Neden Türk hekimleri hastalarını iyileştirdikten sonra ‘’taburcu’’ ederler.??? | Wardom Bilginin Adresi, Forum ve Bilgisayar Güvenliği

Neden Türk hekimleri hastalarını iyileştirdikten sonra ‘’taburcu’’ ederler.???

mydos

Forum Ustası
Özellikle 1. Dünya ve Çanakkale Savaşı sırasında ülkenin tıp eğitimi veren tek kurumu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, hocalarını, öğrencilerini cepheye yolluyor, eğitime ara vermek zorunda kalıyor, binası ise tamamen hastaneye dönüşüyordu.Sadece cephede savaşmakla kalmıyor, savaş olmadığında ya da geride kalan kıdemsiz tıbbiyeliler, direnişte bizzat çalışıyorlardı


İzmir’in işgalinin üç gün sonrası, 18 Mayıs 1919’da, okulda hararetli, hüzünlü konuşmaların yapıldığı, hemen direniş gruplarının örgütlendiği bilinir.Daha çok bahsedilecek olay, anlatılacak konu var ancak, söylemek istediğim şudur;Ülkede herkes askerdir, eli silah tutan tüm erkekler savaştadır.Gerçek kurumsal düzeyde tek hastane vardır, ülkenin her yanındaki cephelerde tüm hekimler subaydır, askerdir. Yaralılar iyileştirilir, komutan hastalarını, askerlerini dolaşır.Hastanede, kışlada, revirde, cephede çadırda, savaşta. Tabip subay, iyileşenleri, tekrar silah tutabilecekleri savaşa, taburuna yollar, ‘’taburcu’’ eder.Yanı hata iyleşince askerdeki taburuna gider ...
Alıntıdır
 
Üst