Geri Dön   Wardom.Org > Off-Topic > Geyik

 
Eski22-02-2006, 14:58   #1
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy
Exclamation Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)

İşte Napolyon'dan Einstein'a kadar ünlü yabancıların Türk milleti hakkındaki düşünceleri...Buyrun okuyun...Son satır geyik forumunda olduğu için konulmuştur

Insanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu
olması.Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren
bir meziyet vardır. Icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar
vatanına bağlı olmak. Işte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip
kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup
edilemezler"

Napoleon Bonaparte - Fransız Imparatoru"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya,
korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve
silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan
bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı
da inciten bir gaflet olur."

Tasso - Italyan Şair"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek
olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir
köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada
görüp öğrenirsiniz."

William Martin

"Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş
imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini,
sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık
kaynağıdır."

Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı."Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri

önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman,

tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni

parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün

esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana

yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim;

istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin

esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap,

bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak

yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."

Demirbaş Şarl -Isveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)"Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir

milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan

ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol

bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel

var: Türklerin yaşayan hatıraları!

Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de

silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu

korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de

yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare

etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat

kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."

M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

"Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak

bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.

Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."

Ibn-i HassulTürk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce

asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre LotiTürklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir

sihirbaz zekası vardır. Işte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar

yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır . Zaten Avrupa'nın

yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

Çarnayev(Rus Komutan)Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,

katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir

pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker

gibi uyanık yürür.

MoltkeTürkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

La MartineSavaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Towsend (Ingiliz Komutan)Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli

olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden

korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

Auguste ComteTürk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas

veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş

ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk

kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

Lady Mary Wortley MontaguTürk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif

tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek

mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı

gibi görülür fakat gösterilemez.

Decamps (fransız ressam)Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi

çevirip bozarlar.

Câhiz (Arap Bilgini)Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler

yoktur.

Semame Ibn-i Eşreş (Arap Bilgini)Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

Comenius (Çek Bilgini)Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık

yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

William Pitt (Ingiliz Devlet Adamı)Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.

Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir

yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs

kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve

alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

(Ünlü Tarihçi) HammerTürkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu

eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü

günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her

zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Comenius (Çek Bilgini)Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en

halis efendi millettir.

KayzerlingHer Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata

ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

MolkteKılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların

yarasını sarmakta da ustadır.

Lord ByronTürk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe

el atarsa başarır.

Semame Ibn-i EşreşTürkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak

için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten

zevksiz bir perde oluyor.

Gelland (Fransız Bilgini)Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden

canını feda eder.

Albert EinsteinArtık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

Andreas PhitiadesDünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

Albert Sorel
 

Eski22-02-2006, 14:59   #2
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

Baron BüsbekOn ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e

bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri

ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar

övülse yeridir.

Charles McfarleneTürk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği

askerliktir.

DonaldsonDünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında

düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

DonaldsonTürklerle dost ol ama düşman olma.

Gianni de MichelisDünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

HamiltonTürklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

HamiltonTürkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri

değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması

hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.

Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır

ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

HammerÇanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler

yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile

savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.

Sir Julien CorbetTürk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.

Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

MulmanToplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz

yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu

oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu

gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların

övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık

kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten

çekinmeleridir.

Monradgea D'ohssonKendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi

mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve

yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir

fark gözetmezler.

Monradgea D'ohssonTürk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi

iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki

körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere

acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap

oluyor.

Pierre LotiTürk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil

çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

Thomas Thorsten"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman

milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."

Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı


"Tanrı Türk'ü korusun"

Polat Alemdar
 

Eski22-02-2006, 15:16   #3
REPLİCON
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - REPLİCON

beni bu ssatede duygulandırdınya helelin var valla elerine sağlık

+ 1 benden
 

Eski22-02-2006, 16:04   #4
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

böyle bir konu hakkında 19 kişinin girip sadece 1 kişinin yorum yapması beni hem şaşırttı hem de üzdü
 

Eski22-02-2006, 16:13   #5
ercahn
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - ercahn

aynen.....
 

Eski22-02-2006, 16:18   #6
Asi_Mavi
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Asi_Mavi

hacı eLine koLuna sağLık çok güzeL GururLandım +karma
 

Eski22-02-2006, 16:21   #7
recreativo
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - recreativo

ver gazıııııı!!!!!peki niye kimse bizi iplemiyo ozaman niye kafamıza çuval giydik niye italya apoyu bize vermeyip de viskilerle ağırladı n
iye belçika fehriye erdalı hala bağrına basmış niye hollandada türkçe yasaklandı niye suriye apoya yataklık yaptı ve daha bisürü şey... hep bize aynı numarayı yaptılar.ver gazı al şekeri.
 

