ESKİ ANAYASA-YENİ ANAYASA- Ne getiriyor ne götürüyor-Barolar Birliği

 1. gorkem

  gorkem Forum Ustası

  Katılım:
  17 Şubat 2005
  Mesaj:
  3,554
  Beğeni:
  298
  Arkadaşlar aşağıdaki linkte, yeni anayasayla değişen maddeleri, hangi maddenin hukuk açısından ne anlama geldiğini anlayabileceğiniz, barolar birliği tarafından hazırlanan bir site var.

  Lütfen vaktinizi ayırın ve okuyun.

  AKP'li arkadaşlar, hiç huyunuz diildir bilirim öle araştırmak okumak ama, lütfen baribu sefer bir göz atın ve elinizi vicdanınıza koyarak böle bir anayasının HUKUK DEVLETİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ açısından ne anlama geldiğini bir düşünün..bunuda desteklediğiniz politik fikrin tüm ülkeye hakim olmasından bağımsız bir gözle inceleyin..yarın bi gün karşısında olduğunuz bir politikacının başkan olması durumundan sizin başınıza ne gelecek lütfen bunu bir düşünün..

  http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

  Özet:
  1- Meclisin yürütmeyi denetleme yetkisi kaldırılıyor (Madde 75,Madde 87)
  2- Başkan bakanları meclisin onayı olmadan tek başına atayacak (madde 87)
  3- Başkana milletvekilleri tarafından şahsen "soru" sorulamayacak. (Madde 98)
  4- Başkan en fazla 2 defa seçilebilir ibaresi aslında anlamsız, isteyen 3 defada başkan seçilebilecek. (Madde 101)
  5- Başkanın rolü aşırı güçlendiriliyor ve meclisin rolü ufaltılıyor. (Madde 104)
  6- Başkanı denetlemek, kişisel ve göreviyle ilgili suçlarda yargı yolunu açmak hesap sormak neredeyse imkansız.(Madde 105)
  7- Başkan kafasına göre istediğini başkan yardımcısı, kendisine vekalet edecek kişileri belirleyebilir.BUnların sayıları, özellikleri, kualifikasyonları falan belli değil. (Madde 106)
  8- Olağanüstü durumlar için meclisin görüş bildirmesi, bu konuda görev alması ortadan kaldırılarak, başkana istediği kararı verebilme konusunda sınırsız bir yetki veriyor.(Madde 119)
  9- Anayasa mahkemesinin neredeyse hepsini başkan belirleyecek. Partili bir başkan olacağı için, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ne olacak?:)(Madde 146)
  10- Yargı artık yürütmeye bağlı bir organ olacak. Yani yürütme karşısında artık hakkınızı araybileceğiniz bağımsız bir yargı artık yok:)(Madde 159)

  Diğerlerini metinden okursunuz.

  Kısaca yeni anayasa, cumhurbaşkanını yürütme üzerinde büyük bir etki ve kontrol yetkisine sahip olmasını sağladığı gibi, yargınında dolaylı yolda cumhurbaşkanına bağlanmasını sağlıyor. KUVVETLER AYRILIĞI gibi özellikle Amerika'da işleyen sistem Türk tipi başkanlıkta yok:)..

  Yani PADİŞAHLIK SİSTEMİ geliyor, tek fark PADİŞAHI halk seçiyor:)...birde meclis var ama son söz gene cumhurbaşkanına ait:)...Meşrutiyetimsi yani:):):)

  Seçtiğiniz padişahı denetleyecek, görevini yapıyormu yapmıyormu diyecek bir yapı, sizin haklarınızı güvence altına alacak bir yargı artık yok:)..Çünkü bu kişilerin hemen hemen hepsini cumhurbaşkanı atayacak:)

  Meclise sormadan ohal ilan edebildiği gibi, savaş kararı bile alabilir:). partili cumhurbaşkanı olduğu için, adamın sorumlulukları, görevi, görev etiği konusunda yargılanması, hesap sorulmasını sağlayacak bir yasama ve yürütmede artık yok. meclisteki parti kendi cumhurbaşkanı yargılansın diye oymu verecek?:)
   
  • Beğen Beğen x 1
  #1
 2. DuKe

  DuKe Forum Ustası

  Katılım:
  20 Kasım 2004
  Mesaj:
  4,335
  Beğeni:
  163
  Yorumlarına Yorumum  1- Meclisin yürütmeyi denetleme yetkisi kaldırılıyor (Madde 75,Madde 87)

  Doğru


  2- Başkan bakanları meclisin onayı olmadan tek başına atayacak (madde 87)

  Yanlış bilgi - zaten Başbakan yada cumhurbaşkanı bakanı meclise sormadan atar.

  3- Başkana milletvekilleri tarafından şahsen "soru" sorulamayacak. (Madde 98)

  Yanlış bilgi - Madde 98 incelenirse önceki halinde de şahsen demiyor "sözlü yada yazılı "cevap verir diyor yeni halinde yazılı cevap vermek ile mükellef diyor.

  4- Başkan en fazla 2 defa seçilebilir ibaresi aslında anlamsız, isteyen 3 defada başkan seçilebilecek. (Madde 101)

  Yanlış bilgi - bunu neye dayandırıyor yazılmış ama madde 101 de de açıkca:
  Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.


  5- Başkanın rolü aşırı güçlendiriliyor ve meclisin rolü ufaltılıyor. (Madde 104)

  Doğru - başbakanın yürütme gücü cumhurbaşkanına veriliyor.

  6- Başkanı denetlemek, kişisel ve göreviyle ilgili suçlarda yargı yolunu açmak hesap sormak neredeyse imkansız.(Madde 105)

  Yanlış bilgi - Eski halinde CB yargı yolu tamamen kapalı iken yeni yapıda bunun önü açılmıştır.

