanaatı kavidir. Ancak bunların hiçbiri de sıhhatli değildir. Hz. Havva ile Hz. Adem'in Cidde'de buluştuklarına dâir rivâyetler de kuvvetli değildir. Binâenâleyh, biz, daha başta, Hz. Adem'in nerede peygamberlik yaptığını bilmiyoruz. Birazcık Hz. İbrahim'i bildiğimizi söyleyebiliriz. Evet, Bâbil ve Anadolu dolaylarında dolaşmış, Suriye'ye gitmiştir. Lût Peygamberin de, Sodom, Gomora ve Lût Gölü çevresinde vazife yaptığını zannediyoruz. Medyen'de bulunan Hz. Şuayb'ı, Mısır'da neşet eden Hz. Musa'yı tanıdığımızı söyleyebiliriz. Hz.Yahya ve Zekeriyâ'nın da Akdeniz memleketlerinde bulunduklarını kabul edebiliriz. Muhtemelen Anadolu'ya da geçmiş olabilirler... Meselâ Efes'in Hz.İsâ ve Hz. Mervem'le alâkası,bu mevzuda fikir verebilir, ama, bunların hiçbiri müdellel ve kat'i değildir
 

Eski02-08-2006, 22:12   #13
DumaDumaDum
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - DumaDumaDum

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi malemsteen
Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin sayısını bilemiyoruz. Yalnız hadis kitaplarında, bir rivâyette 124 bin, diğer bir rivâyette de 224 bin peygamber gönderildiği bildirilmektedir. Hadis usulü açısından bu rivâyetlerin hepsi tenkit edilebilir. Ancak, ister 124 bin, ister 224 bin olsun, sayı mühim değildir. Mühim olan husus şudur: Allah, hiç bir devri boş bırakmamış hemen her devirde peygamber göndermiştir.

Peygamberler bir bölgeye ve belli topluluklara değil, dünyanın çeşitli ülkelerine, ayrı ayrı mıntıkalara gönderilmişlerdir. Nass-ı kat'i ile: "Hiç bir millet yoktur ki, içlerinde, onları eğri yolun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın." (Fatır/24) buyurulmaktadır. Kurân'ın bu kat'i nassı gösteriyor ki, yeryüzünde hemen her topluluk içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle olması kat'idir.

şimdi esas meseleyi arz etmeye çalışayım: Yeryüzünün hemen her tarafına Allah, muhtelif devirlerde, ayrı ayrı Peygamberler göndermiştir. Bu Peygamberler, bir kısım kimselerin zannettikleri gibi, sadece Arap Yarımadası'nda da zuhur etmemiştir. Hiçbir delile dayanmadan, bütün Peygamberlerin Arap Yarımadasında zuhur ettiğini iddia etmek, Kurân'ın naslarına aykırıdır. Aslında biz, ne Arap Yarımadası'nda zuhur eden Peygamberlerin bütününü, ne de dünyanın başka yerlerinde zuhur eden Peygamberleri bilmiyoruz. İster Peygamberlerin sayısı 224 bin, ister 124 bin olsun, biz bunların içinde ancak, üçü şüpheli olmak kaydıyla, 28 tanesini bilebiliyoruz.

Evet, Kur'ân-ı Kerim'in bildirmesiyle, Hz. Adem'den Efendimize (sav) kadar ancak 28 tanesini bildiğimizi söyleyebiliriz. Bunların da, nerelerde zuhur ettiklerini göstermek mümkün değildir. Hz. Adem'in türbesinin Cidde'de olduğu kanaatı kavidir. Ancak bunların hiçbiri de sıhhatli değildir. Hz. Havva ile Hz. Adem'in Cidde'de buluştuklarına dâir rivâyetler de kuvvetli değildir. Binâenâleyh, biz, daha başta, Hz. Adem'in nerede peygamberlik yaptığını bilmiyoruz. Birazcık Hz. İbrahim'i bildiğimizi söyleyebiliriz. Evet, Bâbil ve Anadolu dolaylarında dolaşmış, Suriye'ye gitmiştir. Lût Peygamberin de, Sodom, Gomora ve Lût Gölü çevresinde vazife yaptığını zannediyoruz. Medyen'de bulunan Hz. Şuayb'ı, Mısır'da neşet eden Hz. Musa'yı tanıdığımızı söyleyebiliriz. Hz.Yahya ve Zekeriyâ'nın da Akdeniz memleketlerinde bulunduklarını kabul edebiliriz. Muhtemelen Anadolu'ya da geçmiş olabilirler... Meselâ Efes'in Hz.İsâ ve Hz. Mervem'le alâkası,bu mevzuda fikir verebilir, ama, bunların hiçbiri müdellel ve kat'i değildir

ayetı tam yazalım kardeşim inş.


24. Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın.
(Fatır suresı)
 

Eski02-08-2006, 22:15   #14
malemsteen
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - malemsteen

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
O zaman türklerede bir peygamber gönderilmiş olması gerekiyor çünki benim bildiğim türklerin geçmişi M.Ö. 300 e kadar (Hun imparatorluğu) uzanıyo. Peki türklere gönderilen peygamber kimdir öyleyse?
kardesim bir eksiği duzeltmek isterim o tarih 300 deil 13000'e kadar gittiği bulundu hatta bu yuzden bir profesorun(bulan adam)avrupadaki prestijini bitiriyorlar adamın


yakın gordum paylaştım
 

Eski02-08-2006, 22:20   #15
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Bu başka bir konu belki ama yüzyıllardır birçok peygamber gönderildi fakat sonrasında niye gönderilmedi. Biliyorum Hz. Muhammed son peygamberdir deniliyor kur anda aksinide iddia etmiyoruz etmek haddimiz değil ?

Fakat neden son peygamberdir Hz. Muhammed (S.A.V.) ondan sonra yoldan sapan kavimler için neden peygamber gönderilmemiştir?

Saygılar...
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 21:56.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>