ℂ★ Türk Silahlı Kuvvetleri

SerKan1923
Banned
''GENELKURMAY BAŞKANLARIMIZ''Mustafa İsmet İNÖNÜ
Orgeneral
Top.1319 (1903) - 1

3 Mayıs 1920 - 10 Kasım 1921

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Mustafa İsmet İNÖNÜ, 1884 yılında İzmir'de doğmuş, 1903 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1906 yılında bitirdikten sonra kurmay subay olarak Tabiiye Öğretmenliği yapmış; Tümen, Kolordu ve Ordu Kurmaylığı, Yemen Kuvayı Umumiye Kurmaylığı ve Ordu Harekât Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Aralık 1915 tarihinde terfi ettiği Albay rütbesi ile Ordu Kurmay Başkanlığı, Kolordu Komutanlığı ve Harbiye Nezareti Müsteşarlığı yapmış, Barış Hazırlıkları Komisyonunda iken 8 Nisan 1920'de Anadolu'ya geçerek Millî Kuvvetlere katılmıştır.

23 Nisan 1920'de kurulan ilk Millî Meclise Edirne Mebusu olarak seçilmiştir. 3 Mayıs 1920 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır. Genelkurmay Başkanı iken, 1921'de Tümgeneralliğe (Mirliva) yükselerek, Genelkurmay Başkanlığı, Şimal Cephesi Komutanlığı ve Garp Cephesi Komutanlığı yapmıştır. 1922 yılında Korgeneralliğe (Ferik) yükselmiştir. Askerî personel statüsünde bulunmakla beraber Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerini de yürütmüştür. 3 Ekim 1922'de Mudanya'da başlayan mütareke görüşmelerine Türk Temsilcisi olarak katılmıştır. Lozan Barış Görüşmelerinde Türkiye'yi temsil etmiştir. Başbakan iken 30 Ağustos 1926'da Orgeneralliğe (1'inci Ferik) yükselmiştir. 30 Haziran 1927 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.

1938-1950 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı, 1961-1965 yılları arasında da Başbakan olarak görev yapmıştır.

Balkan, 1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral İNÖNÜ; Gümüş Liyakat Madalyası, Altın Maarif Madalyası, Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası, Harp Madalyası, Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, Muharebe Altın Liyakat Madalyası, Altın İmtiyaz Madalyası ve İstiklal Madalyası ile 4'üncü Mecidiye Nişanı, 2'nci Sınıf Demir Haç Nişanı, 3'üncü Rütbe Avusturya Kruvadövit Nişanı, Almanya 1'inci Sınıf Demir Haç Nişanı, Kılıçlı 2'nci Rütbeden Mecidiye Nişanı, Kılıçlı 2'nci Rütbeden Osmani Nişanı, Afganistan Elmürali Nişanı sahibidir.

Bayan Mevhibe İNÖNÜ ile evlenmiş olan Orgeneral Mustafa İsmet İNÖNÜ'nün üç çocuğu vardır. İngilizce, Almanca, Fransızca bilmektedir.
Fevzi ÇAKMAK
Mareşal
P. 1311 (1895) - 7

05 Ağustos 1921 - 03 Mart 1924 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili.

03 Mart 1924 - 12 Ocak 1944 Genelkurmay Başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun 2'nci, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak, 1876 yılında İstanbul'da doğmuş, 28 Ocak 1896 tarihinde Harp Okulundan mezun olmuştur.

Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1898 yılında kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında karargâh subaylığı, Metroviçe Tümeni Karargâh Subaylığı, Taşlıca Mutasarrıfı ve Komutanlığı, Mürettep Kosova Kolordusu Kurmay Başkanlığı, Mürettep Garp Ordusu Kurmay Başkanlığı, Nizamiye Yakova Tümen Komutanlığı, Kosova Kuvayi Umumiyesi Kurmay Başkanlığı, Vardar Ordusunda Şube Müdürlüğü ile Nizamiye 2'nci Tümen Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

02 Mart 1915 yılında Tümgeneralliğe (Mirliva) yükselmiştir. 5'inci Kolordu Komutanlığı, Anafartalar Grup Komutanlığı, 2'nci Kafkas Kolordusu Komutanlığı ve 2'nci Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 24 Aralık 1918 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır. 28 Temmuz 1918 tarihinde Korgeneralliğe (Ferik) yükselmiştir. 27 Mayıs 1919 tarihine kadar bu görevi yürütmüş, 1'inci Ordu Komutanlığından sonraki Harbiye Nazırlığı görevinden 21 Nisan 1920 tarihinde istifa ederek Anadolu'ya geçmiştir. Anadolu'ya geçtikten sonra Millî Müdafaa Vekili ve Heyeti Vekile Reisliği görevine atanmıştır. 03 Nisan 1921 tarihinde Orgeneralliğe (1'inci Ferik), 31 Ağustos 1922 tarihinde de Büyük Zaferin kazanılmasındaki yüksek hizmetlerinden dolayı Mareşalliğe terfi ettirilmiştir. 05 Ağustos 1921 03 Mart 1924 tarihleri arasında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekilliği, 03 Mart 1924'ten yaş haddinden emekli olduğu 12 Ocak 1944 tarihine kadar da Genelkurmay Başkanlığı yapmıştır.

Arnavutluk Harekâtı, İtalyan Harbi, Arnavutluk İsyanının bastırılması, Balkan Harbi, 1'inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Mareşal ÇAKMAK; Gümüş İmtiyaz Madalyası, Altın İmtiyaz Madalyası, Altın Muharebe Liyakat Madalyası ve İstiklal Madalyası ile Avusturya-Macaristan Harp Nişanı, Alman Kronodör Nişanı, Alman Demir Haç Nişanı, 1'inci Mecidi Nişanı, 5'inci Mecidi Nişanı, Kılıçlı 2'nci Osmani Nişanı, 4'üncü Osmani Nişanı sahibidir.

Bayan Fıtnat ÇAKMAK ile evlenmiş olan Mareşal Fevzi ÇAKMAK'ın iki çocuğu vardır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça, Arnavutça ve Sırpça bilmektedir.Mehmet Kazım ORBAY
Orgeneral
Top.1320 (1904) - 1

12 Ocak 1944 - 30 Temmuz 1946

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3'üncü Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Mehmet Kazım ORBAY, 1887 yılında İzmir'de doğmuş, 1904 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1907 yılında kurmay subay olarak bitirdikten sonra sırasıyla; 16'ncı Sahra Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, 3'üncü Ordu Müfettişliği ve Mürettep Tümende Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında Karargah Subaylığı, 5'inci Kolordu Karargâh Subaylığı, Harp Okulu İstihkam Dersi Öğretim Üyeliği, 3'üncü Tümen Karargâh Subaylığı ve Harbiye Nezareti Başyaverliği görevlerini yürütmüştür. 2 Mayıs 1920'de Anadolu'ya geçerek MiIIî Orduya katılmıştır. 1922 yılına kadar Doğu Cephesi Kurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1922 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 3'üncü Kafkas Tümeni Komutanlığı ve Genelkurmay II'nci Başkanlığı görevini yürütmüş, 1926 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, Afganistan Askerî Heyeti Başkanlığı ve 4'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1935 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Jandarma Genel Komutanlığı, 3'üncü Ordu Komutanlığı, Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, Genelkurmay II'nci Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daha sonra atandığı Yüksek Askerî Şûra Üyeliği görevinden 6 Temmuz 1950 tarihinde emekli olmuştur.

Harekât Ordusunun 31 Mart Vak'ası olarak bilinen isyanı bastırma harekâtına, Karadağ Hudut Olaylarına, Balkan, 1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşları ile Dersim Harekâtına katılmıştır.

Orgeneral ORBAY; Gümüş Liyakat Madalyası, Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası, Harp Madalyası, Muharebe Altın Liyakat Madalyası ve İstiklal Madalyası ile Alman Demir Haç Nişanı, Alman Kırmızı Kartal Nişanı ve Alman Kılıçlı Haç Nişanı sahibidir.

Bayan Mediha ORBAY ile evlenmiş olan Orgeneral Mehmet Kazım ORBAY'ın bir çocuğu vardır. Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.Salih OMURTAK
Orgeneral
P.1323 (1907) - 1

1 Ağustos 1946 - 8 Haziran 1949

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 4'üncü Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Salih OMURTAK, 1889 yılında Selanik'te doğmuş, 1907 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1910 yılında kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında Karargâh Subaylığı, 1'inci Kolordu, 2'nci Ordu, 4'üncü Kolordu, 5'inci Ordu, Doğu Ordular Grubu ve 3'üncü Or. Karargâh Subaylığı görevlerini yürütmüştür. 22 Ocak 1920'de görevli olarak geldiği Ankara'da kalarak MiIIî Orduya katılmıştır. 1926 yılına kadar Genelkurmay Karargâhında Şube Müdürlüğü, Genelkurmay II'nci Başkan Vekilliği, 61'inci Tümen Komutanlığı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanlığı ve 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1926 yılında terfi ettiği Tümgeneral rütbesi ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevini yürüttükten sonra 1930 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 9'uncu Kolordu Komutanlığı ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1940 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, Genelkurmay II'nci Başkanlığı ve 1'inci Ordu Komutanlığı yapmıştır. 29 Temmuz 1946 tarihinde Genelkurmay Başkanı olarak atanmış, 8 Haziran 1949 tarihine kadar bu göreve devam etmiştir. Birtakım sağlık sorunları nedeniyle bir süre izin kullandıktan sonra 1 Ocak 1950 tarihinde atandığı Yüksek Askerî Şûra Üyeliği görevinden 6 Temmuz 1950 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral OMURTAK; Harp Madalyası, İstiklal Madalyası, Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası ile Avusturya 5'inci Rütbe Mecidiye Nişanı, Avusturya-Macaristan 3'üncü Rütbe Liyakat Nişanı ve Alman İmparatoru 3'üncü Demir Nişanı sahibidir.