  Eski hali:

  Eski - Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

  Eski - Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.


  Yeni
  :
  Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
  Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
  Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
  Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz.
  Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.
  Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.


  7- Başkan kafasına göre istediğini başkan yardımcısı, kendisine vekalet edecek kişileri belirleyebilir.BUnların sayıları, özellikleri, kualifikasyonları falan belli değil. (Madde 106)

  Doğru

  8- Olağanüstü durumlar için meclisin görüş bildirmesi, bu konuda görev alması ortadan kaldırılarak, başkana istediği kararı verebilme konusunda sınırsız bir yetki veriyor.(Madde 119

  Doğru - sınırsız iddialı olmuş ama eskisine göre yetkisi arttırılmış.

  9- Anayasa mahkemesinin neredeyse hepsini başkan belirleyecek. Partili bir başkan olacağı için, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ne olacak?:)(Madde 146)

  Yanlış bilgi - Daha önce 17 olan sayı 15 indirildi. (anayasa mahkemesine askeri yargıdan üye alımı kaldırıldı)

  10- Yargı artık yürütmeye bağlı bir organ olacak. Yani yürütme karşısında artık hakkınızı araybileceğiniz bağımsız bir yargı artık yok:)(Madde 159)

  Yanlış bilgi - HSYK daha önceki refarandum değişikliğinde (akparti dışında herkesin hayır dediği) ki haline getirildi.
  Detayları:
  Üye sayısı 13 e indirildi:

  Adalet bakanı - 3 üye , CB - 3 üye seçiyor>>>>>>> kısaca CB 6 üye seçiyor.
  Geriye kalan 7 üyeyi TBMM seçiyor

   
  • Beğen Beğen x 1
  • Beğenmedim Beğenmedim x 1
  #2
 3. nurallahordu

  nurallahordu Daimi Üye

  Katılım:
  10 Ağustos 2015
  Mesaj:
  632
  Beğeni:
  102
  ne oldu çözüldü mü sorunlar kaygılar?
   
  • Beğen Beğen x 1
  • Beğenmedim Beğenmedim x 1
  #3
 4. DuKe

  DuKe Forum Ustası

  Katılım:
  20 Kasım 2004
  Mesaj:
  4,335
  Beğeni:
  163
  Ne çözüldümü anayasa değişikliğini yorumladık neresi rahatsız etti seni anlamadım.
   
  • Beğen Beğen x 1
  #4
 5. Geronimo21

  Geronimo21 Daimi Üye

  Katılım:
  17 Haziran 2015
  Mesaj:
  290
  Beğeni:
  53
  güzel anlatmışlar.
   
  #5
 6. Gila

  Gila Moruk Moderator

  Katılım:
  23 Şubat 2008
  Mesaj:
  59,789
  Beğeni:
  4,059
  Kafanız hiç bir şeye basmadı. Buna mı basacak?

  Başkan, istediği zaman meclisi fesih yetkisine sahip.

  Yani.. Başkandan hesap sormaya kalkışacak 400 millet vekili olduğunu var sayalım.

  Başkan ZİKTİRİN GİDİN LAN dediği zaman hepsi bir anda boş olmuş oluyor.

  Başkan demokrasiyi rafa kaldırıp şeriat düzeni getirmeye kalktı diyelim.

  İtiraz edecek olan kim? Meclis

  Meclisi fesih ettim dediği zaman itiraz edecek olan kim?

  Bugüne kadar kayıtsız şartsız biat edenler belki burunlarını sürtmediler ama bundan sonra çok çekeceksiniz çok.

  Ne yalan söyleyeyim, BETER OLUN diye karşınıza dikilip takır takır yazacağım.

  Tabii, BAŞKAN interneti yasaklamazsa...
   
  • Beğen Beğen x 1
  #6
 7. morko58

  morko58 Forum Ustası

  Katılım:
  13 Şubat 2005
  Mesaj:
  3,005
  Beğeni:
  519
  Ne yalan söylim ben de o gün burdan okuyup destek vereceğim. Üstüne'de kıkır kıkır güleceğim. Aldatıldınız mı? Kandırıldınız mı? Yanlış mı yaptınız?

  Birde bu başkan'ın 2 sefer seçilebileceği yazıyor ki çok komik bir durum yada bana öyle geliyor kimse bunu konuşmuyor.

  Bir süre sonra bu maddeyi değiştirirlerse durum ne olacak o zaman.
   
  • Beğen Beğen x 1
  #7
 8. Gila

  Gila Moruk Moderator

  Katılım:
  23 Şubat 2008
  Mesaj:
  59,789
  Beğeni:
  4,059
  Siyasi hayatı boyunca bir kez olsun doğru söylememiş bir adam, ülkeyi uçurumun kenarına kadar getirdi.

  Uçurumdan aşağı itmek zahmetinde bile bulunmuyor. Halk, kendi kendini atacak aşağıya.

  Kendi düşen ağlamaz derler.

  Libya, Irak, İran, Suriye.. Kendi kendilerini attılar uçurumdan aşağıya. Sıra sanırım bize geldi.

  Benden sonrakiler düşünsün.
   
  • Beğen Beğen x 1
  #8
 9. morko58

  morko58 Forum Ustası

  Katılım:
  13 Şubat 2005
  Mesaj:
  3,005
  Beğeni:
  519
  Bu saat'den sonra burda mantıklı olarak geriye tek bir iş kalıyor sanırım.

  Bol bol çekirdek stok'u yapmak.:D:D:D

  [​IMG]
   
  • Beğen Beğen x 1
  #9
Yükleniyor...