Geri Dön   Wardom.Org > Off-Topic > Komplo Teorileri

 
Eski02-08-2006, 14:22   #1
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır.

Aslında ne kadar teori yada bir teori mi bilmiyorum benim merak ettiğim, neden bütün peygamberler Arap yarımadasından çıkmıştır ?

Kısaca bakıcak olursak.

Hz. Adem;
Yasak edilen agactan unutarak ve Iblis'in oyununa gelerek önce Havva, sonra Adem aleyhisselam yedikleri icin Cennetten cikarildilar. Adem aleyhisselam Hindistan'da Seylan (Ceylon) adasina, Havva ise Cidde'ye indirildi. 200 sene aglayip yalvardiktan sonra , tövbe ve dualari kabul olup, hacca gitmesi emr olundu: «Sonra Rabbi onu seckin kildi; tevbesini kabul etti ve dogru yola yöneltti »(Ta'ha, 122) . Arafat ovasinda Havva ile bulustu. Kabe'yi insaa etti.

Hz. Sit;
Adem aleyhisselamin ogullarindan Kabil'in Habil'i sehid etmesinden 5 veya 30 sene sonra dünyaya gelen Sit aleyhisselamin alnina son peygamber Muhammed (S.A.V.)'in nuru intikal etti ve onun alninda parladi. Hz. Adem bu oglunu diger cocuklarindan cok severdi. Bütün evladi üzerine onu reis yaptigi gibi, vefat edecegi zaman bütün yeryüzünün halifeligi icin onu tayin etti. Sit aleyhisselam babasi Hz. Adem ile veya kardesleriyle beraber Kabe'yi balcik camuru kullanarak tastan yapti.

Hz. İdris;
Hz. Idris, Hz. Sit aleyhisselamin torunlarindan bir peygamberdir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi. Asil adi Ahnuh' (Hanuh) dur. Kur'an-i Kerimde, cok kitap okudugu icin ona Idris lakabi verilmistir. Ayrica, kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlik verildigi icin « müselles bin ni'me » (kendisine 3 nimet verilen ) de denilmistir. Idris aleyhisselam'in Babil veya Misir'da Münif'de dogup yasadigi rivayet edilmistir.

Hz. Nuh;
37) . Gemi bitince tufan oldu (denizler tasti ve her taraf su oldu). Nuh aleyhisselam sayisi 80 kisi kadar olan mü'minler ile 3 katli olan gemiye bindi. Nuh aleyhisselam gemiye her hayvandan birer cift aldi. Oglu Ken'an'i da gemiye almak istedi, ama o "Beni sudan koruyacak bir daga siginacagim" dedi, gemiye binmedi ve hemen bir dalga onu alip bogdu. Allah Teala da Nuh aleyhisselamin bu oglu hakkinda af dilemesine karsilik: « (...) Ey Nuh ! O asla senin ailenden degildir. Cünkü onun yaptigi kötü bir istir. O halde hakkinda bilgin olmayan bir seyi benden isteme.(...) » (Hud, 46) buyurdu. Sular daglari asti, insanlar ve hayvanlar telef oldu. 150 gün gectikten sonra Allahü Teala: « Yere suyunu cek; göge: ey gök sen de yagmurunu tut » buyurdu ve bunun üzerine yagmur durdu, sular cekildi. Gemi Irak'taki Cudi dagina oturdu. Hz. Nuh'a inanip kurtulan insanlar ac olduklari ve dagda yiyecek olmadigi icin Nuh aleyhisselamin emri üzerine ellerinde olan bütün yiyecekleri birlestirdiler ve böylece ilk defa Asure yemegini yaptilar. Insanlar Nuh aleyhisselamin 3 oglu Sam, Ham ve Yafes'ten türedigi icin Hz. Nuh'a ikinci Adem de denir. Nuh aleyhisselamin 1000 yasinda vefat ettigi söyleniyor, ama Kur'an-i Kerim'de : « Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de o 1000 yildan 50 yil eksik bir süre yanlarinda kaldi.(...) » (El-Ankebut, 14) geciyor. . Hz. Nuh gemicilerin ve marangozlarin piri sayilir, cünki bu isleri Allah'in ihsaniyla ilk defa o yapmistir.

Burda geminin Iraktaki cudi dağına oturduğu bahsediliyor fakat daha sonra gömüldüğü yer mescidi Haramdır ve Mescid-i Haram Mekke'dedir

Tarihçiler; Şam'ı, Arapların ve Fars'ların atası; Ham'ı, Zenciler ve Habeşlilerin atası ve Yafes'i de Türkler, uzak doğu milletleri, Berberîler, Çinliler ve Maveraünnehir kavimlerinin atası olarak kabul etmektedirler (İbnul-Esîr, el-Kamü fi't-Tarih, Beyrut 1979, l, 78).
Nuh (a.s)'in tufana kadar dokuz yüz elli beş yıl yaşadığı kesindir: "Şüphesiz ki biz Nuhu kavmine Peygamber olarak gönderdik. Aralarında elli yıl hariç bin yıl kaldı" (el-Ankebut, 29/14). Ancak, Tufandan sonra ne kadar yaşadığı hakkında bir bilgi yoktur. İbn Abbas (r.a)'ın görüşüne göre, Nuh (a.s) bin yedi yüz seksen sene yaşamıştır ve öldüğünde de Mescid-i Haram'a yakın bir yere defnedilmiştir (Sabûnî, a.g.e., 154).
Nuh (a.s), Ulül-Azm peygamberlerin ilkidir. Allah Teala onu, "çok şükreden kul (abden şekûra)" olarak isimlendirmiş ve kıyamete kadar gelen nesiller, anıp selam getirsinler diye onun ismini herkesçe bilinir kılmıştır: "Sonra gelenler içinde "Alemlerde, Nuh'a selam olsun diye ona iyi bir ün bıraktık. Doğrusu o, bizim inanmış kullarımızdandı" (es-Saffat, 37/81 -82).


Nuh aleyhisselam, Idris aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberdir. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine « Ülü'l-azm » (azm edilen) denilen alti peygamberden ikincisidir (Bu alti büyük peygamber sunlardir: Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.), M.K.) . Bunun nedeni kavminin Nuh tufani diye adlandirilan gazap ile cezalandirilmalarindandir.

Bizde bunun için aradaki Peygamberleri atlayıp Kuran-ı Kerim de bahsedilen büyük peygamberleri inceleyelim. Diğer peygamberleri de incelemek isteyen arkadaşlar aşağıdaki vermiş olduğum kaynaklara gözatabilirler.


Hz. İbrahim;
2.1. Hz. Ibrahim'in yasadigi zaman ve mekan
Ibrahim aleyhisselamin nesebi Nuh aleyhisselamin oglu Sam'a dayanir. Hz. Nuh'un vefati ile Hz. Ibrahim arasinda iki peygamber (Hz.Hud & Hz. Sâlih) vardir. Bu fâsila (rivayete göre, M.K.) 1143 senedir. Hz. Hud ile Hz. Ibrahim arasinda da 630 yillik bir fâsila oldugu bildirilmistir. Dogum yeri Bâbil kentidir .

