Genel Kurmay; ATATÜRK'ün Renkli Fotoğraflarını yayınladı...