Matematik Özel Ders Almalı mı?

Matematik Özel Ders Almalı mı?


Eğitim kurumlarının geçmişi çok duzun yıllara dayanmıyor. Eski olduğunu tabii ki düşünürüz ama eğitim alanında geçmişin ne kadar geri gidebileceği teknik bir bilgi olasa da herkesin emin olamadığı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz gibi her çocuğun okula gitmesi gerekir ve bu yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Neredeyse dünyanın her yerinde bu şekilde işlemektedir eğitim dünyası. İnsanların büyük emek verdiği çocukların eğitim konusunda, büyük özveriler de gözlenmektedir. Ekonomik olarak zorlananlardan tutun da, çocuğunun eğitimi için çalışan ebeveynler gibi farklı farklı hayat koşulları, eğitim için bütün ebeveynlerin büyük özveri gösterdiği görülmüştür.
Tarihin bir çok farklı döneminde eğitim konusunda farklı farklı yollar denenmiş olsa da, günümüz eğitim şartları ve koşulları ki biz bunları yasal zorunluluk gibi görüyor olsak da, çocukların eğitimi için en doğru yol olduğu görülmüştür. Tarihi dönemlerde bir çok farklı eğitim teknikleri denense de, zeki olanların ve özel ders alıp eğitilen çocuklar haricindekilerin, bu konularda başarısız olup topluma uyum sağlayamadıkları ve faydasız oldukları görülmüştür. Kültürün 10bin yıl önceki döneminden bugüne, insanlar bir çok değişim göstermiş, hayat şartları ve toplumun beklentileri de değişmiştir. İnsanların değişen hayatları da, avcı toplayıcı dönemden, eğitimin gerekli olduğu döneme doğru evrilmiştir. Eğitimin de dönem dönem değişmiş olduğu, orta çağda bir derebeyinin eğitimli insan ararken, eğitimili insandan kastı verilen emirleri tamamen yerine getirecek biri iken, endüstri devrimi döneminde eğitimli bir insandan kasıt, bazen bir makine kullanabilen usta başı olurken, günümüzde ise, örgün eğitimin getirdiği şartları tamamlayan ve eğitildiği meslek ya da bilim konusunda ehil olan insanlardan oluşuyor. Tarihi bu süreç içinde, günümüz koşullarının eğitimle ilgili olarak en uygun şartlar olduğu öne sürülse de, bir çok ebeveyn çocuğuna en iyi eğitimi aldırmak için özel dersler de dahil olmak üzere bir çok farklı atılımlar yapabilmektedir.

Matematik Özel Ders

Antik çağlardan günümüze, matematik, insanoğlunun her zaman ilgisini çeken, ancak zorlandığı bir bilim dalıdır. İlk olarak Çin, hindistan ve İslam imparatorluklarında matematik çalışmaları görülse de, orta çağdan itibaren bu yönelim, Avrupada artmış, ve bir çok gelişmiş bilim, buluş ve mühendislik çalışmaları matematik sayesinde Avrupada çok yükseklere çıkmıştır. Matematik, basit bir hesaplamadan, formüllere, fizik hesaplamalarından mantık ve kompleks formüllere kadar çok büyük bir disiplin olarak günümüze gelmiştir. 17.ve 18. yüzyılda görülen büyük gelişmeler, endüstri devrimi ve günümüz çağının temellerini atmıştır diyebiliriz. Matematikin tarihçesi o kadar eski dönemlere gitse de, bizim konumuz günümüzde özel ders alan öğrencilerin, matematik özel ders aldıkları zaman eğitim hayatlarına olan katkısıdır. Her öğrencinin matematikle arası iyi olmadığı gibi, eğitim verecek matematik özel ders öğretmenini de, matematik bildiği kadar, bu dersten zevk alarak matematik eğitimi vermesidir. Gençlerin ve çocukların psikolojik olarak çok etkilendiği özel ders öğretmeninin motivasyonu, bu konuda en önemli kıstaslardan biridir. Matematik özel ders almak için, öğretmenin bilgi birikimi kadar, motivasyonunu da göz ardı etmemeliyiz.

Özel Ders

Devletin vermiş olduğu klasik eğitimin yanı sıra, özel ders almak, öğrenciye büyük fayda sağlar. Öğrenciler, büyük kalabalık bir sınıfta öğretmeni dinlemeye, öğretmenin her öğrenciye ortak bir noktada anlayabilecekleri şekilde eğitim vermeye çalışırken, her bir öğrenciyle tek tek ilgilenemiyor olması, bir çok öğrenci için negatif motivasyon olduğu kadar, eğitim alamamasına da sebep olmaktadır. Diğer öğrencilerin dikkat dağıtmasından, çevresek faktörlere, psikolojik duruma kadar sayabileceğimiz çok farklı faktörler bulunmaktadır. Eski dönemden bugüne, Osmanlıda dahi görülen bire-bir eğitim sistemi, öğrencilerin yetiştirilebilmesi için en uygun koşulları sağlayan seçeneklerden biridir. Bunun tarihi çalışmalarda, bir çok padişahın aldığı özel eğitimle, döneminin en büyük bilgilerinden olduğu gibi etmenleri değerlendirerek çok rahat görebiliriz. Öğrencilerin aldığı özel ders, okulunda aldığı eğitimle birleştiğinde, okul eğitimi sırasında gördüğü derslere de büyük hakimiyet sağlamasına sebep olacaktır.
Öğrencinin zamanında alacağı özel dersler sayesinde, öğrenci bir tempo ve disiplin içinde olacak ve çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam edecektir. Öğretmenin öğrenci ile kurduğu bire-bir iletişim sayesinde, öğrenci daha değerli olduğunu hissedecek ve karşılık olarak da başarılı olmak zorunda olduğu gibi olumlu bir motivasyon içine girecektir. Bununla beraber, kendi evinde ya da öğretmenin evinde aldığı özel ders sırasında, çevresel faktörlerden etkilenmeyecek, onun için özel oluşturulmuş bir ortamda, stressiz bir şekilde ders alabilecektir. Aynı şekilde, aynı öğretmenle devam eden çalışmalarda, öğretmen, öğrencinin durumu ile ilgili kesin bir bilgi sahibi olacak ve gelişmeleri yakından takip edecek, geri kalan öğrenciden de haberi olacak, dersleri bu şekilde devam ettirecektir. Kendisi için özel çalışan bir öğretmene sahip olan öğrenci de, özel olduğu hissiyle, motive olacak, psikolojik olarak derse hazır olacak ve diğer öğrencilerle kalabalık sınıflarda yaşadığı sorunlar eğitimine etki etmeyecektir.

Özel matematik dersi de, eğitim konusunda en çok zorlanılan alanlardan biri olan matematik dersleri konusunda, öğrenciye olumlu olarak yansıyacak adımlar atabileceğiniz, matematik özel dersi almak isteyenlerin, genellikle olumlu sonuçlar aldığı özel matematik dersi konusunda, aileler, öğretmenlerini seçerek, ebeveynleri oldukları öğrencilere en iyi hizmeti alabilmek için, bir çok internet sitesi, gezenokul.com gibi sitelerden faydalanmaktadır. Bu sayede, özel ders almak isteyenlere, en uygun koşullara ulaşmak daha kolay olmakta ve öğrencilerin de bu bağlamda motivasyonları arttırılmaktadır.