Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Milli Unsurlar > Mehmetçik

 
Eski08-01-2013, 00:04   #51
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Er İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

KARDEŞ ERTELEMESİ

(1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/D MADDESİ)Yakın dönemde askere alınacağım ancak, şuan kardeşim askerlik hizmetini yapmakta olduğu için kardeşim askerden dönünceye kadar sevkimin ertelenmesi mümkün mü?1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/D maddesi “İki oğlu olupta biri askerde bulunan bir baba veya ananın askerlik çağına giren diğer oğlu, kardeşi muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar. Bir baba veya ananın ikiden ziyade oğlu olupta ikisi askerde iken askerlik çağına giren diğer oğulları, kardeşlerinden birisi muvazzaflık hizmetini bitirinceye kadar sevk olunmazlar.(Yirmi yaşından küçük olanlar ve geçime yardım edemeyecek derecedeki malûller hesaba katılmaz.)” hükmüne amirdir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere; iki kardeşten biri askerde ise askerlik hizmet sırası gelenin sevki baba veya annenin isteğine bağlı olarak askerdeki kardeşinin hizmeti bitinceye kadar ertelenmektedir.

Erteleme işleminin yapılabilmesi için 20 yaşını bitirmiş üçüncü bir erkek kardeşinizin olmaması veya böyle bir erkek kardeş varsa sağlık raporu ile belgelenmiş malûl durumunda olması gerekir.

Askerlik Şubesi Başkanlığı veya ikametgâhınıza en yakın askerlik şubesine başvurmanız halinde durumunuz incelenecek yapacağınız işlemler hakkında tarafınıza bilgi verilebilecektir.

KARDEŞ MUAFİYET İŞLEMLERİ

Kardeş muafiyeti işlemleri 1111 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 9 numaralı bendinde belirtildiği üzere yapılmaktadır. Buna göre;

Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların, baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri istekli olmadıkça silah altına alınmamakta veya silah altında ise terhis edilmektedir.

Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilmekte, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmamaktadır.

Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmamakta ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilmektedir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında malul olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerinin kapsamı dışında askerlik hizmeti sırasında her ne sebeple olursa olsun vefat eden şahısların anne ve babasının müştereken talep ettikleri yalnızca bir kardeşine muafiyet uygulanabilmektedir.

Malûl olan yükümlülerin kardeşlerinin muafiyetten yararlanabilmesi için, malûliyet işlemlerinin tamamlanarak Emekli Sandığınca maaş bağlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, malûliyet işlemleri tamamlanmamış olanların kardeşlerine muafiyet işlemi uygulanmamaktadır.

Muafiyet hakkından faydalanmak istediğini beyan eden, ancak daha sonra bu hakkından feragat ederek askere sevkini talep edenlerin sevkleri, o dönemde yürürlükte olan celp emri esaslarına göre yapılmaktadır. Sevkleri sırasına muafiyet hakkı olduğunu bilmesine rağmen bu haktan faydalanmak istemediğini beyan ederek askere sevk edilenler, askerlik şubelerinden askere sevk evrakını teslim almalarını müteakip muafiyet talep etseler dahi terhis edilmeyeceklerdir.

Silah altına alınmadan önce yapılacak muafiyet işlemleri yükümlülerin askere sevkleri sırasında uygulanmaktadır. Bu kapsamda sevkleri sırasında bütün yükümlülerden askerlik hizmeti sırasında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden babası veya kardeşinin bulunup bulunmadığına dair yazılı ve imzalı beyanları ile muafiyet hakkından faydalanmak isteyip istemediklerine dair dilekçeleri alınmaktadır. Muafiyet talebinde bulunacak olan yükümlüler askerlik şubelerine gelirken;

Ölüm veya malûliyete ilişkin kayıtlar,
Emekli sandığı maaş cüzdanı,
Varsa mahkeme kararı vb. belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Kanun hükümleri, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu hükümlerine (mecburi askerlik hizmetine) tabi olan yükümlüleri kapsamaktadır. Muvazzaf subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, polis, devlet memuru, geçici köy korucusu vb. kamu görevlileri bu Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.

CELP VE SEVK

2 Yıllık yüksekokul mezunlarının askerlik hizmet sürelerinin kısaltılması ile ilgili bir çalışma yapılıyor/varmıdır?

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.Dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunları ise 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on beş aydır. Bakanlığımızca askerlik hizmet süresinin değiştirilmesi hususunda tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır.Erteliyim silah altına alınmak istiyorum ne yapmalıyım?En yakın askerlik şubesine müracaat ederek ertelemenizi iptal ettirerek ilk celp dönemini tercih etmeniz gerekmektedir.

Celp tercihiniz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ihtiyacı ve celp dönemleri arasındaki dengeler göz önüne alınarak bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

Askerlik şubem Şubat celbinde sevk yapıyor. Ancak askerlik şubemden, benimle birlikte birkaç arkadaşımın Nisan ayında ikinci grup olarak gideceğimiz söylendi. Diğer arkadaşlarımla birlikte birinci grup olarak gitmem için ne yapmam gerekiyor?

Yükümlülerin grupları Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. Yükümlülerin sınıf ve eğitim merkezlerinin belirlenmesini müteakip sevk edilecekleri grubun değiştirilmesine imkân bulunmamaktadır.

İstanbul’da oturmaktayım. Ailevi nedenlerden dolayı askerliğimi İstanbul’da yapmam mümkün mü?

15 aylık hizmete tâbi er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetlerini nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri il hudutları içerisinde yapmaları mümkün değildir.

Şanlıurfa merkez nüfusuna kayıtlı olmama rağmen İstanbul Bakırköy’de oturuyorum Kasım celbinde askere gideceğim. Sevk evraklarını almam için Şanlıurfa Askerlik Şubesine mi gitmem gerekiyor?

Sevk evraklarınızı almak için Şanlıurfa Askerlik Şubesine başvurmanıza gerek yoktur. Her türlü askerlik işleminizi Türkiye’nin her hangi bir yerindeki askerlik şubesinden yaptırabilirsiniz.

SINIFLANDIRMA

Sınıfımı ve birliğimi internetten öğrenebilir miyim?

Sınıf ve birliğinizi, PTT Merkezlerinden alacağınız şifre ile e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden genel celp günlerinden iki hafta önce öğrenme imkanı bulunmaktadır.

Denizi çok seviyorum. Askerliğimi Denizci olarak yapabilir miyim?

Silahaltına alınacak yükümlülerin sınıf ve eğitim merkezleri, tâbi olacakları celp grupları ile sınıflandırma işlemleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları, yükümlülerin sağlık, öğrenim, meslek, gördüğü kurslar vb. nitelikleri faktör olarak kullanılarak şifreli kayıtlar üzerinden bilgisayar ortamında yapılmakta ve bilgisayara herhangi bir şekilde müdahale edilmemektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tahsis edilen kontenjanlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları nispetinde askerlik hizmetinizi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapma olasılığınız mevcuttur.
 

Eski08-01-2013, 00:08   #52
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Er İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

HİZMET TESPİTİ

Eşimin/babamın askerlik hizmet süresini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak istiyorum, bunun için askerlik hizmetine ait bilgilere nasıl ulaşabilirim.

Eşinizin/babanızın T.C. Kimlik Numarası ve açık kimlik bilgileri belirtilerek bu konudaki talebinize ait dilekçe ile nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde askerlik şubesinde ve MSB Arşiv Müdürlüğünde yapılacak araştırma sonucunda bilgiler mevcut ise sahsınıza verilecektir. Söz konusu bilgilere ulaşılamaması durumunda ise Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına (Bakanlıklar/Ankara) dava açmanız bildirilecektir.


BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ VATANDAŞLARIMIZIN

SIKÇA SORDUĞU SORULAR
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ülkeler dışındaki ülkelerde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye’de sayılıp sayılmadığı?

Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmekte olup, halen Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İsrail, İsviçre, Suriye, Norveç, Yunanistan, Tunus,’da yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Ayrıca;

a .HOLLANDA’da zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmış olduğundan, 01 Ocak 1997 tarihi itibarıyla listeden çıkarılmıştır.

b. BELÇİKA’da zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmış olduğundan, 01 Ocak 1998 tarihi itibarıyla listeden çıkarılmıştır.

c. FRANSA’da, 01 Ocak 1999 tarihinden itibaren, 31 Aralık 1978 tarihinden sonra doğmuş olanların askerlik yapma yükümlülükleri askıya alındığından, bu tarihten sonra doğmuş olan yükümlülerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

ç. İTALYA’da 1985 doğumlulardan itibaren zorunlu askerlik hizmeti kaldırıldığından 01 Ocak 2005 tarihi itibarıyla listeden çıkartılmıştır. 1986 (dahil) daha genç doğumlu olanların müracaatları kabul edilmeyecek

d. İSVEÇ'de zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmış olduğundan, 01 Temmuz 2010 tarihinde listeden çıkartılmıştır.

e. ALMANYA’da zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmış olduğundan, 01 Temmuz 2011 tarihinde listeden çıkartılmıştır.

