Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Milli Unsurlar > Mehmetçik

 
Eski07-01-2013, 22:20   #16
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation KOMUTANLIK FORSLARI (Devamı)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI FORSLARI


J.GN.K


J.ASYŞ.K.-J.EĞT.K.


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
TÜM.K.-BÖLGE K.-LOJ.K.


TUG.K.-BÖLGE K.-LOJ.K.


ALAY K.


TABUR K.


TÜM.DST.KT.K.


TUG.DST.KT.K.
 

Eski07-01-2013, 22:22   #17
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation KOMUTANLIK FORSLARI (Devamı)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI FORSLARI


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI
TÜMAMİRALSAHİL GÜVENLİK KOMUTANI
ALBAYSAHİL GÜVENLİK EĞT. MRK.K.


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI KH.DS.KT.K.
 

Eski07-01-2013, 22:24   #18
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Şehit Varisleri Ve Malül Gaziler Ve Muharip Gazilere Sağlanan Haklar

Hak sahipliği; şahadet/maluliyet olayının hangi kanun kapsamında gerçekleştiğine ve hakları belirleyen mevzuata göre değişiklik gösterdiğinden, bu konuda yapılacak değerlendirmelerde burada sunulan metinler yerine ilgili mevzuat hükümlerine başvurulacaktır.

Bu metinde belirtilen hakların kullanım sürecinde başvurulacak kurum/kuruluşlar, başvuru süreleri, başvuru için gerekli belgeler vb. hususlar, hakkın kullandırılmasından sorumlu kamu kurum/kuruluşu nezdinde teyit edilmelidir.

ŞEHİT VARİSLERİ İLE MALUL GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''SGK ŞEHİT PERSONELİN KANUNİ MİRASÇILARINA SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL HAKLARÖlüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi

Nakdi Tazminat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Vazife Malulü Aylığı

Emsal Aylığı

Harp Malulü Aylığı

Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi

Şehit Çocuklarına Ödenen Aylıklar ve Evlenme Yardımı

Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar

Emekli İkramiyesi

Ek Ödeme

Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması

Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma

Aylıkların Kesilmemesi

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olma

Genel Sağlık Sigortası Primi Alınmaması

Devlet Övünç Madalyası Verilmesi

Askerlik Hizmetinden Muafiyet

Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Bedelinin Devlet Tarafından Ödenmesi

Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi ve Taksitle Ev Alınması

Parasız Yatılı/Burslu Okuma

Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) Bağlı Yurtlardan, Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma ve Burs Verilmesi

Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması

İstihdam (İş) Hakkı

Şehit Personelin Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri

Silah Bulundurma ve Taşıma Yetki Belgelerinin Vergi ve Harç Muafiyeti

Mesken Vergisi Muafiyeti

Gelir Vergisi İndirimi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi

Su Ücreti İndirimi

Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Şehit /Malul Yakınlarının Atanması ile Şehit/Malul Gazi Eşi Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri

Göreve Devam Etme

İlk Destek Yardımı

Mehmetçik Sigorta Ödemesi

TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üye Yardımları

Bayrak Verilmesi

Yara İşareti Takılması

Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi

Malul Gazi Rozeti Verilmesi

İkametine Yakın Yerde Askerlik Hizmeti Yapma

Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Klüplerinden Yararlanma

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt

Puan ve Kontenjan Şartı Aranan Liselerde Nakil

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Burs Verilmesi

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden Yararlanma

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma

İdari İzin Verilmesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal Tesislerden Yararlanma

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Bayilik Ruhsatı Verilmesi

Müsabaka Yerlerine Girme

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme

Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi

Birlik K.lığınca; 926 sayılı TSK Personel Kanununun 177'nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16'ncı maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) varislerine "Ölüm Yardım Ödeneği" ödenir. Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine beyan ettikleri ikamet merkezlerine kadar geçici görev yolluğu (harcırah) ödenir.Nakdi Tazminat

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında belirtilen hallerde şehit olanların eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye göre, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre değişen miktarlarda ilgili Bakanlık (Kuv.K.lıkları için Milli Savunma Bakanlığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı için İçişleri Bakanlığı) tarafından nakdi tazminat ödenmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Vazife Malulü Aylığı

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Emsal Aylığı

3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Harp Malulü Aylığı

Harp malullerinden; uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; subaylarla astsubaylara da yarbay rütbesine kadar (Yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademenin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.