Eski Ahid'te anlatıldığına göre; İbrahim ismi sonradan kendisine verilmiştir. İlk ismi Abraham'dır. Eski Ahid yorumcuları; Abraham adının "Yüce Baba", İbrahim adının da "Cumhurun Babası" anlamlarına geldiğini söylerler. İlk defa, arapçanın bir kolu olan aramicede kullanıldığı sanılan İbrahim ismine, yapılan arkeolojik çalışmalar sonunda başka dillerde de rastlanmıştır. 1980'li yıllarda Kuzey Suriye'de Ebla harabelerinde yapılan kazılarda bu ismin MÖ. 2500'lere kadar uzanan Ebla dilinde de kullanıldığı görülmüştür. Ebla dili Kuzey Suriye'de oturan sami/asya kökenli Eblalılarca konuşulmaktaydı. Abr, Abar, Abri, Abram, Abrama/Abarama şekilleriyle yazılan bu isim MÖ. 2500 senelerine aittir.

Hz.Musa;
Mûsâ aleyhisselam, Mısır'da devlet terörünün acımasızca sürdürüldüğü yıllarda dünyaya gelmişti. Dönemin firavunu, İsrâiloğullarının erkeklerini hadım ettiriyor, yeni doğmuş oğlan çocuklarını ise öldürtüyordu. Mûsâ aleyhisselama hamile olan anne ise korku ve heyecanla gün saymaktaydı.

Hz. İsa;
Kur'an-i Kerîm'de adi geçen ve Israilogullarina gönderilen peygamberlerden. Hz. isa (a.s) batili tarihçilere göre miladi yildan dört veya bes sene kadar önce dogmustur.
Memleketi Celile'de Genaseret gölü kiyisinda ilk vaaz ve tebliglerini bildiren Hz. isa daha sonra Kudüs'e gitti. Yahudiler Hz. isa'yi, dönemin Romali Kudüs valisi Pontus Pilatus'a sikayet ettiler. Havarilerin içinde Yahuda isimli birisi Hz. isa'ya ihanet etti ve Hristiyanlarin inancina göre Hz. isa çarmiha gerilerek öldürüldü. Kur'an-i Kerîm'de ise hadise söyle anlatilmaktadir: "Halbuki onlar isa'yi öldürmediler ve asmadilar. Fakat kendilerine bir benzetme yapildi" (en-Nisa, 4/156). Rivayete göre Hz. isa'ya ihanet eden Yahuda, Romalilar tarafindan isa (a.s.) zannedilerek asilmistir.

Hz. Muhammed;
Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12
Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin
doğusunda bulunan "Hâşimoğulları Mahallesi"nde, babasından kendisine
mirâs kalan evde doğdu.

Görüldüğü gibi bütün peygamberler arap yarımadası ile mezapotamya arasında doğmuşlar peki bunun sebebi nedir ?

Aslında bunun sebebini araştırma yaparken buldum sanırım ama yinede sizlerin görüşlerinide almak istiyorum.

Bana göre en önemli sebep kabenin semavi dinler için olan önemi ve Kuran-ı Kerime göre insanlık tarihinin arap yarımadasında başlaması ve burdan göç etmesidir, yani peygamberlerin gönderildiği yüzyıllarda dünyanın daha tam keşfedilmemesi sanırım.

Saygılar...

Kaynak...
kaynak 1
kaynak2
kaynak3
kaynak4

Düzenleyen metatron : 02-08-2006 23:55.
 

Eski02-08-2006, 14:53   #2
ahmet54
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - ahmet54

Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...

Düzenleyen ahmet54 : 02-08-2006 14:57. Sebep: virgül eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği..
 

Eski02-08-2006, 15:02   #3
Ñïghtwât©H..
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - Ñïghtwât©H..

alında cevabı çok basit
mezopotamya yaşamın başladığı yerdir. ilk hayvan,ilk bitki,ilk insan hep mezopotamyada ortaya çıkmıştır.İlk cinayet (Kabil-Habil) yine mezopotamyada işlenmiştir. İlk batıl inançlar, ilk kötülükler, ilk adaletsizler hep mezopotamyada olmuştur. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, oğlanların kurban edildiği bi coğrafyayı düzeltmek için mezopotamya da çıkmıştır bana kalırsa hepsinin orda olmasının bi nedenide İslamiyetten önceki dinlerin adaletsiz bi şekilde değiştirilerek yok olması olabilir
 

Eski02-08-2006, 15:08   #4
PiSsLiK
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - PiSsLiK

Ben de merak ettim ve birass sorup soruşturdum ortaya şu çıktı ;

Genellikle insanın yani sorunun olduğu yerlere gönderiliyor ki zaten sorunları yok etmek ve doğru davranışları öğretmek için göderiliyolar.
 

Eski02-08-2006, 15:12   #5
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ahmet54
Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...
Aslına bakarsan bu benim teorim ve bölümün amacını ve birazda mantıklı düşünürsek bunun aksini düşünen ve yorum yapan kişilerin araştırması ve kaynak belirterek bunu bizimle paylaşmaları gerekir.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Night_watcH2
alında cevabı çok basit
mezopotamya yaşamın başladığı yerdir. ilk hayvan,ilk bitki,ilk insan hep mezopotamyada ortaya çıkmıştır.İlk cinayet (Kabil-Habil) yine mezopotamyada işlenmiştir. İlk batıl inançlar, ilk kötülükler, ilk adaletsizler hep mezopotamyada olmuştur. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, oğlanların kurban edildiği bi coğrafyayı düzeltmek için mezopotamya da çıkmıştır bana kalırsa hepsinin orda olmasının bi nedenide İslamiyetten önceki dinlerin adaletsiz bi şekilde değiştirilerek yok olması olabilir
Nasıl yani ?? Demek istediğin araplar hep yanlış yola saptığı için midir?
 

Eski02-08-2006, 15:18   #6
metatron
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ahmet54
Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...
avrupadan cıkan peygamberlerin adları ne?? (merakımdan soruyorum)
 

Eski02-08-2006, 15:21   #7
Ñïghtwât©H..
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - Ñïghtwât©H..

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Aslına bakarsan bu benim teorim ve bölümün amacını ve birazda mantıklı düşünürsek bunun aksini düşünen ve yorum yapan kişilerin araştırması ve kaynak belirterek bunu bizimle paylaşmaları gerekir.Nasıl yani ?? Demek istediğin araplar hep yanlış yola saptığı için midir?
araplar değil mezoptomya ve arap yarım adasında 100lerce kavim yaşamıştır ki 3 kitap yahudilere gönderilmiş yani yanlış yola sapanlar tek araplar değil

Yahudiler kendi askerlerine haşhaş içirip yeşil bir odaya sokarlarmış uyuşturucun etkisiyle asker odayı cennet sanarmış daha sonra askere suikast görevi verilir eğer başarılı olursa buraya gelip sonsuza kadar mutlu olacağı söylenirmiş. Haşhaş içip suikast yapan bu adamlara zamanla Haşhaşin denmiştir. ingilizcede Assasian anlamına gelen sözcük günümüzde suikastçi olarak geçmektedir yani birini bilerek isteyerek öldürme fikri ilk yahudilerden çıkmıştır

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi ahmet54
Arkadaşım bence biraz daha araştırma yapmalısın. Doğru söylüyorsun, Kur'an'da bahsi geçen Peygamberlerin çoğu söz ettiğin bölgelerden çıkmaktadır. Ancak şunu da bilmelisin. Peygamberler, sadece Kur'an'da ismi geçen kişilerden ibaret değil. Biraz daha araştırırsan, Şanlıurfa'dan, Dİyarbakır'dan, ve Avrupa'dan Peygamberler çıktığını öğrenebilirsin...

