Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararları

alpay29
Super Moderator
Site Yetkilisi
Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararları


ARAÇ DEĞER KAYBI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

TC YARGITAY 4. HUKUK 2002/130 E.

…Tamamen onarılmış olsa bile kazaya uğrayan araba tahribatın izlerini taşıyacağından onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Aracın onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun, isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin, aynen uygulanır…

TC YARGITAY 19. HUKUK 2001/115 E.

…Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise zarar var demektir. Nesnel zararı tayin etmek için kural olarak objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise rayiç değeridir. Onarılmış durumdaki aracın değeri ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür. Zararı tazminle yükümlü olan kimse tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Davacının değer kaybının reddi isteği bu nedenle isabetli değildir.


TC YARGITAY 4.HUKUK 2003/477 E.

…Davacının olaydan sonraki mal varlığı değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halinde değerinden daha az ise zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin etmek için kural olarak objektif değeri esas almak gerekir. Mahkemece olaydan dolayı araçta meydana gelen değer kaybı bilirkişi aracılığı ile belirlenmeden , bu kalem istek hakkında karar verilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.
şeklinde sadece aracın yaşını gözeterek değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılıp, bu kalem isteğin reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirir…


TC YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ 2004/5684

….Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemidir. Otomobilin yaşı ve kaza nedeniyle otomobilde meydana gelen hasarlar dikkate alındığında davacıya ait otomobilde değer kaybı oluştuğunu kabul zorunludur.
Davacıya ait otomobil 2000 model olduğuna göre dava konusu otomobilin hasarsız değeri ile kazadan sonraki tamir edilmiş değerinin belirlenip raporda açıklanması, meydana gelen değer kaybının bu değerler üzerinden tartışılarak hesaplanması gerekir…

kaynak
 
AdrenaLiN_
Forum Ustası
benim başıma geldi valla çok dikkatli olmak lazım ilk aracım ağır hasarlı çıktı.Aldıktan bir yıl sonra öğrendik tramerden falan hasarsız görünüyordu. merkezden tesadüf bir sorgulatma ile çıktı ben aracı 19,500 almıştım şu an emsalleri temiz hali 26-27 bin civarı şu an satsam 22 bin TL anca eder. Satan kişiyi buldum kem küm etti ama mahkeme falan ile uğraşmadım şimdiki aklım olsa uğraşırdım ama avukat çok bir şey tutmaz dedi bende zorlamadım.Benim için acı bir tecrübe oldu bana satana her aklıma geldiğinde baddua ederim.Dikkat etmek lazım adamlar iki kazalı aracı ortadan kesip birleştirip satıyor o derece 2 el piyasası kötü
 
CekoReis
Forum Kalfası
benim başıma geldi valla çok dikkatli olmak lazım ilk aracım ağır hasarlı çıktı.Aldıktan bir yıl sonra öğrendik tramerden falan hasarsız görünüyordu. merkezden tesadüf bir sorgulatma ile çıktı ben aracı 19,500 almıştım şu an emsalleri temiz hali 26-27 bin civarı şu an satsam 22 bin TL anca eder. Satan kişiyi buldum kem küm etti ama mahkeme falan ile uğraşmadım şimdiki aklım olsa uğraşırdım ama avukat çok bir şey tutmaz dedi bende zorlamadım.Benim için acı bir tecrübe oldu bana satana her aklıma geldiğinde baddua ederim.Dikkat etmek lazım adamlar iki kazalı aracı ortadan kesip birleştirip satıyor o derece 2 el piyasası kötü
Sizin bu arac simdi 150bin falandır
 
Üst