Geri Dön   Wardom.Org > Milli ve Dini Unsurlar > Milli Unsurlar

 
Eski12-06-2007, 00:32   #1
EfruzBey
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - EfruzBey
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |


Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

Sol Hareketlerin Başlangıcı ve Gelişimi

Ülkemizde yıkıcı sol terörist faaliyetlerin başlangıç tarihinin 1820 yıllarına kadar uzandığı bilinmektedir. 1820, 1845, 1872 ve 1908’de küçük çapta işçi haraketleri şeklinde gelişmiştir.
1910 yılında, İştirakçi Hilmi ve arkadaşları tarafından kurulan “Osmalı Sosyalist Fırkası” ve Avrupa’dan yurda dönen şahısların teşebbüsü ile kurulan “Türkiye Sosyalist Fırkası” nın yanında, Doktor Şefik Hüsnü’nün kurduğu “Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası(TİÇSF)” bu yüzyılın başında Türkiye’de sol örgütlenmenin ilkleri olmuşlardır.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |
Türkiye’de yıkıcı terörist faaliyetler alanında ilk önemli örgüt, “Türkiye Komünist Partisi” (TKP)’dir. 10 Eylül 1920 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kurulan TKP örgütünün Genel Başkanlığına Mustafa SUPHİ, Genel Sekreterliğine Ethem NEJAT seçilmiştir. TKP, ülkemizde daha sonraki yıllarda ortaya çıkan yıkıcı terörist örgütlerin temelini teşkil etmiştir.
Anadolu’daki aşırı sol hareket denetim altına alınmaya çalışıldığı sırada Aralık 1920 tarihinde Anadolu’da örgütlü bulunan gizli Türkiye Komünist Fırkası, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF) adı altında legal hale geldi. Ancak, 11-27 ve 28 Ocak tarihlerinde Türkiye Halk İştirakun Fırkası yöneticileri Salih HACIOĞLU, Ziynetullah NUŞİREVAN ve bir çok üye tutuklandı.
Bu sırada THİF’nin çalışmalarını geliştirmek için Ankara’ya doğru hareket eden Mustafa SUPHİ ve 14 arkadaşının ölmesinden sonra, THİF 1922 yılında kongresini gizli olarak yapmıştır.
1925 yılında Şefik HÜSNÜ’nün yönlendirmesiyle TKP Derleniş Kongresi toplandı. Kurtuluş Savaşı döneminde yasal bir nitelik taşıyan TKP, 1925 yılından itibaren Takrir-I Sükun kanunuyla yasadışı bir hale gelmiş ve daha sonra TCK’na eklenen 141. 142. maddeler ile aşırı sol faaliyetler yasaklanmıştır.

1946 yılında komünist faaliyetlerden dolayı Sovyet Rusya’ya kaçan Zeki BAŞTIMAR, TKP’nin faaliyetlerini yurtdışından organize etmeye başlamıştır. Türkiye’de TKP’nin örgütlenmesi ve geniş kitlelere hitap etmesi amacıyla Moskova’da BİZİM RADYO adı altında kurulan ve Türkçe yayın yapan radyo vasıtası ile yurtiçine dönük kitle çalışmaları yapılmıştır.
1951 yılında örgüt mensuplarının tutuklanmasından sonra uzun süre sessiz kalan TKP, 1956 yılında Moskova ve Sofya’da dağıttığı TKP/Yurtdışı Bürosu imzalı bildirilerle yeniden sesini duyurmaya başladı. Partinin yurtdışı bürosunda Kasım İbrahim BİLEN ve Arap PEHLİVANYAN bulunmaktaydı.
1956 yılından sonra TKP, Yurtdışı Bürosu’nu, Doğu Almanya’nın başkenti Berlin’e taşımış, 15 Mart 1958 tarihinde de Türkiye Muhalefet Radyo İstasyonu adıyla yayınlara başlamıştır.
1920-1960 yılları arasındaki devrede, dönemin tek organize gücü olan TKP, fazla gelişme alanı bulamamış, yıkıcı terörist faaliyetler daha ziyade sanat, fikir hareketi olarak kamufle edilmiş ve üniversite gençliği içerisinde dernekler aracılığı ile yan örgütleri oluşturma gayretleri şeklinde devam etmiştir.