SAYGILAR...
hakketten avrupadan hangi peygamber çıktı ? papaları diyosan onlar peygamber değil Vatikan şehrinin kralları ve katolik kilisesinin ruhani lideri. Bi ara Hasan Mezarcı diye bi eleman vardı kendine ben İsayım falan diyodu o da şu an Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde misafir konumunda sen hangisini diyosun ben onu çıkartamadım

not:galiba flood oldu kusura bakma metatron abi

Düzenleyen metatron : 02-08-2006 15:34. Sebep: flood yasak;)
 

Eski02-08-2006, 19:37   #8
bt_2
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - bt_2

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron
avrupadan cıkan peygamberlerin adları ne?? (merakımdan soruyorum)
Arkadaş Kur'anı Kerimde geçmeyen ama farklı coğrafyalarda da Peygamberlerin olduğunu söylemiş, Kur'anda yazmıyorsa biz nereden bileceğiz? Ama Kur'anda niye Arap yarımadasındaki Peygamberler çoğunlukta bilmiyorum ama kesin olan bir şey, insanların yaşadığı her coğrafyaya mutlaka bir uyarıcı gelmiştir.
 

Eski02-08-2006, 20:28   #9
gamyoncu
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - gamyoncu

Kur'an da bütün kavimlere uyarcı gönderildiği buyurmuştur. Yani sadece arap yarımadasından çıkmamıştır. Kur'an'da peki niye onlardan bahsediyor diye sossrasanız çoğu sapkın kavimlerin gönderilmiş peygamberlerdir. Bunlar bence bizei bret olsun diye örnek gösterilmiştir. Ama kutsal kitaplar sadece arap yarımadasına gönderilmiştir.3'ü yahudilere 1i araplara gönderilmiştir. Buda yahudileirn en isyankar ırk olduğu içindir. Araplara gönderilen ise Hz:muhammed(s.a.v.) dan sonra peyagamber gönderilmeyeceğinden. ;iLerki nesillere kaynak olarak Kur'an gönderilmiştir.

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
O zaman türklerede bir peygamber gönderilmiş olması gerekiyor çünki benim bildiğim türklerin geçmişi M.Ö. 300 e kadar (Hun imparatorluğu) uzanıyo. Peki türklere gönderilen peygamber kimdir öyleyse?
Şu an o zamandan kalan bilgilerle bilinemez bizi şuan Hz. Muhammed(s.a.v.) alakadar eder. Onu bilmek zorunda değilizki Bizim için gönderilen Hz. Muhammed(s.a.v.)

Düzenleyen gamyoncu : 02-08-2006 21:41.
 

Eski02-08-2006, 20:37   #10
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

O zaman türklerede bir peygamber gönderilmiş olması gerekiyor çünki benim bildiğim türklerin geçmişi M.Ö. 300 e kadar (Hun imparatorluğu) uzanıyo. Peki türklere gönderilen peygamber kimdir öyleyse?
 

Eski02-08-2006, 21:09   #11
DumaDumaDum
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - DumaDumaDum

En kesin cevap burdadır kardeşim...

36- Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının" (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.(Nahl suresi)

Burada Her ümmete bir elçi gönderildiği yazıyor ve

59. Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve Biz, halkı zulmeden şehirlerden başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz.(kasas surasi)

Burada ise helak olmus kavımlere dahı bır elcı gonderılmıs ve buna ragmen dogru yola gırmedıklerı ıcın helak oldukları yazıyor ayrıntılı olarak tefsırlere bakabılırsınız.
 

Eski02-08-2006, 21:11   #12
malemsteen
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - malemsteen
yeterli herhalde

Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin sayısını bilemiyoruz. Yalnız hadis kitaplarında, bir rivâyette 124 bin, diğer bir rivâyette de 224 bin peygamber gönderildiği bildirilmektedir. Hadis usulü açısından bu rivâyetlerin hepsi tenkit edilebilir. Ancak, ister 124 bin, ister 224 bin olsun, sayı mühim değildir. Mühim olan husus şudur: Allah, hiç bir devri boş bırakmamış hemen her devirde peygamber göndermiştir.

Peygamberler bir bölgeye ve belli topluluklara değil, dünyanın çeşitli ülkelerine, ayrı ayrı mıntıkalara gönderilmişlerdir. Nass-ı kat'i ile: "Hiç bir millet yoktur ki, içlerinde, onları eğri yolun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın." (Fatır/24) buyurulmaktadır. Kurân'ın bu kat'i nassı gösteriyor ki, yeryüzünde hemen her topluluk içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle olması kat'idir.

şimdi esas meseleyi arz etmeye çalışayım: Yeryüzünün hemen her tarafına Allah, muhtelif devirlerde, ayrı ayrı Peygamberler göndermiştir. Bu Peygamberler, bir kısım kimselerin zannettikleri gibi, sadece Arap Yarımadası'nda da zuhur etmemiştir. Hiçbir delile dayanmadan, bütün Peygamberlerin Arap Yarımadasında zuhur ettiğini iddia etmek, Kurân'ın naslarına aykırıdır. Aslında biz, ne Arap Yarımadası'nda zuhur eden Peygamberlerin bütününü, ne de dünyanın başka yerlerinde zuhur eden Peygamberleri bilmiyoruz. İster Peygamberlerin sayısı 224 bin, ister 124 bin olsun, biz bunların içinde ancak, üçü şüpheli olmak kaydıyla, 28 tanesini bilebiliyoruz.

