29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

Durum
Yanıtlara kapalı.
kulalı
Forum Kalfası
Cumhuriyetin anlamını tam manası ile yaşayabilen bir millet olma temennilerimle Bayramınız Kutlu Olsun...
 
Aγaz.
Forum Kalfası
Cumhuriyetimizin 90. yılı kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.
 
mydos
Forum Ustası
Cumhuriyetin 91. Yılını Kutluyoruz
Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet'in 91. yılını kutlamak için 3 yeni afiş hazırladı...
Genelkurmayın internet sitesinde yer alan afişlerde, "Cumhuriyet fazilettir" teması ön plana çıkıyor...

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de yayımladığı mesajda, Ortadoğu coğrafyasında yaşananları hatırlattı ve "Bugün; Büyük Devlet Adamı Atatürkün o gün ortaya koyduğu iradenin anlam ve değeri daha net olarak anlaşılmaktadır" dedi...


Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 3 yeni afiş hazırladı...

Özel "bugün, Atatürkün iradesinin değeri daha iyi anlaşılıyor"
Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının yer aldığı afişlerde, Büyük Önderin "Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir" , "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" ve "Cumhuriyet fazilettir" sözlerine yer verildi...

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de yayımladığı mesajda imparatorluklar döneminden sonra, Yüce Önder Atatürkün yönetim şeklini Cumhuriyet olarak belirmesinin önemine dikkati çekti; "Bugün, çevremizdeki coğrafyayı ve yaşanılan olayları dikkatle irdelediğimizde, Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürkün o gün ortaya koyduğu bu iradenin anlam ve değeri daha net olarak anlaşılmaktadır." dedi...

Atatürke göre Cumhuriyetin, "faziletli ve namuslu insanlar yetiştiren, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idare" olduğunu vurgulayan Özel, "Türk milletinin özgüvenini ve hep birlikte güçlü yarınları kurma iradesini yansıtan Cumhuriyet, çatısı altında toplananları her türlü tehditten koruyarak ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur" ifadesine yer verdi...

Genelkurmay Başkanı Özel, Atatürkün, sürekli gelişimi ve değişimi öngören fikir ve düşünceleriyle Türk milletine rehber olmaya devam edeceğini de belirtti...

Kaynak
 
sudem
Forum Ustası
Buruk bir kutlama bayramlarımızı bile artık seviçle karşılayamıyoruz malesef ...
 
SerKan1923
Banned
Cumhuriyet Bayramı

Ebedi Başkomutanımız ATATÜRK Başta Olmak Üzere, Vatanımızın Bölünmez Bütünlüğü, Ulusumuzun Güvenliği ve Esenliği İçin, Canlarını Seve Seve Feda Eden Kahraman Şehitlerimizi Bir Defa Daha Saygı İle Anıyoruz.

Tinleri Şad Olsun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının, Türk Dünyasına Kutluluk ve Esenlikler Getirmesi Dileğiyle.

TTK!

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.


Cumhuriyet öncesi


Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü 624 yılda 36 padişah tarafından yönetilmiştir.

Padişah, şah, kral, hakan, imparator, sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine "mutlakiyet" adı verilmiştir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız, tek bir kişidedir.

Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde ülkeyi yöneten kişiye yardımcı olması için meclis kurulurdu. Meclis üyeleri halkın isteklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları yönetici tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimi ise "meşrutiyet"tir. Meşrutiyette meclisin yetkileri sembolik düzeyde olabileceği gibi bir cumhuriyetteki kadar geniş de olabilir. Osmanlı Devleti'nde 1876 ve 1908 yıllarında olmak üzere iki kez meşrutiyet ilan edilmiştir.

İkinci Meşrutiyet'in ilanından 6 yıl sonra, 1914'te I. Dünya Savaşı başlamıştır. Dört yıl süren savaş, İttifak Devletleri ile birlikte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yenik sayılmasıyla sonuçlanmış ve Osmanlı toprakları İngiltere, Yunanistan, Fransa, İtalya gibi devletler tarafından işgal edilmeye başlamıştır.


Cumhuriyetin ilanı


Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için devletinin bir gemisi ile Samsun'a gönderilmiştir. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenlemiş ve "Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplamıştır. Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı 'Meclis Başkanı' seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Halk ve düzenli ordular düşman kuvvetlerine karşı savaş vermiş, omuz omuza mücadele etmiştir.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Padişah Vahdettin, 'vatan haini' ilan edilmiş ve yurdu terk etmiştir.