1960-1970 Yılları Arası

1961 Anayasasının kabulünden sonra, yeni Anayasanın getirmiş olduğu geniş hürriyet anlayışının neticesi olarak, anılan tarihe kadar yıkıcı terörist örgütlerin gelişmesini önleyen TCK’nın 141 ve 142. maddelerinin çeşitli nedenlerle tartışma konusu yapılması, yetkili bir kısım Ceza Hukukçularını bu iki maddenin 1961 Anayasasına aykırı olduğu tezini savunmaları, yıkıcı terörist faaliyetlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |
15 Haziran 1968 Amerikan 6. Filosunun tekrar İstanbul’a gelmesi sırasında “Devrimci Öğrenci Birliği(DÖB)” nin eylemlerde bulunması ve ve Ankara Amerikan Haberler Merkezi'ne yapılan silahlı saldırı, dönemin aşırı sol hareketlerine örnektir.
9-10 Ekim 1969 tarihinde yapılan bir kurultayda, Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) kurulmuş, ve genel başkanlığına Atilla SARP seçilmiştir.
17-18 Ekim 1970 günleri Ankara’da Yusuf KÜPELİ’nin divan başkanlığı yaptığı DEV-GENÇ kurultayında Genel Başkanlığa Ertuğrul KÜRKÇÜ seçilmiştir. Bu kurultay ile Ertuğrul KÜRKÇÜ, Mahir ÇAYAN, Yusuf KÜPELİ, Münir Ramazan AKTOLGA Dev-Genç’e tamamen hakim olmuşlardır.

1971-1980 Yılları Arası

Bu dönemin yıkıcı sol faaliyetleri, Avrupa ülkelerinde başlayan öğrenci hareketlerinin etkisi ile 1968-1969 yıllarında büyük yerleşim merkezlerinde gelişen öğrenci haraketleri şeklinde meyvelerini vermeye başlamıştır.
1970’li yıllardan itibaren başlayan ve aynı ideolojiyi temel alan Marksizm ve Leninizm paralelinde çeşitli bölünmeler ve bunun sonucu olarak da bir takım örgütlenmeler ortaya çıkmıştır.

Düzenleyen EfruzBey : 12-06-2007 00:41.
 
anahtar kelimeler     0
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |
anahtar kelimeler:

| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |.


Eski12-06-2007, 00:33   #2
EfruzBey
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - EfruzBey
2...

Bu örgütlenmeyi 5 ana guruba ayırabiliriz:

1-TKP Kökenli Örgütlenmeler
2-THKP/C Kökenli Örgütler
3-THKO Kökenli Örgütler
4-TKP/ML Kökenli Örgütler
5-TİİKP Kökenli Örgütler

1980 Sonrası

12 Eylül 1980 harekatı ile yenilgiye uğratılan ve dağılan örgütleri kendi çatısı ve önderliğinde toplama gayretine giren Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1984 yılında Sofya’da, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) gibi sol örgütlerle, Kürdistan Öncü İşçi Partisi (KÖİP) ve Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi (TKSP) gibi bölücü örgütlerle Türkiye ve Türkiye Kürdistan Sol Birliği (Sol Birlik) adıyla kurulan ittifak, 1988 Aralık ayına kadar sürdürülmüştür.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

Türkiye’deki aşırı sol örgütlenmenin çekirdeği durumunda olan TKP ile TİP, Ağustos 1988 tarihinde birleşerek, “Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)” adını aldıklarını açıklamış, ancak legal olarak oluşturulan bu parti, 22 Temmuz 1991 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır.

12 Eylül 1980’den sonra uzun bir suskunluk içerisine giren yıkıcı sol örgütler, özellikle legal alanda kurdukları, örgütlerin yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren örgütlenmeler vasıtasıyla ve 1988 yılından sonra cezaevlerinden firar eden çekirdek kadrosuyla yeniden faaliyetlerine hız vermişlerdir.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |
DEV-SOL örgütü, 1990-92 döneminde Lübnan Bekaa’da bulunan eğitim kampında pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan militanların bir bölümünü şehirlerde, bir bölümünü ise kırsal alanda eylemlere sokmuştur.

Örgütün yediği darbelerin, örgütün lideri Dursun KARATAŞ’ın merkeziyetçi tavrından ve tek liderliğinden kaynaklandığından hareketle örgütte bir bölünme ortaya çıkmış, Dursun KARATAŞ ve Bedri YAĞAN grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Darbe hareketi belirli bir süre örgütten gizlenmiş ise de “ÖNDERLİK (DAYICILAR) ve DARBECİLER” olarak iki grup ortaya çıkmıştır.