Evet, Kur'ân-ı Kerim'in bildirmesiyle, Hz. Adem'den Efendimize (sav) kadar ancak 28 tanesini bildiğimizi söyleyebiliriz. Bunların da, nerelerde zuhur ettiklerini göstermek mümkün değildir. Hz. Adem'in türbesinin Cidde'de olduğu kanaatı kavidir. Ancak bunların hiçbiri de sıhhatli değildir. Hz. Havva ile Hz. Adem'in Cidde'de buluştuklarına dâir rivâyetler de kuvvetli değildir. Binâenâleyh, biz, daha başta, Hz. Adem'in nerede peygamberlik yaptığını bilmiyoruz. Birazcık Hz. İbrahim'i bildiğimizi söyleyebiliriz. Evet, Bâbil ve Anadolu dolaylarında dolaşmış, Suriye'ye gitmiştir. Lût Peygamberin de, Sodom, Gomora ve Lût Gölü çevresinde vazife yaptığını zannediyoruz. Medyen'de bulunan Hz. Şuayb'ı, Mısır'da neşet eden Hz. Musa'yı tanıdığımızı söyleyebiliriz. Hz.Yahya ve Zekeriyâ'nın da Akdeniz memleketlerinde bulunduklarını kabul edebiliriz. Muhtemelen Anadolu'ya da geçmiş olabilirler... Meselâ Efes'in Hz.İsâ ve Hz. Mervem'le alâkası,bu mevzuda fikir verebilir, ama, bunların hiçbiri müdellel ve kat'i değildir
 

Eski02-08-2006, 21:12   #13
DumaDumaDum
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - DumaDumaDum

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi malemsteen
Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin sayısını bilemiyoruz. Yalnız hadis kitaplarında, bir rivâyette 124 bin, diğer bir rivâyette de 224 bin peygamber gönderildiği bildirilmektedir. Hadis usulü açısından bu rivâyetlerin hepsi tenkit edilebilir. Ancak, ister 124 bin, ister 224 bin olsun, sayı mühim değildir. Mühim olan husus şudur: Allah, hiç bir devri boş bırakmamış hemen her devirde peygamber göndermiştir.

Peygamberler bir bölgeye ve belli topluluklara değil, dünyanın çeşitli ülkelerine, ayrı ayrı mıntıkalara gönderilmişlerdir. Nass-ı kat'i ile: "Hiç bir millet yoktur ki, içlerinde, onları eğri yolun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın." (Fatır/24) buyurulmaktadır. Kurân'ın bu kat'i nassı gösteriyor ki, yeryüzünde hemen her topluluk içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle olması kat'idir.

şimdi esas meseleyi arz etmeye çalışayım: Yeryüzünün hemen her tarafına Allah, muhtelif devirlerde, ayrı ayrı Peygamberler göndermiştir. Bu Peygamberler, bir kısım kimselerin zannettikleri gibi, sadece Arap Yarımadası'nda da zuhur etmemiştir. Hiçbir delile dayanmadan, bütün Peygamberlerin Arap Yarımadasında zuhur ettiğini iddia etmek, Kurân'ın naslarına aykırıdır. Aslında biz, ne Arap Yarımadası'nda zuhur eden Peygamberlerin bütününü, ne de dünyanın başka yerlerinde zuhur eden Peygamberleri bilmiyoruz. İster Peygamberlerin sayısı 224 bin, ister 124 bin olsun, biz bunların içinde ancak, üçü şüpheli olmak kaydıyla, 28 tanesini bilebiliyoruz.

Evet, Kur'ân-ı Kerim'in bildirmesiyle, Hz. Adem'den Efendimize (sav) kadar ancak 28 tanesini bildiğimizi söyleyebiliriz. Bunların da, nerelerde zuhur ettiklerini göstermek mümkün değildir. Hz. Adem'in türbesinin Cidde'de olduğu kanaatı kavidir. Ancak bunların hiçbiri de sıhhatli değildir. Hz. Havva ile Hz. Adem'in Cidde'de buluştuklarına dâir rivâyetler de kuvvetli değildir. Binâenâleyh, biz, daha başta, Hz. Adem'in nerede peygamberlik yaptığını bilmiyoruz. Birazcık Hz. İbrahim'i bildiğimizi söyleyebiliriz. Evet, Bâbil ve Anadolu dolaylarında dolaşmış, Suriye'ye gitmiştir. Lût Peygamberin de, Sodom, Gomora ve Lût Gölü çevresinde vazife yaptığını zannediyoruz. Medyen'de bulunan Hz. Şuayb'ı, Mısır'da neşet eden Hz. Musa'yı tanıdığımızı söyleyebiliriz. Hz.Yahya ve Zekeriyâ'nın da Akdeniz memleketlerinde bulunduklarını kabul edebiliriz. Muhtemelen Anadolu'ya da geçmiş olabilirler... Meselâ Efes'in Hz.İsâ ve Hz. Mervem'le alâkası,bu mevzuda fikir verebilir, ama, bunların hiçbiri müdellel ve kat'i değildir

ayetı tam yazalım kardeşim inş.


24. Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın.
(Fatır suresı)
 

Eski02-08-2006, 21:15   #14
malemsteen
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - malemsteen

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
O zaman türklerede bir peygamber gönderilmiş olması gerekiyor çünki benim bildiğim türklerin geçmişi M.Ö. 300 e kadar (Hun imparatorluğu) uzanıyo. Peki türklere gönderilen peygamber kimdir öyleyse?
kardesim bir eksiği duzeltmek isterim o tarih 300 deil 13000'e kadar gittiği bulundu hatta bu yuzden bir profesorun(bulan adam)avrupadaki prestijini bitiriyorlar adamın


yakın gordum paylaştım
 

Eski02-08-2006, 21:20   #15
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Bu başka bir konu belki ama yüzyıllardır birçok peygamber gönderildi fakat sonrasında niye gönderilmedi. Biliyorum Hz. Muhammed son peygamberdir deniliyor kur anda aksinide iddia etmiyoruz etmek haddimiz değil ?

Fakat neden son peygamberdir Hz. Muhammed (S.A.V.) ondan sonra yoldan sapan kavimler için neden peygamber gönderilmemiştir?

Saygılar...
 

Eski02-08-2006, 21:28   #16
DumaDumaDum
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - DumaDumaDum

Bu arada Hz Adem tarafından kabe nın ınsa edıldıgı ve Hz Adem öldükten sonra tekrar Allah tarafından kaldırıldığı rivayet edilir. islam bilginlerinin yorumları ile de kabe Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiştir bilgisine ulaşıyoruz ve islam da en çok kabul gören görüş bu yöndedir.

Hz Muhammed son peygamberdir ve bu ezeli olmayan dünya hayatının bir sonu ve mizan terazisinde bir hesap zamanı vardır. ilk Adem oglu dunyaya gelmeden once belirlenmiş olan kıyamet zamanına kadar insanlar yeryuzunde sınava tabıı tutulacaktır. bu sınav suresınce sapıtan her kavıme peygamber gonderılecektır. ta kı son peygamber s.a.v gelene kadar ve o geldıkten sonrasında ıse uyarı degıl artık baki olan hayata dönüş vardır. yani dunya hayatının tamamen bıtecegı kıyamet beklenmektedır. Gecmıs peygamberler kavımlere gonderılmıstır ama bızım efendımız sav ıse tum alemlere gonderılmıstır. ayet de de yazar bu
bız senı alemlere rahmet olarak gonderdık dıye. artık uyarı degıl kıyamet vardır kardesım.
 

Eski02-08-2006, 21:28   #17
malemsteen
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - malemsteen

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Bu başka bir konu belki ama yüzyıllardır birçok peygamber gönderildi fakat sonrasında niye gönderilmedi. Biliyorum Hz. Muhammed son peygamberdir deniliyor kur anda aksinide iddia etmiyoruz etmek haddimiz değil ?

