Hud Suresi - Nasser al Qatami | Wardom Bilginin Adresi, Forum ve Bilgisayar Güvenliği

Hud Suresi - Nasser al Qatami

misafir1009

Forum Ustası

Mümkün olursa zaman ayırın.
Gerçekten müthiş kırat ve Türkçe meal mevcut.
15:00 dakikayla (özellikle 16:09 -16:44 meali okuyun)

Hz. Ebu Bekir İhtiyarladın Ey Allah'ın Peygamberi dedi. Peygamberimiz'in(S.A.S) cevabı ise şöyle oldu: Beni Hûd Sûresi ihtiyarlattı.
Kimi rivayetlere göre de, Beni Hûd Sûresi ve kardeşleri ihtiyarlattı, buyuruyor.


Dosdoğru nasıl olunur?​

Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Karamanlıya göre ;''Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. ayet-i kerimesinde adaleti gerçekleştirme konusunda kararlılık sergileme kastediliyor. Çünkü Hûd Sûresi nin ilgili ayetinden hemen sonra 113. ayette ''Zulmeden kişilere meyledip taraftar olmayın. deniliyor. Ayrıca Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. ayetiyle ibadet hayatında devamlılığı sürdürebilmek de kastediliyor.
 
- Yönetici düzenlemesi: :
Üst