online tüm kütüphaneler | Wardom.Org

online tüm kütüphaneler

Penqueen

BannedTÜRKİYE'DEKİ BAZI KURUMLARIN ONLİNE KÜTÜPHANELERİ

Adana Ticaret Odası
Akademik Araştırmalar Merkezi
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
Alman Arkeoloji Enstitüsü
AMERICAN RESEARCH INSTITUTE IN TURKEY
American Information Resource Center, Ankara
Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi
Anıtkabir Kütüphanesi
Ankara Sanayi Odası
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Mesude İleri Kitaplığı
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Kültür Merkezi
Avrupa Birliği Genel Sekrterliği Dokümantasyon Merkezi
Avrupa Birliği Komisyonu Kütüphanesi
Aysın-Rafet Ataç Kütüphanesi
Bağımlılık Bilgi ve Belge Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kütüphanesi
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Beşir Göğüş Türk Dili Araştırma Merkezi
Bilim ve Sanat Vakfı
Borusan Kültür ve Sanat Merk. Küt.
British Council
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi
Troia Vakfı M. Osman Kütüphanesi
Çekül Bilgi-Belge Merkezi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
Danıştay Kütüphanesi
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi
DPT Kütüphanesi
Emniyet Genel Müdürlüğü
Eskişehir Sanayi Odası
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Feza Gürsey Institute
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
Fransız Kültür Merkezi-medyatek - bilgi merkezi-Ankara
Fransız Kültür Merkezi-medyatek - bilgi merkezi-İstanbul
Fransız Kültür Merkezi-medyatek - bilgi merkezi-İzmir
Goethe Institut Ankara
Goethe Institut İstanbul
Goethe Institut İzmir
Halk Kültürü İhtisas Kütüphanesi
Hazine Müsteşarlığı
Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi
Ircica Library
Istituto Cervantes, İstanbul
İGEME Kütüphanesi
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI AVRUPA BİRLİĞİ DEPOSİTER KÜTÜPHANESİ
İMKB Kütüphanesi
İSAM Kütüphanesi
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri
İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası Bilgi Merkezi
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü İsmail Hakkı Konyalı Kütüphanesi
İtalyan Kültür Enstitüsü Kütüphanesi- Ankara
İtalyan Kültür Enstitüsü Kütüphanesi- İstanbul
İzmir Fransız Kültür Merkezi
İzmir İtalyan Kültür Merkezi Kütüphanesi
İzmir Ticaret Odası
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tire Necip Paşa Kütüphanesi
Kadıköy Belediyesi
Kadın Eserleri Kütüphanesi
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bilgi-Belge Merkezi
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi
Kütahya Valiliği Kütüphanesi
Maliye Bakanlığı
Memet Fuat Kitaplığı
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgiye Erişim Merkezi
Milli Prodüktivite Merkezi
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
MTA Kütüphanesi
Orient-Institute İstanbul

 

Penqueen

Banned
devam

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi
Prof.Dr.Nusret H. Fişek Kütüphanesi
Refik Saydam Kütüphanesi (Sağlık Bakanlığı Kütüphanesi)
Rekabet Kurumu Kütüphanesi
Sağlık Bilgi Erişim Merkezi
Sakarya Emniyet Müdürlüğü A. Gaffar Okkan Kütüphanesi
Sanayi Bakanlığı Kütüphanesi
Sayıştay e-Kütüphane
Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
Şanlıurfa Valiliği Prof.Dr. Abdulkadir Karahan Kütüphanesi
Talat Öncü Özel Kütüphanesi
Tarbzon Ticaret ve Sanayi Odası
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi
TBMM Kütüphanesi
TCDDGenel Müdürlüğü Kütüphanesi
TEMA Vakfı Kütüphanesi
TOBB Kütüphanesi
TRT Kütüphanesi
Turizm İhtisas Kütüphanesi
TÜBİTAK-MAM Cahit Arf Kütüphanesi
Türk Dil Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Tabipler Birliği Kütüphanesi
Türk Tarih Kurumu
Türk Telekom Bilgi Merkezi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Bilimler Akademisi Kütüphanesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Dokümantasyon Merkezi
TÜRKİYE GÖRME ÖZÜRLÜLER KİTAPLIĞI
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Ulakbim
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Ulusal Mimarlık Bilgi ve Belge Merkezi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Kütüphanesi
Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi
YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi
 
Üst