Almanca ve Fransızca bilen Orgeneral Salih OMURTAK evlenmemiştir.
Abdurrahman Nafiz GÜRMAN
Orgeneral
P.1319 (1903) - 5

10 Haziran 1949 - 6 Haziran 1950

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Abdurrahman Nafiz GÜRMAN, 1882 yılında Bodrum'da doğmuş, 1903 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1906 yılında kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 77'nci Alayda Bölük Komutanlığı, Bağdat Harp Okulunda Öğretmen Yardımcılığı, Edirne Harp Okulunda Öğretmen Yardımcılığı, 44'üncü Alayda ve 15'inci Alayda Tabur Komutanlığı, İşkodra Müstahkem Komutanlığında Karargâh Subaylığı, 10'uncu Nişancı Tabur Komutanlığı, Astsubay Eğitim Tabur Komutanlığı ve 26'ncı Tümen Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Afrika Grupları Kurmayı iken 8 Mart 1919 tarihinde esir düşmüş, 8 Ekim 1919 tarihine kadar esarette kalmıştır. Esaret dönüşü Akhisar Cephe Komutanlığı ile 1'inci Kolordu Kurmay Başkanlığı görevlerinden sonra 8 Şubat 1921 tarihinde Anadolu'ya geçmiş, 1'inci Tümen Komutanlığı, Trakya Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1926 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 6'ncı Kolordu Komutanlığı yapmış, 1930 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 9'uncu Kolordu Komutanlığı, MSB Müsteşarlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ve 2'nci Ordu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 1940 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 2'nci Ordu Komutanlığı ve Yüksek Askerî Şûra Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 8 Haziran 1949 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden, 6 Haziran 1950 tarihinde Yüksek Askerî Şûra Üyeliğine atanmış ve 6 Temmuz 1950 tarihinde de emekli olmuştur.

Balkan Harbi, Trablusgarp Harekâtı ile 1'inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral GÜRMAN; Harp Madalyası ve İstiklal Madalyası ile Avusturya Harp Nişanı, Alman Demir Haç Nişanı ve Afganistan Nişanı sahibidir.

Bayan Sabiha GÜRMAN ile evlenmiştir.
Mehmet Nuri YAMUT
Orgeneral
P.1324 (1908) - 27

5 Haziran 1950 - 10 Nisan 1954

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 6'ncı Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Mehmet Nuri YAMUT, 1890 yılında Selanik'te doğmuş, 1908 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

1912 yılına kadar Selanik'te 17'nci Nişancı Taburu 1'inci Bölükte görev yapmış, 1912 yılında Manastır 6'ncı Kolordu 50'nci Alay 3'üncü Bölükte görevli iken esir düşmüştür. Esaret dönüşü 1913'te Harp Akademisine girmiş ancak eğitimini tamamlamadan 1'inci İşkodra Tümenine katılmıştır. 1919 yılında tekrar girdiği Harp Akademisini 1920 yılında kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Anadolu'ya geçerek Millî Orduya katılmıştır. Müteakiben 7'nci Kolordu Kurmay Başkanlığı, Harp Akademisi Kurmay Başkanlığı, 40'ıncı Alay Komutan Vekilliği, Afganistan Eğitim Heyeti Başkanlığı, Genelkurmay Karargâhında Şube Müdürlüğü, 190'ıncı Alay Komutanlığı, 5'inci Tümen Tugay Komutanlığı, 18'inci Dağ Tugay Komutanlığı, 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1935 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 9'uncu Tümen Komutanlığı yapmış, 1936 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 9'uncu ve 57'nci Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1939 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2'nci ve 12'nci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1945 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 2'nci ve 1'inci Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 3 Ocak 1949 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmış ve 1 Temmuz 1949 tarihine kadar aynı zamanda Genelkurmay Başkan VekiIIiği görevini de yürütmüştür. 6 Haziran 1950 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 10 Nisan 1954 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Balkan, 1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral YAMUT; Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası, Altın Liyakat Madalyası ve İstiklal Madalyası ile Alman Demir Haç Nişanı sahibidir.

Bayan Cavidan YAMUT ile evli olan Orgeneral Mehmet Nuri YAMUT'un bir çocuğu vardır. Fransızca bilmektedir.
 
SerKan1923
Banned
''GENELKURMAY BAŞKANLARIMIZ'' (Devamı)
Ahmet Nurettin BARANSEL
Orgeneral
P.1328 (1912) -b-84

28 Mayıs 1954 - 25 Ağustos 1955

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Ahmet Nurettin BARANSEL, 1897 yılında İstanbul'da doğmuş, 1912 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

1919 yılına kadar Takım Komutanlığı, Emir Subaylığı ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1 Mart 1921 tarihinde Harp Akademisinde öğrenci iken Anadolu'ya geçerek Millî Ordunun çeşitli birliklerinde görev yapmıştır. 1923 yılında tekrar girdiği Harp Akademisini 1925 yılında kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 7'nci Tayyare Bölük Komutanlığı, Hava Müfreze Kurmay Başkanlığı, Eskişehir Tayyare İstasyon Komutanlığı, İzmir Hava Grup Komutanlığı, Genelkurmay Hava Kontrol Amirliği, 23'üncü Tümen 69'uncu Alayda Tabur Komutanlığı, 7'nci ve 8'inci Kolordularda Şube Müdürlüğü, 3'üncü Tümen 11'inci Alay Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 5'inci Tümen 13'üncü Alay Komutanlığı ve Ağrı Hudut Tugay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1939 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 1'inci Süvari Tümen Komutan Vekilliği yapmış, 1941 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 16'ncı, 5'inci, 22'nci ve 17'nci Tümen Komutanlığı ile 1'inci Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1947 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 6'ncı ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı ve 3'üncü Ordu Komutan VekilIiği görevlerinde bulunduktan sonra 1951 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 3'üncü Ordu Komutanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. 28 Mayıs 1954 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır. 25 Ağustos 1955 tarihinde atandığı Yüksek Askerî Şûra Üyeliği görevini yürütmekte iken 14 Temmuz 1960 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur.

Balkan, 1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral BARANSEL; Harp Madalyası, Gümüş Liyakat Madalyası ve İstiklal Madalyası sahibidir.

Bayan Mihriye BARANSEL ile evlenmiş olan Orgeneral Ahmet Nurettin BARANSEL'in iki çocuğu vardır. Fransızca bilmektedir.İsmail Hakkı TUNABOYLU
Orgeneral
Top.1330 (1914) -c-3

25 Ağustos 1955 - 10 Ekim 1957

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı TUNABOYLU, 1895 yılında Tuna Nehri sahilindeki Rahova kasabasında doğmuş, 1914 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

1924 yılına kadar çeşitli birliklerde Batarya Takım Komutanlığı, Yaverlik ve Refakat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 31 Temmuz 1921 tarihinde Anadolu'ya geçerek Millî Orduya katılmıştır. 1927 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Çatalca Müstahkem Mevki 4'üncü Alayda Batarya Komutanlığı, Genelkurmayda Karargâh Subaylığı, 5'inci Tümende Şube Müdürlüğü ile Kurmay Başkanlığı, 7'nci Tümen Topçu Alayında Tabur Komutanlığı, Topçu Müfettişliği Kurmay Başkan Vekilliği, 8'inci Tümen Topçu Alay Komutan Yardımcılığı, Topçu Müfrezesi Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay Karargâhında Şube Müdürlüğü, 28'inci Tümen 54'üncü Topçu Alay Komutanlığı ve Yedek Subay Okul Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1945 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Yedek Subay Okul Komutanlığı yapmış, 1947 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 65'inci ve 28'inci Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1950 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 3'üncü ve 15'inci Kolordu Komutanlığı, 1'inci Ordu Komutan Vekilliği ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1955 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde 06 Haziran 1955 - 25 Ağustos 1955 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Vekilliği, 25 Ağustos 1955 - 17 Eylül 1955 tarihleri arasında da Genelkurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 17 Eylül 1955 tarihinde asaleten Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştır. Bu görevde iken 6 Haziran 1956 tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı görevine de vekâlet etmiştir. Bu tarihte asaleten atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 3 Ekim 1957 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral TUNABOYLU; Harp Madalyası, İftihar Madalyası ve İstiklal Madalyası ile Alman Demir Haç Nişanı sahibidir.

Bayan Hatice Hikmet TUNABOYLU ile evlenmiş olan Orgeneral İsmail Hakkı TUNABOYLU'nun üç çocuğu vardır. Almanca, Fransızca ve Bulgarca bilmektedir.

28 Ekim 1958 tarihinde vefat etmiş, Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilmiştir.
İbrahim Feyzi MENGÜÇ
Orgeneral
İs.1330 (1914) -c - 39

11 Ekim 1957 - 22 Ağustos 1958

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 9'uncu Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İbrahim Feyzi MENGÜÇ, 1896 yılında İstanbul'da doğmuş, 1914 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

1919 yılına kadar 2'inci Kolordu 5'inci Tümen İstihkâm Bölüklerinde ve Diyarbakır Ordu Yol İnşa Şubesi İstihkâm Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1921 yılında Harp Akademisi öğrenimine devam ederken Anadolu'ya geçerek Millî Orduya katılıp çeşitli birliklerde görev yapmıştır. 1923 yılında tekrar girdiği Harp Akademisini 1925 yılında kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Tümen Kurmay Başkanlığı, 4'üncü Kolordu İstihkâm Tabur Komutanlığı, Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Fen Okulu Müdürlüğü, 3'üncü Muhafız Alay Komutanlığı, Genelkurmay Karargâhında Şube Müdürlüğü, 15'inci Tümen 172'nci Alay Komutanlığı ve Hatay Türk Kuvvet Temsilciliği görevlerini yürütmüştür.

1939 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Ağrı Hudut Tugay Komutanlığı ve 15'inci Tümen Komutan Vekilliği yapmış, 1941 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 15'inci ve 69'uncu Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1947 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutan Vekilliği ve 7'nci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1953 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde 3'üncü Ordu Komutanlığı, Harp Akademisi Komutanlığı, Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, Askerî Yargıtay Başkanlığı, Askerî Yargıtay Başkanı iken 11 Ekim 1957 - 22 Ağustos 1958 tarihleri arasında Genelkurmay Başkan Vekilliği görevini yürütmüş, 15 Aralık 1959 tarihinde Askerî Yargıtay Başkanlığından kendi isteği ile emekli olmuştur.

1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral MENGÜÇ; Harp Madalyası, Gümüş Liyakat Madalyası, İftihar Madalyası, İstiklal Madalyası ile Kılıçlı Mecidiye Nişanı, Alman Demir Haç Nişanı ve Yugoslavya Beyaz Taç Nişanı sahibidir.

Bayan Zübeyde MENGÜÇ ile evlenmiş olan Orgeneral İbrahim Feyzi MENGÜÇ'ün üç çocuğu vardır. Almanca ve Fransızca bilmektedir.

23 Haziran 1966 tarihinde vefat etmiş, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilmiştir.Mustafa Rüştü ERDELHUN
Orgeneral
Top.1330 (1914) - b - 10

23 Ağustos 1958 - 27 Mayıs 1960

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10'uncu Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Mustafa Rüştü ERDELHUN, 1894 yılında Edirne'de doğmuş, 1914 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur.

