Bilişim Teknolojisi Nedir?

Bilişim Teknolojisi Nedir?

Bilişim teknolojileri, yaşamımızda oldukça önemli yerlere sahip bir alandır. Günümüz Dünyası dijital üzerine kurulması genişlemesi ve yeniliklere kapı aralaması; bilimsel teknolojilere yeni olanaklar sağlamıştır. Bilişim teknolojileri temel olarak; bilgilerin toplanması, işlenmesi, depolanması ve ağ akışını sağlayan yeryüzündeki bütün teknolojileri kapsamaktadır. Oldukça geniş bir alan olması, birçok karmaşayı da beraberinde getirmiştir. Bu karmaşanın önüne geçmek ve doğru bilgi akışını sağlamak için ilk olarak Bilişimin ne olduğuna dair bilgiye sahip olmak gerekir.

Bilişim Nedir?

Bilişim; bilgi ve hesaplamanın kuramsal dayanaklarını oluşturan ve bunları bilgisayar sistemleri ile uygulanabilmesini sağlayan teknik bir bilim dalıdır. Bilişimciler; bilgi oluşturan, tanımayan, dönüştüren ve bu süreçler yöneten, yönlendiren kişilerdir.

Bilişim için tek bir anlam ifade etmek gerçekçi olmayacaktır. Bilişim, oldukça geniş alana yayılan teknik bir kavramdır. Bu alan temel olarak bilgi bilimi olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca sistemsel özelliklerde alan, bilgi sistemleri ve arayüzü gibi durumları da yapısına dahil eder. Bu süreçleri de yönetme kapasitesine sahiptir.

Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri, bilgi birikimi temelli oluşan bir alandır. Bu yüzden bilgisayar ve teknolojiden ayrı bir alan olarak düşünülmesi söz konusu dahi değildir. Bilişim teknolojileri, bilgiyi eksik kusursuz ve hızlı bir şekilde sağlayan sistemlere kapsamaktadır. Bilişim, oldukça geniş alana yayılmış bir alandır. Yaşamımızın birçok alanında gündelik olarak kullanmaktayız anca bu kullanım yoğunluğunun ne derecede olduğunu tam olarak bilmek mümkün değildir. Ayrıca bilişim alanları da bulunmaktadır ve kendi içlerinde bölünmektedirler.

Bilişim Kategorileri

Bilişim alanının geniş olmasından kaynaklı kendi içerisinde bölünmüştür. Bölünmenin temel sebeplerinde birisi de sektörel farklılıklar, yetiştirilmesi gereken uzmanlık alanları ve kategorilerin birbirleri arasındaki farklılıktır. Genel olarak bilişim teknolojisi kategorileri şu şekildedir:

 • Yazılım

Yazılım; bilgisayar programcılığı, telefon aplikasyonları, çeşitli makine komut sistemlerini oluşturma üzerine kurulu bir alandır. Bir nevi bir uygulama veya bir makinenin; teknolojik olarak komutlarının yazılmasını kapsamaktadır. Şu an bu metni okuyabilmenizin temelinde yazılım yatmaktadır. Bu yüzden bilişim kategorisi alanında oldukça önemli olarak görüşmektedir.

 • Hizmetler

Bilişim olarak sunulan tüm hizmetleri kapsamaktadır. Geniş bir yelpaze içerisinde değerlendirilmektedir. Birçok bilişim şirketi, bu hizmetleri müşterilerine ücretli olarak sunmaktadır.

 • Donanım

Donanım, üretilen ürünün teknik olarak gerekli eksikliklerinin giderilmesi olarak nitelendirilmektedir.

 • Ekipman

Ekipman, bilişim teknolojilerinde çok daha teknik bir durumdur. Gerekli üretim operasyonunu gerçekleşmesinde oldukça önemli rolleri üstlenmektedir.

Bilişim Teknolojileri Neden Önemlidir?

Bilişim teknolojileri, Dünya’da oldukça önemli alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayısı oldukça fazla olan birçok kurum, işletme çeşitli teknoloji ürünlerini, teknik eksikleri, bilişim ağlarını yönetmek için bilişim teknolojilerine başvurmaktadır. Dijital dünya’da ise bilişimin kusursuz işlenmesi; bir şirket için oldukça önemli bir durumdur. Ufak bir hata; şirkete ciddi zararları rahatlıkla verebilmektedir. Aklınıza gelebilecek her sektöründe görev yapan şirketler, çatılarının altında; bilişim departmanını kurmaktadır. Kurulan departmanlar; şirketlere yapılan işin verimliliği, doğrulu, yanlışları, potansiyel üretimi, üretimi hızlandırmayı, ürünü sunmak gibi birçok alan üzerinden hizmet sağlamaktadır.

Bilişim teknolojileri, şirketlerin için oldukça önemli olmasının yanı sıra Bilim ve Tıp içinde oldukça önemli bir alandır. Bilim’de geniş bir yelpaze içerisinde kullanılmaktadır. Keza Tıp’ta kullanılan bilişim teknolojileri; hayati öneme sahip, görevleri yerine getirebilmektedir. Ayrıca ilaç üretimi içinde çok önemli olduğunu bilmekte fayda var.

Bilişim Teknolojilerinin Faydaları Nelerdir?

Bilişim teknolojileri faydaları, tahmin edileceği gibi oldukça geniştir. Her sektörde ve her alanda kullanabiliyor olması da geniş iş potansiyeli, faydayı doğurmaktadır. Genel olarak bilişim teknolojilerinin faydaları şu şekilde belirtilebilir:

 • Minimum Masraf
 • Üst Düzey Hizmet
 • Hızlı İletişim
 • Verimliliği Arttırma
 • Operasyonları Doğru Yönetme
 • Stratejik Hamle
 • Zamanlama ve Programlama Yapabilme

Bilişim Teknolojileri Alanları

Bilişim teknolojileri alanları oldukça geniş bir iş potansiyeline sahiptir. Onlara sektör içerisinde bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Bilişim teknolojileri hizmetini en fazla kullanan sektörler şu şekildedir:

 • Savunma
 • Sanayi
 • Endüstri
 • Havacılık
 • Sağlık
 • İlaç Üretimi
 • Petrol
 • Fabrika
 • Yapay Zeka
 • Yazılım
 • Araç Üretimi
 • Beyaz Eşya Teknolojileri
 • Telefon, Bilgisayar ve Tablet Üretimi
 • Geri Dönüşüm

Bilişim teknolojileri, günümüzde en sık kullanılan alanlarla yukarıdadır. İşin aslına bakıldığında bilişim teknolojileri, yüzlerce sektör arasında kullanabilmektedir. Bu kullanım ilk sebebi ise üretime ciddi fayda sağlıyor olmasıdır.