CNC Nedir?

CNC Nedir?


Türkiyede sanayi üretiminin hızlanmasına büyük faydalar sağlayan cnc, çok kaliteli ürünler ortaya çıkmasını sağlamış ve Türk ekonomisine ve sanayisine büyük faydalar vermiştir. CNC, Computer Numeric Control ifadesinin kısaltılmış halidir. Kişi tarafından yapılması gereken işlemleri hızlandırmakl için tasarlanmış torna tezgahları diyebiliriz. Başka bir ismi de bilgisayar destekli nümerik kontroldür.
CNC işleme, en son bilgisayar sayısal kontrol tekniklerini kullanır. Böylece kullanılan freze makineleri, bir parça oluşturmak için bir malzeme bloğunu işlemek üzere bir bilgisayar tarafından otomatikleştirilir ve kontrol edilir. Bir kalıbın olmaması maliyeti ve zamanı azaltır ve doğru malzemeden yapılmış özdeş parçaların elde edilmesini mümkün kılar. Bu, birim üretimler için, örneğin görsel ve işlevsel testler için tercih edilen yöntem olmasını sağlar.

CNC Makinelerinin Geçmişi

Sanayi devriminden bu yana, modern yaşam tekstilden çeliğe kadar her şeyi üretmek için gelişmiş makinalara büyük bel bağlanmıştı. Bilgisayar sayısal kontrol (CNC) makinelerinin ortaya çıkışı ise, neredeyse sınırsız şekil türlerinin programlanabilir bir tasarımına izin vererek imalat endüstrisinde devrim yarattı. Bilgisayar sayısal kontrolünün geçmişini izlemek, sadece önemini değil, aynı zamanda üretimdeki değişimin hızlanan gelişmini de gözler önüne sermektedir.
John T. Parsons, ilk sayısal kontrol sistemini geliştirmekle görevlendirildi. 1940larda babasının şirketinde makinist olarak çalışan Parsons, yeni ortaya çıkan havacılık endüstrisi için helikopter rotorları inşa etmenin yenilikçi yolları üzerinde çalışmaya başlamıştı. Frank Stulen ile birlikte, ikisi bir makinistin bir x ve y ekseni boyunca koordinatları okuyacağı ve daha sonra kesimi yapacak diğer iki makiniste yönlendireceği bir yöntem geliştirdi. Oradan, tam otomatik işleme sağlamak için yeterli puanla programlanabilen zımbalı kartlar geliştirmek için MITdeki araştırmacılarla işbirliği yaparak geliştirmeye devam ettiler. CNC işleme ve Cad, yani Bilgisayar Destekli Tasarım, CNC işleme ile daha da gelişti ve 1940 ve 50lerin başlarında yapılan ilerlemeleri geliştirmek için bir araya gelmeleri sayesinde bu sektörde görülen ilerleme çok büyük yol kat etti. Yine, MİT otomatik olarak işlenmiş parçalar için koordinatları oluşturmak, önemli ölçüde öğütme makinesine beslenen yönergeleri geliştirmek için gereken süreyi azaltmak için bir programlama dili geliştirerek ilerlemeler yol açtı. CNC işlemenin gerçek gelişi, MIT ekibinin alüminyum kül tablaları üreten tamamen otomatik bir makineyi başarıyla gösterdiği 1959da göz önüne geldi. İlk CAD programı, elektronik taslak hazırlama makinesi ise tasarımcıların kağıt taslağını atlayarak istenen parçayı bilgisayar arayüzünde çizmelerine izin verdi. 1970lerde CAD programları yaygın olarak kullanılıyordu. Bir nesil boyunca, CNC işleme, ahşap, taş veya metalin hemen hemen her işlenmiş parçasının yaygın otomasyonunu mümkün kılacak derecede ilerlemişti. Bu, zaman ve işçilik maliyetlerini düşürdü ve malların el yapımı bir eşdeğerin maliyetinin bir kısmı azaltılmış olarak dünyaya yayılmasına izin verdi. Bu sayede görülen bolluk, sanayi devrimi sonrasında yaşanan en önemli gelişmelerden biriydi.

CNC tezgahlarının gelişimi, farklı sektörlere göre adaptasyonu, vb bir çok farklı alanlar oluşmuştur. Bu konularda, CNC işleme merkezlerinin sınıflandırılması: Yatay, dikey ve üniversal cnc işleme merkezi sınıflandırmaları olarak değişim göstermektedir.
CNC kullanım alanlarının sınırsızlığı sayesinde üretim sektöründe dünyaya büyük katkılar sağlamıştır. 1940larda babasının şirketinde çalışan makinist Parsonsun icadı, MIT ile beraber çalışması sayesinde, günümüzde havacılık, otomotiv, bu sektörlerin yedek parçaları, mobilyada, savunma sanayiine, ev içi tüketim mallarından, kaynakçılık ve türlü türlü imalat sektörlerinde kendine yer edinmiştir. Üretim yapılan her sektörde artık bir cnc tezgahı görmek mümkündür.