Topçu birliklerinde Takım Komutanlığı ve Yaverlik görevlerinden sonra İzmir Silah Komisyonunda görevli iken, 2 Nisan 1921 tarihinde Anadolu'ya geçerek Millî Orduya katılmıştır. 1923 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmış, 1926 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 8'inci Tümen Kurmay Başkanlığı, Muhafız Bölük Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 61'inci Sahra Topçu Alayında Tabur Komutanlığı, Genelkurmay Karargahında Şube Müdürlüğü, Tokyo Askerî Ataşeliği, 43'üncü Sahra Topçu Alay Komutan Yardımcılığı, Roma ve Londra Askerî Ataşeliği, 42'nci Topçu Alay Komutanlığı ve 121'inci Motorlu Topçu Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1945 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 15'inci Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Yarbaşkanlığı yapmış, 1947 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı, 6'ncı ve 51'inci Tümen Komutanlığı ve MSB İstanbul Tetkik Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, 1952 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Tokyo İrtibat Heyeti Başkanlığı, 18'inci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay II'nci Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1956 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile 2'nci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 23 Ağustos 1958 yılında atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 3 Haziran 1960 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral ERDELHUN; Harp Madalyası, İftihar Madalyası, İstiklal Madalyası ile Mecidiye Nişanı, Alman Demir Haç Nişanı ve Kore Meziyet Nişanı sahibidir.

Bayan Vasfiye ERDELHUN ile evlenmiştir. İngilizce, Fransızca ve Japonca bilmektedir.

9 Kasım 1983 tarihinde vefat etmiş, Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
Ragıp GÜMÜŞPALA
Orgeneral
P.1333 (1917) - 92

3 Haziran 1960 - 4 Ağustos 1960

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 11'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Ragıp GÜMÜŞPALA, 1897 yılında Edirne'de doğmuş, Harp Okulu öğrencisi iken, 1917 yılında orduya katılmıştır.

63'üncü Alay 12'nci Bölük Komutan Vekili iken 2 Ekim 1918 tarihinde esir düşmüş, 6 Ekim 1920 tarihine kadar esarette kalmıştır. Esaret dönüşü İstanbul'dan Ankara'ya geçerek, 13 Aralık 1920 tarihinde Millî Orduya katılmıştır. 1931 yılına kadar çeşitli birlik ve kurumlarda Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1934 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 23'üncü Tümen 68'inci Alayda Bölük Komutanlığı, Genelkurmay Karargâhında Karargâh Subaylığı, İzmir Müstahkem Mevki Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 3'üncü Tümen 11'inci Alayda Tabur Komutanlığı, Tunceli Vali ve Kumandan İstihbarat Şefliği, 18'inci Kolorduda Şube Müdürlüğü, Karadeniz Boğazı Askerî Nakliyat Komutanlığı, 24'üncü Tümen 5'inci Alay Komutan Yardımcılığı, 261'inci Alay Komutanlığı, 12'nci Kolordu Kurmay Başkanlığı, 2'nci Kolordu 422'nci Tanksavar Topçu Alay Komutanlığı ve 2'nci Ordu Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1948 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 65'inci Tümen Piyade Tugay Komutanlığı, Motorlu Birlikler Okul Komutanlığı, 9'uncu Tümen Komutan Yardımcılığı ve 3'üncü Ordu Kurmay Başkanlığı yapmış, 1951 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 65'inci Tümen Komutanlığı ve 2'nci Kolordu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 1955 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve 3'üncü Ordu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 1959 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini yürütmüş, 6 Haziran 1960 yılında atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Ağustos 1960 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmış, Şeyh Sait İsyanı'nı bastırma harekâtında görev almıştır.

Orgeneral GÜMÜŞPALA; Harp Madalyası, Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası ve İstiklal Madalyası ile İkinci Sınıf Demir Haç Nişanı sahibidir.

Bayan Hanife GÜMÜŞPALA ile evlenmiş olan Orgeneral Ragıp GÜMÜŞPALA'nın altı çocuğu vardır. Fransızca bilmektedir.

5 Haziran 1964 tarihinde vefat etmiş, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.Cevdet SUNAY
Orgeneral
Top.1334(1918)-N-6

4 Ağustos 1960 - 16 Mart 1966

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Cevdet SUNAY, 1899 yılında Erzurum'da doğmuş,

Kulelî Askeri Lisesinde öğrenci iken, 7 Temmuz 1917 tarihinde orduya katılmıştır.

73'üncü Topçu Taburu Bataryasında subay adayı iken 1917 yılında İngilizlere esir düşmüş, 1919 yılına kadar esaretini Mısır'da geçirmiştir. Esaret dönüşü, 2'nci Kolordu Topçu Yaveri iken 1 Ocak 1921'de Anadolu'ya geçerek, Millî Orduya katılmıştır. Çeşitli birliklerde Batarya Takım ve Batarya Komutanlığı yaptıktan sonra Yüzbaşı rütbesi ile 1 Kasım 1925 - 7 Ağustos 1926 tarihleri arasında Harp Okulunda, 11 Ağustos 1926 - 31 Ocak 1927 tarihleri arasında ise Topçu Okulunda tahsilini tamamlamıştır. 1930 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 27'nci Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, Genelkurmay Karargâhında Karargâh Subaylığı, 30'uncu Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, 4'üncü Kolorduda Şube Müdürlüğü, 1'inci Süvari Tümeninde Şube Müdürlüğü ile Kurmay Başkanlığı, 5'inci Tümen Topçu Alayında Tabur Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 72'nci Topçu Alay Komutanlığı, 41'inci Topçu Alay Komutanlığı, 204'üncü Motorlu Topçu Alay Komutanlığı ve 3'üncü Zırhlı Tümen 6'ncı Tank Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1949 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Daire Başkanlığı yapmış, 1952 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekât Daire Başkanlığı ve 33'üncü Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1955 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 9'uncu Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve Genelkurmay II'nci Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1958 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay II'nci Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2 Ağustos 1960 yılında atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 15 Mart 1966 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

1966-1973 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 5'inci Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır.

1'inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır.

Orgeneral SUNAY; Harp Madalyası ve İstiklal Madalyası sahibidir.

Bayan Atıfet SUNAY ile evlenmiş olan Orgeneral Cevdet SUNAY'ın üç çocuğu vardır. Fransızca bilmektedir.

22 Mayıs 1982'de İstanbul'da vefat etmiş, Ankara'da Devlet Mezarlığında toprağa verilmiştir.
 
SerKan1923
Banned
''GENELKURMAY BAŞKANLARIMIZ'' (Devamı)A. Cemal TURAL
Orgeneral
P.1341 (1925) -12

16 Mart 1966 - 16 Mart 1969

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 13'üncü Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral A.Cemal TURAL, 1905 yılında Erzincan'da doğmuş, 1925 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

1930 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapmıştır. 1933 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 39'uncu Piyade Alayında Takım Komutanlığı, Genelkurmay Karargâhında Proje Subaylığı, 5'inci Tümen Personel Şube Müdürlüğü, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, Müstahkem Mevki Komutanlığında Bölük Komutanlığı, 3'üncü Ordu İkmal Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulunda Öğrenci Tabur Komutanlığı, Genelkurmay Karargâhında Şube Müdürlüğü, 221'inci Piyade Alay Komutanlığı ve 12'nci Tümen Komutan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

1954 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 57'nci Tümen Komutanlığı ve 1'inci Ordu Kurmay Başkanlığı yapmış, 1956 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekât Başkan Yardımcılığı, Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı ve 66'ncı Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1959 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2'nci ve 7'nci Kolordu Komutanlığı ve 1'inci Ordu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 1961 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde 2'nci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16 Mart 1966 - 16 Mart 1969 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüş ve 16 Ağustos 1969 tarihinde Yüksek Askerî Şûra Üyeliğinden emekli olmuştur.

Orgeneral TURAL; Üstün Hizmet Nişanı sahibidir.

Bayan Suna TURAL ile evlenmiştir. Fransızca bilmektedir.

17 Aralık 1981 tarihinde vefat etmiş, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
Memduh TAĞMAÇ
Orgeneral
Top.1928 - 1

16 Mart 1969 - 29 Ağustos 1972

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 14'üncü Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Memduh TAĞMAÇ, 1904 yılında Erzurum'da doğmuş, 1928 yılında Kara Harp Okulundan, 1930 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1935 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapmıştır. 1938 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 41'inci ve 54'üncü Topçu Alaylarında Batarya Komutanlığı, Genelkurmay Karargâhında Proje Subaylığı, 3'üncü Tümen Personel Şube Müdürlüğü, 3'üncü Tümen Topçu Alayında Bölük Komutanlığı, 9'uncu Kolordu Personel Şube Müdürlüğü, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 30'uncu Topçu Alayında Tabur Komutanlığı ve 6'ncı Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1956 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Jandarma Subay Tatbikat ve Astsubay Okul Komutanlığı, 23'üncü Tümen Komutan Yardımcılığı, 3'üncü Jandarma Tugay Komutanlığı ve 1'inci Ordu Kurmay Başkan Vekilliği yapmış, 1959 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay II'nci Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 1962 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkan Vekilliği, 3'üncü Ordu Komutan Vekilliği ve 1'inci Ordu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 1964 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16 Mart 1969 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 29 Ağustos 1972 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Bayan Nezâhat TAĞMAÇ ile evlenmiş olan Orgeneral Memduh TAĞMAÇ'ın iki çocuğu vardır. Fransızca bilmektedir.

