dünya dışı akıllı yasam var mı? | Page 8 | Wardom Bilginin Adresi, Forum ve Bilgisayar Güvenliği

dünya dışı akıllı yasam var mı?

redterror

Forum Kalfası
site bu sitede fizik, ışınlanma, UFO larla ilgili bir çok döküman var güzel bir site ama bende karasızım bu ufo konusunda her ne kadar gördüm diyenlrein sayısı çok olsada tabi börde şöyle düşünmk lazım bu kadar geniş evrenimizde başka canlıların olması çokta garip değildir :p
Nasıl garip değildir ? farklı dna'da bizden güçlü veya zayıf varlıklar, eğer evrende dünyadan başka gezegende yaşam var ise bu en büyük buluş olan " ATEŞ "'i bile geride bırakır.
 

erkan7g

Daimi Üye
çook fazla büyük bu evren biz bir çölde kum tansei kadar bile değiliz düşünün olasılıkları kaç triilyon gezegen kaç bilyar galaksi var ki olamamasını düşünmek sanki saaçma
 

shaytantuyu

Forum Kalfası
Uzayda bizden başka hayatların olduğuna işaret eden HAdisler ve Ayetler

(Allahülleziyn haleka seba Semavatin ve minel ardı MİSLEHÜNNE....)

(Allah Semavatta Arz Üzerinde Yaratmış olduğunun Bir Mislini daha Yarattı Talak Suresi Ayet !2
Ve min ayatihi halkussemavati vel’ardı ve ma besse fiyhima min dabbetin ve hüve ala cem’ıhim iza yeşaü kadıyrün.Şura ayet 29
Ayetin manası
O Semaların ve Arzın yaradılışı ve onlarda canlı hareketli her dabbenin üredilişi de onun ayatındandır kudreti süphanisini beyan eden alametlerindendir
Hem O dilediği zaman onları toplamağa kaadirdir.


Sırf itaat içinde olan meleklerin cezayı gerektirecek bir davranışları bulunmaz. Bu yönden "gök ehli"ifadesi burada onların dışındaki canlılara yorumlanabilir. Peygamber (a.s) bir konuşmasında da göktekiler için "abd: kul" tâbirini kullanır. O; Allah'a bir övgü ve Peygamber'e gönderilen bir selâmın; "gökteki veya gökle yer arasındaki her kula erişeceği"ni söyler.[Buhârî, Ezan, 150; San'anî, U/199.]


“Gün gelecek sûra üflenecek, Allah’ ın dilediği dışında, göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette O’nun huzuruna varacaklar.” (Neml, 27/87)

****

“Sûra üflenir; Allah’ ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir: Bir de bakarsın bütün insanlar, kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar”(Zümer, 39/68).

****


“De ki: “Hamd O Allah' a olsun ki size er-geç alâmetlerini gösterecek siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir”(Neml, 27)93)
mealindeki ayetin açıklaması;

Kafirler birinci kat semayı keşfettikleri zaman, orada Vahy'in indiği yeri ve ayet-i kerimelerde haber verilen bazı emareleri görürler. Dünyaya gelip gördükleri o hakikatleri bütün insanlara haber verdiklerinde herkes "La ilahe illallah" diyerek imana gelir. Lakin hiç birinin imanı kabul olmaz. Çünkü imanın şartı gayba iman etmektir.
(gayb, gözle görülemeyen, akılla anlaşılamayan, duyu organları ile hissedilemeyen şeylerdir.)

Bu dünyaya en uzak yıldız ne kadar mesafede ise, oradan birinci kat semaya da o kadar mesafe vardır. Fenciler henüz birinci kat semayı keşfedemediler. Ne zaman bu Türkiye'nin büyüklüğü kadar ayna yaparlarsa, belki o zaman birinci kat semayı öğrenebilirler. Batıl bir görüş olan "sonsuz uzay boşluğu" iddialarının ne kadar yanlış olduğunu gözleri ile görürler.

(Süleyman Hilmi Tunahan ) kuddise sirruh

Mucahid’e göre, “size er-geç alâmetlerini gösterecek siz de onları tanıyacaksınız” mealindeki ayetin ifadesi dünyaya bakar. Yani, asırlar boyunca hem göklerde hem de yerde bütün kâinat çapında; Kur’an’da bildirdiği hakikatlerin doğruluğunu gösteren, ona şahit olacak belgeler gösterecek ve siz de o doğruluk belgelerini anlayıp tanıyacaksınız(krş. Maverdî, ilgili ayetin tefsiri).

****

“Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz; öyle ki Kur’ân’ın, tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?”(Fussilet, 41/53).

****

" Allah bu şekilde onları yedi gök olmak üzere iki gün (merhale) de vücuda getirdi ve her gökte ona âit emri ( kanun ve görevi) bildirdi.." (Fussilet 41/42)

****

" Göklerde ve yeryüzünde nice deliller vardır ki onlar bu delillere aldırış etmeden üstlerinden basıp geçerler" (Yusuf 12/105)

****

" Göklerde ve yeryüzünde kimler varsa hepsi Ona aittir. Onun yanında bulunanlar ise Ona ibâdetten büyüklük taslayıp geri durmazlar ve yorulmazlar da. [Enbiyâ, 21/19.]


****

" Göklerde ve yerde hamd Onadır. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine ulaştığınızda Allah'ı teşbih edin". [Rûm, 30/18.]

****

" Göklerde ve yeryüzünde kimler varsa hepsi Ondan ister. O (Allah) her gün (her an) bir yaratma işindedir"
[Rahman, 55/29.]

