İstanbulun Fethi -Almanların gözünden

yeniceli
Forum Ustası
Konstantinopolis yani İstanbul, Roma İmparatorluğu için yeni bir imparatorluk başkenti olarak Konstantin tarafından kuruldu ve Roma İmparatorluğu'nun Batı yarısının düşmesinden çok sonra, Orta Çağ boyunca Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olarak kalacaktı. Konstantinopolis Bizans İmparatorluğu'nun merkeziydi ve imparatorluğun kendisi dağılsa bile, Konstantinopolis şehri 1453 Osmanlı fethine kadar devam etti. Bu, erken Modern tarihin belirleyici anlarından biriydi. Konstantinopolis, yeni bir Osmanlı başkenti olan İstanbul'a dönüştürüldü. Bizans İmparatorluğu'nun son Fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nu pekiştirmek için çok şey yaptı ve daha sonra Avrupa'ya daha fazla genişleme için zemin hazırladı. Erken Modern çağ boyunca, Osmanlılar Avrupa siyasetinde kritik bir gücü temsil edecekti. Konstantinopolis'in kaybıyla birlikte, Hristiyanlık kritik sütunlarından birini kaybetti (özellikle Doğu Ortodoks geleneği içinde). Dahası, Konstantinopolis'in çöküşü Osmanlıların ticareti kontrol etmesine izin verdi...

 
Üst