30 Mart 1978'de vefat etmiş, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
Ö. Faruk GÜRLER
Orgeneral
Top.1931-13

29 Ağustos 1972 - 6 Mart 1973

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Ö.Faruk GÜRLER, 1913 yılında İstanbul'da doğmuş, 1931 yılında Kara Harp Okulundan, 1933 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1939 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Batarya Takım Komutanlığı yapmıştır. 1942 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Karargâhında proje Subaylığı, 5'inci Kolorduda Karargâh Subaylığı, 105'inci Motorlu Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, Yüksek Savunma Meclisi Genel Sekreter Kurmaylığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, İtalya/Napoli'deki NATO Karargâhında Proje Subaylığı, 18'inci Kolordu Kurmay Yarbaşkanlığı ve 9'uncu Tümen Topçu Komutan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

1959 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Harp Okulu Komutan Vekilliği, Harp Akademileri Komutan Vekilliği yapmış, 1962 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile MSB Müsteşar Vekilliği ve 15'inci Kolordu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 1963 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1966 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde MSB Müsteşarlığı, Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 29 Ağustos 1972 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 5 Mart 1973 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Bayan Hatice Mürşide GÜRLER ile evlenmiş olan Orgeneral Ö.Faruk GÜRLER'in üç çocuğu vardır. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

ℂ★ 15'İNCİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL. Ö. Faruk GÜRLER1975'te vefat etmiş, Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilmiştir.
Semih SANCAR
Orgeneral
Top.1932 - 8

6 Mart 1973 - 7 Mart 1978

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 16'ncı Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Semih SANCAR, 1911 yılında Erzurum'da doğmuş, 1932 yılında Kara Harp Okulundan, 1934 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1939 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Batarya Takım Komutanlığı yapmıştır. 1942 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Karargâhında Proje Subaylığı, 3'üncü Uçaksavar Alayında Batarya Komutanlığı, Hava Savunma Genel Komutanlığında Karargâh İrem Su Ansız
baylığı, 9'uncu Kolordu Motorlu Topçu Alayında Tabur Komutanlığı, 3'üncü Ordu Harekât Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği ve 2'nci Kolordu Topçu Komutan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

1960 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 4'üncü Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı yapmış, 1963 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutan Vekilliği, 5'inci Kolordu Komutan Vekilliği ve Kara Kuvvetleri Harekât Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1964 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim Kolordusu ve 9'uncu Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1969 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde Jandarma Genel Komutanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 6 Mart 1973 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 7 Mart 1978 tarihinde emekli olmuştur.

Bayan Vefika SANCAR ile evlenmiş olan Orgeneral Semih SANCAR'ın iki çocuğu vardır. Fransızca bilmektedir.

8 Aralık 1984 tarihinde vefat etmiş, Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilmiştir.Ahmet Kenan EVREN
Orgeneral
Top.1938 - 50

7 Mart 1978 - 1 Temmuz 1983

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 17'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Ahmet Kenan EVREN, 1918 yılında Manisa/Alaşehir'de doğmuş, 1938 yılında Kara Harp Okulundan, 1940 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1946 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapmıştır. 1949 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 28'inci Tümen Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı emrinde Proje Subaylığı, 33'üncü Tümen Topçu Komutanlığında Tabur Komutanlığı, 1'inci Ordu Harekat Başkanı Yardımcılığı, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, 9'uncu Kore Türk Tugayı Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkanlığı, Ordudonatım Okulu Kurmay Başkanlığı, 2'nci Ordu Harekât Eğitim Başkanlığı, 227'nci Piyade Alay Komutanlığı ve 9'uncu Kolordu Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1963 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Okullar Daire Başkanlığı yapmış, 1966 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 58'inci Er Eğitim Tümen Komutanlığı ve 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1970 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2'nci Kolordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1974 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay II'nci Başkanlığı, Ege Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 7 Mart 1978 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına atanmış, 12 Eylül 1980 Harekâtı'nın ardından 9 Kasım 1982 tarihine kadar "Devlet, Millî Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanlığı", 1 Temmuz 1983 tarihine kadar Cumhurbaşkanı, Millî Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştır. 1 Temmuz 1983 tarihinde kendi isteği ile Genelkurmay Başkanlığından emekli olmuştur.

1983-1990 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'nci Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır.

Orgeneral EVREN; TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası ile ABD Liyakat Madalyası sahibidir.

Bayan Sakine EVREN ile evli olan Orgeneral Ahmet Kenan EVREN'in üç çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.

Nurettin ERSİN
Orgeneral
P.1937-88

1 Temmuz 1983 - 6 Aralık 1983

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Nurettin ERSİN, 1918 yılında Çanakkale/Gelibolu'da doğmuş, 1937 yılında Kara Harp Okulundan, 1938 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1946 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapmıştır. 1948 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Batarya Komutanlığı, Genelkurmay Talim Araştırma Kurulunda Proje Subaylığı, 7'nci Kolordu Harekât Eğitim ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, İran'da Türk Mustafa Kemalin Atatürkün Askeri Kemal Kirişî Müşavirliği, 5'inci Kolordu Kurmay Başkanlığı, 61'inci Tümen Komutan Yardımcılığı ve 3'üncü Ordu Lojistik Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1963 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 3'üncü Ordu Kurmay Yarbaşkanlığı, 66'ncı Tümen Komutan Yardımcılığı ve Vekilliği, Genelkurmay Etüt ve İnceleme Heyeti Üyeliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı yapmış, 1966 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile MİT Müsteşar Yardımcılığı, 4'üncü Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1970 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Batı Menzil Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, 6'ncı Kolordu Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1974 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesinde Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış, 12 Eylül 1980 Harekâtı'ndan sonra aynı zamanda Millî Güvenlik Konseyi Üyeliği görevini de yürütmüştür. 1 Temmuz 1983 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevine atanarak Millî Güvenlik Konseyi Üyeliği görevine de devam etmiştir. 6 Aralık 1983 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılmıştır.

Orgeneral ERSİN; TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, TSK Kıbrıs Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan Liyakat Madalyası ve Güney Kore Cumhuriyeti Liyakat Madalyası sahibidir.

Bayan Perihan ERSİN ile evlenmiş olan Orgeneral Nurettin ERSİN'in iki çocuğu vardır.

03 Ekim 2005 tarihinde vefat etmiş, Ankara'da Cebeci Askerî Şehitliği'nde toprağa verilmiştir.
Mustafa Necdet ÜRUĞ
Orgeneral
Top.1941-30

6 Aralık 1983 - 2 Temmuz 1987

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 19'uncu Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Mustafa Necdet ÜRUĞ, 1921 yılında İstanbul'da doğmuş, 1941 yılında Kara Harp Okulundan, 1942 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1948 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapmıştır. 1950 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 5'inci Kolordu Karargâh Subaylığı, 28'inci Tümen 28'inci Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 9'uncu Tümende Tabur Komutanlığı, 6'ncı Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Teşkilat Eğitim Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Ordusu Eğitim Grup Başkanlığı ve Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri Türk Alay Komutanlığı ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Dairesi Özel Plan Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1966 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı yapmış, 1969 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika/Mons'ta Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1973 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı ve 15'inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1977 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere, 27 Ağustos 1981 - 15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 - 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerini, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 02 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Orgeneral ÜRUĞ; TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.

ℂ★ 19'UNCU GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SN. Mustafa Necdet ÜRUĞ
Bayan Fatma Nejla ÜRUĞ ile evli olan Orgeneral Mustafa Necdet ÜRUĞ'un iki çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.
 
SerKan1923
Banned
''GENELKURMAY BAŞKANLARIMIZ'' (Devamı)Necip TORUMTAY
Orgeneral
Top.1944 - 9

24 Temmuz 1987 - 3 Aralık 1990

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Necip TORUMTAY, 1926 yılında Trabzon/Vakfıkebir'de doğmuş, 1944 yılında Kara Harp Okulundan, 1946 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1953 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı ve Topçu Okulunda Öğretmenlik yapmıştır. 1954 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Topçu Okulunda Batarya Komutanlığı, Tokyo Kara Ataşe Yardımcılığı, 1'inci Zırhlı Tugay Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü ve Topçu Tabur Komutanlığı, Genelkurmay Teşkilat Eğitim Dairesinde Şube Müdürlüğü, ABD/Vaşington'da Türk Askerî Temsil Heyeti Kara Plan Subaylığı, 7'nci Kolordu Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü, 4'üncü Zırhlı Süvari Alay Komutanlığı, 3'üncü Ordu Harekât Başkan Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Strateji Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1970 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 1'inci Zırhlı Tümen Komutan Yardımcılığı, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve BELÇİKA/MONS'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE) Harekât Plan Daire Başkanlığı yapmış, 1974 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Plan ve Harekât Daire Başkanlığı ve 4'üncü Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1978 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1982 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Millî Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 24 Temmuz 1987 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 03 Aralık 1990 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Orgeneral TORUMTAY; TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.

Bayan Türkan TORUMTAY ile evli olan Orgeneral Necip TORUMTAY'ın iki çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.

28 Ağustos 2011 tarihinde vefat etmiş, Ankara'da Cebeci Askerî Şehitliği'nde toprağa verilmiştir.Doğan GÜREŞ
Orgeneral
P.1947 -Nk -2

6 Aralık 1990 - 30 Ağustos 1994

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 21'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Doğan GÜREŞ, 1926 yılında Adana'da doğmuş, 1947 yılında Kara Harp Okulundan, 1949 yılında Ulaştırma Okulundan mezun olmuştur.

1963 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde ve Takım ve Bölük Komutanlığı yapmıştır. 1965 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 28'inci Tümen Ulaştırma Tabur Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığında Karargâh Subaylığı, 51'inci Tümen Kurmay Başkanlığı, Atina Kara Ataşeliği ve Genelkurmay Harekât Dairesi Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1973 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE) Lojistik Daire Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tugay Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 1977 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı görevinde bulunmuş, 1981 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel Başkanlığı ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1985 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 4 Aralık 1990 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1994 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral GÜREŞ; TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Altın Şeref Madalyası sahibidir.

Bayan Evser GÜREŞ ile evli olan Orgeneral Doğan GÜREŞ'in iki çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.İsmail Hakkı KARADAYI
Orgeneral
Top.1951 - 67

30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulundan, 1953 yılında Uçaksavar Okulundan mezun olmuştur.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapmıştır. 1963 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 12'nci Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2'nci Tümen Topçu Komutanlığında Karargâh Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulunda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33'üncü Tümen 86'ncı Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1977 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 28'inci Piyade Tugay Komutanlığı yapmış, 1981 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 39'uncu Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1985 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral KARADAYI; T.C. Devlet Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, Güney Kore TONG ILJANG Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Ürdün Birinci Derece İstihkak Nişanı, Fransız Liyakat Nişanı (Commander Dans L'ordre De La Legion D'Honneur) ve ABD Liyakat Madalyası (ikinci kez) sahibidir.