Örgüt içerisinde 13 Eylül 1992’de meydana gelen bu darbe hareketiyle ortaya çıkan bölünme, örgütte yeni partileşme ve yapılanmayı ortaya çıkarmıştır. 30 Mart 1994 tarihinde yurtdışında gerçekleştirilen 1.Kongresinde örgütün etkin olan kanadı DAYICILAR Grubu; ismini Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) olarak değiştirmiştir.

1994 yılında DEV-SOL örgütünden arılarak oluşturulan Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) örgütü de gençlik örgütlenmesinde Dev-Genç ismini kullanmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist-Hareketi ve Türkiye Komünist İşçi Hareketi (TKİH) örgütlerinin birleşimiyle 1994 yılında oluşturulan Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) örgütü, değişik fonksiyonlardaki örgütlerin bir araya gelebileceğini göstermiştir. MLKP örgütünde 1995 Ağustos ayında başlayan hizipleşme sonucu 4 Eylül 1995 tarihinde Ağca KAYA liderliğinde bazı TKP/ML-Hareketi mensupları MLKP örgütünü tanımayarak Komünist Parti-İnşa Örgütü (KP-İÖ) adı altında bir yapılanmaya gitmişlerdir.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

TİKKO örgütü 1987 yılında 3. Konferansın yerinin belirlenmesi hususunda çıkan anlaşmazlık sonucu TKP/ML-DABK ve TKP/ML-BABK (KONFERANSÇILAR) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Konferansçılar doğu bölgesindeki faaliyetlerini Kürdistan Bölge Komitesi (KBK) adı altında sürdürmektedir.

THKO kökenli örgütlerden ise EKİM, TİKB, TKEP, TKEP/L ve TDKP örgütleri faaliyetlerini günümüzde de sürdürmektedir.

Ayrıca silahlı mücadeleyi esas alan yıkıcı sol örgütler, münferit eylemlerin yanında, toplumsal olayları bahane ederek kitleleri isyana teşvik etmektedir. Kurtarılmış bölgeler ilan etme, legal alanları sonuna kadar kullanma, sendikalar vasıtasıyla işçilere yönelme, öğrencileri örgüt içerisine çekme, cezaevlerinde eylemler ile Türkiye gündemine yerleşmek isteyen yıkıcı sol örgütler, her dönemde ve her alanda kanunların boşluklarından faydalanarak faaliyetlerine devam etmek istemektedirler.
 

Eski12-06-2007, 00:34   #3
EfruzBey
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - EfruzBey
3..

Türkiye'de sol terörist faaliyetlerin başlangıç tarihinin 1820 yıllarına kadar uzandığı bilinmektedir. 1820, 1845, 1872 ve 1908' de küçük çapta işçi hareketleri yaşanmıştır.

1910 yılında, İştirakçi Hilmi ve arkadaşları tarafından kurulan "Osmanlı Sosyalist Fırkası" ve Avrupa'dan yurda dönen şahısların teşebbüsü ile kurulan "Türkiye Sosyalist Fırkası"nın yanında, Doktor Şefik Hüsnü'nün kurduğu "Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası(TİÇSF)" bu yüzyılın başında Türkiye'de sol örgütlenmenin ilkleri olmuşlardır.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

TİÇSF tarafından 1 Mayıs 1919 tarihinde Berlin'de yayınlanan, daha sonra da İstanbul'da çıkarılmaya başlanan "Kurtuluş" dergisi, Türkiye'de sosyalist ve komünist hareketler tarihinde ilk propaganda organı olmuştur.

Türkiye'de sol faaliyetler alanında ilk önemli örgüt, "Türkiye Komünist Partisi" (TKP)'dir. 10 Eylül 1920 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kurulan TKP örgütünün Genel Başkanlığına Mustafa Suphi, Genel Sekreterliğine Ethem NEJAT seçilmiştir. TKP, ülkemizde daha sonraki yıllarda ortaya çıkan terör örgütlerinin fikir bazında temelini teşkil etmiştir.

