Bahname Osmanlı Seks Metinleri

ghargamel
Daimi Üye
Cüce Mamhud isimli şahsın yazdığı, osmanlı seks metinleri ufkunuzu açacak şeylerle dolu.

Osmanlı dilinde yazılmış haliyle veriyorum.

İstilka Yatar Durumda Cinsel İlişki

Posizyon 1 : Mahbube (kadın) arkası üzre yatıp bacaklarını göğsüne doğru kaldıra ve erkek dahi uyluğu arasına girip parmakları üzerine dura.Mahbubenin karnı üstüne düşüp ağırlık vermiye.Hemen sarılıp öpe ve kemâl gösterip dilini tutup ve dudaklarını ısırıp burun nağmeleri ve boğaz sadalarıyla zekerini (penisini) fercine( vajina) idhâl eyleye.(soka)

Pozisyon 2 : Yine mahbube arkası üzre yatıp bacaklarını kaldıra.Ve erkek dahi üzerine uzanıp zekerini(penisini) kasığa dayıya. Bu hıynde ( bu sırada) şehvet hasıl olup zekeri kuvvet ve salâbet buldukta (sertleştiğinde) hemen var kuvveti bazuya vererek zor ve şiddet ile öyle hamle eyleye ki mahbube(kadın) dahi sadmesini tahammül edemeyip kah aşık-ı biçâre-i dilhune (gönlü kanlı çaresiz aşık) gibi eğile ve kâh hevay-i aşk-ı deruni (derin bir aşk havası) ile ateş alan biçare gibi ah edip ızdırap ederek zevkten oynayıp yana.

Pozisyon 3 : Mahbube ayaklarını uzatıp otura.Erkek bacağının arasına girip zekerini dahi fercine idhal eyleye.Ve mahbube nazikane şiveler edip soluyarak yata ve ikisi de inzal olalar.(boşalalar)Bunun ismine “niyk-i Acem” derler.

Pozisyon 4: Yine mahbube arkası üste yatıp uyluklarını kaldıra ve önüne çekip omuzu başlarından tuta. Şehvet-i tam hasıl olunca zor ile zekerini ithal eyleye. Mahbube dahi burun nağmeleri ederek naz ve şive ile ikisi dahi inzal olalar. Bunun ismine "kalbus's-safı" derler.
Pozisyon 5: Arkası üstüne yatırıp bacaklarını kaldırıp ve erkek dahi ara yerine girip mahbube

İntibâ (yüzüstü yatar durumda yapılan cinsel ilişki)

Pozisyon 1: Mahbube yüzü koyun yata,ayaklarını uzata ve erkek mahbubenin uyluğuna otura ve şehveti tam oldukta hemen yerleştire.Bunun adına “rahatü’s-südur” derler.

Pozisyon 2 : Mahbube yüzünü yere koya.Erkek zekerini yerleştirip çalkalayarak lezzetyab olalar ki bunun adına “fellat” derler.

Pozisyon 3 : Mahbube yüzünü yastığa koyup dizi üstüne gele.Yani domala.Erkek dahi ardından dübürü önüne çekip zekerini idhal ile mahbube dahi başını yastıktan kaldırıp şehvetinin harikinden (ateşinden) safa edeler.Bunun ismine “ferahu’l afiye” derler.

Pozisyon 4 : Mahbubeyi pehlusundan (belinden) kucaklayıp ve ikisi dahi çalkalayarak( kalçalarını çalkalayarak) inzâl ola. (boşala)

Bunların haricinde adı geçen eserde ayakta ve eğilir durumda pozisyonları bölümler de yer almaktadır.

Yine aynı eserden ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir başka bölüm:

BUS OLUNACAK YERLER ( öpülecek yerler)

Mâlum ola ki mahbubenin bus olunacak yerleri yanakları,dudakları,gözleri ve alnı ve gerdanı ve sinesi ve gözbebeği etrafı olup billur gibi olursa lezizdir.Bu mevzilerde boğaz sadâları ederek doya doya öpüp okşayalar.

ŞEHVETİN BELİRTİLERİ

İmdi, anlayış sahibi kişiler derler ki, avradın ağzı büyük olursa ferci ( vajina) geniş olur.

Alt dudağı kalın olursa fercinin iki dudağı da kalın olur.

Alt dudağı ince olursa ferci kuru olur.

Burnunun ortası yumru olursa cimâya rağbeti az olur.

Yüzü büyük ve yoğun olursa poposu küçük ve ferci dar olur.

Baldırları etli olursa şehvetli ve cimâya karşı koyamaz olur.

KAÇ ÇEŞİT FERC VE ZEKER VARDIR ?

Bil ki avradların ferci üç türlüdür:Birisi gayet büyüktür,birisi gayet küçüktür ve birisi de ne büyüktür ne küçüktür.

Bil ki erlerin zekeri üç türlüdür:Birisi gayet uzundur ve on iki parmaktır.Birisi sekiz parmaktır ve birisi de altı parmaktır.

Büyük zeker(penis) ile küçük ferce cimâ etmek münasip değildir,zevk olunmaz.
 
Üst