14 Nisan 1999 tarihinde Orgeneral KARADAYI'ya Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı verilmiştir.

Bayan Seren KARADAYI ile evli olan Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI'nın iki çocuğu vardır. Fransızca bilmektedir.
Hüseyin KIVRIKOĞLU
Orgeneral
Top.1955 - 3

30 Ağustos 1998 - 28 Ağustos 2002

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 23'üncü Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU, 1934 yılında Bilecik/Bozüyük'te doğmuş, 1955 yılında Kara Harp Okulundan, 1957 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1965 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım ve Bölük Komutanlığı yapmıştır. 1967 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra;39'uncu Tümen Topçu Alay Komutanlığında Batarya Komutanlığı, 9'uncu Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü, İtalya/Napoli'de Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (AFSOUTH) Karargâhı Harekât Başkanlığında Plan Subaylığı, Harp Akademileri Komutanlığında öğretim elemanlığı, Genelkurmay Personel Dairesi General Amiral Şube General-Amiral Kısım Amirliği, Kara Kuvvetleri Tayin Dairesi Kurmay Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Plan Prensipler Daire Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1980 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE) Harekât Merkez Amirliği yaptıktan sonra 3'üncü Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve 11'inci Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 1984 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve 9'uncu Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1988 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel Başkanlığı, 5'inci Kolordu Komutanlığı ve MSB Müsteşarlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1993 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 28 Ağustos 1998 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2002 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral KIVRIKOĞLU; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Polanya Cumhuriyeti 1'inci Derece Üstün Hizmet Madalyası, Kore Birleşik Millî Güvenlik Madalyası, Kazakistan Cumhuriyeti Dostluk Madalyası, Azerbaycan Bayrağı Madalyası, Azerbaycan Şeref Madalyası, Macaristan Liyakat Madalyası, Arnavutluk Altın Kartal Şeref Madalyası ile Gürcistan Şeref Nişanı, Pakistan İmtiyaz Nişanı, Romen Yıldızı Nişanı sahibidir.

Bayan Olcay KIVRIKOĞLU ile evli olan Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun bir çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.Hilmi ÖZKÖK
Orgeneral
Top. 1959 - 1

28 Ağustos 2002 - 28 Ağustos 2006

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hilmi ÖZKÖK, 1940 yılında Manisa/Turgutlu'da doğmuş, 1959 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Batarya Komutanlığı yapmıştır. 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 15'inci Eğitim Tugayı Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvet Komutanlığı Karargâhında Karargâh Subaylığı, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE) Plan ve Prensipler Dairesinde Karargâh Subaylığı, Kara Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığında Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1984 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı ve 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı yapmış, 1988 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile 28'inci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı ve Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1992 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile Belçika/Brüksel'de NATO Türk Askerî Temsil Heyet Başkanlığı (TMR) ve 7'nci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1996 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 28 Ağustos 2002 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2006 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral ÖZKÖK; TC Devlet Şeref Madalyası, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Güney Kore Cumhuriyeti Millî Güvenlik Tong-İl Madalyası, Azerbaycan Şöhret Madalyası, Arnavutluk Cumhuriyeti Altın Kartal Madalyası ve Arnavutluk Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası ile Fransa Ulusal Liyakat Nişanı, Şili Zafer Haçı Nişanı, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve İspanya Büyük Askerî Liyakat Haç Nişanı sahibidir.

Bayan Özenç ÖZKÖK ile evli olan Orgeneral Hilmi ÖZKÖK'ün iki çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.Yaşar BÜYÜKANIT
Orgeneral
P.1961 - 2

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT, 1940 yılında İstanbul'da doğmuş, 1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral BÜYÜKANIT, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral BÜYÜKANIT; TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir.

Bayan Filiz BÜYÜKANIT ile evli olan Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT'ın bir çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.
İlker BAŞBUĞ
Orgeneral
P.1962 - 2

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26'ncı Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İlker BAŞBUĞ, 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğmuş, 1962 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral BAŞBUĞ, 1973 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığında Karargâh Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Belçika / Brüksel'de NATO Uluslararası Askerî Karargâhında Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51'inci Piyade Tümeni 247'nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

İngiltere Kara Harp Akademisi ve NATO Savunma Kolejini de bitiren Orgeneral İlker BAŞBUĞ, 1989 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Belçika / Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında (SHAPE) Lojistik ve Enf. Daire Başkanlığı ile 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1993 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Belçika / Mons'ta Millî Askerî Temsil Heyeti (NMR) Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1997 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2'nci Kolordu Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay II nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 30 Ağustos 2008 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2010 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral BAŞBUĞ; TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı, TSK Şeref Madalyası, Gambiya Özel Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Arnavutluk Altın Kartal Madalyası ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir.

Bayan Sevil BAŞBUĞ ile evli olan Orgeneral İlker BAŞBUĞ'un 2 çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.
Işık KOŞANER
Orgeneral
P.1965 - 3

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 27'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Işık KOŞANER 1945 yılında İzmir’de doğmuştur. 1965 yılında Kara Harp Okulundan, 1966 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1976 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde; Takım ve Bölük Komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında öğretmenlik, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Komando Tugayında Takım Komutanlığı ve Tabur Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığında Özel Tim Komutanlığı yapmıştır.

Orgeneral KOŞANER, 1978 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığında Karargâh Subaylığı, NATO Savunma Kolejini bitirmeyi müteakip İtalya / Napoli’deki Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığında Karargâh Subaylığı, 3’üncü Ordu Lojistik Başkanlığında Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, İngiltere / Londra’da Savunma İncelemeleri Kraliyet Kolejini bitirmeyi müteakip Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Başkanlığında Strateji Şube Müdürlüğü, 8’inci Piyade Tümeni 131’inci Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1992 Yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Işık KOŞANER bu rütbede; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Plan Daire Başkanlığı ile 1’inci Komando Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürütmüştür. 2000 yılında Korgeneralliğe terfi ederek sırasıyla; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılında Orgeneralliğe terfi eden Işık KOŞANER; 2004-2005 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı, 2005-2006 yılları arasında Genelkurmay II’nci Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 30 Ağustos 2010 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 29 Temmuz 2011 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Orgeneral Işık KOŞANER, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Kore Cumhuriyeti Millî Güvenlik Liyakat Madalyası ve Pakistan İmtiyaz Nişanı sahibidir.

Bayan Nurdan KOŞANER ile evli olan Orgeneral Işık KOŞANER, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
 
SerKan1923
Banned
''GENELKURMAY BAŞKANLARIMIZ'' (Devamı)Necdet ÖZEL
Orgeneral
P.1969-1

Orgeneral Necdet ÖZEL; 1950 yılında Ankara'da doğmuştur. 1969 yılında Kara Harp Okulundan, 1970 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1978 yılına kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanı olarak görev yapan Orgeneral ÖZEL, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak sırasıyla; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargâhında Harekât Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Şube Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı, 17'nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

Orgeneral Necdet ÖZEL, 1995 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve bu rütbede 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı yapmış ve 1999 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesi ile 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile Kara Harp Akademisi Komutanlığı yapmış ve 2003 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Yardımcılığı yapmış ve 2007 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir.

Orgeneral rütbesi ile 2007- 2008 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında 2'nci Ordu Ihsangoktas Komutanlığı, 2010 - 2011 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Temmuz - 04 Ağustos 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanı Vekilliği görevlerini yürütmüş, 29 Temmuz-04 Ağustos 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanı Vekilliği görevlerini yürütmüştür

TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası, Kırgızistan Kahraman Madalyası, Romanya Askerî Yüksek Liyakat Madalyası ve Moğolistan Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan Orgeneral Necdet ÖZEL, bayan Kamuran ÖZEL ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

— ℂ★ 28'İNCİ GENELKURMAY BAŞKANI VEKİLİ ORGENERAL SN. Necdet ÖZEL


Necdet ÖZEL
Orgeneral
P.1969-1

Orgeneral Necdet ÖZEL; 1950 yılında Ankara'da doğmuştur. 1969 yılında Kara Harp Okulundan, 1970 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1978 yılına kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanı olarak görev yapan Orgeneral ÖZEL, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak sırasıyla; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargâhında Harekât Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Şube Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı, 17'nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

Orgeneral Necdet ÖZEL, 1995 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve bu rütbede 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanlığı yapmış ve 1999 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesi ile 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile Kara Harp Akademisi Komutanlığı yapmış ve 2003 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Yardımcılığı yapmış ve 2007 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir.

Orgeneral rütbesi ile 2007- 2008 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında 2'nci Ordu Ihsangoktas Komutanlığı, 2010 - 2011 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Temmuz - 04 Ağustos 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanı Vekilliği görevlerini yürütmüş, 04 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığına asaleten atanmıştır.

TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası, Kırgızistan Kahraman Madalyası, Romanya Askerî Yüksek Liyakat Madalyası ve Moğolistan Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan Orgeneral Necdet ÖZEL, bayan Kamuran ÖZEL ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.
 
SerKan1923
Banned
Tarihçe

Tarih sürecinde siyasi düzeni, askerî düzenle birlikte doğup gelişen Türklerin tarihi, beş bin yıl öncesine dayanır. Orta Asya'da başlayan uzun öykü, büyük göçlerin neden olduğu hareketlilikle tüm ana karalara yayılmıştır. Doğuda, Hun, Göktürk ve Uygur ulusları, Batıda ise 1040 yılında Oğuz kökenli Türklerin kurduğu ilk Türk devleti Selçuklu imparatorluğu, Türkleri dünyaya tanıtmıştır.

Türklerin gerek Orta Asya'da gerekse Orta Asya dışındaki geniş sahalarda ve çeşitli yabancı kavimler üzerinde hâkimiyet kurmaları ancak güçlü orduları sayesinde olabilmiştir. Kişi olarak askerliğe gönül veren Türkler tüm dünyaya ordu-millet olduklarını kanıtlamışlardır. Orta Asya'daki Türk uluslarından başlayarak, her Türk savaşçı durumunda olduğundan askerliğe özel meslek gözü ile bakılmamıştır. Göktürk Kitabeleri'nde belirtilen tanrı vergisi askerlik misyonu, Türklerin bütün zamanlarda ülküsü kabul edilmiştir.

Asya Hun İmparatorluğu'nda İmparator Mete tarafından MÖ 209 yılında ilk defa teşkilatlı bir ordu kurulmuş olup bu tarih Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Mete Han tarafından kurulan ilk daimi Türk ordusu 10'lu teşkilat sistemine göre oluşturulmuştur. Bu teşkilatta en büyük birlik 10.000 kişilikti ve bu birliğe "tümen" adı veriliyordu. Tümenler de 1000'li, 100'lü ve 10'lu olmak üzere kademeli olarak küçülen birliklere ayrılıyordu. Söz konusu bu teşkilat, ufak değişikliklerle bütün Türk devletlerinde varlığını sürdürmüştür.