Eski22-02-2006, 16:24   #8
YENİÇERİ
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - YENİÇERİ

eline sağlık karma
"TANRI TÜRK Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN"
 

Eski22-02-2006, 16:26   #9
affetmekyok
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - affetmekyok

gerçek mi bunnar vallA sevindim ama şu an göremiyorum öyle birşey o günler dinin ve osmanlının hakim oldugu yılLardır suanki halimizden bahsetmiyolardır kurtlar vadisi ırakda diyor ya adam atalarımıza layık olamadıkben bir türk olarak utanıyorum şimdiki halimden ve halimizden evet ATALARIMIZA LAYIK OLAMADIK ... anlayan anlamıştır anlatmaya gerek yok
 

Eski22-02-2006, 16:27   #10
Kodadım58™
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Kodadım58™

eline koluna saglık dostum
 

Eski22-02-2006, 16:35   #11
slyan_mrc
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - slyan_mrc

güzel paylaşım saolasın..
 

Eski22-02-2006, 17:47   #12
ugurjohn
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - ugurjohn

çok güzeldi eline sağlık.Dünya korksun bizden
 

Eski22-02-2006, 19:34   #13
recreativo
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - recreativo

birisi verdiğim gazı iyi almış olacakki - karma vermiş işte biz türkler böyleyiz.hep birilerinin bizleri övmesini isteriz.doğru olsun yalnış olsun hiç farketmez.yeterki birileri övsün.ben görüşlerimi yazdım yazdıklarım yalandıysa çıkıp yalan bunlar yok böle bişe deyseydin arkadaşım.böle gizli gizli karmayla oynamak hoş olmuyo
 

Eski22-02-2006, 19:43   #14
ReQuiemForAsaW
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - ReQuiemForAsaW

coolboy bu konuyu neden geyiğe açtın,,iyi payaşım yapan bir arkadaşsın da konu geyik değil..
Tanrı Türk'ü korusun
 

Eski22-02-2006, 20:36   #15
gentleman
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - gentleman

ilginç ötesi
 

Eski22-02-2006, 21:03   #16
aragorn77
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - aragorn77

turkler her yuzyila damgasini vuran milletdir ve yeni yuzyilda bizim vurdugumuz muhurle sereflenecektir
 

Eski22-02-2006, 21:13   #17
Altunizade
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Altunizade

abi süpersin radyoya malzeme çıktı...
 

Eski23-02-2006, 14:38   #18
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Arkadaşlar,bazı arkadaşlarımız yorumlarında şu anda Türklere bu gözle bakılmadığından bahsetmiş...Yabancıları bizim hakkımızda böyle düşünmeye sevkeden gaflet,dalalet ve hıyanet içinde olan bu ülkenin idaresinden sorumlu kişileri ne tarih ne de yüce Türk milleti hiçbir zaman affetmeyecektir...
 

Eski23-02-2006, 15:05   #19
zekeboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - zekeboy

montaigne denemeleri okuyanlar bilir.. romalıların ve Türklerin büyüklüğü üzerine bir yazı var.. Tarihimiz gerçekten şanlı ama asıl üzüldüğüm geçmişle yaşanmıyor.. bizi bu hale düşürenler utansın.. Bize bir Atatürk, bir İnönü gene lazım.
 

Eski23-02-2006, 15:12   #20
gencbugra
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - gencbugra

Abicim Onlar eskiden di bence su anda türkler avrupada anlayisi kit toplumdan uzak ve gerikafali olarak duruyor.Bende avrupadayim burda uni okuyorum.Yabancilar polisinden aldigim tripler dogrultusunda konusuyorum.Adam bize resmen insanlik disi davrandi (Bu heryerde yok ve ilgilenen olur ise SINGEN BURGERAMT).Onlar eskiden di.

Ve Bizler icin su anda aslolan her noktada kendimizi son derece gelistirmek.SU BIR GERCEK ONLAR BIZDEN COK ILERDE.ama bizdeki kadar Kalite kültür ve ve gercek medeniyete hala sahip degiller.
HEPINIZE SAYGILAR
 

Eski23-02-2006, 15:18   #21
gentleman
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - gentleman

saçma bence
 

Eski23-02-2006, 16:55   #22
JaS33N
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - JaS33N

sağolası çok süperdi emeğine ellerine sağlık.
 

