Sözlük - Bir Evliyanın huzurunda durmak 150 sene ihlaslı ibadetten üstündür müdür..? | Wardom Bilginin Adresi, Forum ve Bilgisayar Güvenliği

Sözlük Bir Evliyanın huzurunda durmak 150 sene ihlaslı ibadetten üstündür müdür..?

alpay29

Super Moderator
Site Yetkilisi
Bir Evliyanın huzurunda durmak 150 sene ihlaslı ibadetten üstündür deniliyor. Hoca bu sözü söyledikten sonra Mahmut Efendi bekleniyor ve

150 sene ibadetten bir diğeri ise bin sene ibadetten daha üstündür dediği o an geliyor.

Mahmut Efendi tekerlekli saldalyesi ile balkona ve oraya gelenlerin huzuruna çıkıyor. İşte bin sene ibadetten üstün olan an !!!

Bu tarikat anlayışında bir sorun olduğu aşikarZLkyPG.jpg


not:bu zat bir kaç kez Azrail geldiğinde ben gelmem demişlerden...

 

alpay29

Super Moderator
Site Yetkilisi
Tekke ve zaviyeler Osmanlı toplumunda eğitim ve kültür açısından önemli bir yere sahipti.
Ancak bu kurumlar zamanla eğitici özelliklerini yitirmiş, dinsel sömürünün, yenilik karşıtlığının simgesi hâline gelmiştir.
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine doğru her alanda başlayan bozulma, tekke ve zaviyelerde de görülmeye başlamıştır.

Tekke ve zaviyeler siyasi çalışmalar içerisine girmeye hatta çatışmalarda bulunmaya ve halkın dinî duygularını kullanarak çıkar elde etmeye başladı.
TBMM, 30 Kasım 1925’te kabul ettiği bir kanunla tekke, zaviye ve türbeleri kapatmıştır.
Aynı kanunla bütün tarikatlarla birlikte şeyh, derviş, dede, mürit gibi bir takım unvanların kullanımı kaldırılmış, falcılık, büyücülük, muskacılık gibi din dışı uygulamalar yasaklanmıştır.


bazılarının bir yerleri tutuşsa da devlet cumhuriyet düşmalarının yetiştirildiği yerlerdir...
 

nesta_34

Super Moderator
Site Yetkilisi
Hatırlatmakta fayda var ...

“Kays b. Kesîr’in anlatımına göre Medine’den bir adam Şam’da bulunan (sahabî) Ebu’d-Derdâ’ya geldi. Ebu’d-Derdâ adama ‘Buraya seni getiren nedir kardeşim?’ diye sordu. Adam gelişini şöyle açıkladı: ‘Rasûlüllah’tan naklettiğini duyduğum bir hadis’. Ebu’d-Derdâ ‘bir ihtiyacın için mi geldin?’ deyince adam ‘hayır’ dedi. Ardından ‘bir ticaret için mi geldin?’ sorusuna adam ‘Hayır, sadece bu hadisi senden talep etmek için geldim’ yanıtını verdi. Bunun üzerine Ebu’d-Derdâ, Rasûlüllah’ı şöyle derken işittiğini söyledi:


‘Kim ilim talep etme isteğiyle bir yol tutarsa, Allah onun yolunu cennete ulaştırır. Melekler ilim talebesine, hoşnutlukla kanatlarını sererler. Muhakkak ki âlim için göklerde ve yerde bulunanlar istiğfar dilerler. Hatta denizdeki balıklar bile. Âlimin âbide (ibadet eden kişiye) üstünlüğü, ayın (bazı rivayetlerde ‘dolunay halindeyken’) diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki âlimler nebilerin varisleridir (إِنَّ الْعُلَمَاءَوَرَثَةُالأَنْبِيَاءِ). Nebiler dinar veya dirhem miras bırakmazlar. Onlar sadece ilmi miras bırakırlar. Kim bu mirası alırsa çokça nasip almış demektir.’Kişisel fikrim
Sorun şudur ki :


Hakiki alimi bu devirde mumla ara ki bulasın ..
 

SpoilT

Forum Kalfası
Bir rivayete göre Ebu bin Kahr derki:

Evliya Allah dostu ya da muhterem kişilik olarak nam salmış genellikle cemaati olan sakallı sarıklı insanların aslında din ile hiç bir alakasının olmadığı Şam 'da bulunan Fakat-ül Makat 'ın taş levhalara yazılı türbesinde bulunmuştur.
Bir hadise göre bu insanların sakallarından 99 adet kıl çekmeyi başaran ateist dahi olsa cennetliktir.
Muhterem Anüs-ül Türüs 'ün Mekkeden Medineye yolculuğu sırasında kölesi Adem is Edan 'e naklettiği mukaddes sözleri ilk kez burada aktaracağım:

Bundan yıllar sonra insanlar bilgisayar denen bir araç ile internet denen bir ağa bağlanacaklar. O ağda tarayıcılarına wardom yazarak bir siteye girecekler. Burada iyisi-kötüsü aydını-yobazı birlikte yazışacak postlaşacaklar. Yeri gelecek birbirlerine kızacaklar yeri gelecek birbirlerini anlamaya çalışacaklar.

Şimdi yıllar önce bu olacakları bilen Evliyaların huzurunda durmak 150 sene ibadettenden sayılsa çok mu?
 
Üst