24 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos'ta ilk toplantısını yapmıştır ve 13 Ekim'de Ankara, başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde Atatürk, egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırmış ve "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz," demiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devleti'nin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette, Atatürk'ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

Bayram kabul edilmesi


29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.SAYIN GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL NECDET ÖZEL’İN
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
(29 EKİM 2014 )Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları,


Bugün, aziz milletimizin, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde, "Ya istiklâl ya ölüm!" parolasıyla başlattığı ve bütün imkânsızlıklara rağmen büyük fedakârlık ve kahramanlıklar göstererek eşsiz bir zaferle taçlandırdığı Kurtuluş Savaşı'nın neticesinde kurulan ve kendi vatanı üzerinde bağımsız yaşama iradesinin vücut bulduğu bir eser olan Cumhuriyetimizin 91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın kıvancını yaşıyoruz.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." esası üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde evrensel bir nitelik kazanan bu ilkeyi bayraklaştıran devletlerden biri olarak Türk ve dünya tarihinde özel bir yere sahiptir. Zira milletimizin modern dünya milletleri arasındaki yerini almasını sağlayan Atatürk İnkılâplarının en büyüğü; millî egemenliğe dayalı, tam bağımsız, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır.

İmparatorluklar döneminin, ardında büyük savaşlar ve yıkımlar bırakarak sona erdiği bir süreçte, Yüce Önder ATATÜRK'ü kazanılan bağımsızlık mücadelesinin neticesinde kurulacak yeni devletin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak belirlemeye yönelten etkenleri doğru anlamanın, genç nesillerin Cumhuriyet'in değerini kavraması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.

Bugün, çevremizdeki coğrafyayı ve yaşanılan olayları dikkatle irdelediğimizde, Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün o gün ortaya koyduğu bu iradenin anlam ve değeri daha net olarak anlaşılmaktadır.

Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye'yi modern bir devlet ve toplum yapısına sahip kılacak yegâne siyasal rejimin Cumhuriyet olduğu inancını taşımaktadır. Çünkü Cumhuriyet, milletin irade ve egemenliğini, vatandaşın devlete ve devletin vatandaşa karşı hak ve vazifelerini en ideal biçimde düzenleyen yönetim şeklidir. "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir." Diğer bir deyişle, "Demokrasi prensibinin, en modern ve mantıki uygulanmasını sağlayan hükümet şekli, Cumhuriyet'tir."

"Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben, milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan istiklâl aşkı ile iftihar eden bir adamım. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak, o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olması ile kaimdir. Bu sebeple millî istiklâl bir hayat meselesidir." diyen ATATÜRK, özgürlük ve bağımsızlığına son derece düşkün olan Türk milletinin tabiatına en uygun yönetim şekli olarak Cumhuriyeti görmektedir. Ona göre "Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet, fazilettir... Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir."

Türk milletinin özgüvenini ve hep birlikte güçlü yarınları kurma iradesini yansıtan Cumhuriyet; hem her alanda ilerlemenin kaynağı hem de çatısı altında toplananları her türlü tehditten koruyarak ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi, milletimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak adımların en önemlisi olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün bize miras bıraktığı, sürekli gelişimi ve değişimi öngören, çağın değerleri ve yaklaşımlarıyla uyumlu fikir ve düşünceleri, bugüne kadar olduğu gibi yarınlarda da bizlere rehber olmaya devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Cumhuriyet'in temel değerlerine ve kazanımlarına tam bir inançla bağlı, silah arkadaşlığı duygusu, birlik ve beraberlik ruhu ile kenetlenmiş, nitelikli ve çağdaş yeteneklerle donanmış personeliyle, ülkenin muhafazasında kendisine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, uluslararası alanda da giderek yükselen bir profil sergileyerek bölgesindeki barış ve huzurun teminatı olmaya devam edecektir.

Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü vesilesiyle, bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşerek bu vatanı bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyorum.

Şehit ve gazilerimizin kıymetli aile fertlerinin, hayatta olan kahraman gazilerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr mensuplarının, değerli aile bireylerinin, emekli mensuplarımızın, köy korucularımızın ve yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine başarı, sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyorum.
 
- Yönetici düzenlemesi: :
Durum
Yanıtlara kapalı.
Üst