Anadolu'daki sol hareketlerin denetim altına alınmaya çalışıldığı 1920'li tarihlerde örgütlenmesini gizli olarak sürdüren Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF) adı altında legalleşmiş, ancak birçok üyesi daha sonra tutuklanmıştır. Bu sırada THİF'nın çalışmalarını geliştirmek için Ankara'ya doğru hareket eden Mustafa Suphi ve 14 arkadaşının da Karadeniz'de ölmesinden sonra,bu hareket başarısız kalmış ve THİF 1922 yılında kongresini gizli olarak yapabilmiştir.

1925 yılında Şefik Hüsnü'nün yönlendirmesiyle TKP Derleniş Kongresi toplanmıştır. Ancak, 1925 yılından itibaren Takrir-i Sükun kanunuyla ve daha sonra TCK'na eklenen 141. 142. maddeler ile aşırı sol faaliyetler yasaklanmıştır.

1946 yılında komünist faaliyetlerinden dolayı Sovyet Rusya'ya kaçan Zeki Baştımar TKP'nin faaliyetlerini yurt dışından organize etmeye başlamış, Türkiye'de TKP'nin örgütlenmesi ve geniş kitlelere hitap etmesi amacıyla Moskova'da BİZİM RADYO adı altında kurulan ve Türkçe yayın yapan radyo vasıtası ile yurt içine dönük propaganda çalışmaları yapılmıştır.

Bu tarihten sonra kişisel sürtüşmelerin çok olduğu partinin en önemli eylemleri 1 Mayıslarda bildiri dağıtmak şeklinde olmuştur. 1951 yılında örgüt mensuplarının tutuklanmasından sonra uzun süre sessiz kalan TKP, 1956 yılında Moskova ve Sofya'da dağıttığı TKP/Yurt dışı Bürosu imzalı bildirilerle yeniden sesini duyurmaya başlamıştır.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

1956 yılından sonra TKP, Yurt dışı Bürosu'nu Doğu Almanya'nın başkenti Berlin'e taşımış, 15 Mart 1958 tarihinde de Türkiye Muhalefet Radyo İstasyonu adıyla yayınlara başlamıştır.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

1920-1960 yılları arasındaki devrede, dönemin tek organize örgütü olan TKP, fazla gelişme alanı bulamamış, yıkıcı sol faaliyetler daha ziyade sanat, fikir hareketi olarak kamufle edilmiş ve üniversite gençliği içerisinde dernekler aracılığı ile yan örgütler oluşturma gayretleri şeklinde devam etmiştir.

Dünyada sosyalist fikirlerin yayılarak gençlik içerisinde de kabul görmesi ve kitle eylemlerinin artması ülkemize de yansımıştır. İleride, bünyesinden birçok yıkıcı sol örgütü çıkaracak olan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)'nun temeli bu dönemde atılmış ve ilk olarak 3 Ocak 1956 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)'nde kurulan "Fikir Kulübü" ile başlamıştır.
 

Eski12-06-2007, 00:35   #4
EfruzBey
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - EfruzBey
4..

ÜLKEMİZDE YIKICI SOL TERÖRÜN İŞLEYİŞİ

Amaçları ve Stratejileri

*Şehir ve kır gerillaları yetiştirmek
*Çekirdek öncü örgütler kurmak
*Psikolojik savaş (propaganda) başlatmak
*Kitleleri politize etmek
*Silahlı propaganda başlatmak (devrimci şiddet)
*Öncü savaşı başlatmak
*Çekirdek öncü örgütler aracılığıyla proterya partisi teşekkül ettirmek
*Ekonomik, sosyal, siyasal buhran meydana getirmek
*Çıkarılan buhranlar sonucu yılarak sinen, bıkan işçi ve köylülerden oluşan düzenli ordular kurmak
*Bu ordu ile halk savaşı yapmak
*Baskı ve şiddete dayanamayan halkı proleterya partisine çekmek
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |
*Proleterya partisi ile iktidarı ele geçirmek
*Komünist rejim tesis etmektir.

Eleman Temini

Örgüte kazandırılmak istenen kişiler, önceleri dolaylı bir eğitim ve bilinçlendirme sürecinden geçirilmektedir. Bu eğitim; Marksist-Leninist yayınlar, örgütün dergi, broşür ve bildirileri okutulmak suretiyle, propaganda toplantılarına katılmak ve konulara kendi örgütsel yaklaşımlarıyla getirilen yorumların tartışılması şeklinde olmaktadır.
Bu ilk tanıma aşamasından sonra, özgeçmişi ve fotoğrafı alınarak örgüte katılanlar deneme sürecine tabi tutulmakta ve zamanı gelince örgütsel statüsü belirlenmektedir.