Harp malulü olan erbaş/erler ile TSK'ce görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icap eden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Kanuna göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi

5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, 926 sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 3269 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.

5434 sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

Düzenleyen SerKan1923 : 08-01-2013 00:03.
 

Eski07-01-2013, 22:26   #19
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Şehit Varisleri Ve Malül Gazİler Ve Muharip Gazilere Sağlanan Haklar

MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLARSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Şeref Aylığı Bağlanması

Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması

Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma

Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi

Su Ücreti İndirimi

Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt

Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması

Müsabaka Yerlerine Girme

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Şeref Aylığı Bağlanması

1. 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

2. Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için, bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması

1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlarla bunların eşlerinin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Ayrıca şeref aylığı alan kişilerden otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmamaktadır.

Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma

Şeref aylığı alanlarla bunların eşlerine SGK tarafından "Ücretsiz Seyahat Kartı" verilir. Bu kart sahipleri yurt içinde Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizcilik İşletmelerinin iç hat araçlarında, belediyeler, belediyelerce kurulan şirketler, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs/şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereğince; muharip gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanır.
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenler SGK Tanıtım Kartı ve ikametgah belgesi ile birlikte bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvuruda bulunur.Su Ücreti İndirimi

1005 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlara, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50'den az olmamak koşuluyla indirim uygulanır.

Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenler SGK tanıtım kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunur.Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması

2011/2174 ve 2011/2341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince; 5510 sayılı Kanun’un harp malullüğü hükümleri ile 2330, 2453, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin çocuklarından, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanlar ve 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ve çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti (ikinci öğretim) alınmamaktadır.
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

Şehit ve gazi çocukları ile gazilerin; bu haktan yararlanmak için durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu gösterir belge, personelin mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığınca verilmektedir.

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının talepleri halinde istedikleri okullara kayıtları yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde, istedikleri genel liselere kayıtları yapılır.Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması

Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
TSK bünyesinde görev yapmakta iken muharip gazi olanların çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır.

Bu haktan yararlanmak isteyenler; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket ederek, ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvuruda bulunur.Müsabaka Yerlerine Girme

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca;

1. Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine "Gazi Tanıtım Kartı" verilmiş gaziler için özel yer tahsis edilir.

2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.

3. Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK Tanıtım Kartı göstermek suretiyle girmeleri sağlanır.Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Turizm ve Kültür Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir.Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi,şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir.

Konuyla ilgili bilgi www.devtiyatro.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Düzenleyen SerKan1923 : 07-01-2013 23:56.
 

Eski07-01-2013, 22:27   #20
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Engelli Vatandaşlar İçin İsteğe Bağlı Temsili Askerlik Uygulamasi

1. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın, bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmesi ve kısa sürelerle de olsa kışla ortamı yaşayarak bu hazzı tatmasına imkân sağlama maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 10-16 Mayıs 2011 tarihleri arasında temsilî askerlik uygulaması icra edilmiştir.

2. Bu kapsamda;

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 42 merkezde 1741,
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 12 merkezde 259,

c. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 12 merkezde 222,

ç. Jandarma Genel Komutanlığınca 21 merkezde 636 olmak üzere toplam 87 merkezde 2858 engelli vatandaşımıza bir gün süreyle temsilî askerlik uygulaması yaptırılmış ve uygulama sonunda katılımcılara "Temsilî Terhis Belgesi" verilmiştir.
 