Eski24-02-2006, 09:37   #23
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi gentleman
saçma bence
Saçma olan nedir dostum???
 

Eski24-02-2006, 09:41   #24
Edy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Edy

tamam yazilanlar guzel ama bazilari turkiyenin zamaninda savastigi ulkeler.Adamlar sanki kendi vatani gibi anlatmislar
Zannetmiyorum bu kadar abartili konustuklarini hepsinin.Gaz gibi

Düzenleyen Edy : 24-02-2006 09:46.
 

Eski24-02-2006, 09:57   #25
onrt48
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - onrt48

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

Albert Sorel

e sonuç
 

Eski24-02-2006, 10:50   #26
nirvana85
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - nirvana85

Alıntı:
Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler

yoktur.

Semame Ibn-i Eşreş (Arap Bilgini)
keşke bugün de ben Türk üm diyenin batıl fikirleri olmasa.
 

Eski24-02-2006, 11:20   #27
skysea
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - skysea

eline koluna sağlık, biraz duygulandırdın bizi...
 

Eski24-02-2006, 12:46   #28
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy
Thumbs down İsmini açıklamayan korkağın birine...

Bu arada arkadşlardan biri -karma vermiş...Tamamen saçmalık,Allah olsa böyle konuşmazlar,yuh artık falan demiş...ama niyeyse ismini yazmaya cesaret edememiş...Ne diyeyim kendi atalarının diğer ülkelerde bıraktığı saygınlıktan rahatsız olan bu arkadaşı kutluyorum...600 sene boyunca 3 kıtada başarıdan başarıya koşmuş,Fatih Sultan Mehmetleri,Yavuz Sultan Selimleri,Kanunileri,Mustafa Kemal Atatürk'ü ve sayamadığım nice büyük atalarımızı bu topraklardan çıkartmış bir vatanın evladı olarak asıl ben sana koca bir YUH diyorum...Sen zaten ismini yazmamakla KORKAKLIĞINI göstermiş oldun...Bana göre wardomda senin gibilere yer yok...
 

Eski24-02-2006, 12:55   #29
Asi_Mavi
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Asi_Mavi

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi coolboy
Bu arada arkadşlardan biri -karma vermiş...Tamamen saçmalık,Allah olsa böyle konuşmazlar,yuh artık falan demiş...ama niyeyse ismini yazmaya cesaret edememiş...Ne diyeyim kendi atalarının diğer ülkelerde bıraktığı saygınlıktan rahatsız olan bu arkadaşı kutluyorum...600 sene boyunca 3 kıtada başarıdan başarıya koşmuş,Fatih Sultan Mehmetleri,Yavuz Sultan Selimleri,Kanunileri,Mustafa Kemal Atatürk'ü ve sayamadığım nice büyük atalarımızı bu topraklardan çıkartmış bir vatanın evladı olarak asıl ben sana koca bir YUH diyorum...Sen zaten ismini yazmamakla KORKAKLIĞINI göstermiş oldun...Bana göre wardomda senin gibilere yer yok...
o kişinin yerine ben + karma verecem coolboy bunda - karma veriLecek bi durum söz konusu biLe deiL neye yuh diyor anLamsız bişiLer hak etmek için ve faydaLı oLa biLmek için herkes payLaşım veriyor sen kaLk - ver çok ayıp wardom üyesi birisi nasıL yapıyor anLamadım.
 

Eski24-02-2006, 12:57   #30
Asi_Mavi
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Asi_Mavi

ahbe dostum maLesef vermişim sana + inşaLLah dier arkadaşLar teLafi eder.
 

Eski24-02-2006, 13:17   #31
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Asi_Mavi
ahbe dostum maLesef vermişim sana + inşaLLah dier arkadaşLar teLafi eder.
Kardeş desteğin için teşekkür ederim..Sorun karma sorunu değil...Sorun zihniyet sorunu...Ben buna dikkat çekmek istedim hepsi bu...Bu zihniyetteki insanlar bu ülkenin güzelliklerini haketmiyorlar...Biraz tarih okuyan bir insan yakın geçmişteki (1910-1940 arası) Avrupalı siyasilerin Türkler ve atalarımız için söylediklerini okursa ne demek istediğimi anlar herkes...
 

Eski24-02-2006, 13:21   #32
Edy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Edy

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

La Martine

yani la martine kendi vatanindan cok Turklerimi seviyor mesela?
 