Legal Alanda;
Genel olarak;

*Kültür, dayanışma, öğrenci ve spor dernekleri, spor kulüpleri, sendikalar, kütüphaneler, seminer ortamları, folklor grupları, evden kaçanlarla kimsesiz, cahil, genç çalışanların barındığı yerler ve yasal parti üyeliklerine veya organlarına sızdırılan örgüt mensupların telkinleriyle;

*Yüksek öğrenim öğrenci derneklerince düzenlenen vize ve harç karşıtı imza kampanyası; grev, direniş, işgal gibi toplumsal hareketlerde oluşan dayanışma ortamındaki samimiyet ile,

*İdeoloji yanlısı ve yasal basın-yayın organları vasıtasıyla bilinçlendirerek,

*Cezaevlerinde örgütsel ideoloji işleyerek,

İllegal Alanda;

*Herhangi bir şekilde suça karışmış kimseyi kendi ideolojisine alet ederek kendi örgütünün suçuna iştirak ettirerek,

*İdeolojik yönde psikolojik propagandaya maruz bırakarak,

*Legal alanda yapılan faaliyetleri illegal alana kaydırarak,

*Kendi fikirlerine uygun kişileri örgüt içerisine çekerek,

*Vaatlerle kandırarak,

*Maddi yardımda bulunup, kendisine tabi olmaya mecbur bırakarak,

*Bayan örgüt mensuplarını kullanarak,

*Şiddet yolu ile eleman temin etmektedirler.

Mali Kaynak Temini

Yıkıcı sol terör örgütlerine; kamp çalışmaları, kitle örgütlerine yaptıkları yardımlar, cezaevi firarilerinin barındırılması ve hücre evlerinin giderleri, kırsal alandaki temel ihtiyaçlar ve mühimmat ihtiyaçları, basın-yayın faaliyetleri gibi konular büyük mali kaynak gerektirmektedir.
Bu giderlerin karşılandığı kaynaklar şu şekildedir:
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

*Örgüt mensupları ile sempatizanlardan toplanan aidatlar

*Örgütsel yayınlarından elde edilen gelirler

*Kamulaştırma dedikleri gasp, soygun ve hırsızlıklar

*Yurtiçinde ve yurtdışında bağış adıyla toplanan paralar

*Örgütsel yayınevleri ve işyerlerinden elde edilen gelirler

*Örgütsel müzik gruplarının kaset satışları ile konser gelirleri

*Kültür-Sanat merkezlerinin faaliyetlerinden elde edilen gelirler

*Uyuşturucu madde kaçakçılığından elde edilen gelirler.

Eylem Yapma Biçimleri

Yıkıcı sol terör örgütleri ”devrimci şiddet” olarak tanımladıkları;

*Bildiri dağıtma

*Pankart asma

*Korsan gösteri-miting yapma

*Sabotaj-kundaklama-yangın çıkarma

*Baskın

*Pusu kurarak “cezalandırma” adı altında cinayet işleme

*Basın-yayın yoluyla propaganda

*Silahlı propaganda

*Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini provoke etme

*Resmi otoları, karakolları, askeri birlikleri silahla tarama

*Bağış toplama adıyla haraç alma

*Kamulaştırma adıyla gasp-soygun yapma

*1 Mayıs gibi özel günlerde toplumsal kargaşa çıkarma

*İnsan Hakları'nı savunma bahanesiyle idare ve yargıyı medya yoluyla baskı altında tutma
gibi eylemlerle devlet otoritesinde (yönetimde) zaafiyet ve böylece anarşi ortamı oluşturarak halk arasında panik, korku, sinme ve yılgınlık meydana getirmek istemektedirler.

Örgütler Arasındaki İşbirliği

Aynı amaçla kurulan ve faaliyet yürüten sol terör örgütleri her ne kadar fikir ayrılıkları, iç çekişmeler ve liderlik mücadeleleri ile ayrılık yaşasalar da bazı faaliyetlerde birlikte hareket etmekte ve bu doğrultuda ittifaklar kurabilmektedirler.
Kaynak: Wardom | Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri |

Haziran 1982 tarihinde Almanya´da Türkiye Emekçi Partisi (TEP), DEV-YOL, DEVRİMCİ SAVAŞ, Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP), THKP/C-ACİLCİLER, Sosyalist Vatan Partisi (SVP) ve Türkiye Komünist Partisi/İşçinin Sesi (TKP/İS) adlı sol örgütlerce oluşturulan "Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi (FKBDC)", 1986 yılından sonra etkinliğini kaybetmiştir.