Eski07-01-2013, 22:30   #21
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak)

Marmara Bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketi neticesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından deprem, yangın, sel, çığ, toprak kaymaları, kaybolmalar, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ve büyük kazalar gibi doğal olan veya olmayan her türlü afette yurt içinde ve yurt dışında arama ve kurtarma faaliyeti icra etmek üzere TSK Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı kurulmuş ve uluslararası standartlarda teçhiz edilmiştir.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu her türlü hava ve arazi şartlarında, yurt içi ve yurt dışında kendisine verilen tüm arama ve kurtarma görevlerini başarı ile yerine getirmiş ve bundan sonra da kendisine verilecek her türlü arama ve kurtarma görevlerini başarı ile yerine getirecek imkân ve kabiliyete sahiptir.

 

Eski07-01-2013, 22:37   #22
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak) Kuruluşu


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu; Tabur Karargâhı ve 3 adet DAK Birliğinden meydana gelmiştir. Her DAK Birliğinde ise Birlik Karargâhı, Arama Köpek Kısmı ve 6 DAK Timi mevcuttur.


DAK Timi:Tim Komutanı
Dinleme ve Arama Uzmanı
Kurtarma Uzmanı (2 adet)
Acil Müdahale Uzmanı (2 adet) olmak üzere 6 kişiden meydana gelir.Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
Arama Köpek Kısmı:Kısım Komutanı
Uzman Eğitici (6 adet)
Arama Köpeği (6 adet) olmak üzere toplam 7 personel ve 6 adet arama köpeği bulunur.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak)


1) Deprem (Yer Sarsıntısı)


2) Sel Ve Su Taşkınları


3) Yangınlar


4) Toprak Kaymaları


5) Çığ


6) Büyük Kazalar (Gemi, Uçak, Tren ve Karayolları, Radyoaktif Sızıntılar, Kirlenme)

http://www.tsk.tr/2_genel_bilgiler/2...alanlari_4.jpg
7) Kaybolmalar (Dağda Arama Kurtarma)
 

Eski07-01-2013, 22:44   #23
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak) İmkan Ve Kabiliyetleri

Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak) İmkan Ve Kabiliyetleri- Alarmın verilmesi ile hazırlıklarını tamamlayarak, süratle afet bölgesine intikal etmeye hazır hâle gelebilir.

- Üç ayrı bölgede, üç ayrı afet türüne göre müstakil olarak görev yapabilir.

- Ulaşım dâhil hiçbir desteğe ihtiyaç duymaksızın, her türlü ortamda faaliyet gösterebilir.

- Kurtarılan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna tahliye edebilir.

- Muhabere vasıtaları ile her türlü koşulda irtibat sağlayabilir

- Sarp kayalık ve dağlık arazide arama kurtarma faaliyeti icra edebilir.

- Su üstü, sualtı ve sel felaketinde arama kurtarma faaliyeti icra edebilir.

- Yangında arama kurtarma faaliyeti icra edebilir.

- Paraşüt ve helikopter harekâtı icra edebilir.

- Derin kar, çığ ve şiddetli soğuklarda arama kurtarma faaliyeti icra edebilir.

- Her türlü arama kurtarma harekâtında danışmanlık yapabilir.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak) Malzeme, Teçhizat Ve Araçları


Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek maksadıyla uluslararası standartlardaki malzeme ve teçhizat ile donatılmıştır. Ayrıca teknolojiye bağlı meydana gelen gelişmeler yakın olarak izlenmekte, gerekli malzeme ve teçhizat derhal tedarik edilmektedir.

Teçhizat ve malzemeler üç ana gruba ayrılır. Bunlar; Personel Standart Donatımı, Tim Standart Donatımı ve Görev Destek Teçhizatıdır.