****

" Göklerde ve yeryüzünde olan canlılar ve melekler, onlar hepsi de büyüklük göstermeden Allah'a secde ederler"
(Nahl Suresi, 16/49)

****

" Gökleri, yeryüzünü ve bunlar içinde üretip yaydığı canlıları yaratması da Onun (varlığının ve yüceliğinin) delillerindendir. O, dilediği zaman bunların hepsini bir araya toplamaya da güç yetirir.[Şûra, 42/29]

"İnsanlar Ay'a gitmek yerine Merih'e (Mars'a) gidebilselerdi oradaki mümin kardeşleri ile tanışacaklardı" (Süleyman Hilmi Tunahan kuddise sirruh)

****

" Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratmış olandır. Onun emri bütün bunlar arasında durmadan iner durur. Allah'ın bunları yaratıp emirler indirmesi Onun gerçekten her şeye gücü yettiğini ve bilgisiyle her şeyi kuşatmış olduğunu, bilmeniz içindir" [Talak, 65/12]

****

" Göklerin efendisi, içinde arş olan göktür. Yerlerin efendisi de bizim üzerinde bulunduğumuz yeryüzüdür"[ibn-i Abbas, Suyûtî, el-Dürr, VI/239.]

****

" .. Allah, Allah'ın melekleri, gökler halkı ve yerler halkı, hatta yuvasındaki karınca ve sudaki balıklar insanlığa hayrı öğreten (âlim)'e düa ederler".[Tirmizî, İlim, 19]

****

" Eğer Allah, gökler halkına ve yer halkına azap ederse haksız olarak azab etmez. Eğer onlara Allah merhametli davranırsa Onun bu rahmeti kendilerinin ibâdet ve iyi işlerinden daha üstün olur"
[İbn Mâce, Mukaddime, 10; Ahmed, Müsned, V/182; İbn Hıbban, Sahîh, N/55, No. 725.]

"Eğer gök halkı ve yeryüzü halkı bir mü'min kişinin kanına ortak olsalar Allah onların hepsini cehenneme atıp kapatır"[ Tırmizî, Dıyât, 8; Bağâvî, 11/508, No. 2601.]


“Evet, hakikat böyle iktiza eder. Zira, şu zeminimiz, semâya nisbeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zîşuur mahlûklarla doldurulması, ara sıra boşaltıp yeniden yeni zîşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih (açıkça) eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi olan, müzeyyen (süslü) kasırlar (saraylar) misali olan semâvât dahi, nur-u vücudun nuru olan zîhayat (hayatlı) ve zîhayatın ziyası (ışık) olan zîşuur ve zevil’idrak mahlûklarla elbette doludur.

“O mahlûklar dahi, ins ve cin gibi, şu saray-ı âlemin seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalâacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin (Allah’ın herşeyi kuşatan egemenliği) dellâllarıdırlar (duyurucu). Küllî ve umumî ubûdiyetleriyle (kulluk), kâinatın büyük ve küllî mevcudatın (varlıklar) tesbihatlarını temsil ediyorlar.”[Beziüzzaman Said-i Nursi,Risale-i Nur Külliyatı, Sözler,29]
 

LordVader

Daimi Üye
Bizde Arkadaşlarla Yüksek bi tepedeki evde balkonda oturuyoduk sonra büyük bi ışık kütlesi daire biçiminde dönüyodu yanıp sönüyodu ve aniden uzaklaşım yaklaşıyodu hatta kameraya dahi çektik
ama sonra babam üstüne çekmiş :( :D
 

jandon

Cool Üye
dünya uzayda var olan bir gezegendir. yani teknik olarak biz uzaylıyız. kesinlikle yoktur diyenleri düşünmeye davet ediyorum. 2005 yılında amazon ormanlarında hala ilk çağı yaşayan kabile bulunmadı mı ? daha kendi dünyamızda yaşamasına rağmen asırlardır farketmediğimiz insanlar varken uzaylılar olsaydı şimdiye kesin keşfedilirdi mantığı ne kadar doğru ? güneş sisteminde 2008 yılında bir gezegen daha keşfedildi. ulan aynı güneşin etrafına dönüyomuşuz haberimiz yokmuş.

söyleyeceğim tek şey var. kendimizi her canlıdan üstün görmeye o kadar alışmışız ki bizden başka düşünen canlı olamaz diyip duruyoruz. o kadar muazzam yapıtlarız madem 1 kılımızı isteyerek hareket ettirebiliyor muyuz ? kendi vücudumuzu bile tam anlamıyla yönetemezken uzay hakkında kesin konuşacak kadar kibirli olmamalıyız.

ben bu dünyada varsam başkası başka dünyada olabilir...
 

AngelCold

Forum Kalfası
Çok güzel paylaşım olmuş.

Benim kanımca dünya dişi akıllı bir yaşam formu var. Koskoca evrenin içerisinde oluşturduğumuz yerin haddi hesabı nedirki... yalnış hatılamıyorsam Kur'an da farklı alemlerden bahsediyordu..


Kim bilebilir ? :D
 

Ezio Auditore

Daimi Üye
Ufo Olayı Harbi Gerçek Olabilir... Arkadaşlar size bir ek bilgi vereyim Hitler 2 dünya savsı sonunda yenilecegini anladıgında degisik silahlara yöneldi , bu silahlar arasında ufo seklınde olan bir ucak vardı vebu gercekten yapılmıs... Ayrıca hitler in Laser silahı icat ettigini ve denettirdigini biliyormuydunuz??? ( ek bilgi : bu silah çalıstı hatta deneme yaptıkları bina paramparca oldu alet hasar falan aldı)
 
Üst