1984 yılında Sofya'da Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İsçi Partisi (TİP), Türkiye Sosyalist İsçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) gibi sol örgütlerle, Kürdistan Öncü İsçi Partisi (KÖİP) ve Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi (TKSP) gibi bölücü örgütler tarafından Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Sol Birliği (Sol Birlik) adıyla kurulan ittifak, 1988 Aralık ayına kadar sürdürülmüştür.

Lübnan-Bekaa'da PKK'nın DEV-SOL'a kamp tahsisi, son zamanlarda kırsal alanda birlikte hareket etmeleri, DEV-SOL (DHKP/C) ve PKK'nın karşılıklı lojistik ve ekonomik dayanışma içerisinde olduklarını göstermektedir.

1993 yılından itibaren PKK terör örgütünün çağrısı ile sol terör örgütleriyle protokol imzalanmasıyla TDP terör örgütü militan kadrosunun eğitimini ve eylemlerini PKK terör örgütü ile birlikte gerçekleştirmiştir.

6 Haziran 1993 tarihinde PKK'nın siyasi kanadı olan ERNK' nın Avrupa Temsilciliğinin çağrısı üzerine TDP örgütü PKK, TKP/ML-HAREKETİ, TKP/KIVILCIM, MLSPB, TKKKÖ, TKEP, EKİM örgütleri ve Devrim Dergisi temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Devrimci Demokratik Güç Birliği (DDGB) içerisinde yer almasıyla daha önce eleştirdiği PKK terör örgütüyle işbirliği içerisine girerek ortak hareket etmeye başlamıştır.

1996'da PKK ve DHKP/C arasında her türlü alanda birbirini destekleme, birlikte eylem gerçekleştirme yönünde bir protokol imzalanmış, iki örgüt 1997 yılında Karadeniz kırsal alanında kış üslenmesini birlikte gerçekleştirmiş, ancak alt kadroların şikayetleri ve protokolü kabullenmemeleri üzerine gerçek manada bir birliktelik sağlanamamıştır.

1998 yılında da PKK ile DHKP/C'nin dışında kaldığı diğer sol terör örgütleri arasında Devrimci Birleşik Güçler adı altında eylem birliği çerçevesinde protokol imzalanmıştır.

Haziran 1998 tarihinde PKK terör örgütü ile TDP, MLKP, DHP, TKP/ML-DABK ve KONFERANS, TKP/KIVILCIM, DEV-SOL örgütleri eylem birlikteliğinin yanında ileriye yönelik faaliyetlerde birlikte karar alma maksadıyla bir protokol imzalamışlardır. DHKP/C bu protokola DEV-SOL çağrıldığı için katılmamıştır.
 

Eski12-06-2007, 02:50   #5
İlkağan
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - İlkağan

Çok yakın zamanda itina ile okuyacağım.Teşekkürler konu için.
 

Eski13-06-2007, 00:19   #6
gaddarselim
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - gaddarselim

yazık bunlara kanan garibanlara...bir de çıkar işçi sınıfı falan diye saçmalarlar...

teşekkürler çok güzel konu...
 

Eski13-06-2007, 12:43   #7
Sherlock_
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - Sherlock_

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi saykoc90 Mesajı Göster
sen kimsinde solculara terörist diyon lan it siz adammısınız lan asıl terörist askere kelle diyen o. çocuklarıdır solcular ATATÜRK yolunda sizin gibi şeriat istemiyo anana selam söle
koc sakin sakin sozlerine biraz dikkat et istersen avatarındaki o resmi kaldır o resmi hakedecek onun ağırlığını taşıyacak şekilde yorum yap....
 

Eski13-06-2007, 12:47   #8
RedHotChiliPeppers
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - RedHotChiliPeppers

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi saykoc90 Mesajı Göster
sen kimsinde solculara terörist diyon lan it siz adammısınız lan asıl terörist askere kelle diyen o. çocuklarıdır solcular ATATÜRK yolunda sizin gibi şeriat istemiyo anana selam söle
Ben ağzımı senin kadar bozmk istemiyorum ama konuyu iyi okursan solcu olup terörist olan grupları tanıtıyor arkadaş.Anladığım kadaruyla sen solcusun ve islami terör örgütü diye tanıtılan gruplara inanıosunda buna neden inanmak istemiyorsun anlayamadım.Saçmalıyorsun ayrıca...
 