Fakat neden son peygamberdir Hz. Muhammed (S.A.V.) ondan sonra yoldan sapan kavimler için neden peygamber gönderilmemiştir?

Saygılar...
Günümüz Türkiye’sinde ve dünya coğrafyasında da Peygamberlerin kesintisiz olarak gelmesi gerektiği dolayısıyla Hz. Muhammed (sas)'den sonra da gelebileceği fikrini taşıyan bir takım kimseler bulunmaktadır.
“Muhammed içinizden harhangi birinizin babası değil. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.” (Ahzab, 33/40)13, “Bugün size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım” (Mâide, 5/5). Bu âyetler, Peygamberlik müessesesinin Hz. Muhammed ile mühür (hâtem)lendiğini yani ondan sonra peygamber gelmeyeceğini, vahiy vb. nimetlerin yüce Nebi ile birlikte son bulduğunu ve dinin, onun getirdiği İslâm dini ile kemâle erdiğini açıklamaktadır

Buna göre, artık Hz. Muhammed’den sonra yeni bir peygamber gelmesine gerek kalmadığı anlaşılmaktadır. Allah, Hz. Muhammed (sas) hakkında şöyle buyurmuştur: “De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, kendisinden başka ilâh bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim.”(A’raf, 7/158), “...Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir...”(Sebe’, 34/28). Bu iki âyetten de anlaşılacağı gibi, Hz. Muhammed’in bütün insanlığa elçi olarak gönderildiği belirtilmiştir. Son âyetten, Hz. Muhammed’in sadece kendi devrindeki insanlara değil, bilakis kıyamete kadar gelecek olan bütün nesillere peygamber olarak gönderildiği anlaşılmaktadır. Âyette geçen “bütün insanlar (cemi’an kâffe)” ibaresinde kastedilen “yalnızca ashap değil, onlardan sonra gelecek bütün nesiller”dir
Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu rasyonel bir şekilde açıklamak ve bunu aklî delillerini göstermek her zaman mümkündür. Bu deliller maddeler halinde şöyle sıralanabilir.

1. Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu Kur’ân, önceki peygamberlere gelen kutsal kitaplar ve sahifeler gibi tahrif edilmiş değildir. Gerek nüzûlü esnasında yazı ile tespiti ve gerekse daha sonraki nesillere aktarılması sırasında hiçbir değişikliğe uğramadığı, bütün İslam araştırmacıları ve hatta bazı insaflı oryantalistler tarafından bile kabul edilmiştir... Yine Hz. Muhammed vasıtasıyla insanlara iletilen kur’ân’ın, tüm meydan okumalara rağmen23 benzer sağlamlıkta, vecizlikte ve zengin içerikte alternatif veya rakip bir karşı koyuşa muhatap olmaması da Hz. Peygamber'in getirdiğinin eşsizliğine ve bunu getirenin son peygamber olduğuna delildir.

2. Kur’ân ile birlikte Hz. Muhammed’in örnek hayatının da sağlam bir şekilde tespit edilmesi, tahrif edilmemiş olması ve yaygın ve saygın bir şekilde izlenir olması, onun son peygamber olduğunu göstermektedir.

3. Peygamber efendimizin sünnetinin günümüze kadar kesintisiz olarak büyük bir nesil tarafından kavlî ve fiilî planda aktarılmış olması da bir başka delil olarak karşımıza çıkmaktadır.

4. Mücâdele yöntemi, kişiliği, getirmiş olduğu prensiplerin evrenselliği ve uygulanabilirliği açısından da bakıldığında Hz. Muhammed’in son peygamber olduğu gerçeği ni gösteren delillerdendir.

5. Hz. Muhammed’in hem mucizeleri, hem de üstün nitelikleri bakımından diğer peygamberlerde olmayan hususiyetlere sahip olması ve cami şahsiyeti de bir başka delildir.

6. Diğer peygamberlere nazaran da onlara verilmeyen mucizelerin ona verilmesi, miraca yükselmesi, Allah’ın kendisini dost (halil) edinmesi, Ümmetini orta ümmet ve en hayırlı ümmet24 kılması, onun hayatı üzerine yemin etmesi, (Hicr, 15/72) davasında ona başarı imkânları açması,(A’lâ, 86/8) melekleri diğer peygamberlere vahiy için gönderdiği halde Hz.Muhammed’e vahyin yanı sıra ona yardım için de göndermesi,(Enfâl, 8/26) nefsini yanlışa düşmekten ve unutmaktan koruması,(A’lâ, 86/6) gibi birtakım özel imkânların fiili olarak Hz. Muhammed’e verilmesi/açılması da onun peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu olduğuna delildir.

7. Tarihsel açıdan da Hz. Muhammed’in, diğer peygamberlerle karşılaştırıldığında, son Peygamber olduğunu haklı kılacak gerekçeler vardır. Sözgelimi Hz. Musa’nın şeriatı İsrailoğullarına mahsus kalmıştır. Hz. İsa’nın ki ise hayatta olan çok az kişi tarafından kabul görmüştür.25 Hz. İsa’nın tebliği, o hayatta iken geniş kitlelere ulaşamamış ve davetinin etkisi oldukça sınırlı kalmıştır. Hz. Muhammed’e gelince, onun daveti o daha hayatta iken geniş halk kitlelerine ulaşmış ve çağrısına yüzbinin üstünde kişinin icabet ettiğini görmüştür.

Makaleyi sonlandırırken Hz. Muhammed’in son peygamber olmasının beraberinde sosyal piskoloji açısından bir takım olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Sosyal psikoloji açısından bakıldığında da Hz. Muhammed ile peygamberliğin sona erdiği inancı makul ve olumlu sonuçlar doğurmakta. İnsanlığın tekâmülü, beşer aklının gelişmesi, insan cehdinin artması ve problemlere çözüm üretmesi açısından düşünüldüğünde peygamberliğin son bulduğu fikri akla daha yatkındır. Zira “Artık bundan sonra yeni bir peygamber gelmeyecek” inancı, insanların, peygamber kanalıyla kendilerine verileni ucuzca harcamamaları, onu işleyip geliştirmeleri, o emânetin ışığında her çağda kendi problemlerine çözüm üretmeleri, zihinlerini atâletten korumaları, “Nasıl olsa peygamber gelip düzeltir!” düşüncesiyle fikri, zihni ve ameli rehâvete düşmemeleri açısından önemlidir. Şurasını da unutmamak gerekir ki, peygamberliğin Hz. Muhammed ile son bulması, ilâhî inâyet ve rahmetin kesildiği anlamına gelmemelidir. Aksine yukarıda da belirttiğimiz gibi, peygamberin bıraktığı emanete sarılarak, ortaya koyduğu ölçülere yapışarak çözüm yolları geliştirmek mümkün ve bu uğurda cehd gösterme imkanları daima açıktır.

