Divân-ı Lûgatit-Türk - Sözlüğün Tarihçesi Belgesel

uNiqueWolf
Daimi Üye
# 11. yüzyılda yazılmıştır.
# Türkçenin ilk sözlüğüdür.
# Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.
# Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
# Yazarı, birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
# Sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır.

Bunlar Canalıcı yerleridir =)
 
Üst