Biz OnLara Ne Yaptık da, Bayragımızı YakıyorLar

*
Banned
Вот фотки с московских акций в память жертвам геноцида.
ФОТОГРАФИИ С МИТИНГА В МОСКВЕ У ТУРЕЦКОГО ПОСОЛЬСТВАSoysuzLar :mad:

День скорби сегодня в Армении
Памятник жертвам геноцида армян в 1915 году. Эта монументальная композиция увековечивает память невинных жертв жесточайшего в мировой истории геноцида Армян. Памятник воздвигнут на юго - восточном холме парка Цицернакаберд.

Самая актуальная и близкая тема для всех армян – это геноцид 1915 года, учиненный турками над Армянами в Османской империи. На одном из возвышений Еревана, в местечке на холме парка Цицернакаберд, уже почти 50 лет стоит памятник и Музей жертвам геноцида.

В 1965г. на холме Цицернакаберд началось строительство мемориала памяти невинных жертв. Комплекс был закончен в 1967г. и стал священным местом армян.

44-метровая стела символизирует возрождение армянского народа. 12 плит, символизирующие собой 12 потерянных провинций, входящие в настоящее время в состав Турции, образуют конус, в центре которого, на глубине 1,5 метров горит вечный огонь и звучат траурные мелодии.

Рядом со стелой находится стометровая стена с названиями городов и деревень, в которых происходила резня.

В 1995 году в другом конце парка был открыт музей геноцида (архитекторы Калашян и Мкртчян), посвящённый этим ужасным событиям. В музее представлены некоторые снимки, сделанные германскими фотографами (в том числе Армином Вегнером), а также их публикации. Недалеко от музея находится аллея, где иностранные государственные деятели сажают деревья в память о жертвах геноцида.

Каждый год 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, сотни тысяч людей поднимаются на холм к мемориальному комплексу и возлагают цветы (обычно гвоздики и тюльпаны) к вечному огню. Благодаря усилиям армянских диаспор, по всему миру построено множество памятников жертвам геноцида. 
0x0001
Forum Ustası
ermeni soysuzları değil mi bunlar. Paralı köpek mi demeliyim? Bunlar kim para verirse onların dediklerini yaparlar beyinsiz herifler. Bilimsel yollardan çözüme kavuşturalım olayı deyince olmaz diyorlar korkuyorlar sonra soykırım yaptınız diyorlar. Aslında bunlar hakediyor soykırımı bu ve bunun gibilerin soyunu kurutacaksın ki biz de kurtulalım Dünya da..
 
morton
Forum Ustası
Bu herifler Ermeni, "sözde" ermeni soykırımını protesto ediyorlar büyük ithimalle...
 
Zafer
Forum Ustası
Bu herifler Ermeni, "sözde" ermeni soykırımını protesto ediyorlar büyük ithimalle...
Yıllardır bir Ermeni soykırımı kampanyasıdır sürdürülüyor. Bu kampanya dün veya bugün ve sadece Türkiye’ye yönelik olarak başlatılmadı. Bütün Türk Dünyasına karşı dünya çapında yüzyıllardan beri yapılmaktadır…


Tarihin ne kadar derinlerine inersek inelim, Ermenilerin Türklere karşı tutumlarını haklı çıkarabilecek olan ciddi bir kanıt bulabilmemiz imkansızdır.

Ayrıca Ermeniler Türklerle meselelerini hiçbir zaman yüz yüze, diyalog (veya doğrudan savaş) yoluyla çözmeyi denememiş, hep üçüncü güçleri devreye sokmuşlar.

Ve bu üçüncü güçler her defasında Türkler tarafından perişan edildiği (veya Türklerle anlaşabildiği) zaman da Ermeniler sıkıntıya girmişler. Daha güçlü birisini kendi lehinde kullanmak isterken hep kullanılmış ve aşağılanmıştır. Ve her defasında da suçu kendilerinde değil, başkalarında aramışlar.

