Kuran-ı Kerim İniş Sırasına göre

misafir1009
Forum Ustası
Konu içeriğini görebilmek için lütfen sayfayı aşağı kaydırın ya da buraya tıklayın. İçerik hemen aşağıdadır.

Siteyi reklamsız gezmek için lütfen üye olun ya da giriş yapın.


Cüz : 30 Sûre : 096 ALÂK SÛRESİ

6.
Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.

7.
(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?

8.
Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?


96 - ALÂK SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır.


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı.1

3.
Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.

4,5.
O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.2

6,7.
Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.

8.
Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.

9,10.
Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?3

11,12.
Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!?

13.
Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!?

14.
O Allah’ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

15,16.
Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

17.
Haydi, taraftarlarını çağırsın.

18.
Biz de zebânileri çağıracağız.

19.
Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.


KAYNAK


Cüz : 29 Sûre : 068 KALEM SÛRESİ

27.
Onu (azabı) yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, “İşte bu, (alaylı bir biçimde) isteyip durduğunuz şeydir” denir.


28.
De ki: “Söyleyin bakalım: Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti, yahut bize acıdı. Peki, ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?”


29.
De ki: “O, Rahmân’dır. O’na iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!”


30.
De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?”68 - KALEM SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetleri konu edilmiştir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Nûn.1 (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.


3.
Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.


4.
Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.


5,6.
Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.


7.
Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.


8.
O halde yalanlayanlara boyun eğme.


9.
İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.2


10,11,12,13,14.
Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.


15.
Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “Öncekilerin masalları!” der.
KABE İMAMI KALEM SURESİ

 
- Yönetici düzenlemesi: :
misafir1009
Forum Ustası
Müzzemmil Süresi

Cüz : 29 Sûre : 073 MÜZZEMMİL SÛRESİ

73 - MÜZZEMMİL SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!1

2,3.
Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.

4.
Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.

5.
Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz.

6.
Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.

7.
Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.

8.
Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.

9.
O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.

10.
Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.

11.
Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

12,13.
Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.

14.
Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.

15.
(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun’a da bir peygamber göndermiştik.

16.
Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.

17.
Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

18.
O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın vadi gerçekleşir.

19.
Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

KABE İMAMI - MÜZZEMMİL SURESİ

 
misafir1009
Forum Ustası
Müddesir Suresi

Cüz : 29 Sûre : 074 MÜDDESİR SÛRESİ

20.
(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


74 - MÜDDESSİR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

2.
Kalk da uyar.

3.
Rabbini yücelt.

4.
Nefsini arındır.1

5.
Şirkten uzak dur.2

6.
İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.

7.
Rabbinin rızasına ermek için sabret.

8,9.
Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür.

10.
Kâfirler için hiç kolay değildir.

11.
Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak.

12,13.
Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.

14.
Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.

15.
Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar.3

16.
Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.

17.
Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

KABE İMAMI MÜDDESSİR SURESİ

 
misafir1009
Forum Ustası
Fatiha Suresi

Cüz : 1 Sûre : 001 FÂTİHA SÛRESİ


1 - FÂTİHA SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet)1, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât"2 gibi başka adları da vardır.

Kuran’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir.

Fâtiha sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.1.
Bismillahirrahmânirrahîm3
Birinci Ayet budur,dikkat..Camilerde içinden okunmamalıdır.

2,3,4.
Hamd4, Âlemlerin Rabbi5, Rahmân6, Rahîm7, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

5.
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6,7.
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
ABDUSSAMED FATİHA SURESİ

 
- Yönetici düzenlemesi: :
misafir1009
Forum Ustası
Kafirun/Nasr/Tebbet Sureleri

Cüz : 30 Sûre : 109 KÂFİRÛN / NASR / TEBBET SÛRESİ

109 - KÂFİRÛN SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkarcılar demektir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
De ki: “Ey Kâfirler!”

2.
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”

3.
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

4.
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”

5.
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

6.
“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

110 - NASR SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2,3.
Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.

111 - TEBBET SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.