PERSONEL STANDART DONATIMI

Arama kurtarma personelinin, afet türüne göre ihtiyaç duyacağı şahsi malzeme ve donanımdır. Malzemeler;

Helmet (çığ, deprem, sel, normal)

Helmet feneri (düo, ateks, normal)

Respiratör (mikrobik, organik ortamlara karşı korumalı)

Gaz maskesi

Tulum

Diz pedi

Çizme (deprem, yangın, sel, çığ)

El feneri

Çok maksatlı ilk yardım bıçağı

Pusula

Eldiven (ağır iş, yangın)

Soğuk iklim parkası

Soğuk iklim eldiveni

Soğuk iklim botu

İşaret fişeğidir.

Modern Arama / Kurtarma Teçhizat ve Malzemeleri


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

TİM STANDART DONATIMI

Timin arama kurtarma görevleri esnasında kullandığı, her türlü mekanik, optik ve elektronik teçhizattır. Bu malzemeler;

Tam vücut dağcılık kuşamı

Muhtelif cins dağ ipleri

İlk yardım flaşörü

Buz nalçası

Buz testeresi

Dağ çantası

Kar, buz tırmanışı ve kurtarma malzemeleri

Kaya tırmanış malzemeleri

Emniyete alma aletleri

Muhtelif emniyet halkaları

Dağ Kampı malzemeleri

Tırmanış ve yüksek irtifa giyim malzemeleri

Çabuk iniş aletleri

Projektör

Masa fenerleri

Tüplü respiratör sistemi

El telsizi

Uydu telefonu ve

Taşınabilir uydu yer terminalidir.

GÖREV DESTEK TEÇHİZATI

Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı Timlerinin, afet şekline göre kullanacağı her türlü portatif iş makinesi, bunlara ait muhteviyatlar ile bunları taşıyacak araç ve römorkları içerir. Görev destek teçhizatı aynı zamanda taburun komuta kontrol maksadıyla, kullandığı her türlü donanımı da kapsamaktadır. Bu teçhizatlar ise;

Moloz kaldırma hava yastıkları

Hidrolik kurtarma donanımları

Beton kesiciler

Ahşap testereler

Ses dozimetresi

Çadır (5 mevsim)

Termal kamera

Batmaz sedye muhteviyatı

Kar motosikleti

Hedik

Tur kayağı

Beton kırma aparatları

Temiz hava kompresörü

Portatif vinç

Portatif jeneratör

Yangın söndürme cihazları

Muhtelif tip can yeleği

Balık adam teçhizatı

Zodiac bot

Muhtelif tip dağcılık malzemesi

GPS konumlama sistemi

Monitörlü arama aparatı (searchcam)

Kablolu haberleşme sistemi

PLS (Personel yer belirleme cihazı)

İp fırlatma tüfeği

KBRN elbisesi

İlk yardım seti

Travma seti

İlk yardım yanık seti

Şişirilebilir atel seti

Muhtelif tip boyunluk ve kol askısı

Gaz ölçüm cihazı

Yangına giriş tüpleri

Yangına giriş elbiseleri

Arama kurtarma komuta kontrol aracı

Arama kurtarma köpek kısım aracı

Arama kurtarma özel müdahale kurtarma aracı

İlk yardım özel müdahale kurtarma aracı

Arama kurtarma malzeme taşıma modülü 

Eski07-01-2013, 22:53   #24
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak) Tabur Binası
DIŞARDAN GÖRÜNÜMÜ


İÇERİDEN GÖRÜNÜMÜ
ARAMA KÖPEK KISMI

Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
DEPOLAR
 

Eski07-01-2013, 22:57   #25
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak) Arama-Kurtarma Eğitimi
Sesle, Dinleme Cihazı ve Arama Köpeği Yardımı ile Arama

Kırıcı, Hidrolik Kesici ve Ayırıcıların Kullanılması
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
Kazazedenin Bulunması, İlk Yardım Yapılmasının Ardından En Yakın Sağlık
Kuruluşuna Tahliye EdilmesiHelikopter yardımı ile modülün taşınması


Uçak içi yüklemesi


Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (Dak) Arama-Kurtarma Eğitimi

Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
DAK Timlerinin Afet Bölgesine İntikali


Kazaya Maruz Kalanların Aranması

Kazazedelerin Tahliyesi


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''


Kış ve Şiddetli Soğuklarda Barınma

Düzenleyen SerKan1923 : 07-01-2013 23:04.
 