Bayrağımızı çiğneyip, yakanlar yarın birgün bunun cezasını mutlaka çekeceklerdir.
 
kimsebenisevmiyor
Forum Kalfası
Bunlardan bi numara olmaz.Ancak böyle hakaretler yaparak biz asil turk milletini tahrik etmeye çalışırlar ama artık herkes akıllandı.Saygılar
 
lordvider
Forum Kalfası
Monument to the victims of genocide of Armenians in 1915. This
monumental composition immortalizes the storage of the innocent
victims of genocide of Armenians most severe in the world history.
Monument is erected in the south - eastern hill of the park Of
tsitsernakaberd.

The most urgent and close topic for all Armenians - this is genocide
of 1915, made by the Turks above the Armenians in The osmanskoy
empire. On one of the elevations of Yerevan, in the place on the hill
of the park Of tsitsernakaberd, narrower than almost 50 years stands
monument and museum to the victims of genocide.

In y9'shchg. on the hill Of tsitsernakaberd began the building of the
memorial of the storage of innocent victims. Complex was finished into
y9'"g. it sufficed by the sacred place of Armenians.

44- meter spreading it simvoliziruyet the revival of Armenian people.
12 plates, simvoliziruyushchiye by themselves 12 lost provinces,
vkhodyashchiye at present into the composition of Turkey, obrazuyut
the cone, in center of which, at the depth of 1,5 meters burns the
eternal fire and is sounded mourning melodies.

Next to the the steloy it is located hundred-meter wall with the names
it is municipal and the villages, in which proiskhodila slaughter.

In 1995 in other end of the park was opened the museum of genocide
(architects Kalashyan Of mkrtchyan), dedicated to these terrible
events. In the museum are represented some photographs, made by German
photographers (including by Armin By vegnerom), and also their
publications. It is not far from the museum located the lane, where
the foreign statesmen sazhayut trees into the storage about the
victims of genocide.

Each yr, 24 April, during the day of the storage of the victims of
genocide of Armenians, hundreds of thousands of people podnimayutsya
to the hill to the memorial complex and vozlagayut flowers (usually
carnation and tulips) to the eternal fire. Because of the efforts of
Armenian diaspores, are 0 0N throughout the world constructed many
monuments to the victims of genocide.

programla ıngılızceye cevırlebıldım sadece

Bayraksızlar Bayraksızlar Yere düşse Bayrak Sızlar Nerden bilsin kıymetini Soysuz sopsuz bayraksızlar
 
*
Banned
День памяти жертв геноцида армян

evet programLa cevirdim basLıgını Türkçeye;

Ermeni soykırımında kurban ediLenLeri anma günü manası taşıyor...

kırmızı ve kaLın yazdıgım ermeniyi ifade ediyor.
 
oksijenXY
Çırak
dünya devletlerinin bir çoğu aslında TÜRKİYE'mize bunu yapıyor.içlerinde ermeniler bunu en açık yapandır.herkes farklı bi koldan saldırmaktandır.ve her saldıran gerek siyasi gerek dini olarak bizim vatandaşlarımızdan parça parça kendi taraflarına çalıp güç kazanmaktadırlar.önemli olan bu gibi şeylerde hemen tepkiyi göstermek değil akıl yolu ile olayı çözebilmektir.çünkü zetan bizi tepki den dolayı kınıyorlar ama gelgör ki bu ermeniler bunu bile kabul etmiyolar.onlar ne yaparsa yapsın bizim atalarımız en doğrusunu yapmışlardır...kesmişlerse bile ellerine sağlık..kesmemişlerse bile keşke yapsaydılar..DEDİRTİYOR BU ERMENİLER İNSANA..ne olursa olsun...bayrak yakılmamalı..bu namussuzluk ve şerefsizliktir...saygılar..
 
Senkron.
Forum Ustası
Rusların yüzyıllardır sıcak denizlere inmek boğazlara egemen olmak gibi bir takım idealleri olmuştur.
Ve her seferinde Türk milleti onların bu hedeflerini gerçekleştirmelerine mani olmuştur.
Bu sebepten her ne kadar Türk milletine karşı sempatik bir tavırla yaklaştıklarını ima etmeye çalışsalarda içlerindeki Türklere olan nefret ateşi yüzyıllardır artarak devam etmektedir.

Fakat bu soysuzluğu yapanlar sanırım rus değil..
 
Üst