1071 yılında Malazgirt Zaferi'yle kapıları açılan Anadolu topraklarına giren Türkler, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır. Türklerde deniz kuvvetlerinin tarihi Anadolu Selçuklu Devleti ile başlamıştır. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonraki on yıl içinde öncü Türk beyleri, Ege ve Marmara kıyılarına ulaşmıştır. Türkleri açık denizlerle tanıştıran ilk öncü beyi Emir Çaka (Çağa Bey) Bey olmuş ve ilk Türk donanması onun zamanında (1081) denize indirilmiştir. 19 Mayıs 1090 tarihinde Çaka Bey'in Bizans donanmasını yendiği Koyun Adaları Zaferi, Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti, ömrünü tamamladığında yerini Anadolu Beyliklerine bırakmış; Türklüğün yaşama azmi ve var olma iradesi, kurulan beyliklerle tarih sahnesinde yeniden ortaya çıkmıştır. Bu beylikler arasında Osmanlı Beyliği, kısa sürede en kuvvetlisi hâline gelmiş ve imparatorluğa geçiş sürecinde ordu büyük rol oynamıştır. Gazilerden kurulu beylik ordusundan, yeniçeri ve tımarlı sipahilerden oluşan daimi orduya geçiş, Osmanlı Devleti'nin yapı taşlarını oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, Türk ordusunun savaşma azim ve gücü, yeni savaş teknolojilerinin takibi ve adil devlet idaresi ile batıda Macaristan'a, kuzeyde Kafkaslar'ın yarısına, doğuda Mezopotamya ve Arabistan'a, güneyde Mısır'a ve Akdeniz adalarına ulaşarak üç kıtada hüküm sürmüştür.

Osmanlının "İmparatorluk" niteliği kazanmasında kara kuvvetleri ile beraber deniz gücü de önemli rol oynamıştır. Bu kapsamda Gelibolu Deniz Üssü'nün 1401 yılında tamamlanması ile birlikte "Kaptan-ı Derya/Kaptan Paşa" terimi de Osmanlı Deniz Kuvvetlerinde yerini almıştır. Saruca Paşa Türk deniz tarihinin ilk Kaptanıderyası olmuştur. Osmanlı donanması Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise en parlak dönemini yaşamıştır. Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis gibi kıymetli denizcilerin tecrübelerinden yararlanılarak Akdeniz ve Kızıldeniz'de üstünlük Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'na havacılık teşkilatının girişi ise 1 Haziran 1911'de kurulan "Tayyare Komisyonu" ile olmuştur. Bu tarih günümüzde Hava Kuvvetlerinin kuruluş günü olarak kutlanmaktadır. Bu komisyon, Balkan Harbi'ne girilmesinden sonra dağılmış, harp sonrasında ıslahat çalışmalarına yeniden başlanmıştır.

Jeopolitik ve jeostratejik koşullar sonunda zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu, en zayıf döneminde Birinci Dünya Savaşı'na katılmış, Türk askerî tarihinde yeni ve destansı sayfalar açılmıştır. Dünya coğrafyası ve siyasal düzeni üzerinde yaşamsal rol oynayan Çanakkale Muharebeleri, Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelemiştir. Birlikte yola çıktıkları müttefiklerinin yenilgisi, Osmanlı İmparatorluğunun da sonu olmuş, ülke toprakları işgal edilerek ordu dağıtılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihe karışan bu köklü imparatorluğun topraklarında doğan yeni bir güneş, sonsuza dek sürecek Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Karanlık bulutları yırtan bu güneş, XX.yüzyılın büyük asker ve devlet adamı olan Mustafa Kemal ATATÜRK'tür. Mustafa Kemal Paşa'nın, 19 Mayıs 1919'da yalnız Türk ulusuna güvenerek başlattığı mücadele ordu-millet dayanışması sonucu zaferle taçlandırılmış ve bu zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Asker kökenli bir reformist olan ATATÜRK, kurduğu devleti ileri götürerek, dehasını tüm uluslara kanıtlamıştır. Sınırları kanla çizilen Türkiye toprakları üzerinde artık yepyeni bir cumhuriyet vardır.

İkinci Dünya Harbi sonrasında dünya üzerinde yaşanan değişimler neticesinde Türkiye, Kore Harbi'ne katılmış, Türk birlikleri savaşın en can alıcı bölgelerinde görevlendirilerek harbin seyrini değiştirmiş; Türk askeri, azmi ve kahramanlığıyla pek çok ülke ordusuna örnek gösterilmiştir.

18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye Cumhuriyeti, Silahlı Kuvvetlerinde modernizasyon çalışmaları başlatmıştır. Caydırıcılık gücü sürekli artan Türk ordusu 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda güç ve yeteneğini bir kez daha kanıtlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1980'li yılların sonunda yeniden yapılanma sürecine girmiştir. TSK, caydırıcılık niteliğinin korunmasının yanı sıra, terörden klasik harbe kadar çok geniş bir yelpazedeki risk ve tehditlere karşı hazır olmak amacı ile kendisini dinamik bir şekilde yeniden yapılandırmaktadır.

Günümüzde birbirlerinden farklı siyasi rejimlerin, dinlerin, ekonomik sistemlerin ve askerî güçlerin karşı karşıya geldiği bir bölgede yer alan Türkiye; Karadeniz'e, Ege'ye, Akdeniz'e, Balkanlar'a ve Orta Doğu'ya hâkim olan konumu ile üç kıta arasında kara ve deniz ulaşım yollarının kesiştiği Cebelitarık Boğazı'ndan başlayıp Orta Doğu ve Orta Asya'ya uzanan stratejik halkalar zincirinin odak noktasını oluşturmaktadır. Türk Boğazları'na sahip olan Türkiye, Süveyş'i ve dolayısıyla bölgedeki deniz ulaştırmasını kontrol edebilecek bir mevkidedir.

Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkas ve Hazar havzasındaki enerji kaynaklarına yakınlığı ve enerji ulaşım halkasının merkezinde olması sebebiyle stratejik önemi daha da artmıştır. Stratejik önemi bu denli büyük olan Türkiye'nin bulunduğu bölgede köklü değişiklikler oluşmakta, büyük değişikliklerin yaşandığı bu süreç beraberinde birçok sarsıntı getirmektedir. Değişimin kapsam ve süresi belirsizliğini sürdürmekte, Türkiye bölgede bir güven unsuru olarak varlığını devam ettirmektedir.

Bu belirsizlik ortamında, Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehlikeler, eskiden olduğu gibi yalnızca bölgedeki askerî güçleri değil bu ülkelerdeki politik, ekonomik ve sosyal dengesizlikler, sınır anlaşmazlıkları, iktidar ve güç mücadeleleri ile terörizmi de kapsamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesindeki krizlerin yanı sıra politik kararlara bağlı olarak dünya barışını tehdit eden krizlere de müdahaleye hazır olmak zorundadır.

Büyük ATATÜRK'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri; saldırgan emeller gütmez; ancak, bağımsızlığı, ülkesi, milleti, onuru tehlikeye maruz kaldığında ve üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların müşterek idealleri doğrultusunda, gücünü kullanır.

Türkiye Cumhuriyeti, NATO Savunma Paktına dahil bulunmakla savunma güvencesini arttırmış, aynı zamanda global dengenin korunmasına katkıda bulunmuştur. Değişen dengeler sonucu büyük güç olarak kalan ABD ile savunma ve ekonomik işbirliği içerisinde olan Türkiye, Silahsızlanma ve Silahların kontrolü girişimlerini desteklemekte, silahsızlanmanın hiç bir ülkenin güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek bir biçimde ve etkin denetim altında gerçekleşmesi gereğini savunmaktadır.

Türkiye belirsiz tehdit ve risklerin bulunduğu bir bölgede, barış zamanından itibaren millî savunma olanaklarını güçlü bulundurmak ve Silahlı Kuvvetlerini olası tehditlere karşı hazır ve güçlü bir yapıda bulundurmak zorundadır.

Türkiye'nin savunma politikasının unsurları; millî savunma için kararlılık ve irade, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO dayanışmasıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Soğuk Savaşın bitiminden sonra Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da meydana gelen krizlerin çözümü için Birleşmiş Milletler ve NATO'nun şemsiyesi altında barışı koruma harekâtlarına ve diğer harekâtlara katılmıştır ve katılmaya devam etmektedir.

Jeopolitik ve jeostratejik önemi bu denli büyük olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerinden oluşmaktadır. Barış zamanında iç güvenlik kuvvetlerinin bir parçası olarak görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, savaş zamanında Kara ve Deniz Kuvvetleri komutası altına girmektedir.

Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır. Savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir. Silahlı Kuvvetlere komuta etmek, savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim-öğretim ve lojistik hizmet ilkeleri ve programları Genelkurmay Başkanlığının sorumluluklarıdır.

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO ve diğer ülkeler ile askeri ilişkilerini yönlendirir.
 
SerKan1923
Banned
Görevi

TSK'nin vazifesi, Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olup, 2000'li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde reaksiyon göstermek, belirsizliklere karşı hazır olmak, iç ve dış tehdit ve risklere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için;

- Caydırıcılık,

- Güvenlik / Harekât Ortamının Şekillendirilmesi,

- Savaş Dışı Harekât (Barışı Destekleme Harekâtı, Doğal Afet Yardım Harekâtı ve İç Güvenlik Harekâtı),

- Kriz Yönetimi,

- Sınırlı Güç Kullanımı,

- Konvansiyonel Harp

gibi faaliyetleri icra etmektir.

Bu bağlamda, değişik görevleri ifa edebilecek, çok rollü elastiki birliklerin teşkil edilmesine, sayısal fazlalık yerine gelişmiş teknoloji ürünü silah ve sistemlere sahip olunmasına, bu silah ve sistemlerin etkinliğini artıracak komuta-kontrol, erken ihbar ikaz, elektronik harp, gelişmiş mühimmat, her türlü hava şartında harekât icra edebilme imkân ve kabiliyeti gibi kuvvet çarpanlarına sahip olunmasına önem ve öncelik verilmektedir.

Global ve bölgesel dengelerin henüz tam olarak oluşmadığı içinde bulunduğumuz politik ve askerî ortamda, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmanın yanı sıra, iç ve dış tehditlere karşı ülke savunmasını sağlayacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yeniden yapılanmasında aşağıdaki kabiliyetlerin idame edilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

- Caydırıcı askerî gücün idamesi,

- Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme Sistemleri,

- Üstün hareket kabiliyeti ve ateş gücü,

- Silahlı kuvvetlerin nicelikten çok niteliği esas alan, ileri teknoloji ürünü silah ve sistemler ile teçhiz edilmesi,

- Her hava ve her ortamda gece ve gündüz şartlarında harekât icra etme kabiliyeti,

- Kitle imha silahlarına karşı hava/füze savunma ve NBC korunma kabiliyeti,

- Stratejik intikal,

- Müşterek ve birleşik harekât icra etme kabiliyeti,

- Klasik savaşın yanında, barışı destekleme, terörle mücadele, doğal afetlerde yardım, kriz yönetiminin desteklenmesi, sınırlı güç kullanımı, abluka, ambargo, insani yardım, göçü önleme gibi değişik harekât türlerini ifa etme kabiliyeti.

