Fatiha süresi Super bir ses ve yorum | Wardom Bilginin Adresi, Forum ve Bilgisayar Güvenliği

Fatiha süresi Super bir ses ve yorum

aliGLR

Forum Ustası


Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3. O, rahmândır ve rahîmdir.

4. Ceza gününün mâlikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
 
Üst