Kavimler Göçü

alpay29
Super Moderator
Site Yetkilisi
Kavimler Göçü


Kavimler Göçü
Hunlar’ın Volga’nın batısında yaşayan Gotları yurtlarından kovmasıyla başlayan Kavimler Göçü, V. Yy. dan itibaren Avrupa'da « barbar krallıkları » denen küçük devletlerin doğmasıyla sonuçlandı. ( Tablonun sol alt köşesindeki harita)

Gotlar 410'da Roma;yı ele geçirdiler, 412’den itibaren Aquitania'ya yerleştiler. Aquitania'da kurulan Vizigot Krallığı, batıdaki barbar krallıklarının ilkiydi. Bu arada, Vandallar, Süevler ve Alamanlar Ren Irmağını aşmışlardı.

Vandallar 439'da Afrika'da Kartaca çevresine yerleşirken, Süevler Kuzey İspanya'da bir devlet kurdular; Alamanlar İsviçre'ye girdiler. 436'da Romalı komutan Aetius'un yendiği Burgundlar443-461 arasında Lyon çevresinde, Ostrogotlar ise 493'te İtalya'da yerleştiler. Alamanlar dışındaki bütün kavimler, Batı Roma'nın lanetlediği Ariusçuluk'u benimsediler. Bu arada kralları I. Clovis'in öncülüğünde Katolik dinini benimsemiş olan Franklar da Galya'nın kuzeyinde yeni bir krallık kurdular.


Doğu Roma orduları 555'te İtalya'daki Ostrogotları bozguna uğrattı. Ama 568'den itibaren Po Ovası'na bu kez Lombardlar yerleşti. Nihayet VI. yy'ın ortalarında Anglosaksonlar, Britanya Adası'ndaki Bretonları (Britanni) kuzeye ve batıya sürerek yeni krallıklar kurdular.

Bütün bu devletler Roma'dan miras kalan yönetim yapısıyla ve misyonerler aracılığıyla Germen ülkelerini Hıristiyanlaştıran Katolik Kilisesi'nin desteğiyle, VI. ve VII. yy'larda durumlarını sağlamlaştırdılar. Ama, Frankların Kralı I. Dagobert'in (629-638) ölümünden sonra bütün barbar krallıklarında bunalımlar baş gösterdi. T.L.


 
Üst