Eski24-02-2006, 13:28   #33
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Edy
Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

La Martine

yani la martine kendi vatanindan cok Turklerimi seviyor mesela?
Yüzyıllar boyunca atalarımızın kazandığı başarılar ve milletimize kazandırdığı saygınlık sayesinde insanlar böyle konuşuyor...Ayrıca vatan değil millet ve ırktan bahsediyor...Yani bir soydan Türk soyundan...Bir kara parçasını devlet ülke yapan da o topraklarda yaşayan ırktır,millettir...Atatürk boşuna dememiş dostum "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye...Bizim milletimiz yüzyıllar boyunca namusları,şerefleri ve devletleri için yaşamış insanlardır...Aramızda tabii ki kanı bozuklar vardır ama bir kişinin bizim ırkımızı,milletimizi övmesinde ne gibi bir problem var ben anlayamadım?Yada bu bilgilerin yalan olduğu hissine nerden kapıldın?
 

Eski24-02-2006, 13:29   #34
Edy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Edy

bi problem gormuyorum yanlis anlama sadece bazi yazilanlar resmen bi turkun agzindan yazildigi cok belli gibi geldi.Bunu kendi aramizda tartismiyacazda nerede tartisicaz?

Bi tane iki tane olur ama her yazanda anasi babasi Turkmus gibi yazmis
 

Eski24-02-2006, 13:36   #35
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Edy
bi problem gormuyorum yanlis anlama sadece bazi yazilanlar resmen bi turkun agzindan yazildigi cok belli gibi geldi.Bunu kendi aramizda tartismiyacazda nerede tartisicaz?

Bi tane iki tane olur ama her yazanda anasi babasi Turkmus gibi yazmis
Peki şöyle diyeyim...Japonlar dünyadaki en büyük teknoloji devidir desek yalanmı olacak?Bu kişiler bizim şerefli,vatanına,devletine milletine bağlı olan insanlar olarak tanımlamışlar...Biz bunu defalarca ispatladık dostum...Yanlışmı düşünüyorum?
 

Eski24-02-2006, 13:40   #36
Edy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Edy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi coolboy
Peki şöyle diyeyim...Japonlar dünyadaki en büyük teknoloji devidir desek yalanmı olacak?Bu kişiler bizim şerefli,vatanına,devletine milletine bağlı olan insanlar olarak tanımlamışlar...Biz bunu defalarca ispatladık dostum...Yanlışmı düşünüyorum?
Peki japonlar teknolojide dev bu kanitlanabilicek bi olay ama seref namus bunlar belgeye dokulemez?
yanlismiyim heheh
 

Eski24-02-2006, 13:42   #37
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Edy
Peki japonlar teknolojide dev bu kanitlanabilicek bi olay ama seref namus bunlar belgeye dokulemez?
yanlismiyim heheh
Belgeye gerek yok...Türk tarihine bak yeterli dostum...Kurtuluş savaşı dersem yeterli olur sanırım?
 

Eski24-02-2006, 13:44   #38
Edy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Edy

neyse bu boyle surer bakalim baskalari ne diyecek.
Tekrar soyluyorum yanlis demiyorum sadece bazi yazilanlar bana bi Turkun agzindan gibi geldi yani abartili.
Fikirlere saygiliyim
 

Eski24-02-2006, 13:46   #39
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi Edy
neyse bu boyle surer bakalim baskalari ne diyecek.
Tekrar soyluyorum yanlis demiyorum sadece bazi yazilanlar bana bi Turkun agzindan gibi geldi yani abartili.
Fikirlere saygiliyim
Eywallah düzeyli tartışmaya daima varım dostum...Herkes senin kadar cesur olsa keşke...Bazı lamerler dadanmış siteye de...
 

Eski25-02-2006, 13:32   #40
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy
Lamerlere

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi coolboy
Bu arada arkadşlardan biri -karma vermiş...Tamamen saçmalık,Allah olsa böyle konuşmazlar,yuh artık falan demiş...ama niyeyse ismini yazmaya cesaret edememiş...Ne diyeyim kendi atalarının diğer ülkelerde bıraktığı saygınlıktan rahatsız olan bu arkadaşı kutluyorum...600 sene boyunca 3 kıtada başarıdan başarıya koşmuş,Fatih Sultan Mehmetleri,Yavuz Sultan Selimleri,Kanunileri,Mustafa Kemal Atatürk'ü ve sayamadığım nice büyük atalarımızı bu topraklardan çıkartmış bir vatanın evladı olarak asıl ben sana koca bir YUH diyorum...Sen zaten ismini yazmamakla KORKAKLIĞINI göstermiş oldun...Bana göre wardomda senin gibilere yer yok...
Flood yapmayı göze alarak bu mesajı yazıyorum...Mod arkadaşlar kusura bakmasın...Bana gene bu konuda 2. defa - karma veren lamere sesleniyorum...Yukarıda yazdıklarım arkadaşa ve onun kafa yapısındaki LAMER'lere cevaptı...ama bu arkadaş ve onun tayfası burada barınamayacak...Çıkıp bu forumda kendilerini ifşa etsinler kendilerini...Kim olduğunuzu yazın da görelim bakalım...Çıkar forumda ne diyecekseniz dersiniz...Ama forum üyelerinin tepkilerinden çekindiğiniz için bunu yapamıyorsunuz...Aşağıya lamerlerin gönderdiği mesajların screenshotlarını koyuyorum yorum değerli forum üyelerinindir...