Eski07-01-2013, 23:15   #26
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation (Dak) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Eğitimi

Kimyasal Sızıntının Meydana Gelmesi ve DAK Timlerinin Hazırlıklarını Tamamlamaları
Kimyasal Sızıntının Meydana Gelmesi ve DAK Timlerinin Hazırlıklarını Tamamlamaları
Afet Bölgesine İntikal ve Arama Kurtarma Faaliyetinin İcrası

Kazazedelerin Tahliye EdilmesSU VE SELDE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

Kazazedenin Bulunduğu Yerin İşaretlenmesi ve DAK Personelinin Suya İndirilmesi
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
DAK Personelinin Kazazedeye Yüzerek Yaklaşması


Kazazede ve DAK Personelinin Vinç Yardımı ile Tahliyesi

Kazazedelerin Ses ve Arama Köpeği Yardımı ile Aranması


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''


Tek İzli ve İki İzli Köprülerin Kurulması ve Geçiş Teknikleri
Kazazedelerin Sedye ile Tahliyesi
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''


Kazazedenin Sudan Alınması
 

Eski07-01-2013, 23:28   #27
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation (Dak) Yangında Arama Kurtarma Eğitimi
DAK Personelinin Olay Bölgesine İntikali
Kazazedelerin Üzüm Salkımı Metodu ile Tahliyesi


Kazazedenin Sedye ile Tahliyesi


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
Kazazedelerin Kayar Tel ile Tahliyesi


KAYBOLMALARDA (DAĞDA) ARAMA/KURTARMA EĞİTİMİ
Dağda A/K Eğitimlerinin Başlangıç Bölümü Kışlamızda Mevcut Tesislerde Yapılır.


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
DAK Timlerinin A/K Bölgesine İntikali ve Arama Faaliyetine Başlanması


Kazazedenin Havai Hat Yardımı İle Tahliyesi
Ormanlık Bölgede Arama Faaliyetinin İcra Edilmesi
 

Eski07-01-2013, 23:33   #28
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Kara Kuvvetleri Komutanlığı VazifesiTSK'nin bir unsuru olarak, Türk yurdunun ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve kollanması ile ilgili kendisine verilen görevleri yerine getirmektir.
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''1. Dış tehditlere yönelik görev ve sorumlulukları:a. Savaşı önlemek için etkili ve caydırıcı bir Kara Gücü'nü oluşturmak ve idame ettirmek,
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''b. Ülke topraklarını savunmak,c. Milli sınırların güvenliğini sağlamak,ç. İttifak üyelerine yönelik tehditlere karşı veya oluşturulacak koalisyonlar içerisinde çok uluslu ortamlarda gerektiğinde kuvvet kullanmaya hazır olmak.2. İç istikrarın sağlanmasında görev ve sorumlulukları: İlgili yasalarda yer alan hükümler çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşları, hükümet dışı ve özel teşkilatlarla müştereken, aşağıda belirtilen görevleri yapmaktır.a. Terörle mücadele,b. Toplumsal olaylarda asayişin ve güvenliğin sağlanması,c. Doğal ve suni afetlerde yardım,(1) Orman yangını,(2) Deprem,(3) Sel,(4) Çığ,(5) Kuraklık,(6) Salgın hastalık,(7) Nükleer kazalar,(8) Mültecilerin kontrolü vb.ç. Kara Kuvvetlerini tanıtmak ve toplumla Kara Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek,3. Uluslararası istikrarın sağlanması ile ilgili görevler:


a. Barışa destek harekâtı görevleri,b. Dost ve müttefik ülkelere askerî yardım,c. Silahsızlanma ve silahların kontrolü.
 

