Büyük Şair Namık Kemal'i ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

fearof

Forum Ustası


NAMIK KEMAL

(Doğ. 21 Aralık 1840, Tekirdağ - Öl. 2 Aralık 1888, Sakız Adası)

Türkçülüğün öncülerinden, Genç Osmanlı Hareketi üyesi yazar, gazeteci, devlet adamı ve ozandır.

"Yurtseverlik, hürriyet, millet" kavramlarına bağlı bir Tanzimat Dönemi aydınıdır. Bu kavramları Türk düşünce yaşamına ve yazınına (edebiyatına) kazandıran kişi olarak bilinir. Canlı, kavgacı kişiliği; akıcı, parlak biçemi (üslubu) nedeniyle döneminin diğer yazarlarından daha çok tanındı.

“Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak anılan Namık Kemal, dizelerinin yanı sıra eleştiri (tenkit), yaşam öyküsü (biyografi), oyun (tiyatro), roman, tarih ve bilimsel yazı (makale) türlerinde ürünler verdi. Özellikle Türk romanının ilk yazınsal romanı sayılan "İntibah" ve Batılı anlamda ilk gösterilen oyunu "Vatan yahut Silistre" yapıtlarıyla ünlüdür. Bu oyununun izleyenlerde yarattığı etki dalga dalga yayılmış, sonunda Namık Kemal Magosa'ya sürgün edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yapıtları ve düşünceleriyle etkiledi.

YAPITLARI:

Oyun:
Vatan Yahut Silistre
Gülnihal (1875)
Akif Bey
Zavallı Çocuk (1873)
Kara Bela
Celaleddin Harzemşah

Roman:
İntibah (1876)
Cezmi (1880)

Tarih:
Barika-i Zafer
Devr-i İstila
Evrak-ı Perişan serisi (1872)
Silistre Muhâsarası (1873)
Kanije (1874)
Osmanlı Tarihi Medhali (1888)

Eleştiri:
Bahar-ı Daniş (1874)
Terceme-i Hal-i Nevruz Bey (1875)
Mukaddeme-i Celal (1888)
Tahrib-i Harabat
Takip
İrfan Paşa'ya Mektup

Namık Kemal'i ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.