 

Eski25-02-2006, 14:07   #41
TURK_genci
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - TURK_genci

Güzel paylaşım sağol
 

Eski25-02-2006, 14:09   #42
nemes1s
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - nemes1s

Polat alemdarın sözü ne alaka ?
 

Eski25-02-2006, 14:13   #43
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi nemes1s
Polat alemdarın sözü ne alaka ?
o da işin geyik kısmı
 

Eski25-02-2006, 22:13   #44
Edy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Edy

olabilir herkes ayni sekilde ara sira -karma aliyo coolboy.
 

Eski26-02-2006, 01:25   #45
endoplasmic
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - endoplasmic

Duygulandım lo gece gece .. Saol + karma
 

Eski26-02-2006, 12:57   #46
Altamore
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Altamore

YAZILAR SÜPPPPEERRR ÖTESİ BİŞEY..

EN SEVDİKLERİM
Insanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu
olması.Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren
bir meziyet vardır. Icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar
vatanına bağlı olmak. Işte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip
kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup
edilemezler"

Napoleon Bonaparte - Fransız Imparatoru


VE

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Towsend (Ingiliz Komutan)


duygulandım yaw..
 

Eski26-02-2006, 13:27   #47
notname
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - notname

bu sözler eskiden türklerle yapılan savaşlarda söylenen düşman komutanların sözleridir. kesinlikle hepsi doğrudur. doğrulugunu biliyorum kaynak sağlam yerden çünkü

bunuda ben ekleyim

"eskiden yapılan savaşlarda aralarda 2 yada 3 metrelik siperlerde savaşan askerlerimiz ve düşman askerlerinin savaş bittikten sonra yemek yiyip sohbet ettiklerini ve sonra tekrar savaştıkları " gerçektir. bu yüzden bazı komutanlar demişki: "türklerle savaaş yapmak her millete nasip olmaz diye"

ama şimdi baktıgımızda bunlardan hiç birinin olmadıgıda bi gerçek, herkes nasıl onu sırtından vurayım düşüncesiyle hareket ediyor.
 

Eski27-02-2006, 12:45   #48
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Alıntı:
Orjinal Mesaj Sahibi notname
bu sözler eskiden türklerle yapılan savaşlarda söylenen düşman komutanların sözleridir. kesinlikle hepsi doğrudur. doğrulugunu biliyorum kaynak sağlam yerden çünkü

bunuda ben ekleyim

"eskiden yapılan savaşlarda aralarda 2 yada 3 metrelik siperlerde savaşan askerlerimiz ve düşman askerlerinin savaş bittikten sonra yemek yiyip sohbet ettiklerini ve sonra tekrar savaştıkları " gerçektir. bu yüzden bazı komutanlar demişki: "türklerle savaaş yapmak her millete nasip olmaz diye"

ama şimdi baktıgımızda bunlardan hiç birinin olmadıgıda bi gerçek, herkes nasıl onu sırtından vurayım düşüncesiyle hareket ediyor.
eywallah dostum ekleme için saol
 

Eski27-02-2006, 12:54   #49
nanit
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - nanit

aga benim tarih ödevimdi bu sağ ol
 

Eski27-02-2006, 16:36   #50
jass
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - jass

belki eskiden öyleydi ama şimdi bunlaruın çoğu MAALESEF yok keşke öyle olsaydı ve duygulanan arkadaşalr bi düşünü biz hala bu adamların bahsettiği türküyüz çuval yedik pkk hala faaaliyette danimarka dinimizle dalga geçiyo ................ başka söz yok
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 15:41.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, su kaçağı, ukash, kırmızı shop, kız oyunları, su kaçağı, http://www.antalya-club.com


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Wardom Internet Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Wardom hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler için webmaster \@wardom.org adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) gün içerisinde Wardom yönetimi olarak tarafımızca gereken işlemler yapılacak ve avukatlarımız size dönüş yapacaktır.