Geri Dön   Wardom.Org > Off-Topic > Geyik

 
Eski22-02-2006, 14:58   #1
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy
Exclamation Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)

İşte Napolyon'dan Einstein'a kadar ünlü yabancıların Türk milleti hakkındaki düşünceleri...Buyrun okuyun...Son satır geyik forumunda olduğu için konulmuştur

Insanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu
olması.Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren
bir meziyet vardır. Icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar
vatanına bağlı olmak. Işte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip
kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup
edilemezler"

Napoleon Bonaparte - Fransız Imparatoru"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya,
korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve
silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan
bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı
da inciten bir gaflet olur."

Tasso - Italyan Şair"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek
olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir
köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada
görüp öğrenirsiniz."

William Martin

"Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş
imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini,
sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık
kaynağıdır."

Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı."Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri

önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman,

tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni

parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün

esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana

yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim;

istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin

esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap,

bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak

yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."

Demirbaş Şarl -Isveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)"Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir

milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan

ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol

bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel

var: Türklerin yaşayan hatıraları!

Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de

silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu

korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de

yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare

etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat

kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."

M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

"Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak

bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.

Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."

Ibn-i HassulTürk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce

asalet ona tabiatın hediyesidir.
Kaynak: Wardom Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)

Pierre LotiTürklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir

sihirbaz zekası vardır. Işte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar

yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır . Zaten Avrupa'nın

yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

Çarnayev(Rus Komutan)Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,

katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir

pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker

gibi uyanık yürür.

MoltkeTürkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

La MartineSavaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Towsend (Ingiliz Komutan)Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli

olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden

korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

Auguste ComteTürk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas

veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş

ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk
Kaynak: Wardom Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)

kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

Lady Mary Wortley MontaguTürk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif

tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek

mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı

gibi görülür fakat gösterilemez.

Decamps (fransız ressam)Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi

çevirip bozarlar.

Câhiz (Arap Bilgini)Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler

yoktur.

Semame Ibn-i Eşreş (Arap Bilgini)Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

Comenius (Çek Bilgini)Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık

yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

William Pitt (Ingiliz Devlet Adamı)Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.

Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir

yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs

kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve
Kaynak: Wardom Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)

alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

(Ünlü Tarihçi) HammerTürkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu

eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü

günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her

zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Comenius (Çek Bilgini)Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en

halis efendi millettir.

KayzerlingHer Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata

ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

MolkteKılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların

yarasını sarmakta da ustadır.

Lord ByronTürk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe

el atarsa başarır.

Semame Ibn-i EşreşTürkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak

için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten

zevksiz bir perde oluyor.

Gelland (Fransız Bilgini)Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden

canını feda eder.

Albert EinsteinArtık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

Andreas PhitiadesDünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

Albert Sorel
 
anahtar kelimeler     0
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)
anahtar kelimeler:

Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun).


Eski22-02-2006, 14:59   #2
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

Baron BüsbekOn ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e

bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri

ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar

övülse yeridir.

Charles McfarleneTürk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği

askerliktir.

DonaldsonDünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında

düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

DonaldsonTürklerle dost ol ama düşman olma.

Gianni de MichelisDünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

HamiltonTürklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

HamiltonTürkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri
Kaynak: Wardom Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)

değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması

hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.

Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır

ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

HammerÇanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler

yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile

savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.

Sir Julien CorbetTürk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.

Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

MulmanToplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz

yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu

oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu

gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların

övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık

kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten

çekinmeleridir.

Monradgea D'ohsson

Kaynak: Wardom Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)


Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi

mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve

yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir

fark gözetmezler.

Monradgea D'ohssonTürk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi

iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki
Kaynak: Wardom Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun)

körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere

acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap

oluyor.

Pierre LotiTürk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil

çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

Thomas Thorsten"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman

milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."

Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı


"Tanrı Türk'ü korusun"

Polat Alemdar
 

Eski22-02-2006, 15:16   #3
REPLİCON
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - REPLİCON

beni bu ssatede duygulandırdınya helelin var valla elerine sağlık

+ 1 benden
 

Eski22-02-2006, 16:04   #4
coolboy
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - coolboy

böyle bir konu hakkında 19 kişinin girip sadece 1 kişinin yorum yapması beni hem şaşırttı hem de üzdü
 

Eski22-02-2006, 16:13   #5
ercahn
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - ercahn

aynen.....
 

Eski22-02-2006, 16:18   #6
Asi_Mavi
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Asi_Mavi

hacı eLine koLuna sağLık çok güzeL GururLandım +karma
 

Eski22-02-2006, 16:21   #7
recreativo
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - recreativo

ver gazıııııı!!!!!peki niye kimse bizi iplemiyo ozaman niye kafamıza çuval giydik niye italya apoyu bize vermeyip de viskilerle ağırladı n
iye belçika fehriye erdalı hala bağrına basmış niye hollandada türkçe yasaklandı niye suriye apoya yataklık yaptı ve daha bisürü şey... hep bize aynı numarayı yaptılar.ver gazı al şekeri.
 

Eski22-02-2006, 16:24   #8
YENİÇERİ
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - YENİÇERİ

eline sağlık karma
"TANRI TÜRK Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN"
 

Eski22-02-2006, 16:26   #9
affetmekyok
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - affetmekyok

gerçek mi bunnar vallA sevindim ama şu an göremiyorum öyle birşey o günler dinin ve osmanlının hakim oldugu yılLardır suanki halimizden bahsetmiyolardır kurtlar vadisi ırakda diyor ya adam atalarımıza layık olamadıkben bir türk olarak utanıyorum şimdiki halimden ve halimizden evet ATALARIMIZA LAYIK OLAMADIK ... anlayan anlamıştır anlatmaya gerek yok
 

Eski22-02-2006, 16:27   #10
Kodadım58™
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - Kodadım58™

eline koluna saglık dostum
 

Eski22-02-2006, 16:35   #11
slyan_mrc
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - slyan_mrc

güzel paylaşım saolasın..
 

Eski22-02-2006, 17:47   #12
ugurjohn
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - ugurjohn

çok güzeldi eline sağlık.Dünya korksun bizden
 

Eski22-02-2006, 19:34   #13
recreativo
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - recreativo

birisi verdiğim gazı iyi almış olacakki - karma vermiş işte biz türkler böyleyiz.hep birilerinin bizleri övmesini isteriz.doğru olsun yalnış olsun hiç farketmez.yeterki birileri övsün.ben görüşlerimi yazdım yazdıklarım yalandıysa çıkıp yalan bunlar yok böle bişe deyseydin arkadaşım.böle gizli gizli karmayla oynamak hoş olmuyo
 

Eski22-02-2006, 19:43   #14
ReQuiemForAsaW
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - ReQuiemForAsaW

coolboy bu konuyu neden geyiğe açtın,,iyi payaşım yapan bir arkadaşsın da konu geyik değil..
Tanrı Türk'ü korusun
 

Eski22-02-2006, 20:36   #15
gentleman
 
Ünlü yabancıların Türkler hakkındaki düşünceleri (Mutlaka okuyun) - gentleman

ilginç ötesi
 

Cevapla

Şu Anda Konuyu Görüntüleyenler: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 

Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 12:00.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)pvp serverler, Erken Rezervasyon,sohbet, İzmir Web Tasarım, iç mimar, Pilates


Paylaşım sitesi Wardom.Org adresinde 5651/8 ve 125. madellere göre, tüm üyeler ve ziyaretçiler sitenin kullanımı ve yapılan paylaşımlarından kendileri sorumludur. Şikayetler için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

samsun escort, escort bayan, penis büyütücü, escort, ataşehir escort, istanbul escort, Ankara escort Eskort bayan, escort, izmir eskort, escort bayan, izmir escort<\center>