TSK yeniden yapılanma faaliyetlerini, soğuk savaş sonrası oluşan yeni politik-askerî stratejik ortam, Türkiye'nin güvenliğine yönelik iç ve dış tehdit, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği görevler çerçevesinde sürdürmektedir.
 
SerKan1923
Banned
Kuvvet Yapısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile barış döneminde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan ve sefer durumunda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine dâhil olan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından meydana gelmektedir.

 
SerKan1923
Banned
Genelkurmay Başkanlığı Karargah Binasının Tarihçesi

Genelkurmay Başkanlığı karargâh binasının bulunduğu yer; inşaat yapılmadan önce tarla konumunda olan bir arazidir. Ankara Ziraat Mektebinde faaliyet gösteren Genelkurmay Başkanlığının yeni bir karargâh binası için yer aradığı haberinin duyulması üzerine; tarla sahibi, tarlasını bağışlamak istemiştir. İleride çıkabilecek hukuki sorunlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanı Mareşel Fevzi ÇAKMAK’ın emri ile tarla, metrekaresi 5 kuruş karşılığında satın alınmıştır. Binanın projesi, o sırada Ankara’da yapılan birçok devlet binasının da mimarı olan Avusturyalı Mimar Prof. Dr. Clemens HOLZMEİSTER tarafından çizilmiştir. Binanın projesinde Erkan-ı Harbiye kelimelerinin baş harfleri esas alınmıştır ve bina Büyük Erkan-ı Harbiye olarak isimlendirilmiştir. 1929 yılında Haydar ve Şürekası adlı müteahhitlik şirketince inşasına başlanan bina, 1930 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrı binalarda hizmet veren Genelkurmay Karargâhı ve Millî Savunma Karargâhları 1959 yılında birbirlerine bağlanmışlardır. Mevcut binanın ihtiyaçları karşılayamaması üzerine 1970 yılında ek bina yapılmıştır.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARARGAH BİNASI 
- Yönetici düzenlemesi: :
SerKan1923
Banned
Askerİ mÜze ve kÜltÜr sİtesİ komutanliĞi

ASKERİ MÜZE ve KÜLTÜR SİTESİ KOMUTANLIĞI

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığına bağlı, İstanbul Harbiye semtinde konuşlandırılmış bir müzedir.Harbiye semti adını, Askerî Müzenin hizmet binalarının Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Harp Okulu olarak kullanılmasından almakta olup Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK de bu okuldan mezun olmuştur.Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, askerî kültür varlıkları kapsamına giren eserleri toplar, sınıflandırır, bu malzemelerin bakım ve restorasyonunu yapar, çağdaş yöntemlerle sergiler ve gelecek kuşaklara iletilmek üzere depolar.

Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı,askerî kültür varlıkları kapsamında yaklaşık 55.000 objeye sahiptir ve bu eserlerden 5.000 adedi müze sergi salonlarında sergilenmektedir.

Türk tarihini yaşayan nesillere görsel olarak aktarabilmek ve genç dimağlarda kalıcı etkiler bırakabilmek amacıyla iletişim ve bilgisayar teknolojisinden yararlanılmakta olup Mehteri tanıtan Mehter Multivizyonu, Çanakkale savaşlarını anlatan Çanakkale Dioraması ve dokunmatik bilgisayar sistemleri bu uygulamalardan bazılarıdır.

Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, sahip olduğu tarihî eserleri çağdaş müzecilik tekniklerine göre sergi salonlarında sergilemek suretiyle şanlı tarihimize ait zenginliklerimizi yerli ve yabancı araştırmacılara açmaktadır.

Dünyanın en eski bandosu olan Mehteran Bölüğü, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserler ile ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Müzenin açık olduğu her gün, 15.00- 16.00 saatleri arasında iki seans hâlinde “Mehteran Bölüğü” konserleri izlenebilmektedir.

Askerî Müze; 1 Ocak, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci günü ile pazartesi ve salı günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri arasında halk ziyaretine açıktır.Gözetleme ve Eğitim Helikopteri

Modeli : OH-13 S Gözetleme ve Eğitim Helikopteri
İmal Tarihi : 1967
Milliyeti : Amerikan

1991 yılı sonuna kadar Türk Ordusunda kullanılmıştır.CF-104 AV ve ÖNLEME/BOMBARDIMAN UÇAĞI

Kullanım Amacı : Av ve Önleme/Bombardıman
Yapımcı Firma ve Ülke : LockHead / ABD
Motor Adedi ve Tipi : 1 (J-79-OEL-7, J-79-OEL -7A)
Boş Ağırlığı : 8217,5 kg.
Boyu : 16,73 m.
Kanat Açıklığı : 7,62 m.
Yüksekliği : 4,15 m.
Yapım Tarihi : 1962
Hizmete Girdiği Tarih : 1962
Türkiye’de Hizmete Giriş : 1985
Hizmetten Çıkış : 1993
En Çok Hızı : 1470 km/s
Havada Kalış Süresi : 2 saat (Yük durumuna göre değişir)
Tavanı : 24.384 m.
Silahları : 250-750-1000 Lb Napalm
2.75 Roket,GAR-8,LAU-3A
Roket Podu
Personel kapasitesi : 1Kahraman Nefer Seyyid Topu

Modeli : KRUPP MARKA ÇAKILI TOP
Tarihi : 1889
Milliyeti : ALMAN
Namlu Uzunluğu : 11.37 m.
Namlu Çapı : 35 cm.
Namlu Ağırlığı : 85 ton
Top Toplam Ağırlığı : 170 ton
Mermi Ağırlığı : 276 Kg (215 kiyye)
Mermi Uzunluğu : 1.72 m
Kundak Boyu : 8.40 m
Kundak Raylarının Çapı : 15.20 m
Kundak ve Müştemilatı Ağırlığı : 85 ton

Sultan II nci Abdülhamid döneminde (1876-1909) Alman KRUPP fabrikalarına Çanakkale için sipariş olarak yaptırılan sekiz adet toptan bir tanesidir.Top, ray üzerinde dairevi olarak hareket edebilir ve namlu atış esnasında iki metre kadar geri tepmelidir. Mermisi vinçle taşınarak doldurulur.

Sahil koruma topları olarak Çanakkale ve çevresindeki müstahkem mevzilere yerleştirilen bu toplardan, tümüyle sağlam durumda kalabilen iki adedi, daha sonraki yıllarda Balıkesir’deki 65 nci Tümene bağlı bir birlikte muhafaza edilmiştir. Bir süre sonra sahil koruma amacıyla Balıkesir’den İzmir Foça’ya nakledilirken bir tanesinin namlusu denize düşürülmüş ve çıkartılamamıştır. Böylece tek olarak kalan “Kahraman Nefer Seyyid Topu” Foça’daki süresini doldurarak İzmir Karşıyaka belediyesine geçmiştir. Karşıyaka’dan da İzmir Bornova’daki Tuğsavul Kışlası’na taşınmıştır. Muhteşem boyutlarıyla, dünya tarihine bir destan olarak geçen Çanakkale savaşlarında yurt savunmasının canlı bir örneği olan bu top askeri tarihimizin bin seneye yakın mazisini yaşatan müzemizde son ve kesin yerine yerleştirilmiştir.

Bu top’a (Çanakkale savaşları sırasında vinç’i bozularak mermilerinin taşınamaması nedeniyle ateşlemesi yapılamayan bahsi geçen sekiz toptan birine 276 kg. lık mermileri sırtında taşıyarak görevini sürdüren) fedakâr ve Kahraman Nefer Seyyid’in adı verilerek anısı ölümsüzleşmiştir.
 
SerKan1923
Banned
ℂ★ madalyalar


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞEREF MADALYASITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HİZMET ÖVÜNÇ MADALYASITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÜSTÜN HİZMET MADALYASITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BAŞARI MADALYASITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİYAKAT MADALYASITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞEREF NİŞANITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖVÜNÇ NİŞANITÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİYAKAT NİŞANIMADALYA VE NİŞANLARIN VERİLECEĞİ DURUMLAR VE KİMLERE VERİLEBİLECEĞİ


TSK ŞEREF MADALYASI

Sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı veya kolaylaştırdığı hâlde, başarısı Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilemeyecek derecede olanlara verilir.

Barışta bir yıl başarı ile Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevi yapanlara verilir.

Türk ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir.

TSK HİZMET ÖVÜNÇ MADALYASI

Savaşta ve barışta, görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için övünç vesilesi olanlara verilir.

Türk ve yabancı asker kişilere verilir.

TSK ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI

Savaşta ve barışta kendisine tevdi edilen görevleri hayatını tehlikeye koyarak, üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirenlere verilir.

Türk ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişiler ile büyük kahramanlık gösteren birlik sancaklarına verilir.

TSK ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

Silahlı Kuvvetlerin yükselmesi, güçlenmesi uğruna,askerî, idari, ilmî vs. alanlarda üstün hizmette bulunanlara,

Silahlı Kuvvetlerde araç, gereç gibi lüzumlu malzemeleri keşfedenlere veya elde bulunanların geliştirilmesinde büyük başarı kazananlara,

Yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerin bütün alanlardaki çalışmalarında, emsallerine nazaran çok üstün derecede başarı gösteren, birliğin itibarını yükselten ve ulusal menfaatlere yararlı olan ve eşitlerine nazaran feragat ve fedakârlıkla çalışarak görevini üstün derecede yapan asker kişilere,

Silahlı Kuvvetlerin gelişmesi ve güçlenmesi için üstün derecede başarı gösterenlere verilir.

Türk ve yabancı asker ve sivil kişilere verilir.

TSK BAŞARI MADALYASI

Önemli görevlerin yapılmasında müstesna başarı göstermiş olanlara verilir.
Hizmetteki başarıları kendisinden beklenenlerin üstünde olanlara verilir.

Türk asker ve sivil kişiler ile başarılı birlik sancaklarına verilir.

TSK LİYAKAT MADALYASI

Kendisine verilen görevlerin, başarılmasında büyük beceriklilik veya çeşitli görevlerde başarı gösterenlere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile mensubu olduğu silahlı kuvvetler arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.

Yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir.