Hz. Peygamber'in mirası (Kur’ân ve Sünnet), insanlığın asrı saadetten bu yana bütün problemleri çözdüğü gibi bundan sonra kıyamete kadarda ortaya çıkması muhtemel dinî ve dünyevî problemleri çözmeye yeterli olacaktır
 

Eski02-08-2006, 21:37   #18
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi DumaDumaDum
Bu arada Hz Adem tarafından kabe nın ınsa edıldıgı ve Hz Adem öldükten sonra tekrar Allah tarafından kaldırıldığı rivayet edilir. islam bilginlerinin yorumları ile de kabe Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiştir bilgisine ulaşıyoruz ve islam da en çok kabul gören görüş bu yöndedir.

Hz Muhammed son peygamberdir ve bu ezeli olmayan dünya hayatının bir sonu ve mizan terazisinde bir hesap zamanı vardır. ilk Adem oglu dunyaya gelmeden once belirlenmiş olan kıyamet zamanına kadar insanlar yeryuzunde sınava tabıı tutulacaktır. bu sınav suresınce sapıtan her kavıme peygamber gonderılecektır. ta kı son peygamber s.a.v gelene kadar ve o geldıkten sonrasında ıse uyarı degıl artık baki olan hayata dönüş vardır. yani dunya hayatının tamamen bıtecegı kıyamet beklenmektedır. Gecmıs peygamberler kavımlere gonderılmıstır ama bızım efendımız sav ıse tum alemlere gonderılmıstır. ayet de de yazar bu
bız senı alemlere rahmet olarak gonderdık dıye. artık uyarı degıl kıyamet vardır kardesım.
Cevabın için teşekkür ediyorum şimdi daha iyi anladım olayı.

malemsteen sanada cevabın için tşk. ediyorum zahmet edip o kadar yazmışsın fakat beni yanlış anlamışsın ben neden son peygamber Hz. muhammed olsun ondan başkada gelicektir falan diye kendimi sorgulamıyorum yada öyle düşünmüyorum. Bu kur'an da açık belirtilmiş zaten son peygamberin Hz. Muhammed olduğu ben neden sondur demek istedim.

Neyse cevabımıda aldım zaten her ikinizede tşk. ediyorum. Fakat ben hala türklere gönderilmiş peygamberleri merak ediyorum

Saygılar...
 

Eski02-08-2006, 21:44   #19
gamyoncu
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - gamyoncu

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Cevabın için teşekkür ediyorum şimdi daha iyi anladım olayı.

malemsteen sanada cevabın için tşk. ediyorum zahmet edip o kadar yazmışsın fakat beni yanlış anlamışsın ben neden son peygamber Hz. muhammed olsun ondan başkada gelicektir falan diye kendimi sorgulamıyorum yada öyle düşünmüyorum. Bu kur'an da açık belirtilmiş zaten son peygamberin Hz. Muhammed olduğu ben neden sondur demek istedim.

Neyse cevabımıda aldım zaten her ikinizede tşk. ediyorum. Fakat ben hala türklere gönderilmiş peygamberleri merak ediyorum

Saygılar...

Bence kıyametin yaklaştığını haber vermek için çünkü son olarak gelmezse Kıyamet hiç bir zama kopmaz. Şu var ki Kıyamet Kafirlerin üzerine kopacaktır. Peygambersiz şu zaman için Kur'an vardır ve kıyamete kadar bozulmayacakıtr. Allah koruyacağını tahaahüt etmiştir.
 

Eski02-08-2006, 21:45   #20
malemsteen
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - malemsteen

BAZI TARİHÇİLER TÜRKLERİN GÖKTANRI İNANCININ DİĞER İLAHİ DİNLERLE OLAN BENZERLİĞİNİ TÜRKLEREDE BİR ZAMANLAR PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLER,

TABİ BUNUN SOMUT BİR DELİLİ YOKTUR.
Kuran-ı Kerimde şöyle bir ifade var tüm milletler peygamber gönderildi diye
 

Eski02-08-2006, 21:52   #21
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi malemsteen
BAZI TARİHÇİLER TÜRKLERİN GÖKTANRI İNANCININ DİĞER İLAHİ DİNLERLE OLAN BENZERLİĞİNİ TÜRKLEREDE BİR ZAMANLAR PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLER,

TABİ BUNUN SOMUT BİR DELİLİ YOKTUR.
Kuran-ı Kerimde şöyle bir ifade var tüm milletler peygamber gönderildi diye
Az önce sizin dediğiniz bişey dikkatimi çekti peygamberler yoldan çıkan kavimlere uyarı olarak gönderilmiştir dediniz, bende merak ediyorum türkler hiç yoldan çıkmadı mı çıktıysa kimlerdi bu hangi zamanda oldu ve türklere gönderilen peygamber kimdi?

Türk tarihi hakkında herşey biliniyor fakat türklere gönderilen peygamber yada peygamberler hakkında neden kimse bişey bilmiyor? Neden hiç bir uzman bu konuda araştırma yapmamış yada bişey bulamamış ? (Sizin dediğinize göre diyorum çünki bu konuda araştırma yapmaya vaktim olmadı)

Saygılar...
 

Eski02-08-2006, 22:26   #22
kundurella
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - kundurella

dostum bu senin teorin ise saygım sonsuz ...
ama DELİ YÜREK-BUMERANG CEHENNEMİ adlı filmin en başında bu sözler geçer
inanmıyosan filmi bul ve en başını izle...
 

Eski02-08-2006, 23:19   #23
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Hangi sözlerden bahsediyosun nitrometan ?
 

Eski02-08-2006, 23:23   #24
kundurella
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - kundurella
Cool

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Hangi sözlerden bahsediyosun nitrometan ?
tam olarak hatırlamıyorum ama mezopotamyadan bahsederken şöyle bişeyler vardı

'' Allah (c.c) bile peygamberlerini bu bölgeye göndermiştir...''

daha da devam ediyordu ama tam olarak hatırlamıyorum, filmin en başını izle yeter...
bu arada sakın yanlış anlama sadece yazını okuduğumda çağrışım yaptı... saygılar
 

Eski02-08-2006, 23:25   #25
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Yok yanlış anlıycak bişey yok zaten bende bundan bahsediyorum neden mezapotamya ve arap yarımadası ?
 

Eski02-08-2006, 23:28   #26
kundurella
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - kundurella

bence (mezopotamya) dünyanın en eski yerleşim yeri olduğu için olabilir...
 

Eski03-08-2006, 00:05   #27
metatron
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - metatron

hala avrupa'dan ya da amerika'dan ya da asya'dan bir peygamber ismi yazan olmadı mı??
 

Eski03-08-2006, 00:08   #28
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron
hala avrupa'dan ya da amerika'dan ya da asya'dan bir peygamber ismi yazan olmadı mı??
Konuyu baştan sona okumanı tavsiye ediyorum.
 

