Hangi Dualar Kabul Olur - Kabul Olan Dualar

Hangi Dualar Kabul Olur - Kabul Olan Dualar

Hangi Dualar Kabul Olur - Kabul Olan Dualar

Mümin kardeşlerimiz usul ve adabına uygun olarak dua ettiği vakit duası kabul olur ve bunun faydasını hem bu dünyada hem de öbür dünyada görecektir. Zira Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğin buyurmaktadır. Peki hangi dualar kabul olur dediğinizi duyar gibiyim. Dilek duası, murat duası gibi dualar çeşitli dualar olduğu gibi kişilerin yaptığı dualarda çeşitlidir. Bu kişilerin dilek için okunacak dualarını da okuyabilirsiniz.

İslam alimleri kabul olan duaları üç başlıkta ele alıyor. Bu başlıklarda kendi içinden alt başlıklar şeklinde dallara ayrılabiliyorlar. Şimdi bu ana başlıklara değinelim.

1. Duası Kabul Olanlar
 • Hz. Meryemin Annesi İmrânın Duası
 • Hz. Eyyûb Peygamberin Duası
 • Yûnus Peygamberin Duası
 • Zekeriya Peygamberin Duası
 • Oruçlu Kimsenin, Âdil Devlet Başkanının ve Mazlumun Duası
 • Misafirin ve Anne-Babanın Çocuklarına Duası
 • Müminlerin Yüzlerine ve Gıyaplarında Birbirlerine Yaptıkları Dua
 • Hac ve Umre Yapanların Duası
 • Allah Yolunda Cihat Eden Gazilerin Duası
2. Belirli Zamanlarda Yapılan Dualar
 • Üç Aylarda Yapılan Dualar
 • İftar Vaktinde Yapılan Dualar
 • Cuma Günü ve Gecelerinde Yapılan Dualar
 • Arefe Günü Yapılan Dualar
 • Gece Vakti Yapılan Dualar
 • Ezan Okunduğu ve Kamet Getirildiği Zaman Yapılan Dualar
 • Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dualar
 • Namazda, Secde Hâlinde ve Farz Namazların Akabinde Yapılan Dualar
 • Yağmur Yağarken ve Kâbeyi Görünce Yapılan Dua
 • Yûnus Peygamberin Duası İle Yapılan Dualar
3. Belirli Mekanlarda Yapılan Dualar Mümin kardeşlerim ibadete elverişli olmayan yerler ile kumarhane ve meyhane gibi günah işlenen yerlerin dışında her yerde dua edilebilir. Bununla birlikte cami ve Kâbe gibi ibadet mekânlarında yapılan dualar daha hayırlıdır.. Lütfen dua ederken bunların bilincinde olalım ve öyle dua edelim.
Kısacası Hacet duası ve benzeri duaları yaparken faydalanabileceğiniz duaları iletmeye çalıştık.