Kur'an-ı Kerim İniş Sırasına göre | Page 2 | Wardom Bilginin Adresi, Forum ve Bilgisayar Güvenliği

Kur'an-ı Kerim İniş Sırasına göre

misafir1009

Forum Ustası
Abese Suresi

Cüz : 30 Sûre : 080 ABESE SÛRESİ

80 - ABESE SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet halleri konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm

1,2.
Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.1

3.
(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak,

4.
Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.

5.
Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

6.
Sen, ona yöneliyorsun.

7.
(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne!

8,9,10.
Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun.

11.
Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür.

12.
Dileyen ondan öğüt alır.

13,14,15,16.
O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

17.
Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o!

18.
Allah onu hangi şeyden yarattı?

19.
Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.

20.
Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

21.
Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.

22.
Sonra, dilediği vakit onu diriltir.

23.
Hayır hayır o, Allah’ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.)

24.
Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!

25.
Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.

26.
Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!

27,28,29,30,31,32.
Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.


 

misafir1009

Forum Ustası
Kadr/Beyyine Suresi

Cüz : 30 Sûre : 097 KADR / BEYYİNE SÛRESİ

97 - KADR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3.
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4.
Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.


98 - BEYYİNE SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.

2.
Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.

3.
O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

4.
Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5.
Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

6.
Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

7.
Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

8.
Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

 

misafir1009

Forum Ustası
Şems Suresi

Cüz : 30 Sûre : 091 ŞEMS SÛRESİ

8,9,10.
Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?

11.
Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.

12.
Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?

13.
O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.

14,15,16.
Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

17,18.
Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.1

19.
Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.2

20.
Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.


91 - ŞEMS SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

2.
Onu izlediğinde Ay’a andolsun,

3.
Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,

4.
Onu bürüdüğünde geceye andolsun,

5.
Göğe ve onu bina edene andolsun,

6.
Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,

7,8,9.
Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

10.
Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

11.
Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.

12.
Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.

13.
Allah’ın Resülü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”3

14.
Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.

15.
Allah, bunun sonucundan çekinmez de!
 

misafir1009

Forum Ustası
Buruc Suresi

Cüz : 30 Sûre : 085 BÛRÛC SÛRESİ

14.
Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.

15.
Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.

16.
Yemin ederim şafağa,

17.
Geceye ve içinde topladıklarına,

18.
Dolunay halindeki aya ki,

19.
Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.

20.
Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

21.
Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

22.
Daha doğrusu, inkar edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.

23.
Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.

24.
Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!

25.
Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.


85 - BÜRÛC SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir


Bismillahirrahmânirrahîm

1.
Burçlarla dolu göğe andolsun,

2.
Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,

3,4,5.
Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.1

6,7.
O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8,9.
Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.

10.
Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

11.
İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
 
Üst