Eski03-08-2006, 00:17   #29
metatron
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - metatron

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Konuyu baştan sona okumanı tavsiye ediyorum.
bi suru konu birikmiş, kavga gürültü hakaret varmı onlara bakıyorum.. üstün körü okuyorum bu yüzden= ama hala göremedim bu bölgelerden peygamber adları ..

bu arada, peygamber sözcüğünün türkçesi de "yalvaç" mış, yeni öğrendim, bilmeyenler için paylaşayım
 

Eski03-08-2006, 00:42   #30
gamyoncu
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - gamyoncu

Alın işte kanıt Türk peygamber var

Kaşgarlı Mahmud'un Divân-ı Lüğâti't Türk'ünde; yalavaç, yalvaç gibi resul, peygamber anlamında türkçe kelimeler bulunması, Türklerin en eski devirlerinde bile peygamber kavramının bilindiğinin canlı şahitleridir. Eski Türk inancında görülen Yaratıcı inancının İslama çok yakın olmasının sebebi de peygamberlerdir. Bu inanca göre Tanrı'nın sıfatları şöyledir ki Kuranı Kerim'deki İhlas suresini hatırlatır. BİR/Tek olan, MENGÜ/sonsuz, BAYAT/Başsız, MUNGSUZ/Kendi kendine var olan (Doğmamış, doğurulmamış) ve sıkıntılardan uzak olan, DİRİ/Hayat sahibi, ERKİ/İrade sahibi, OGAN/Kudret sahibi, TÖRÜTGEN/Yaratıcı...(5)

şte bu noktayı araştırmış olan tarihçilerden Hüseyin Hüsamettin Efendi, Şerh-u Esmai'l Mürselin isimli kaynağa dayanarak tam 24 adet türk asıllı peygamberin ismini nakletmektedir. (6) Bu peygamberlerin ne zaman yaşadıkları, tevhid mücadeleleri, gösterdikleri mucizeler ve hangi boylarda görev yaptıkları şimdilik bilinmemektedir. Bilinen tek şey; İslam dinini tebliğ ederek Türk milletinin üzerinde kalıcı etkiler yapmaları ve bu cengaver milleti Sevgili Peygamberimizin yoluna hazırlamış olmalarıdır. Gerçekten de Türkler, İslamiyetle tanıştıktan kısa bir süre sonra toplu olarak müslüman olmuşlar ve dünya tarihinde asr-ı saadetten sonra en kaliteli çağ olan Osmanlı dönemini kurmuşlardır.

Türkler arasında görev yapmış şanlı peygamberlerin isimleri türkçe olmakla birlikte kaynaklara arap imlası ve telaffuzuyla şu şekilde geçmiştir; "Amun, Anuh, Barah, Cosan, Düvil, Ğadat, Hamun, Hemudin, Hıcah, Hicil, Katın, Kedük, Kharkıl, Laycu, Narın, Sakun, Salah, Savıs, Takhım, Tamur, Umıd, Yahur, Yasan, Yevik..."

Tarihi kaynaklardan derleyerek özetlediğimiz bu bilgiler, Türklerdeki vahdaniyet fikrinin kökeni konusunda bize büyük ip uçları vermektedir.
 

Eski03-08-2006, 00:43   #31
a111_b111_c111
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - a111_b111_c111

off çok uzun okuyamam
 

Eski03-08-2006, 00:53   #32
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi R3_S0
Alın işte kanıt Türk peygamber var

Kaşgarlı Mahmud'un Divân-ı Lüğâti't Türk'ünde; yalavaç, yalvaç gibi resul, peygamber anlamında türkçe kelimeler bulunması, Türklerin en eski devirlerinde bile peygamber kavramının bilindiğinin canlı şahitleridir. Eski Türk inancında görülen Yaratıcı inancının İslama çok yakın olmasının sebebi de peygamberlerdir. Bu inanca göre Tanrı'nın sıfatları şöyledir ki Kuranı Kerim'deki İhlas suresini hatırlatır. BİR/Tek olan, MENGÜ/sonsuz, BAYAT/Başsız, MUNGSUZ/Kendi kendine var olan (Doğmamış, doğurulmamış) ve sıkıntılardan uzak olan, DİRİ/Hayat sahibi, ERKİ/İrade sahibi, OGAN/Kudret sahibi, TÖRÜTGEN/Yaratıcı...(5)

şte bu noktayı araştırmış olan tarihçilerden Hüseyin Hüsamettin Efendi, Şerh-u Esmai'l Mürselin isimli kaynağa dayanarak tam 24 adet türk asıllı peygamberin ismini nakletmektedir. (6) Bu peygamberlerin ne zaman yaşadıkları, tevhid mücadeleleri, gösterdikleri mucizeler ve hangi boylarda görev yaptıkları şimdilik bilinmemektedir. Bilinen tek şey; İslam dinini tebliğ ederek Türk milletinin üzerinde kalıcı etkiler yapmaları ve bu cengaver milleti Sevgili Peygamberimizin yoluna hazırlamış olmalarıdır. Gerçekten de Türkler, İslamiyetle tanıştıktan kısa bir süre sonra toplu olarak müslüman olmuşlar ve dünya tarihinde asr-ı saadetten sonra en kaliteli çağ olan Osmanlı dönemini kurmuşlardır.

Türkler arasında görev yapmış şanlı peygamberlerin isimleri türkçe olmakla birlikte kaynaklara arap imlası ve telaffuzuyla şu şekilde geçmiştir; "Amun, Anuh, Barah, Cosan, Düvil, Ğadat, Hamun, Hemudin, Hıcah, Hicil, Katın, Kedük, Kharkıl, Laycu, Narın, Sakun, Salah, Savıs, Takhım, Tamur, Umıd, Yahur, Yasan, Yevik..."

Tarihi kaynaklardan derleyerek özetlediğimiz bu bilgiler, Türklerdeki vahdaniyet fikrinin kökeni konusunda bize büyük ip uçları vermektedir.
Kaynağını öğrenebilirmiyim ? İnternette baya bir araştırdım ben bişey bulamadım da. Bulmamda bana yardımcı olmak açısından, incelemek istiyorum çünki.
 

Eski03-08-2006, 00:56   #33
gamyoncu
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - gamyoncu

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Kaynağını öğrenebilirmiyim ? İnternette baya bir araştırdım ben bişey bulamadım da. Bulmamda bana yardımcı olmak açısından, incelemek istiyorum çünki.
google saolsun

Kaynak Senden mi sakılyacam
 

Eski03-08-2006, 01:05   #34
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

İlk mesaja bak bu benim kaynaklarımdan bir tanesi fakat burda neye dayanarak yazılmış pek açıklanmıyor yani sağlam bir kaynakları yok o yüzden pek dikkate almadım açıkçası vede çok detaylı bir bilgide yok zaten.

Yarın detaylı bir araştırma yapıcam bu konuda bişeyler bulursam sizlerle paylaşırım.

Saygılar...
 

Eski03-08-2006, 01:09   #35
metatron
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - metatron

ulen seviyom sizi, harbi içimden geldi.. aferin .. işte bööle güzel güzel tartısın canımı yiyin
 

Eski03-08-2006, 01:10   #36
DumaDumaDum
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - DumaDumaDum

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron
ulen seviyom sizi, harbi içimden geldi.. aferin .. işte bööle güzel güzel tartısın canımı yiyin
Saydın Sayı bar Sayın Modum. Saydın Sayı Bar..
 