Yukarıda (a-e) maddelerde belirtilen ülkelerde zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmadan önce yapılan askerlik hizmetleri Türkiye ’de sayılacaktır.

Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyetinde sayılmamaktadır.

Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin askerlik hizmetinin en son tecil edileceği yaş sınırı nedir?

Yabancı ülkelerde ikamet etmeleri şartıyla, birden fazla tabiiyetli Türk vatandaşlarının askerlikleri 38 yaş sonuna kadar ertelenmektedir. İsviçre askerlik yasasına göre temel eğitimini tamamlayanların 42 yaşına kadar her yıl belirli sürelerle askerlik yapma zorunluluğu bulunduğundan, İsviçre’de askerlik hizmetine başladıklarını belgeleyenler 42 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlik hizmetine başladıklarını belgeleyememişler ise 38 yaşı sonuna kadar ertelenmektedir.

Birden fazla tabiiyetli yükümlüler Türkiye’de hangi statüde askerlik hizmetini yerine getirebilecekler?

a. Statülerine uygun olarak (Erbaş-er, yedek subay, kısa dönem.)

b. Oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler askerlik statüsünde.

Çifte vatandaş olan yükümlülerin Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı?

Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmektedir. Halen Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İsrail, İsviçre, Suriye, Norveç, Yunanistan, Tunus, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç), İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular),Hollanda (01 Ocak 1997),Belçika (01 Ocak 1998), İsveç (01 Temmuz 2010), Almanya (01 Temmuz 2011)’da zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmış olduğundan kaldırıldıktaki tarihten önce askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyetinde sayılmamaktadır.

NATO Ülkelerinden herhangi birinde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye’de sayılıp sayılmadığı?

Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç) İsrail, İsviçre, İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular), Norveç, Yunanistan, Tunus, Suriye’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyetinde sayılmamaktadır.

Türkiye’de doğduğum halde anne veya babama bağlı olarak doğumla başka ülke vatandaşlığını da kazandım. Türkiye’de yaşıyorum. Birden Fazla tabiiyetli olarak o ülkede askerlik hizmeti yaparsam Türkiye’deki askerlikten muaf tutulmam mümkün mü?

Türkiye’de doğdunuz ve ikamet ettiğiniz halde anne veya babaya bağlı olarak doğumla başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmış iseniz, birden fazla tabiiyetli olmanın şartı yurt dışında doğmak ve ikamet etmektir. Türkiye’de yaşamış ve tüm öğrenim hayatınızı Türkiye’de sürdürmüş iseniz birden fazla tabiiyetli olarak o ülkede yapacağınız askerlik hizmetinin Türkiye’de sayılması mümkün değildir.

Birden fazla tâbiiyetli olan yükümlülerden yurt dışında öğrenim görenlerin askerlik durumlarının ne statüde olacağı?

4 yıl ve daha yukarı yüksek okul mezunları askerliği “yedek subay” olarak, 4 yıldan az öğrenim görenler lise “er” olarak askerlik hizmeti yapmaları gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Yurt Dışındaki Birden Fazla Tabiiyetli Yükümlüler Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulur mu?

Konsoloslukları tarafından sevk edildikleri sağlık kuruluşundan aldıkları raporu, rapora esas teşkil eden bilgi ve belgeleri, Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluk kanalı ve onayı ile MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilenlerden, rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda raporu, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından (Askerliğe Elverişli Değildir) kararı ile onaylananlar ile yurt içinde bir asker hastanesinde yapılan muayene sonucunda hakkında (Askerliğe Elverişli Değildir) kararlı rapor tanzim edilenler, askerlik hizmetinden muaf tutulurlar.

Yurt dışında doğan ve ikâmet edenler ile kanunî rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan, askerlik hizmetinin zorunlu olduğu aşağıdaki ülkelerin vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları, talepleri halinde, bulundukları ülkede askerlik yapmış olduklarını belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar.

Almanya (01 Temmuz 2011'dan önce Askerlik yapmış olanlar.)

Avusturya

Danimarka

Finlandiya

Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç)

İsrail

İsveç (01 Temmuz 2010'dan önce Askerlik yapmış olanlar.)

İsviçre

İtalya (01 OCAK 2005'ten önce Askerlik yapmış 1985 ve daha yaşlı doğumlular.)

Norveç

Yunanistan

Tunus

Suriye

Askerlik hizmetlerinin kabul edileceği ülkeler, ihtiyaç duyulduğunda her yılın aralık ayı içerisinde; Dışişleri ve içişleri bakanlıklarının uygun görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

KKTC'nde yapılan her türlü askerlik hizmeti Türkiye'deki askerlik hizmetinden sayılmaktadır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ

ERTELEME İŞLEMLERİ
 

Eski08-01-2013, 00:09   #53
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Er İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

15 ARALIK 2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUN

GEÇİCİ 46’NCI MADDESİNİN

(BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ)

UYGULANMASINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULARSORU 1 : Bedelli askerlik başvurusu ne demektir?CEVAP 1 : Bedelli askerlik başvurusu; askerlik şubeleri/konsolosluk/cumhuriyet savcılıklarına şahsen müracaat, bedelin tamamı olan 30.000 TL veya yarısının ödenmesi, ödeme dekontunun başvuru makamlarına teslimi ve başvuru formunun düzenlenmesiyle oluşan işlemlerin tamamıdır.SORU 2 : Bedelli askerlik başvurusu için yapmam gerekenler nelerdir?CEVAP 2 : Askerlik şubeleri/konsolosluk/cumhuriyet savcılıklarına şahsen müracaat edilir, yararlanma şartlarını taşıdığı tespit edilenlere ödeme belgesi verilir. Yükümlüler bu ödeme belgesiyle bankaya peşin veya taksitli olarak bedel ödemesini yapar ve dekontu başvuruda bulunduğu makama teslim eder. Bu işlemin tamamlanmasını müteakip başvuru formu doldurularak yükümlüye imzalatılır.SORU 3 : Yurtdışından bedelli askerlik hizmetine nasıl başvurabilirim? İşlemlerimi ne zamana kadar sonuçlandırmam gerekir? Bedel ödemesini yurt içinde yaptırabilir miyim?CEVAP 3 : Yurtdışında konsolosluklara şahsen müracaat ederek bedelli askerlik başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru işlemlerinizi (şahsen müracaat, bedelin ödenmesi, dekontun konsolosluğa teslimi ve başvuru formunun doldurulması) en geç 15 Haziran 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) sonuçlandırmanız gerekmektedir. Konsolosluğunuzca düzenlenecek ödeme belgesini yurt içindeki yakınlarınıza göndermek suretiyle ödemede bulunabilirsiniz. Ödemelerini bu şekilde yapanlar, ödemelerine ilişkin dekont asıllarını konsolosluklarına ulaştırdıktan sonra başvuru işlemini tamamlamış olurlar. Ödemelerini yurt dışında yapacak olanlar, ödeme tarihindeki TCMB tarafından belirlenmiş döviz kuruna göre, peşin 30.000 TL’nin veya ilk taksit olan 15.000 TL’nin konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunurlar. 15.000 TL. tutarındaki ikinci taksitin ödenmesi de aynı şekilde yapılır.SORU 4 : Yurtdışında oturma çalışma iznim olmadan yaşamaktayım. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir miyim?CEVAP 4 : Bulunduğunuz yerdeki konsolosluğa müracaat ederek bedelli askerlik hizmeti için başvuru yapabilirsiniz.SORU 5 : Cezaevinde bulunan yükümlüler bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir mi? Müracaatlarını nasıl yapabilirler?CEVAP 5 : Cezaevinde bulunan yükümlüler de bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilirler. Cezaevinde tutuklu, hükümlü ve gözetim altında bulunanlar müracaatlarını şahsen cezaevi müdürlüklerine yapabileceklerdir.SORU 6 : Mayıs 2012 Er celbinde sevke tabi iken sevk evrakımı aldım fakat birliğime katılmadım. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir miyim? Hakkımda bakaya işlemi yapılır mı?CEVAP 6 : Fiilen askerlik hizmetine başlamamış olduğunuz için bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Hakkınızda bakaya işlemi yapılmaz, başlatılmış ise sona erdirilir.SORU 7 : Nisan 2012 Yedek Subay celbinde sevk evrakımı alarak test mülakat merkezine katıldım fakat daha sonra birliğime teslim olmadım. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir miyim? Hakkımda bakaya işlemi yapılır mı?CEVAP 7 : Fiilen askerlik hizmetine başlamamış olduğunuz için bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Hakkınızda bakaya işlemi yapılmaz, başlatılmış ise sona erdirilir.SORU 8 : Şu an askerlik hizmetimi yapmaktayım. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir miyim?CEVAP 8 : Fiilen askerlik hizmetine başlamış olduğunuz için bedelli askerlik hizmetinden faydalanamazsınız.SORU 9 : Sağlık nedeniyle erteli durumdayım. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir miyim?CEVAP 9 : Fiilen askerlik hizmetine başlamamış olduğunuz için bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilirsiniz.SORU 10 : Bedelli askerlik hizmeti için 01 Ocak 2012 tarihinde başvurdum ve aynı gün 15.000 TL. yatırarak dekontu askerlik şubesine teslim ederek başvuru işlemini tamamladım. Son taksitimi hangi tarihe kadar ödemeliyim?CEVAP 10 : 15.000 TL. tutarındaki son taksitinizi, en geç 01 Temmuz 2012 tarihine kadar bir defada peşin olarak yatırmanız gerekmektedir.SORU 11 : Evde doğduğum için herhangi bir hastane doğum kaydım bulunmamaktadır. Kemik yaşımı belirtir sağlık raporu veya şahitlerin beyanına istinaden yaş değişikliği yaptırdığım takdirde bedelli askerlikten faydalanabilir miyim?CEVAP 11 : Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılmadığı takdirde askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle askerlik çağına girdikten sonra yukarıda belirttiğiniz nedenlerle yaş değişikliği yaptırdığınız takdirde bedelli askerlik müracaatınız kabul edilmeyecektir.SORU 12 : Daha önceki yıllarda dövizle/bedelli askerliğe başvurmuş ve temel eğitime başlamış olanlardan Kanun’da belirtilen şartları yerine getirmediklerinden dövizle veya bedelli askerlik kapsamından çıkartılan yükümlülere son çıkan bedelli askerlik uygulamasından yararlanma hakkı verilecek mi?CEVAP 12 : Geçmiş yıllarda gerekli şartları sağladıklarından dövizle veya bedelli askerlik hizmetine başvurmuş ve silâhaltına alınarak temel askerlik eğitimine başlamış veya tamamlamış ancak Kanun’da belirtilen hükümleri yerine getirmediklerinden dövizle veya bedelli askerlik kapsamından çıkartılan yükümlülere bu Kanun’un yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle bedelli askerlik hizmetine başvuru hakkı verilmiştir. Bu durumdaki yükümlüler 15 Aralık 2012 tarihine kadar bedelli askerlik hizmetine başvurabilecektir.SORU 13 : Bedelli askerlik için taksit ödeme sayısı 2’den 12‘ye çıkarıldı mı?CEVAP 13 : Bedelli askerlik için taksit ödeme sayısında bir değişiklik söz konusu değildir. Kanun’da belirtildiği gibi peşin veya 2 eşit taksitle ödeme yapılacaktır.SORU 14 : Bedelli askerlik hizmeti için 14 Haziran 2012 tarihinde başvurdum ve aynı gün 15.000 TL. yatırarak dekontu askerlik şubesine teslim ederek başvuru işlemini tamamladım. Son taksitimi hangi tarihe kadar ödemeliyim?CEVAP 14 : 15.000 TL. tutarındaki son taksitinizi, en geç 14 Aralık 2012 tarihine kadar bir defada peşin olarak yatırmanız gerekmektedir.SORU 15 : Bedelli askerliğe müracaat ederek 15.000 TL. yatırdım. İkinci taksiti yatırmadan bedelli askerlikten faydalanmaktan vazgeçersem veya askerliğe elverişsiz hale gelirsem ödediğim bedeli geri alabilir miyim?CEVAP 15 : Bedel ödemesini tamamlamadan bu hakan faydalanmaktan vazgeçmeniz veya askerliğe elverişsiz hale gelmeniz halinde ödediğiniz bedel iade olunur.
 

Eski08-01-2013, 00:10   #54
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Vicdani Red (Şerefsiz Hainlerin Dileği.)

VİCDANİ RED

Dini inançlarım gereği silahlı askerlik hizmeti yapmak istemiyorum. Ancak, benzer şekilde askerlik hizmeti yerine geçecek başka bir sivil hizmeti yerine getirebilirim. Bu nedenle askerlik hizmetinden muaf tutulmak istiyorum.Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz“ 72’nci maddesi ise, “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.” hükmünü amirdir.1111 Sayılı Askerlik Kanununun 1’inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” hükmünü amirdir.Anayasa ve yasalarımızda bahsetmiş olduğunuz nedenlerden dolayı vatan hizmetinden muafiyet söz konusu değildir.
 

Eski08-01-2013, 00:12   #55
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Askerlik Şubesine Müracatlarda Hazır Bulunması Gereken Evraklar

UYARILAR!

Lütfen Askerlik şubesine gitmeden önce, size uygun olan belgeleri ilgili yerlerden alınız ve yanınızda bulundurunuz.

ERLER İÇİN:

Yoklama Gününden Önce;

Verem savaş dispanserine giderek, verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Yoklamaya Gelirken;

Nüfus cüzdanınızı, 2 adet fotoğrafınızı, Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisini, Hastalık veya arızanıza ilişkin elinizde bulunan mevcut sağlık raporları, epikriz, özürlülük/ağır özürlülük raporu vb. tıbbı belgelerin aslı (varsa), Verem savaş taraması sonuç belgesi, Meslek veya sanatınıza ait belgeleri, Sporcu lisansınızı, Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini (varsa) mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Öğrenci, hapis, yurtdışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 Aralık tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

ERKEN SİLAHALTINA ALINMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Sevke tabi celp döneminden önce silahaltına alınmak isteyen yükümlüler celp tercihi yapmaları gerekmektedir. Celp tercihi yapabilmek için;

Yoklamasını yaptırmamış yükümlüler; en yakın askerlik şubesinden son yoklamasını yaptırarak celp tercihinde bulunabilirler.

Öğrenci olarak erteli olanlar; en yakın askerlik şubesinden yoklamasını yaptırarak celp tercihinde bulunabilirler.

Lise/yüksekokul mezunları ile fakülte/yüksekokul terklerden erteli durumda bulunanlar ise en yakın askerlik şubesine dilekçe ile müracaat ederek ertelemelerini iptal ettirmeleri durumunda celp tercihinde bulunabilirler.

Celp tercihinde bulunabilmek için yükümlünün cezalı (yoklama kaçağı/bakaya) durumunda olmaması gerekmektedir.

Erken silahaltına alınmak için celp tercihi yapmamış yükümlülerin en yakın askerlik şubesinden veya PTT Merkezlerinden alacakları şifre ile e-Devlet üzerinden celp tercihi yapmaları gerekmektedir. Celp tercihlerinin sonucunu her celp döneminden iki hafta önce askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.

Askerlik şubesinin celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin celp tercihi yapmamaları gerekmektedir.

YEDEK SUBAY ADAYLARI İÇİN:

YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK ŞUBELERİNE MÜRACAATLARINDA TALEP EDİLEN BELGELER

Yükümlülerin askerlik şubelerine gelmeden önce; aşağıdaki belgeleri hazırlamaları ve dilekçe ile sağlık bilgi formunu çıktı alarak doldurmaları askerlik şubesinde harcayacakları zamanı kısaltacaktır.