2.
Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

3.
O, bir alevli ateşe girecektir,

4,5.
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).1
kabe imamları hatim izaca kafirun suresi


KABE İMAMI NAS SURESİ


KABE İMAMI TEBBET SURESİ & SURAH TEBBET

 
misafir1009
Forum Ustası
Tekvir Suresi

Cüz : 30 Sûre : 081 TEKVÎR SÛRESİ

33,34,35,36,37.
Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.

38.
O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,

39.
Gülerler, sevinirler.

40.
O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.

41.
Onları bir siyahlık bürür.

42.
İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.


81 - TEKVÎR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Güneş, dürüldüğü zaman,

2.
Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

3.
Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4.
Gebe develer salıverildiği zaman.1

5.
Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,

6.
Denizler kaynatıldığı zaman,

7.
Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.2

8,9.
Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

10.
Amel defterleri açıldığı zaman,

11.
Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,

12.
Cehennem alevlendirildiği zaman,

13.
Cennet yaklaştırıldığı zaman,

14.
Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

15,16.
Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,

17.
Andolsun, yöneldiği zaman geceye,

18.
Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,

19,20,21.
O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.
KABE İMAMI TEKVİR SURESİ & SURAH TEKVIR

 
misafir1009
Forum Ustası
A'la /Gaşiye Suresi

Cüz : 30 Sûre : 087 A'LÂ / ĞÂŞİYE SÛRESİ

87 - A'LÂ SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’l┠kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Yüce Rabbinin adını tespih et.

2.
O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

3.
O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

4,5.
O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.

6.
Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

7.
Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.

8.
Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.

9.
O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.

10.
Allah’a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.

11,12.
En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.

13.
Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

14,15.
Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

16.
Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17.
Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.

18,19.
Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.


88 - ĞÂŞİYE SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre adını, birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

2.
O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

3.
Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

4.
Kızgın ateşe girerler.

5.
Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

6.
Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

7.
O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8.
O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

9.
Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

10.
Yüksek bir cennettedirler.

11.
Orada hiçbir boş söz işitmezler.
Fatih Çollak - A'la Suresi

 
misafir1009
Forum Ustası
Leyl/Duha Süresi

Cüz : 30 Sûre : 092 LEYL / DUHÂ SÛRESİ

92 - LEYL SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,

2.
Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,

3.
Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

4.
Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

5,6,7.
Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

8,9,10.
Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

11.
Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

12.
Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.

13.
Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

14.
Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

15,16.
O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

17,18.
Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

19,20.
O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).1

21.
Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.


93 - DUHÂ SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Kuşluk vaktine andolsun,

2.
Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

3.
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.2
Kabe imamı Leyl Suresi & Surah Leyl

 
misafir1009
Forum Ustası
Cüz : 30 Sûre : 089 FECR SÛRESİ

12.
Orada akan bir kaynak vardır.

13,14,15,16.
Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

17.
Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!

18.
Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

19.
Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

20.
Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

21.
Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.

22.
Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.

23,24.
Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

25.
Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.

26.
Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.


89 - FECR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Tan yerinin ağarmasına andolsun,

2.
On geceye andolsun,1

3.
Çifte ve teke andolsun,

4.
Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır).

5.
Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

6,7,8,9,10.
(Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Ad’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a2 ne yaptığını görmedin mi?

11,12.
Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

13.
Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.

14.
Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.
KABE İMAMI FECR SURESİ & SURAH FEJR

 
misafir1009
Forum Ustası
İnşirah/Tin Suresi

Cüz : 30 Sûre : 094 İNŞİRÂH / TÎN SÛRESİ

4.
Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

5.
Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

6.
Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7.
Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

8.
Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

9.
Öyleyse sakın yetimi ezme!

10.
Sakın isteyeni azarlama!

11.
Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.


94 - İNŞİRÂH SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2,3.
Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

4.
Senin şânını yükseltmedik mi?

5.
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6.
Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

7.
Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

8.
Ancak Rabbine yönel ve yalvar.


95 - TÎN SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Tîn’e ve zeytûn’a andolsun.1

2.
Sinâ Dağına andolsun,

3.
Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki,

4.
Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.

5.
Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.KABE İMAMI İNŞİRAH SURESİ & SURAH INSHIRAH
 
misafir1009
Forum Ustası
Asr/Hümeze/Fil Suresi

Cüz : 30 Sûre : 103 ASR / HÜMEZE / FÎL SÛRESİ

103 - ASR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.

