Öf Bile Deme

Sniperss

Forum Ustası
Bir sahâbî, Peygamber Efendimiz (sav)’e:

–Hicret ve cihâd etmek üzere Sana bey’at ediyorum. Bunların sevâbını Allah’tan dilerim.” dedi. Rasûlullah (sav):
“–Anne ve babandan hayatta olan var mı?” diye sordu. O zât:
“–Evet, her ikisi de hayatta.” dedi. Rasûlullah (sav):
“–Allah’tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi?” diye sordu. Sahâbî:
“–Evet.” deyince Allah Rasûlü (sav):
“–(O hâlde) ana ve babanın yanına dön. Onlara iyi bak!” buyurdu.
(Buhârî, Cihâd 138, Edeb 3; Müslim, Birr 6)