1. YOKLAMA ESNASINDA İSTENEN BELGELER

a. Dilekçe (Çıktı almak için tıklayınız)

b. Diploma veya mezuniyet (çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,

c. Nüfus cüzdanı aslı,

ç. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Hastalık veya arızanıza ilişkin elinizde bulunan mevcut sağlık raporları, epikriz, özürlülük/ağır özürlülük raporu vb. tıbbı belgelerin aslı (varsa)


e. KKTC’deki üniversiteler dahil yurtdışındaki yurt üniversitelerden mezun olanlardan; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair Yükseköğrenim Kurumu (YÖK) Başkanlığınca verilen ve üzerinde soğuk damga bulunan “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinden üçer suret

f. Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu (Çıktı almak için tıklayınız)

2. SEVK ESNASINDA İSTENEN BELGELER

a. 2 Adet lisans diploma sureti

b. EK-A öğretmen bildirim çizelgesi aslı (MEB kadrolarında fiilen öğretmenlik yapanlar için )

c. Akademik kariyer belgesi aslı ve 2 adet fotokopisi (doktora, yardımcı doçent, doçent, profesör varsa )

ç. Son 5 yıla ait yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (kpds/üds/toefl varsa)

d. Yüksek lisans belgesi aslı ve 2 adet fotokopisi (sadece tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner, fakülteleri ile sağlık eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için)

e. 3 yıldız balık adam, cankurtaran eğitim veya sertifikası aslı (varsa)

f. Güverte için asgari uzak yol vardiya zabitliği aslı (varsa)

g. Makine için asgari uzak yol vardiya mühendisliği ehliyeti aslı (varsa)

3. BAKAYALIK İÇİN İSTENEN BELGELER

Cezai işlemler bölümündeki 1111/47 maddede belirtilen mazeretlerle ilgili belgeler (varsa)
 

Eski08-01-2013, 00:15   #56
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Askerlik Hizmet Çeşitleri

Kısa Dönem Hizmet Süresi

Yedek subay adayı statüsüne ayrılmayan kısa dönem statüsündeki yükümlülerin hizmet süresi ise 1111 sayılı Askerlik Kanunu 5 ‘inci maddesi gereği yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır.

Yedek Subay Hizmet Süresi

Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu olup ta Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre askerliğe elverişli olanlar arasından TSK’nın ihtiyacı kadar yedek subay adayı 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu 3’üncü maddesi (c) ve (d) bentleri esaslarına göre ayrılır.

Yedek subayların hizmet süresi 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu 3’üncü maddesi f fıkrasına göre düzenlenir. 23 Haziran 2003 tarihli ve 2003/5795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği yedek subayların hizmet süresi 12 aydır. Buna göre 12 ayın; karışık sınıf yedek subayların için 3 ayı, sağlık sınıfı ile ihtiyaç fazlası olduklarından Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yedek subayların 1 ayı sınıf okullarında yedek subay yetiştirmek için geçmektedir.

Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren geçerli olmak üzere 25 Ocak 2012 tarihli ve 2012/2788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karışık sınıf yedek subay yetiştirme süresi üç aydan iki buçuk aya indirilmiştir.MUVAZZAFLIK DÖNEMİ

sInIflandIrma

Yoklaması yapılanların tertip edilecekleri kuvvet komutanlıkları Askeralma Dairesi Başkanlığınca bilgisayar ortamında şifreli kayıtlar üzerinden rasgele erişim sistemiyle, sınıfları, branşları ve eğitim merkezleri ile celp grupları ise ayrılmış bulundukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca bilgisayar ortamında random üzerinden belirlenir.

celp dönemlerİ

Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler yılda dört celp sekiz grup olmak üzere silah altına alınırlar.

hİzmet süresİ

Erbaş ve er statüsünde sevk edilen yükümlülerin hizmet süresi 15 aydır.

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.Dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunları ise 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on beş aydır. Bakanlığımızca askerlik hizmet süresinin değiştirilmesi hususunda bir çalışma bulunmamaktadır.

sevk

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5837 Sayılı Kanunla değiştirilen 45’inci maddesi gereğince,

Celp ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur ve yurtdışı temsilciliklerine bildirilir. Bu ilan ve duyurular yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Ayrıca, yükümlülere celp için çağrı tebligatı gönderilmemektedir. Sevke tabi olduğunuz celp dönemini askerlik şubesinden veya PTT Merkezlerinden alacağınız şifre ile e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Sevke tabi olduğunuz celp döneminde kanuni mazeretiniz yoksa mutlaka sevkinizi yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitim Birliğine katılışta yapılması gerekenler;

Sevke tabi olduğu celp döneminde sevkini yaptırmayan yükümlüler bakaya suçu işlemiş kabul edilirler. Celbe icabet etmeyerek bakaya kalanlar ile sevk evraklarını aldıkları halde birliklerine katılmayanlar veya geç katılanlar hakkında suç dosyaları hazırlanarak ilgili makama gönderilir.

Berber ihtiyacınız kışlada ücretsiz karşılanmaktadır. çarşıda üç numara veya uygunsuz traş olmayınız.

Kayıt- kabul esnasında ( bot, çorap, havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, eldiven, pijama ve eşofman gibi ) istihkaklarınız devlet tarafından karşılanacaktır. Piyasadan satın almayınız.

Günlük gereksinimlerinizi (traş malzemesi, bot boyası, temizlik malzemesi, kalem vb.) kışla kantinlerinden piyasadan daha ucuz fiyata karşılayabilirsiniz.

Kışlaya gelirken yanınızda cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, CD, disket, kesici ve delici alet, yiyecek, içecek ve benzeri maddeleri getirmeyiniz.

Sorunlarınıza daha kolay çözüm bulunabilmesi maksadıyla; kayıt–kabul esnasında, varsa özel, sağlık ve benzeri sorunlarınızı çekinmeden ve doğru olarak görevli personele anlatınız.

Tedavi amacıyla sürekli kullandığınız ilaçları getirebilir, doktor nezaretinde kullanabilirsiniz. Bu maksatla yanınızda getireceğiniz ilaçları kışlaya girişte teslim ediniz.

Temel eğitiminizi tamamladıktan sonra kalan askerlik hizmetinizi tamamlayacağınız birlik ve kurumlara dağıtımınız ayrılmış olduğunuz kuvvet komutanlığınca bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Bu birlik ve kurumlarda, yurt savunması ile ilgili konuların yanında disiplinli çalışmayı, yardımlaşmayı, zor şartlar altında mücadele etmeyi, arkadaşlığı öğrenecek ve sivil yaşamınızda da geçerli olabilecek bir meslek veya beceri de kazanabileceksiniz.

Dövizle Askerlik

Bedelli Askerlik

Geçmişten Bugüne Askerlik Hizmet Süreleri


1. ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIKLARI VE BAĞLI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARININ TELEFON, BELGEGEÇER VE E-POSTA BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

2. ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARININ YAZIŞMA ADRESLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Celp Dönemi

Bilgilendirme Broşürü

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR YÖNETMELİK

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

Düzenleyen SerKan1923 : 08-01-2013 00:21.
 

Eski08-01-2013, 00:27   #57
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation ŞehitliklerimizYurt İçinde Bulunan Şehitliklerimiz.Yurt Dışında Bulunan Şehitliklerimiz.
 

Eski08-01-2013, 00:59   #58
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ DENİZ HARP OKULU Tanıtım Filmi - (Turkish Naval Academy)
 

Eski08-01-2013, 01:00   #59
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ BORDO BERELİLER'İN, Rüzgar Tünelindeki Gösterisi ! ! !

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI BORDO BERELİ Personelin, Rüzgar Tünelinde İcra Ettikleri Muhteşem Gösteri.
 

Eski08-01-2013, 01:01   #60
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ ROKETSAN CİRİT Aktif Lazer Güdümlü Füze - (CIRIT)

ATAK helikopterlerinin havadan yer hedeflerine karşı kullandığı 2.75 yarı aktif lazer güdümlü füzesi CİRİT, hafif zırhlı hedeflere karşı yüksek doğrulukta çalışıyor.

CİRİT, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoru ile üç etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp başlığı ve elektromekanik kontrol tahrik sistemlerine sahip bulunuyor.

MIL-STD 810 F ve MIL-STD 464 A ile uyumlu, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz farklı entegrasyon modellerine uygun CİRİT podlarından ateşleniyor.

M ve LAU lançerlerden atılabilen füze, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz akıllı poddan da ateşlenebiliyor. Aktif lazer güdümlü CİRİT, Türk taarruz helikopterleri T129'ların en etkili silahı olacak. "CİRİT"in Türkiye'deki füze teknolojisi geliştirilmesi için de önemli bir aşama olduğu kaydediliyor.

CİRİT, farklı kara ve hava platformlarına entegrasyon imkanı bulunmakla birlikte, öncelikli olarak taarruz helikopterlerinden kara hedeflerine yönelik olarak kullanılacak.

Hafif zırhlı/zırhsız ve hareketli hedefleri imha etme yeteneği bulunan CİRİT'in füzesine iki alternatif harp başlığı takılabiliyor.

Çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte, zırh delme, yangın çıkarıcı ve parçacık etkisi bulunuyor. Yüksek İnfilaklı Başlık olarak tanımlanan ikinci alternatifte ise sadece parçacık etkisi bulunuyor.

Cirit is a next generation 70 mm (2.75 in) guided rocket system fitted with a semi-active laser homing seeker. The seeker and guidance section is attached to a purpose-built warhead with a Class 5 Insensitive Munition (IM). The multipurpose warhead has a combined armour-piercing ammunition with enhanced behind armor anti-personnel and incendiary effects. The engine is of reduced smoke design, with IM properties. It is connected to the rear section by a roll bearing that enables it to rotate in flight. There are four small stabilising surfaces at the very rear of the missile in front of the exhaust nozzle that ensures stable flight. Roketsan has developed a new launch pod and a new canister in which Cirit is delivered as an all-up round. The Cirit has a maximum effective guided range of 8 km with a high probability of hit on a 3×3 m target at this range.
 

