canertaner kullanıcısının son içeriği

  1. canertaner

    BOZKIR'IN ÜÇ ATLISI Atila-Cengiz Han-Timur

    BOZKIR'IN ÜÇ ATLISI Atila-Cengiz Han-Timur Bir Romen yazar ve araştırmacısının, Türk Tarihi'nin üç büyük kumandanı ve lideri konusunda yazdığı bu kitap, bir Doğu-Batı mukayesesini de içine almaktadır. İslâm öncesi ve sonrası Türk liderlerinin benzerliklerini ve "Turan" idealinin bu zamanlar...
  2. canertaner

    TÜRKİYE HARİTALARI Yüksek Çözünürlüklü

    yahu link kırık bu ne teşekkürüdür.