Eski07-01-2013, 23:38   #29
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Vazifesi


Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''

ÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN GÖREVLERİ

Ülkenin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması ile deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve kollanmasıdır.

Türk Deniz Kuvvetleri aşağıda belirtilen dört Ana Ast Komutanlıktan oluşmaktadır.

NANMA KOMUTANLIĞI'NIN GÖREVLERİ

Görevi harbe hazır deniz ve deniz hava kuvvetini idame etmek ve bu kuvvetin etkinlikle kullanılmasını sağlamaktır.

KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NIN GÖREVLERİ

Görevi kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NIN GÖREVLERİ

Görevi kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI'NIN GÖREVLERİ

Görevi ferdi eğitim ve öğretim faaliyetlerini, Deniz Kuvvetlerinin görev ihtiyacına uygun olarak yürütmek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve gelecekte envantere girecek olan silah, sistem ve cihazları etkin şekilde kullanabilecek, gelişen ve değişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlayabilecek alt yapıya sahip, bilgili, yetenekli ve denizcilik bilinci yüksek personel yetiştirmektir.
 

Eski07-01-2013, 23:41   #30
SerKan1923
 
ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri'' - SerKan1923
Exclamation Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın VazifeleriHava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Vatanına ve Türk Milletine havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin önlenmesi ve muhtemel bir savaşta Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin görevlerini daha kolay başarabilmesi amacıyla kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetlerinin Karargahı Ankara’dadır.

Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sahip olduğu üstün sürat ve tahrip gücü olan silah ve vasıtaları ile düşmanın saldırgan niyetinden caydırılması, ülkeye saldırı söz konusu olduğunda Türk hava sahasına girer girmez süratle düşman uçaklarının önlenmesi ve düşman ülkenin hayati önemdeki askeri hedeflerinin tahrip edilerek harbe devam etme azim ve gücünün kırılması, harbin en kısa zamanda ve en az zayiatla kazanılmasının sağlanması ana görevidir.Bu ana görevlerini barışta ve savaşta çeşitli faaliyetleri ve fonksiyonlar icra ederek yerine getiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün gösterdiği yolda yeniden kurulduktan sonra, çağdaş dünya havacılığı düzeyine yükselmek ve yurdun savunmasında, daha etkin bir şekilde yerini almak için yoğun bir çalışma dönemine girmiş ve bu dönemden başlayarak, gösterilen büyük gayret ve harcanan emeklerle de günümüzdeki yüksek noktaya ve güce ulaşmıştır. Ayrıca sağlanan gelişme ve ilerlemelerin devam ettirilmesi diğer bir deyişle bilim çağı diye adlandırılan bu çağa ayak uydurulabilmesinin temini için de, çeşitli dönemlerde gerek mevcut teşkilatlanmada gerekse çeşitli hizmet, faaliyet ve sistemlerde büyük çaplı reorganizasyonlar yapılmış ve bu duruma süreklilik kazandırılmıştır.


Türk Hava Kuvvetleri’nin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, kamuoyu ile olan ilişkilerinin geliştirilerek havacılığın sevdirilmesi amacıyla 11 Eylül 1992 tarihinde kuruluş onayı alınan Akrotim filosunun çağrı adı Türk Yıldızları (Turkish Stars) olarak belirlenmiş ve bu çağrı adı 11 Ocak 1993 tarihinde yayımlanmıştır. 1993 yılı Hv.K.K.lığı atış yarışmalarının kapanış günü olan 18 Haziran 1993 tarihinde 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda (Akıncı-Ankara) NF-5 A/B uçaklarından oluşan Türk Yıldızları akrotimi ilk gösterilerini yapmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, personelini muvazzaf ve yedek personel olmak üzere iki ana grup altında, subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur, erbaş ve erler oluşturmaktadır.


Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan personel muharip sınıf ve yardımcı sınıf olmak üzere iki ana sınıfın içinde çeşitli branş ve ihtisaslara ayrılmış olup bu branş ve ihtisaslar Türk Hava Kuvvetleri’nin görev ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.