Eski08-01-2013, 01:02   #61
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ ALTAY TANKI - (New Turkish Tank)
 

Eski08-01-2013, 01:03   #62
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ DENİZ HARP OKULU - Onur Kıtası Gösterisi ! ! !

Düzenleyen SerKan1923 : 08-01-2013 01:07.
 

Eski08-01-2013, 01:05   #63
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ BARIŞ KARTALI (Peace Eagle) - Farnborough 2010
 

Eski08-01-2013, 01:07   #64
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ Anadolu Kartalları Filmi - Learjet Uçağı Çekimleri Kamera Arkası

KONYA 3'ÜNCÜ ANA JET ÜSSÜ - Learjet Hava Çekimleri Kamera Arkası..

Engin altan duzyatan, cagatay ulusoy, ozge ozpirincci, hande subasi, alpay kemal atalan, alper saldiran, ekin turkmen Ve ismail filiz.
YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ℂ★ Anadolu Kartallari (Yeni Fragman) - (Anatolian Eagles)
 

Eski08-01-2013, 03:18   #65
ESTERGON
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - ESTERGON

Derli toplu güzel bir konu olmuş.

Lütfen konuya mesaj yazmayalım.

Konu bittiğinde mesajlarımızı yazarız.

Bu mesajda konu bittiğinde silinecektir.
 

Eski08-01-2013, 12:15   #66
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


ŞIRNAK İli Beytüşşebap İlçesi'nde Bombalı Eylem Hazırlığı'nda Olduğu Tespit Edilen bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin (METELER) JANDARMA KOMANDO ÖZEL HAREKAT TABUR KOMUTANLIĞI'NA, Bağlı Timler Tarafından Etkisiz Hale Getirilmesinin Ardından Yapılan Aramada teröristin Üzerinden Çıkanları İzleyebilirsiniz.
 

Eski08-01-2013, 12:16   #67
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


Turkish Defence Industry - Türk Savunma Sanayii (2012)

Turk Savunma Sanayisi

Aselsan Havelsan TAI Roketsan FNSS
 

Eski08-01-2013, 12:17   #68
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


Vestel - Dishwasher Advertisement with F-16 Fighting Falcon

Vestel - Dishwasher Advertisement

Vestel'in Hava Kuvvetlerinin desteğinde çektiği reklam filmi.
 

Eski08-01-2013, 12:19   #69
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


SOLOTURK - Süpersonic Jet'in İçinden Görüntüler.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir. Gösteri uçuşları tek kişilik F-16 C Blok-40 uçağı ile icra edilmektedir.

Gösteri uçuşları esnasında her iki kanat ucuna takılan duman gereçleri vasıtası ile beyaz renkli duman salınmaktadır. Uçak üzerine boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup diğer F-16 lar gibi her türlü göreve planlanabilmektedir. SOLOTÜRK pilotları gösteri uçuşları haricinde harbe hazırlıklarını sürdürmektedirler.
 

Eski08-01-2013, 12:21   #70
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


T-129 ATAK P6 Ilk Ucuş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ilk T129 helikopterinin 1. Prototipi ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi.

T129 "P6" prototipinin ilk uçuşu TUSAŞ test pilotları tarafından TUSAŞ'ın Akıncı'da (Ankara) bulunan tesislerinde planlanan zamanında ve başarıyla gerçekleştirildi.

Sabah saat 05:30'da havalanan helikopter 90 dakika havada kalarak gerekli tüm testlerini başarıyla tamamladı. Helikopter piste iniş yaptığında projede emeği geçen tüm TUSAŞ'lı çalışanların alkışları ile karşılandı. "Çok başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdik" diyen TUSAŞ Test Pilotları Adnan Meral ile Gökhan Korkmaztürk daha sonra tüm ekip ile başarılarını kutladı.

ATAK Helikopter Programı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri ihtiyacını yüksek teknolojiye sahip özgün aviyonik ekipmanların da entegre edileceği T129 helikopterleri ile karşılamak için başlatılmıştır. Program kapsamında, T129 helikopteri, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özgünleştirilip üretilecektir.

TUSAŞ'ta üretimi tamamlanan P6 prototipinin ilk uçuşu, ATAK Programı'nın önemli mihenk taşları arasında yer almaktadır. TUSAŞ'ta üretilecek olan üç adet prototipin ilki olan P6 prototipi TUSAŞ'ın ulaştığı teknolojik seviyeyi göstermektedir.

Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) is pleased to announce the successful first flight of the first T129 prototype, produced at TAI's facilities in Ankara, Turkey.

The first flight, conducted by TAI's test pilots, of T129 "P6" prototype helicopter has timely and successfully been completed at TAI's facilities in Akıncı (Ankara).

The ATAK Program was initiated with the aim to meet the Attack/Tactical Reconnaissance Helicopter requirements of the Turkish Land Forces Command (TLF) by the integration of high-tech avionic equipment, hardware and software which will be developed in Turkey.

The first flight of the P6 prototype marks an important milestone in the ATAK Program such that; being the first of a total of three T129 prototypes to be assembled in Turkey, it shows the level of technology achieved by Turkish Aerospace Industries, Inc.
 

Eski08-01-2013, 12:22   #71
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Turkish Navy SEALS - SAT Commandos
 

Eski08-01-2013, 12:23   #72
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

TÜRK JETİ İçin İlk Adım Atıldı

Tai ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ön çalışma yapmak için imzaları attı. 24.08.2011
 

Eski08-01-2013, 12:24   #73
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


2011 Turk Yildizlari Kokpit İci - TURKISH STARS

The Turkish Stars (Turkish: Türk Yıldızları) are the aerobatic demonstration team of the Turkish Air Force and the national aerobatics team of Turkey
 

Eski08-01-2013, 12:26   #74
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

T-129 P6 Ilk Test Ucusu - First Test Flight

19.08.2011

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ilk T129 helikopterinin 1. Prototipi ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi.

T129 "P6" prototipinin ilk uçuşu TUSAŞ test pilotları tarafından TUSAŞ'ın Akıncı'da (Ankara) bulunan tesislerinde planlanan zamanında ve başarıyla gerçekleştirildi.

Sabah saat 05:30'da havalanan helikopter 90 dakika havada kalarak gerekli tüm testlerini başarıyla tamamladı. Helikopter piste iniş yaptığında projede emeği geçen tüm TUSAŞ'lı çalışanların alkışları ile karşılandı. "Çok başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdik" diyen TUSAŞ Test Pilotları Adnan Meral ile Gökhan Korkmaztürk daha sonra tüm ekip ile başarılarını kutladı.

ATAK Helikopter Programı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri ihtiyacını yüksek teknolojiye sahip özgün aviyonik ekipmanların da entegre edileceği T129 helikopterleri ile karşılamak için başlatılmıştır. Program kapsamında, T129 helikopteri, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda özgünleştirilip üretilecektir.

TUSAŞ'ta üretimi tamamlanan P6 prototipinin ilk uçuşu, ATAK Programı'nın önemli mihenk taşları arasında yer almaktadır. TUSAŞ'ta üretilecek olan üç adet prototipin ilki olan P6 prototipi TUSAŞ'ın ulaştığı teknolojik seviyeyi göstermektedir.

Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) is pleased to announce the successful first flight of the first T129 prototype, produced at TAI's facilities in Ankara, Turkey.

The first flight, conducted by TAI's test pilots, of T129 "P6" prototype helicopter has timely and successfully been completed at TAI's facilities in Akıncı (Ankara).

The ATAK Program was initiated with the aim to meet the Attack/Tactical Reconnaissance Helicopter requirements of the Turkish Land Forces Command (TLF) by the integration of high-tech avionic equipment, hardware and software which will be developed in Turkey.

The first flight of the P6 prototype marks an important milestone in the ATAK Program such that; being the first of a total of three T129 prototypes to be assembled in Turkey, it shows the level of technology achieved by Turkish Aerospace Industries, Inc.
 

Eski08-01-2013, 12:28   #75
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


17 Ağu 2011

RASAT TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından, DPT tarafından sağlanan kaynakla Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu, Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde bulunan Yasny fırlatma üssünden Dnepr fırlatma aracıyla uzaya gönderildi.