Eski03-08-2006, 01:12   #37
gamyoncu
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - gamyoncu

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
İlk mesaja bak bu benim kaynaklarımdan bir tanesi fakat burda neye dayanarak yazılmış pek açıklanmıyor yani sağlam bir kaynakları yok o yüzden pek dikkate almadım açıkçası vede çok detaylı bir bilgide yok zaten.

Yarın detaylı bir araştırma yapıcam bu konuda bişeyler bulursam sizlerle paylaşırım.

Saygılar...
Ama Türk peygamber olduğu doğru buda Kur'anın bir ispatı. Herşeyden birşey çıkıyor seviyorum bu komplo teorilerini
 

Eski03-08-2006, 01:28   #38
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi metatron
ulen seviyom sizi, harbi içimden geldi.. aferin .. işte bööle güzel güzel tartısın canımı yiyin
Ben senin bildiğin erkeklerden değilim abicim hem benim sevgilim var, yani olmaz bu aşk yürümez sen en iyisi unut beni

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi R3_S0
Ama Türk peygamber olduğu doğru buda Kur'anın bir ispatı. Herşeyden birşey çıkıyor seviyorum bu komplo teorilerini
Aslında Kur'an da belirtilen ayetlerede bakmak lazım çünki bi çok ayet bikaç kaynağa baktığında farklı yorumlanıyor sanırım bir tartışma programında bu konu ile ilgili bikaç şey duymuştum. (Tercümelerin ayetleri farklı yorumladığı hakkında)

Saygılar...
 

Eski03-08-2006, 01:31   #39
DumaDumaDum
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - DumaDumaDum

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi CoLoNeL`
Ben senin bildiğin erkeklerden değilim abicim hem benim sevgilim var, yani olmaz bu aşk yürümez sen en iyisi unut beniAslında Kur'an da belirtilen ayetlerede bakmak lazım çünki bi çok ayet bikaç kaynağa baktığında farklı yorumlanıyor sanırım bir tartışma programında bu konu ile ilgili bikaç şey duymuştum. (Tercümelerin ayetleri farklı yorumladığı hakkında)

Saygılar...
su anda en guvenılır kaynak dıyanetın kaynakları kardesım. elmalılı hamdı yazırın tefsırı ıse cok guzel.
 

Eski03-08-2006, 02:10   #40
Ñïghtwât©H..
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - Ñïghtwât©H..

bugüne kadar dünyaya 100lerce peygamber gönderilmiş ama sadece 4üne kitap gönderilmiş. ayrıca Kuran-ı Kerimde (hangi ayet olduğunu unuttum) yer yüzündeki her kavime 1 peygamber gönderildiği yazıyo ister Asya olsun ister Mezopotamya ister avrupa ister Afrika dünyanın her yerindeki kavimlerin 1 peygamberi,ruhani liderleri olmuştur bunu daha fazla tartışmanın anlamı yok
 

Eski03-08-2006, 11:37   #41
CoLoNeL`
 
Peygamberler Neden Mezapotamya ve Arap Yarımadasından Çıkmıştır. - CoLoNeL`

kendisine peygamber gönderilmeyen kavimler sorumlu tutulmayacaklar ama hiç bir kavim yokki kendisine bil resul gelmemiş olsun

Kur'an-ı kerimin (İsra) suresinin 15. âyetinde, (Peygamber göndermeden önce, azap yapmayız) buyuruldu.

Bir muhakeme: Hz.İbrahim Sümerli olduğuna göre Hz.Hz.Muhammet Türktür
Bir ara bakanlık da yapmış olan Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi köşe yazarı Namık Kemal Zeybek 3 kitabı önerdiği yazısında şu ifadeleri kullanıyor:

DEĞERLİ bilgin Prof. Dr. Mümin Köksoy'un Yerbilimlerin Katkısıyla Nuh Tufanı ve Sümerler'in Kökeni adlı kitabını okumuştum. Bugünlerde yeniden okudum. Okunmaması büyük eksiklik olur.
....
Hazreti İbrahim'in Sümerli olduğunu söylüyor. Sümerler'in Türklüğü kesinleşmiş olduğuna göre Peygamber efendimizin Türk soylu olduğunu söylemenin de o kadar olmaz bir görüş olmadığını ise ben söylüyorum.

Görüldüğü gibi yazar Mümin Köksoy'un muhtemelen doğru da olabilecek "Hz. İbrahim Sümerlidir" ifadesinden Namık Kemal Zeybek süper bir mantık yürüterek "Sümerler Türktür, Hz. İbrahim Sümerlidir, O halde Hz. İbrahim Türktür, O Türk ise torunlarından olan Hz. Hz.Muhammet de Türktür" sonucuna ulaşmakta hiç zorluk çekmiyor. Yalnız kendisine hatırlatmak istediğim şey, buradan sadece Hz. Hz.Muhammet değil, Hz. İsmail, İshak, Yakup, Yusuf peygamberler yanında Hz. İsa, tüm Arap ve İsrailoğullarının da Türk olduğu sonucuna ulaşılır.


Yukarıda birkaç kaynaktan bulduğum bazı bilgiler ve araştırmalar var bunlar konumuzla çok yakından olmasada yinede konumuzla bağlantılı olduğu için sizlerle paylaşmak istedim.

Konumuza gelicek olursak;

Birçok kaynak Hz. Zulkarneyn isimli bir peygamberin Türklere gönderildiğini belirtiliyor bazı kaynaklar bu büyüğümüzün bir haberci mi yol gösterici mi olduğu konusunda kararsız fakat bir çok kaynak peygamber olduğunu kabul etmiş. Hatta oğuz han (Mete) ile Hz. Zulkarneyn'in aynı kişiler olduğunu iddia edenler bile var.

Bazı kaynaklarda ise aşağıdaki isimler türklere gönderilen peygamberler olarak geçiyor fakat bunların bazısını araştırma imkanım olmadı ve bazı içinde yeterli bilgiye ulaşamadım, edindiğim bilgiler beni tatmin etmedi açıkçası.
AMUN,ANUH,ĞADAT,BARAH,COSAN,HAMUN,HEMUDIN,HICAH,HI CIL,KATIN,DUVIL,YAHUR,YASAN,YEVIK,TAKHIM,TAMUR,KED UK,KHARKIL,NARIN,LAYCU,NARIN,SAKUN,SALAH,SAVIS,UMI D,
Kaynak;

Hz. Zulkarneyn ismine ilk buradan ulaştım.
Kaynak2
Kaynak3
Kaynak4
Kaynak5
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 02:59.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, su kaçağı, ukash, kırmızı shop, kız oyunları, su kaçağı, http://www.antalya-club.com


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Wardom Internet Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Wardom hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler için webmaster \@wardom.org adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) gün içerisinde Wardom yönetimi olarak tarafımızca gereken işlemler yapılacak ve avukatlarımız size dönüş yapacaktır.