3.
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).


104 - HÜMEZE SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!

3.
O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.

4.
Hayır! Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır.

5.
Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin?

6,7.
O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.

8,9.
Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.


105 - FÎL SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

2.
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3,4,5.
Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.


 
- Yönetici düzenlemesi: :
misafir1009
Forum Ustası
Zilzal /Adiyat Suresi

Cüz : 30 Sûre : 099 ZİLZÂL / ADİYÂT SÛRESİ

99 - ZİLZÂL SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2,3.
Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,

4.
İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

5.
Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

6.
O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

7.
Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.

8.
Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.


100 - ÂDİYÂT SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât hızlı koşan atlar demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2,3,4,5,6.
Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

7.
Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.

8.
Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

9,10,11.
Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.

KABE İMAMI ZİLZAL SURESİ & SURAH ZILZAL


KABE İMAMI ADİYAT SURESİ & SURAH ADIYAT

 
misafir1009
Forum Ustası
Kureyş/Ma'un/Kevser süresi

Cüz : 30 Sûre : 106 KUREYŞ / MÂ'ÛN / KEVSER SÛRESİ

106 - KUREYŞ SÛRESİ

Mekke’de nâzil inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2,3,4.
Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.


107 - MÂ'ÛN SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekat demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

2,3.
İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

4.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5.
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6.
Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

7.
Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

108 - KEVSER SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.

2.
O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

3.
Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.1
 
- Yönetici düzenlemesi: :
misafir1009
Forum Ustası
Kari'a / Tekasur Süresi

Cüz : 30 Sûre : 101 KÂRİ'A / TEKÂSUR SÛRESİ

101 - KÂRİ'A SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2.
Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3.
Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4.
O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5.
Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6.
İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7.
Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8.
Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9.
İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.

10.
Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?

11.
O, kızgın bir ateştir.


102 - TEKÂSÜR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.1

3.
Hayır; ileride bileceksiniz!

4.
Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

5.
Hayır, kesin olarak bir bilseniz...

6.
Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

7.
Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz

8.
Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

 
misafir1009
Forum Ustası
Kafirun/Nasr/Tebbet Sureleri

Cüz : 30 Sûre : 109 KÂFİRÛN / NASR / TEBBET SÛRESİ

109 - KÂFİRÛN SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkarcılar demektir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
De ki: “Ey Kâfirler!”

2.
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”

3.
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

4.
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”

5.
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

6.
“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

110 - NASR SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2,3.
Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.

111 - TEBBET SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.

2.
Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

3.
O, bir alevli ateşe girecektir,

4,5.
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).1


 
misafir1009
Forum Ustası
Asr/Hümeze/Fil Suresi

Cüz : 30 Sûre : 103 ASR / HÜMEZE / FÎL SÛRESİ

103 - ASR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.

3.
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).


104 - HÜMEZE SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!

3.
O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.

4.
Hayır! Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır.

5.
Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin?

6,7.
O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.

8,9.
Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.


105 - FÎL SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

2.
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3,4,5.
Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
 
misafir1009
Forum Ustası
İhlas/Felak/Nas

Cüz : 30 Sûre : 112 İHLÂS / FELAK / NÂS SÛRESİ

112 - İHLÂS SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2.
“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

3.
Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

4.
“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

113 - FELÂK SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felak, sabah aydınlığı demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2,3,4,5.
De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

114 - NÂS SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2,3,4,5,6.
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

 
misafir1009
Forum Ustası
Necm Suresi

Cüz : 27 Sûre : 053 NECM SÛRESİ

53 - NECM SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah’ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

3.
O, nefis arzusu ile konuşmaz.

4.
(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

5,6,7.
(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

8.
Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

9.
(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

10.
Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11.
Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

12.
(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

13.
Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

14.
Sidretü’l Müntehâ’nın yanında.

15.
Me’va cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.

16.
O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.

17.
Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.1

18.
Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

19,20.
Lât ve Uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz?2

21.
Erkek size de, dişi O’na mı?3

22.
Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.

23.
Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.

24.
Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?4

25.
Oysa, Ahiret de dünya da Allah’ındır.

26.
Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah’ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. 
Üst