Dnepr fırlatma aracında RASAT ile birlikte Nijerya, Ukrayna, İtalya ve ABD'ye ait toplam 7 uydu bulunuyordu. Bugünkü fırlatma, bu fırlatma aracının 17. ticari fırlatması oldu.

Fırlatma dolayısıyla TÜBİTAK UZAY tesislerinde çeşitli kurum temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. TÜBİTAK UZAY Müdürü Dr. Uğur Murat Leloğlu, fırlatma sürecine ilişkin tüm bilgileri toplantıyı izleyen katılımcılarla saniye saniye paylaştı. Toplantıda Yassny Fırlatma Üssü'ndeki Türk ekiple iletişim kuruldu.

Türkiye saati ile 10.12'de başlayan fırlatmadan 969 saniye sonra RASAT dünyadan 687 km yükseklikteki hedef yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

RASAT'tan ilk sinyaller, TÜBİTAK UZAY'ın Ankara'daki tesislerinde bulunan yer istasyonundan 11.50'de başarıyla alındı.

15 gün sürecek devreye alma aşaması içinde RASAT'a gerekli yazılımların yüklenmesi, modüllerin ve uydunun test edilmesi ve uydunun çekeceği ilk görüntülerin Yer'e indirilmesi planlanıyor. Bu amaçla TÜBİTAK UZAY'ın Ankara'daki tesislerinde bulunan yer istasyonu ile Norveç'te bulunan Andoya Yer İstasyonu kullanılacak.

RASAT'ta başlıca yerli modül olarak BİLGE isimli uydu görev bilgisayarı ve üzerinde çalışan uçuş yazılımı, GEZGİN isimli görüntü işleme modülü ve TREKS isimli x-bandı haberleşme modülü bulunuyor.
7,5 metre siyah beyaz, 15 metre çok bantlı görüntüleme yeteneğine sahip, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki RASAT'ın yörüngeye yerleştirilmesiyle birlikte, Türkiye tarafından tasarlanıp geliştirilen uydu sistemleri uzayda denenmiş ve uzayda başarılı şekilde çalışarak uçuş tarihçesi kazanmış olacak.
Görev ömrünün 3 yıl olacağı tahmin edilen RASAT'tan elde edilecek uydu görüntülerinin, şehir bölge planlama, ormancılık, tarım, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla da kullanılması planlanıyor.
 

Eski08-01-2013, 12:29   #76
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ROKETSAN CIRIT Aktif Lazer Gudumlu Fuze - CIRITCirit is a next generation 70 mm (2.75 in) guided rocket system fitted with a semi-active laser homing seeker. The seeker and guidance section is attached to a purpose-built warhead with a Class 5 Insensitive Munition (IM). The multipurpose warhead has a combined armour-piercing ammunition with enhanced behind armor anti-personnel and incendiary effects. The engine is of reduced smoke design, with IM properties. It is connected to the rear section by a roll bearing that enables it to rotate in flight. There are four small stabilising surfaces at the very rear of the missile in front of the exhaust nozzle that ensures stable flight. Roketsan has developed a new launch pod and a new canister in which Cirit is delivered as an all-up round. The Cirit has a maximum effective guided range of 8 km with a high probability of hit on a 3×3 m target at this range.

ATAK helikopterlerinin havadan yer hedeflerine karşı kullandığı 2.75 yarı aktif lazer güdümlü füzesi CİRİT, hafif zırhlı hedeflere karşı yüksek doğrulukta çalışıyor.

CİRİT, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoru ile üç etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp başlığı ve elektromekanik kontrol tahrik sistemlerine sahip bulunuyor.

MIL-STD 810 F ve MIL-STD 464 A ile uyumlu, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz farklı entegrasyon modellerine uygun CİRİT podlarından ateşleniyor.

M ve LAU lançerlerden atılabilen füze, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz akıllı poddan da ateşlenebiliyor. Aktif lazer güdümlü CİRİT, Türk taarruz helikopterleri T129'ların en etkili silahı olacak. "CİRİT"in Türkiye'deki füze teknolojisi geliştirilmesi için de önemli bir aşama olduğu kaydediliyor.

CİRİT, farklı kara ve hava platformlarına entegrasyon imkanı bulunmakla birlikte, öncelikli olarak taarruz helikopterlerinden kara hedeflerine yönelik olarak kullanılacak.

Hafif zırhlı/zırhsız ve hareketli hedefleri imha etme yeteneği bulunan CİRİT'in füzesine iki alternatif harp başlığı takılabiliyor.

Çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte, zırh delme, yangın çıkarıcı ve parçacık etkisi bulunuyor. Yüksek İnfilaklı Başlık olarak tanımlanan ikinci alternatifte ise sadece parçacık etkisi bulunuyor.
 

Eski08-01-2013, 12:30   #77
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Ney'den Sehitlerimize Saygi - Gel Gor Beni Ask Neyledi..


To All Our Heroes - Tum Kahramanlarimiza... Aziz Sehitlerimiz Mekaniniz Cennet Olsun...
 

Eski08-01-2013, 12:31   #78
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.


F-4 Simsek Modernizasyonu - Anadolu Kartali Programi

Anadolu Kartalı
 

Eski08-01-2013, 12:33   #79
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI - ARMONİ MIZIKASI KOMUTANLIĞI

Kara Kuvvetleri Bandosu Gosterisi- Turkish Army Band

2011

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2220'nci kuruluş yıldönümü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile bağlı birliklerinde törenlerle kutlanmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki törende ayrıca, TSK Armoni Mızıka Komutanlığı tarafından bando gösterisi icra edilmiştir.
 

Eski08-01-2013, 12:34   #80
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Solo Türk Pilotlarının Basınca Maruz Kalışı

Milli gururumuz soloturk un gosterilerini keyifle izliyoruz. Peki pilotlarimizin bu gosteriyi gerceklestirmek icin havada giristikleri mucadeleyi biliyor muyuz?
 

Eski08-01-2013, 12:36   #81
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Turkish Air Force - Cesur Kanatlar

Turkish Air Force TÜRK HAVA KUVVETLERİ

TRT de yayınlanan cesur kanatlar belgeselinin tanıtım filmi.
 

Eski08-01-2013, 12:37   #82
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Kara Havacilari Belgeseli 2011 - Bolum 1/2

Kahraman kara havacilarimizin kahramanliklarinin ve hayatlarinin anlatildigi belgesel...
 

Eski08-01-2013, 12:38   #83
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Kara Havacilari Belgeseli 2011 - Bolum 2/2

Kahraman kara havacilarimizin kahramanliklarinin ve hayatlarinin anlatildigi belgesel...

Savasta Barista Turk Ordusu
 

Eski08-01-2013, 12:39   #84
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

T-155 Firtina ve Muhimmat İkmal Araci - Story of T-155 Firtina

T-155 kundagi motorlu obus Firtina ve Muhimmat İkmal Aracinin uretim seruveni... 1. Ana Bakım Merkezi Komutanligi tarafindan uretilen aracin uretim seruveni trt de yayinlanan savasta barista Turk Ordusu belgeselinde anlatildi...

Weight Combat: 56 tons
Length 12 m (39 ft 4 in)
Width 3.5 m (11 ft 6 in)
Height 3.43 m (11 ft 3 in)
Crew 5 (Commander, Driver, Gunner, 2 Loaders)
Primary
armament 155 mm L52 Artillery Gun
Secondary
armament 12.7 mm machine gun
Engine MTU-881 KA 500 power pack
1000+ hp
Power/weight 17.85 hp/ton
Suspension HSU
Operational
range 480 km (299 mi)
Speed 66 km/h (41 mph)

T-155 Fırtına (Storm) is the Turkish variant of the K9 Thunder 155mm self-propelled howitzer of South Korea.

Though essentially using the main systems of the K9 howitzer, including the South Korean designed 155/52 caliber gun system, majority of the chassis, automatic ammunition feeding mechanism, and the German designed MTU-881 KA 500 diesel engine, the T-155 has considerable differences in its turret design, parts of the chassis, the navigation system, and electronic systems (such as the radio and fire control system) which were developed in Turkey. Unlike the K9, T-155 Firtina lacks commander's digital panoramic sight. Through the Inertial Navigation System produced by ASELSAN the howitzer is able to determine the coordinates of the targets at 17.5 meters deviation. Firtina can open fire within 30 seconds[citation needed].

According to the licence agreement with Samsung Techwin, the first eight T-155s were built in South Korea, while the remaining batch of more than 300 units would be produced in Turkey.The total reported cost of purchase and technology transfer for the Turkish government was $1 billion.

T-155 Fırtına has a maximum firing range of 30 to 56 km, depending on the type of ammunition. It can reach a top speed of 66 km/h and has an operational range of 480 km.