Eski13-06-2007, 12:56   #9
gokhan32
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - gokhan32

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi saykoc90 Mesajı Göster
sen kimsinde solculara terörist diyon lan it siz adammısınız lan asıl terörist askere kelle diyen o. çocuklarıdır solcular ATATÜRK yolunda sizin gibi şeriat istemiyo anana selam söle

adam ol yazını editle
 

Eski13-06-2007, 13:14   #10
blackmode
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - blackmode

saykoc90 Clone hesap yerine kendi hesabından uygun bir dille anlatabilirdin derdini.
 

Eski13-06-2007, 13:35   #11
0guzhan
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - 0guzhan
Exclamation

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi blackmode Mesajı Göster
saykoc90 Clone hesap yerine kendi hesabından uygun bir dille anlatabilirdin derdini.
onu yapmak için mangal gibi yürek lasım!

Bu toprakları Türklerin elinden alıp, Kızıl bir bayrak altında bölemiyecekler!

Türkiye, Türklerindir!
 

Eski13-06-2007, 13:39   #12
gokhan32
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - gokhan32

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi TheOguzhan Mesajı Göster
onu yapmak için mangal gibi yürek lasım!

Bu toprakları Türklerin elinden alıp, Kızıl bir bayrak altında bölemiyecekler!

Türkiye, Türklerindir!
ya kimmiş bu özelden yazabilirmisiniz blackmode sana gönderdim
 

Eski13-06-2007, 18:57   #13
EfruzBey
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - EfruzBey

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi saykoc90 Mesajı Göster
sen kimsinde solculara terörist diyon lan it siz adammısınız lan asıl terörist askere kelle diyen o. çocuklarıdır solcular ATATÜRK yolunda sizin gibi şeriat istemiyo anana selam söle
Arkadaşım kararttığım olan kısımı bana Pm olarak da atmışın.Yemin ediyorum ki konudaki mesajını okumadan ilk Özel mesajlarımı okudum sadece senin mesajın vardı.Konuda da aynı şeyi yazdığını görmesem sana ne cevap yazdığımı burda açıklamayacaktım.Madem sen burda yzdığının aynısını bana Pm olarak attın bende sana yazdığım özel mesajın aynısını buraya yazıyorum:

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi saykoc90
sen kimsin de solculara terörist diyon lan it asıl terörist askere kelle diyenler pc arkasından konuşmakla olmuyo
Cevabım:

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi EfruzBey
Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi saykoc90
sen kimsin de solculara terörist diyon lan it asıl terörist askere kelle diyenler pc arkasından konuşmakla olmuyo
Solcular terörist değildir.
Sağcılar da terörist değildir.

Solcu teröristler ve sağcı teröristler vardır.

Ömrün boyunca mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmen dileğimle...
Bak güzel kardeşim burda bana,efradıma herhangi birine küfretmekle eline bişey geçmez.Söz sahibinindir.Öfke beyinde canlandığı gibi etki bırakmaz gerisinde.İdeolojin ne olursa olsun,sakin ol,iyi değerlendir en önemlisi de saygı duy.

Elbette küfretme hakkına sahipsin.Ama bu hak da ötenazi hakkına benzer...Kendi dilinle kendini zehirleme...

Et parçası olan dilinle konuşma,vicdanının diliyle konuş.Vicdanının dili yoksa,o et parçası olan dilini bikaç saniyeliğine vicdanına sür ve vicdan zerreciklerini yala...

Eminim o zaman gerektiği gibi konuşacaksın.

Vicdan yalan söylemez...
 

Eski13-06-2007, 20:16   #14
saykoc90
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - saykoc90

mesajımı sildim ve biraz kaba davrandım doğru ama o pankart ne öyle özgür kürdistan die nerede yaşıyorsunuz siz öyle yaşadığınız yere ihanet ediyosunuz olmaz böyle şey tek yol ATATÜRK yolu
 

Eski13-06-2007, 21:38   #15
MirzaBey
 
| Ülkemizdeki SoL TeRöR Örgütleri | - MirzaBey

Emeğine sağlık kankam çok güzel bir konu hazırlamışsın...
 

Kapalı Konu

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 03:27.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort<\center>