Gila 3425 / Han-ı yağma

Gila
Moruk Moderator
Site Yetkilisi
Bu sofracık efendiler. Ki; İltikaam'a munazzır ( yutulmaya hazır )

Huzurunuzda titriyor, bu milletin hayatıdır

Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır
( bu milletin ki, dertli, ölümcül )

Fakat sakın çekinmeyin, yiyin yutun hapır hupur1651763918231.png


Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
( bu iştah sofrası sizin )

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin1651764046871.png


Efendiler pek açsınız, bu çehrenizden bellidir

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?

Bu nad-i niam, bakın kudumunuzla münftehir
( bu nimetler sofrası, bakın gelişinizle övünçlü )

Bu hakkıdır gazanın, evet o hak da elde bir1651764214974.png


Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say

Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray

Bütün sizin efendiler konak, saray, gelin, alay

Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay1651764336218.png


Büyüklüğün biraz ağır olsa da, hazmı yok zarar

Gurur-u ihtişamı var, sürur-ı intikamı var
( ihtişam gururu var, intikam sevinci var )

Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar
( bu sofra övgünüzden işte tazelik umar )

Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün kanlı lokmalar1651764577167.png


Verir zavallı, verir ne varsa malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini
( bütün rahatını, olanca gönül arzusunu )

Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini
Bu haramın sonu gelir, kapıştırın gider ayak

Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak1651764842485.png


Yiyin efendiler yiyin, bu bu han-ı pür-neva sizin
( bu feryat eden sofra sizin )

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin1651765120989.png


Tevfik Fikret bu şiiri yazalı 110 yıl geçmiş

Sonuç?

Biz adam olmazmışız :cool:
 
Üst