The T-155 howitzers are built at the 1st Army Maintenance Center Command of the Turkish Army in Adapazarı. Production rate of the T-155 is 24 units per year. From 2001 to December 2009, more than 150 units have been delivered to the Turkish Army. A total of 350 T-155 Fırtına howitzers are planned to be produced.
 

Eski08-01-2013, 12:39   #85
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Gecmisten Gunumuze Bayan Pilotlarimiz - Turkish Female Pilots

Gecmisten Gunumuze Bayan Pilotlarimizin anlatildigi savasta barista Turk ordusu belgeselinden bir kesit...
 

Eski08-01-2013, 12:40   #86
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Yerli Seyir Fuzeleri Cigli Hava Ussunde İlk Kez Sergilendi

İzmir'de yapılan Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl kutlamalarında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk yerli seyir füzesi halka tanıtıldı. İlk defa uçak üzerinde sergilenen füze, 180 kilometre menzili ile kara ve deniz üzerindeki sabit veya hareketli tüm hedeflere hassas atış yapabiliyor.

Türk mühendislerinin tasarladığı, yazılımını yaptığı füze, Hassas Güdümlü Stand-off Mühimmat (SOM) Projesi olarak geliştirildi. 2006'da başlıyan çalışmaların ardından uçuş ve atış testlerine başlayan SOM, yıl sonundan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

RADARA YAKALANMIYOR

Üç farklı varyant olarak geliştirilen füze, 180 kilometrenin üzerindeki menzili ile hava savunma radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıracak özelliklere sahip. Gövdesinde çok hafif alaşım metal ve kompozit malzeme kullanılan füze, küresel konumlandırma sistemi (GPS) kullanarak hedefine uçuyor. Eğer bir karıştırma yapılırsa Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ve Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi kullanarak hedefini buluyor.

HEDEFİ EŞLEŞTİRİYOR

Füze son aşamada devreye giren kızılötesi görüntülemeli arayıcısı sayesinde hedefini bilgisayarına önceden yüklenen görüntü ile eşlendirerek birkaç metre hassaslıkla vuruş sağlıyor.

SOM, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 Block 40 ve F-4E 2020 Terminatör uçakları tarafından kullanılıyor. TÜBİTAK SAGE, mühimmatın gelecek yıllarda envantere girecek F-35 uçaklarında kullanılabilmesi için de sertifikasyon çalışmaları yapıyor.

TÜBİTAK SAGE'nin ayrıca geliştirdiği yüksek atış özelliğine sahip mühimmatları da bulunuyor.
 

Eski08-01-2013, 12:41   #87
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Turkish F-16 Block 50+ | Yeni Nesil F-16


Yeni Nesil F-16 larin ilk kismi TAI tesislerinde uretildi ve Hava Kuvvetlerinin 100. yilina yetistirilerek Hava Kuvvetlerine teslim edildi...
 

Eski08-01-2013, 12:42   #88
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

UTAS UTS-15 Shotgun Test

Yerli Silah sanayi UTAS in yeni oyuncagi...

Turkish firearms design company UTAS used the IDEF exhibition in Istanbul to unveil a new combat shotgun, which it claims addresses all the shortcomings of current products on the market.

The UTS-15, which features a magazine top-feed system and light-weight carbon fibre and polymer construction, weighs 3kg and is 71cm long and yet is capable of holding 15 rounds.

UTAS director of manufacturing and product development Ted Hatfield said the company had originally been approached by Smith & Wesson to develop a high-capacity, short, robust and yet simple to operate pump-action shotgun.

However, following the development of a prototype, the US firearms company pulled out of the project and UTAS decided to take it forward itself.

Designed for use by police and military forces during urban engagements, the shotgun features automatic alternating or selectable feed dual magazines, with quick loading ports, compressible magazine springs and shell counters. The company claims that the UTS-15 is the fastest loading shotgun ever designed.

Hatfield highlighted aspects of the design to Shephard, including a selector that allows each magazine to be selected, a collapsible follower that removes any pressure on the last round, and an action that loads the shell at the same speed regardless of how fast or slow the pumping action.

The shotgun also features a point-and-shoot spotlight and laser night sight as well as an integrated top-mounted picatenny rail for iron sights or optics.

Hatfield said the company was hoping to move into full production of the
UTS-15 before the end of the month and was currently looking at tooling and manufacturing options in the US.

We have done hours of tests and fired thousands of rounds, and we are extremely happy with the design the shotgun is capable, robust and simple to operate and maintain.
 

Eski08-01-2013, 12:44   #89
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

ALTAY TANK MOCK-UP - IDEF 2011 ISTANBUL


First ATAY TANK MOCK-UP

Yerli tank fuarda

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk milli tank da ziyaretçilerle buluşmuştu.
13.05.2011
 

Eski08-01-2013, 12:45   #90
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

TUBİTAK SAGE- Hassas Güdüm Kiti- IDEF 2011


MKE ürettiği ve TÜBİTAK'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk akıllı güdümlü uçak bombası 10. Savunma Sanayi Fuarı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F16 savaş uçağının üzerinde tanıtıldı.
makina Kimya Enstitüsü'nün (MKE) ürettiği ve TÜBİTAK'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk akıllı güdümlü uçak bombası 10. Savunma Sanayi Fuarı'nda (İDEF'11) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F16 savaş uçağının üzerinde tanıtıldı. 1 ton ağırlığında olan ve verilen koordinat sonrası sıfır hata ile hedefi 12'den vuran 'Akıllı hassas güdüm bombası' terör kamplarını ve belirlenen noktaları yok etme gücüne sahip.

Makina Kimya Enstitüsü'nün (MKE) ürettiği ve TÜBİTAK'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk akıllı güdümlü uçak bombası 10. Savunma Sanayi Fuarı'nda (İDEF'11) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F16 savaş uçağının üzerinde tanıtıldı. 1 ton ağırlığında olan ve verilen koordinat sonrası sıfır hata ile hedefi 12'den vuran 'Akıllı hassas güdüm bombası' terör kamplarını ve belirlenen noktaları yok etme gücüne sahip. Özelliği ise, Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk güdümlü uçak bombası olması. F 4 ve F 16 savaş uçaklarına uyarlı olan bu bomba, yüklü olduğu savaş uçağının üzerinde, yerde ve havada kordinat verilerek hazırlanıyor ve GPS sistemi ile destekleniyor. Ancak olası savaş durumunda GPS'nin başka ülkeler tarafından girmemesi için gerektiğinde GPS sistemini devre dışı bırakıyor ve belirlenen koordinata ulaşabiliyor. Bağlı olduğu savaş uçağından bırakılan 'Akıllı hassas güdüm bombası' 25 kilometre boyunca havada verilen koordinatlarını takip ediyor ve belirlenen noktayı sıfır hata ile 12'den vuruyor.

"BOMBA SIFIR HATA İLE KOORDİNAT NOKTASINA ULAŞIYOR VE HEDEFİ TAM 12'DEN VURUYOR"

'Ulusal Savunma için Ulusal Ar-Ge' sloganıyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten TÜBİTAK basın sözcüsü Fatih Yeşer, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü, savunma sanayii alanında geliştirdiği önemli projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam ediyor. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran Hassas Güdüm Kiti (HGK), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde TÜBİTAK SAGE desteği ile üretilecek. HGK, 2000 IB MK-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. Böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanıyor. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevini tamamlamalarını sağlıyor. Yani savaş uçağına yüklenen bomba, pilot tarafından 25 kilometre uzakta bile bırakılsa, bomba sıfır hata ile koordinat noktasına ulaşıyor ve hedefi tam 12'den vuruyor" dedi.

TERÖR KAMPLARI YERLE BİR EDEBİLECEK NİTELİKTE

1 ton ağırlığında olan 4 metre uzunluğundaki bomba, çok yüksek ******** gücü içerdiği için koca bir mahalleyi bile yok edebilecek güçte. Düştüğü yere 10 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde çukur açabilen bomba, Türk Hava Kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki ve Güney Doğu bölgesindeki terör kamplarını yok etmede kullanılabilecek nitelikte. Akıllı bomba, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde TÜBİTAK SAGE desteği ile üretilecek.
 

Eski08-01-2013, 12:46   #91
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Leopard 2 NEXT GENERATION by ASELSAN

Leopard 2a4 next generation by Aselsan
 

Eski08-01-2013, 12:47   #92
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Nefes Kesen Kurtarma Tatbikati - Search and Rescue


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından olan ve Genelkurmay Başkanlığı Arama Kurtarma Kontrol Merkezi (AKKM) tarafından koordine edilen "Anadolu Yıldızı 2011 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı", Ege Denizi'nin uluslararası suları ve İzmir'in Menemen İlçesi Dumanlıdağ Mevkii'nde icra ediliyor. Tatbikata Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı helikopter, uçak, fırkateyn, bot ve arama kurtarma timleri katılıyor. 20 Ülkeden 26 yabancı gözlemcinin izleyici olarak katıldığı ve iki safhadan oluşan tatbikatın sabahki bölümü Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirildi.
 

