Ekonomi ve Finans Haberleri

Ekonomi ve Finans Haberleri


Sümerlerle başlayan finans dünyasının kaynağı medeniyetin de başlangıcı olarak kabul edilmektedir. En erken finans dünyasına ait kanıt tam olarak - 3000 yıl öncelerine kadar uzanmaktadır. Babil İmparatorluğunda görülen bankacılığın ilk izleri, bize finansal dünyanın başlangıcına dair bilgiler vermektedir. Bu dönemde yapılan binalar, tapınaklar ve saraylar, değerli varlıkların korunması için kullanılan en önemli yerlerden olmuştur.
Geçmişte sadece zenginlerin ilgilendiği finans dünyası, artık ufak bir yatırımla dahi dahil olabileceğiniz kadar genişlemiş ve toplumun her kitlesine ulaşmıştır. Bugün parasız bir kaç gün hayatta kalmak zor olurdu değil mi... Ancak sanayi devriminden önce çoğu insan sadece elle tutulur, tüketime dayalı maddeler stoklayabilir ve tükettikleri yiyecekleri yetiştirirdi. Ayrıca genellikle nesilden nesile aktarılan aile konutlarında yaşam sürülmekteydi. Kasabalar büyüdükçe, çoğu insana gerekli yiyecek ve konaklama satın almak için kullanılan para tedavüle girmiş ve günlük hayata yerleşmeye başlamıştı. Günümüz kapitalist toplumunda tüketicilere hem temel hem de temel olmayan mallar şaşırtıcı bir zenginlikle elde etme imkanı sunulmaktadır. Günümüzde paradan farklı olarak bir çok farklı ödeme yöntemleri geliştirilmiştir ve şunları içerir: elektronik para, çek, senet, nakit para veya yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler, ipotek, sözleşme gibi yasal dayanağı olan kağıtlar ve kredi sözleşmeleri, örneğin ihtiyaç kredisi gibi krediler...

Finans Dünyası ve Kredi

Millattan önce 3000 yıllarına kadar dayanan finans dünyasının, günümüzde en gelişmiş teknolojilere sahip olması, yaşadığımız dünyaya olan büyük etkisinin kesinlikle doğal sonuçlarından biridir. Güvenilir, hızlı ve her an ulaşılabilir durumda olması gereken bir sistem, son dönem teknolojilerle beslenmiş ve kendi uzmanlarını yaratmış, kendi jargonuna sahip büyük bir kültür olarak hayatımızda yer almıştır.
Sümerlerden sonra kredi, daha doğrusu o döneme göre yapılan işlemin karşılığı sayılabilecek olan borç verme konusunda en büyük yenilikler Yunan toplumundan gelmişti. Yunanlar tarafından geliştirilen en önemli kredi sistemleri arasında:
  • Kişisel ya da üretim için kullanılan borçlar/krediler (bankalardan alınan kobi kredileri)
  • İpotek karşılığı verilen borçlar
  • Şehirlere, belediyelere verilen krediler/borçlar
  • Faizler verilen borçlar
  • Endüstriyel ve ticari işlemler için verilen ve kısa dönem için yüksek faiz alınan krediler
  • Kişisel borçlar (bu borçlanmalar genellikle %48e kadar ulaşabilen faizler içermekteymiş)

Günümüz kredi sisteminde yüksek faizden şikayetçi olunması, 10 yıllık dönemlerin daha uzun olması için gelen talepler göz önüne alındığında, Antik Yunan kredi ya da borçlanma sisteminde görülen yüksek faizler, o günler için büyük infiallere yol açmış olsa da, kredi sisteminin günümüzde geldiği noktada ekonomi ve finans konusunda vazgeçilmez olduğu ortada.

Konut Kredisi

Türkiyede konut kredisi olarak anılan, mortgage adıyla dünya çapında dilimize yerleşmiş olan krediler, uzun yıllardır dünyada ev sahibi olmanın en kolay yollarından biri olmuştur. Ekonomik olarak sıkıntı çeken ülkelerde enflasyon karşısında ezilen halkın, parasını değerlendirip ev sahibi olabilmesi için kullanılan ve en temel ve en popüler kredi seçeneklerinden olan konut kredileri, aydan aya ödediğiniz ve 10 yıla kadar uzatılan ve dönem dönem değişen süre ve faiz oranları ile çeşitlilik ve bütçeye göre teklifler sunabilen çok önemli bir sistem olarak karşımıza çıkmıştır. Ekonomi ve finans haberlerinin önemi de bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Enflasyon ile ezilen toplumun düşük faizle konut kredisi bulabildiği zamanlar, sonraki gelecek yıllarda yaşanan enflasyon ile paranın değer kaybetmesi sayesinde, ödenen taksitlerin gün geçtikçe daha az hissedilir pahalılığı sayesinde, düşük bütçeli alıcılar için konut sahibi olma konusunda büyük faydaları olmaktadır. Bu sayede ülkemizde de yapılan konut satışlarının çok büyük çoğunluğu konut kredisi sayesinde gerçekleşmektedir.

Kredi Kartı

Kredi kartının son yüzyılda hayatımıza girmesi, artık günlük olarak telefonumuzda sanal olarak varlığı ile kartın kendisini dahi yanımızda taşımadan yeni teknolojilerle ödeme yapabiliyor olmamız, finans dünyasında kredi kartının yerinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Günümüzde ödemelerin bir çoğu kredi kartı ile yapılmaktadır. Türkiyede en uygun kredi kartı sahibi olma konusunda verilen teklifler arasında Enparanın sunduğu, aidatsız, hesap işletim ücreti alınmayan Enpara kredi kartı sayesinde, kredi kartı kullanımından doğan servis ücreti olarak düşünebileceğiniz hesap işletmi ve kart aidatı ödenmeyen, belki de başka bir bankada henüz bulunmayan bu sistem ile, cebiniz bir nebze olsun rahatlayabilir. Finans dünyasının taşlarla yapılan değiş tokuşundan bugüne kadar gelen bu büyük ve uzun zamanlı yolculuğunda, kredi kartının da geçirdiği yolculuğun son aşaması, cebimizde kablosuz teknoloji ile yanımızda olmadan dahi fiziksel olarak ödeme yapabilmemize olanak sağlıyor olmasıdır...