Türk Hava Kuvvetleri’nin subay ihtiyacı ana kaynak olarak Hava Harp Okulu’ndan karşılanmaktadır. Sivil veya askeri lise öğreniminden sonra Hava Harp Okulu’na subay adayı olarak alınan öğrenciler, Hava Harp Okulu’nda lisans seviyesindeki 4 yıllık bir eğitime tabi tutulmaktadır.

4 yıllık eğitim süresince bu adaylar, zihinsel ve bedensel olgunluğu, askeri görevleri için gereken liderlik niteliklerini askeri, teknik, sosyal bilimlerde yeterli bilgi ve beceriyi, Atatürk ilke ve inkılaplarına uyarak ülkesinin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu problemlerin önemini takip etme ve anlama yeteneğini, modern çağın ve teknolojinin gereklerine intibak etme yeteneğini kazandıktan sonra teğmen rütbesiyle ve pilot adayı olarak mezun olmaktadırlar.


Müteakiben, pilot adayı teğmenler uçuş eğitimini tamamladıktan sonra pilot olarak Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerine atanmaktadırlar. Çeşitli nedenlerle uçuş eğitimini tamamlayamayarak uçuştan ayrılan subaylar ise ihtiyaç duyulan diğer sınıf ve branşlarda Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi K.lığı’nda eğitime tabi tutulduktan sonra Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerine atanmaktadırlar.

Türk Hava Kuvvetleri’nin subay ihtiyacının karşılanması için yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, Hava Kuvvetlerinin, Hava Harp Okulunda yetiştirmediği sınıflara, 926 sayılı TSK Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre; en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına okuyarak bitirenler arasından seçilenler ile öğrenimlerini Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına fakülte ve yüksek okullar askeri öğrenci komutanlıklarında askeri öğrenci olarak okuyanlar mezuniyetlerini müteakip yardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nasbedilirler. Ayrıca, ihtiyaç halinde, 926 sayılı TSK personel kanununun 14 üncü ve 109 uncu maddeleri ile subay sicil yönetmeliğinin konuya ilişkin hükümlerine uygun olarak; emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylar, yapılan sınav sonuçlarına göre; Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda verilen eğitimi takiben başarılı oldukları takdirde teğmen rütbesi ile nasbedilir.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birlik ve kurumlarında görevli kıdemli üsteğmen ve yüzbaşılığının ikinci senesinde olan subaylardan sınavla seçilenler, 2 yıl süre ile Hava Harp Akademisi’nde lisans üstü seviyede eğitime tabi tutulduktan sonra kurmay subay olarak mezun olmaktadırlar. Türk Hava Kuvvetleri’nin astsubay ihtiyacı ise, Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi K.lığı bünyesindeki astsubay sınıf okullarında eğitim ve öğretime tabi tutulmak suretiyle karşılanmaktadır. Astsubay adayı öğrenciler anılan eğitim ve öğrenimi başarıyla bitirdikten sonra, astsubay çavuş rütbesini alarak Hava Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında göreve başlamaktadırlar.
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''
Kaynak: Wardom ℂ★ ''Türk Silahlı Kuvvetleri''


Türk Hava Kuvvetleri’nin erbaş ve er ihtiyacı, askerlik kanununa göre askerlik yükümlülüğüne girmiş Türk gençlerinin, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında eğitime tabi tutulmaları ile karşılanmaktadır.

Sivil personel hariç, Türk Hava Kuvvetlerine mensup diğer personel mavi renkli üniforma giymektedir.

1961 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri’nin sembolü olarak çeşitli kartal figürleri kullanılmış, 1 Haziran 1961 tarihinden itibaren daha önce kullanılan kartal figürleri yerine tek başlı “Selçuk Kartal”ı sembol olarak kullanılmaya başlanmıştır.
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 11:47.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort, viagra<\center>