Eski08-01-2013, 12:48   #93
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

TAI ANKA UAV - Test Flight - Test Ucusu

TAI ANKA test ucus goruntuleri
 

Eski08-01-2013, 12:49   #94
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

OTOKAR ARMA 8X8 APC

Türkiye'nin en büyük özel sermayeli savunma sanayii şirketi olan ve taktik zırhlı araçları ile dünyada tanınan bir marka haline gelen Otokar'ın dünyada 20'den fazla ülke ordusunda hizmet veren askeri araçlarına bir yenisi eklendi. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'ın ARMA çok tekerlekli zırhlı muharebe araçları ailesine eklediği yeni ARMA 8x8'in tanıtımı 29 Nisan 2011, Cuma günü Otokar üretim tesislerinde yapıldı. ARMA 8x8 ilk kez 10-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2011 savunma sanayii fuarında sergilenecek.

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşma yapan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, ARMA 8x8'in hareket kabiliyeti, modülerlik ve koruma konularında optimum çözümler sunduğunu belirtti.
ARMA 8x8, savunma sanayiinde kısa sürede adından söz ettirecek
Otokar'ın yeni modeli ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracının geliştirilme hızına dikkat çeken Görgüç, "Tüm dünyada zırhlı muharebe araçlarının geliştirilme ve kullanıcı tarafından kabul edilmesi çalışmaları yıllar sürer.

Biz, 4x4 taktik zırhlı araçlarımızın başarısını takiben yeni adım attığımız çok tekerlekli zırhlı araçlar alanında ARMA ailesini modüler bir platform olarak tasarladık, geliştirme çalışmaları 4 yıl sürdü. Tamamen Otokar kaynakları ile geliştirilen ARMA'nın 6x6 versiyonunu ilk kez 2010 Haziran ayında Avrupa'da tanıttık ve çok kısa bir süre sonra ilk siparişimizi yurtdışından aldık.

Şimdi, ilk aracımız daha birinci yılını doldurmadan aynı ailede yeni bir zırhlı muharebe aracı çıkarıyoruz. ARMA 8x8 ile Türk savunma sanayii yeni bir araç kazanıyor. Bu kadar kısa sürede dünyada kabul görebilecek bir zırhlı muharebe aracını ortaya koymak, Türk mühendislerinin tasarım ve araç geliştirme konularındaki uzmanlığının ve kabiliyetlerinin bir kanıtı... Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Otokar'a ait olan ARMA 8x8'in kısa süre içerisinde sektörde adından söz ettireceğine inanıyoruz." dedi.
ARMA 8x8 Dünyadaki Rakiplerine Fark Atıyor

Otokar'ın Türk savunma sanayiini dünyada temsil eden ve gücünü sergileyen lider konumu ile gurur duyduklarını söyleyen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Otokar tasarımı araçlarımızın uluslararası piyasalarda gösterdiği başarı, ülkemizin tasarım ve üretim gücünü tüm dünyaya kanıtlama açısından bize gurur veriyor.

Dünyanın gelişmiş ordularında ihtiyaçlar her geçen gün değişiyor. Bugün tüm dünyada savunma sanayiinde en önemli gündem maddesi, üstün koruma gücü, hareket kabiliyeti ve farklı görevlere uygun olabilecek birarada sunan zırhlı araçlar geliştirmek. Yeni aracımız ARMA 8x8, bu üç özelliği en ideal şekilde birarada sunarken, beka kabiliyeti, yüksek hareket kabiliyeti, farklı görevlere imkan veren geniş iç hacmi ve düşük operasyonel giderleri ile de dünyadaki rakipleri arasından sıyrılıyor. ARMA 8x8'in ülkemizde ve uluslararası arenada çok başarılı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Karanlıkta Gidiyor, Suda Yüzüyor
ARMA 8x8'in araç elektronik sistemi de Otokar tarafından geliştirildi. Bu özel sistem sayesinde araç sürücüsü karanlıkta, siste, dumanda hiçbir ışık yakmadan termal kamera ile yolu ve etrafı görüyor, ilerlemeye devam ediyor. Aynı kamera sayesinde sürücü geri gelirken araç arkasını görebiliyor.
ARMA amfibi kiti sayesinde hiçbir ön hazırlık yapmadan suda yüzebiliyor ve denizde saatte 8 km hız yapabiliyor.

Araç, isteğe bağlı sunulan NBC kiti ile de mürettebatını nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı da koruyor.
Otokar, bu teknik özelliklere sahip yeni ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracını önümüzdeki dönemlerde yeni konfigürasyonlarla genişletmeyi hedefliyor.
 

Eski08-01-2013, 12:50   #95
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Türkiye'nin Tek SEAD Filosu - 151. TUNC FILO

Turkiye'nin ilk ve tek SEAD (Suppression of Enemy Air Defences) filosu olan 5. Ana Jet Us Komutanligina bagli 151. Tunc Filonun tanitildigi ve Hava hedeflerini bastirmada kullanilan HARM Fuzesinin ucaklara nasil yuklendigini gosteren kisa bir video... Video Kanal B de yayinlanan Gokyuzunde bir asir programinin 6. bolumu olan Kanatlar koruyor belgeselinden alinmistir...
 

Eski08-01-2013, 12:51   #96
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

Turk Yildizlari 2011 - Turkish Stars

Hava Kuvvetlerinin kurulusunun 100. yili icin hazirlanan Turk Yıldızları videosu
 

Eski08-01-2013, 12:52   #97
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

TurAF | Arama ve Kurtarma | Search and Rescue

Turkish Air Force Search and Rescue Video Clip.

Turk Hava Kuvvetleri Arama ve Kurtarma.
 

Eski08-01-2013, 12:53   #98
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

SOLO TURK | F16 C Block 40 Solo Show

Türk Hava Kuvvetlerinin 100'üncü Kuruluş Yıldönümü faaliyetleri kapsamında "F-16 Solo Gösterisi" 15 Nisan 2011 tarihinde saat 15.00'da 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı/Ankara)nda yapılacaktır.

Söz konusu faaliyeti izlemek isteyen Genelkurmay Başkanlığı nezdinde akredite basın yayın kuruluşları mensuplarının isimlerini 14 Nisan 2011 Perşembe günü saat 15.00'a kadar 0 312 417 96 35 numaralı belgegeçere bildirmeleri ve isimleri bildirilen basın mensuplarının 15 Nisan 2011 Cuma günü saat 13.00'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı B Kapı Nizamiyesinde hazır bulunmaları saygıyla duyurulur.
 

Eski08-01-2013, 12:56   #99
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

SOLOTURK Gosterisi | Turkish F-16 SOLO SHOW

16.04.2011YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

SOLOTURK | Turk F-16 Solo Gosterisi

Turkish F-16 Solo Aerobatic Show... Kahraman Turk Pilotlarinin Mukemmel Gosteri Timi... Hava Kuvvetlerinin 100. yilina ozel hava kuvvetlerinin Turk Milletine hediyesidir..


YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

SOLO TURK | F-16 Solo Gosterisi | Turkish F-16 Solo Show
 

Eski08-01-2013, 12:57   #100
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Tsk-Videolar

YouTube Video
HATA: Videoları görebilmek için tarayıcınızda flash yüklü olması gerekmektedir.

VESTEL KARAYEL-2 Insansiz Hava Araci - (UAV)

Vestel, SSM ile Karayel İHA konusunda sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Teslimatlar iki yıl içinde tamamlanacak. Uçağın operasyonel menzili 150 km, havada kalış süresi de 10 saate yakın. 18.000 ft yukseklige cikabiliyor. 70 kilo yuk tasiyabiliyor.

Uçak, Karayel-2 olarak adlandırılmış ve boyutu ile görünümü eski prototipledn çeşitli farklılıklar gösteriyor. Pist dışında mancınık kullanılarak da uçurulabileceği için, gemi ve pist olmayan yerlerde de kullanılabilecek. Bu gibi durumlarda inişi paraşüt ile gerçekleştirilecek.
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 20:58.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, su kaçağı, ukash, kırmızı shop, kız oyunları, su kaçağı, http://www.antalya-club.com


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Wardom Internet Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Wardom hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler için webmaster \@wardom.org adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) gün içerisinde Wardom yönetimi olarak tarafımızca gereken işlemler yapılacak ve avukatlarımız size dönüş yapacaktır.