TSK ŞEREF NİŞANI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısı, tekâmülü uğrunda büyük hizmetleri geçen kişilere verilir.

Yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir.

TSK ÖVÜNÇ NİŞANI

Türk Silahlı Kuvvetleri uğrunda hizmet esnasında hayatını kaybedenler için verilir.

Yabancı uyruklu asker ve sivil kişilerin kanuni mirasçılarına verilir.


TSK LİYAKAT NİŞANI

Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli görevlerin başarılmasında liyakat gösterenlere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile mensubu olduğu silahlı kuvvetler arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirlerine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.

Yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir.
 
SerKan1923
Banned
Komutanlik forslari

Forslar; kuruluşa göre ait olduğu emir ve komuta kademelerini gösteren, komutanın mevcudiyetini bildiren belirli ölçü, renk ve şekillerdeki sembollerdir.

1. Forsların Kullanılmasında Amaç;

a. Birlik, karargâh ve kurumlar ile araç ve gemilerde bulunan komutanın makam, rütbe ve mevcudiyetini belirtmek,
b. Araçların ait olduğu komuta makamını göstermek,
c. Gerektiğinde trafik ve protokol önceliklerini tayin etmek,
d. Komutana gerekli saygı ve bağlılık ifadesi olarak resmi selamlamanın yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

2. Fors Takmaya /Bulundurmaya Yetkili Makamlar:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde fors takmaya ve bulundurmaya yetkili komutanlıklar ile kullanılan semboller aşağıdaki şekillerde belirtilmiştir.

Forslar;

a. Makam odalarında bulundurulur,
b. Birlik ve karargâhlarda bu amaçla belirlenen yerde göndere (direğe) çekilir,
c. Makam araçlarının sol ön tarafındaki göndere takılır.


CUMHURBAŞKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI FORSU


CUMHURBAŞKANI


GENELKURMAY BAŞKANI

KARA KUVVETLERİ FORSLARI


KARA KUVVETLER KOMUTANI


ORDU K. - EDOK K.


KOR. K.- LOJ. K.

http://www.tsk.tr/2_genel_bilgiler/2_2_komutanlik_forslari/resimler/forslar_clip_image006.jpg
TÜM. K.


TUG. K.


ALAY K.TUG. K. YRDC. VE GRNZ. K.


OR.-KOR.LOJ.DS.K. TÜM.DES.KT.K.


TABUR K.


TUGAY DST. KT. K.
 
- Yönetici düzenlemesi: :
SerKan1923
Banned
KOMUTANLIK FORSLARI (Devamı)

HAVA KUVVETLERİ FORSLARI


HV.K.K.


HV.KUV.K. - HV.EĞT.K.- HV.LOJ.K.


2.ANA JET ÜS UÇŞ. EĞT.MRK.K. – HV.H.O.K.HV. SNF.OK.TEK.EĞT.MRK.K.
- HİBM.K.TUG.K.-ÜS K.


ALAY K.


DESTEK KT.K.


DESTEK KT.K.


TABUR K.-FİLO K.
 
SerKan1923
Banned
KOMUTANLIK FORSLARI (Devamı)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI FORSLARI


J.GN.K


J.ASYŞ.K.-J.EĞT.K.


TÜM.K.-BÖLGE K.-LOJ.K.


TUG.K.-BÖLGE K.-LOJ.K.


ALAY K.


TABUR K.


TÜM.DST.KT.K.


TUG.DST.KT.K.
 
SerKan1923
Banned
KOMUTANLIK FORSLARI (Devamı)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI FORSLARI


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI
TÜMAMİRALSAHİL GÜVENLİK KOMUTANI
ALBAYSAHİL GÜVENLİK EĞT. MRK.K.


SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI KH.DS.KT.K.
 
SerKan1923
Banned
Şehit Varisleri Ve Malül Gaziler Ve Muharip Gazilere Sağlanan Haklar

Hak sahipliği; şahadet/maluliyet olayının hangi kanun kapsamında gerçekleştiğine ve hakları belirleyen mevzuata göre değişiklik gösterdiğinden, bu konuda yapılacak değerlendirmelerde burada sunulan metinler yerine ilgili mevzuat hükümlerine başvurulacaktır.

Bu metinde belirtilen hakların kullanım sürecinde başvurulacak kurum/kuruluşlar, başvuru süreleri, başvuru için gerekli belgeler vb. hususlar, hakkın kullandırılmasından sorumlu kamu kurum/kuruluşu nezdinde teyit edilmelidir.

ŞEHİT VARİSLERİ İLE MALUL GAZİLERE SAĞLANAN HAKLARSGK ŞEHİT PERSONELİN KANUNİ MİRASÇILARINA SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL HAKLARÖlüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi

Nakdi Tazminat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Vazife Malulü Aylığı

Emsal Aylığı

Harp Malulü Aylığı

Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi

Şehit Çocuklarına Ödenen Aylıklar ve Evlenme Yardımı

Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar

Emekli İkramiyesi

Ek Ödeme

Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması

Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma

Aylıkların Kesilmemesi

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olma

Genel Sağlık Sigortası Primi Alınmaması

Devlet Övünç Madalyası Verilmesi

Askerlik Hizmetinden Muafiyet

Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Bedelinin Devlet Tarafından Ödenmesi

Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi ve Taksitle Ev Alınması

Parasız Yatılı/Burslu Okuma

Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) Bağlı Yurtlardan, Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma ve Burs Verilmesi

Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması

İstihdam (İş) Hakkı

Şehit Personelin Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri

Silah Bulundurma ve Taşıma Yetki Belgelerinin Vergi ve Harç Muafiyeti

Mesken Vergisi Muafiyeti

Gelir Vergisi İndirimi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi

Su Ücreti İndirimi

Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Şehit /Malul Yakınlarının Atanması ile Şehit/Malul Gazi Eşi Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri

Göreve Devam Etme

İlk Destek Yardımı

Mehmetçik Sigorta Ödemesi

TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üye Yardımları

Bayrak Verilmesi

Yara İşareti Takılması

Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi

Malul Gazi Rozeti Verilmesi

İkametine Yakın Yerde Askerlik Hizmeti Yapma

Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Klüplerinden Yararlanma

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt

Puan ve Kontenjan Şartı Aranan Liselerde Nakil

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Burs Verilmesi

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden Yararlanma

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma

İdari İzin Verilmesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal Tesislerden Yararlanma

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Bayilik Ruhsatı Verilmesi

Müsabaka Yerlerine Girme

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme

Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi

Birlik K.lığınca; 926 sayılı TSK Personel Kanununun 177'nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16'ncı maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) varislerine "Ölüm Yardım Ödeneği" ödenir. Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine beyan ettikleri ikamet merkezlerine kadar geçici görev yolluğu (harcırah) ödenir.Nakdi Tazminat

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında belirtilen hallerde şehit olanların eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye göre, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre değişen miktarlarda ilgili Bakanlık (Kuv.K.lıkları için Milli Savunma Bakanlığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı için İçişleri Bakanlığı) tarafından nakdi tazminat ödenmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Vazife Malulü Aylığı

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Emsal Aylığı

3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Harp Malulü Aylığı

Harp malullerinden; uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; subaylarla astsubaylara da yarbay rütbesine kadar (Yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademenin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.

Harp malulü olan erbaş/erler ile TSK'ce görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icap eden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Kanuna göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.

SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.

Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi

5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, 926 sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 3269 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.

5434 sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
 
- Yönetici düzenlemesi: :
SerKan1923
Banned
Şehit Varisleri Ve Malül Gazİler Ve Muharip Gazilere Sağlanan Haklar

MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLARSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Şeref Aylığı Bağlanması

Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması

Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma

Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi

Su Ücreti İndirimi

Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt

Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması

Müsabaka Yerlerine Girme

Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme

Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar

Şeref Aylığı Bağlanması

1. 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

2. Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için, bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması

1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlarla bunların eşlerinin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Ayrıca şeref aylığı alan kişilerden otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmamaktadır.

Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma

Şeref aylığı alanlarla bunların eşlerine SGK tarafından "Ücretsiz Seyahat Kartı" verilir. Bu kart sahipleri yurt içinde Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizcilik İşletmelerinin iç hat araçlarında, belediyeler, belediyelerce kurulan şirketler, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs/şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereğince; muharip gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanır.

Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenler SGK Tanıtım Kartı ve ikametgah belgesi ile birlikte bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvuruda bulunur.Su Ücreti İndirimi

1005 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlara, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50'den az olmamak koşuluyla indirim uygulanır.

Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenler SGK tanıtım kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunur.Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması

2011/2174 ve 2011/2341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince; 5510 sayılı Kanun’un harp malullüğü hükümleri ile 2330, 2453, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin çocuklarından, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanlar ve 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ve çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti (ikinci öğretim) alınmamaktadır.

Şehit ve gazi çocukları ile gazilerin; bu haktan yararlanmak için durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin anne/babasının şehit/gazi olduğunu gösterir belge, personelin mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığınca verilmektedir.

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının talepleri halinde istedikleri okullara kayıtları yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde, istedikleri genel liselere kayıtları yapılır.Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması

TSK bünyesinde görev yapmakta iken muharip gazi olanların çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır.

Bu haktan yararlanmak isteyenler; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket ederek, ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvuruda bulunur.Müsabaka Yerlerine Girme

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca;

1. Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine "Gazi Tanıtım Kartı" verilmiş gaziler için özel yer tahsis edilir.

2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.

3. Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK Tanıtım Kartı göstermek suretiyle girmeleri sağlanır.Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Turizm ve Kültür Bakanlığına ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir.Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi,şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir.

Konuyla ilgili bilgi www.devtiyatro.gov.tr adresinde yer almaktadır.
 
- Yönetici düzenlemesi: :
SerKan1923
Banned
Engelli Vatandaşlar İçin İsteğe Bağlı Temsili Askerlik Uygulamasi

1. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın, bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmesi ve kısa sürelerle de olsa kışla ortamı yaşayarak bu hazzı tatmasına imkân sağlama maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 10-16 Mayıs 2011 tarihleri arasında temsilî askerlik uygulaması icra edilmiştir.

2. Bu kapsamda;

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 42 merkezde 1741,

b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 12 merkezde 259,

c. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 12 merkezde 222,

ç. Jandarma Genel Komutanlığınca 21 merkezde 636 olmak üzere toplam 87 merkezde 2858 engelli vatandaşımıza bir gün süreyle temsilî askerlik uygulaması yaptırılmış ve uygulama sonunda katılımcılara "Temsilî Terhis Belgesi" verilmiştir.
 
Üst