Ortaçağda Cinsel hayatla ilgili 10 inanılmaz gerçek :

fearof
Forum Ustası
Ortaçağda Cinsel hayatla ilgili 10 inanılmaz gerçek
Ortaçağda Cinsel hayatla ilgili 10 inanılmaz gerçek
Tarihsel olarak, evlilik faydalı bir uygulama olarak görülmüş, aşktan dolayı yapılmamıştır. Bununla birlikte, Yüksek Ortaçağ romantizmi daha önce hiç olmadığı şekilde tasvir eden yeni bir edebi kavram doğurdu.

Kilisenin ağır etkisi altında, Orta Çağ dönemindeki cinsel davranışlar aşırı bir şekilde takibe tabi tutuldu. Bu eziyet durumuna rağmen insanlar hala Kilisenin ağır etkisi altında, Orta Çağ dönemindeki cinsel davranışlar aşırı bir şekilde takibe tabi tutuldu.

Bu eziyet durumuna rağmen insanlar hala cinsel ilişkiden hoşlanıyordu. Ve o zamanlardaki seks hayatının beklediğinizden daha ilginç olduğunu öğrenmek üzeresiniz.

10- Fuhuş Gerekli Bir Kötülük Olarak DeğerlendirildiFahişelik Orta Çağ boyunca devam etti ve din adamları bu konuda mutlu değildi, onu durdurmak için çok çaba sarf ettiler.

Rahipler, bu toprakların birçok erkeğe ihtiyacı olduğunu ve fahişeliğin olmamasının, iyilikten çok zarar verebileceğini fark etti.

Aksi takdirde, erkekler saygın kadınları bozacaktı, hatta daha da kötüsü homos*ksüelliğe yönelmelerinden korkuyorlardı.

Tolere edilmesine rağmen, fahişelerin toplumdaki düşük seviyedeki duruşunu yansıtan kurallar vardı.

Bazı giysileri giymek zorunda kalmışlardı, böylece diğer kadınlardan ayırt edilebiliyorlardı. Kentlerin belli alanlarında yaşamak zorundaydılar ve bir mahkemede hiçbir yasal hakları yoktu.

Genelevler genellikle kadınların “çıraklar” olarak hizmet edebilecekleri nakış, hamam veya zanaat dükkânları gibi gizlenmişti.

9- İktidarsızlık Evliliğin Bitmesine Zemin HazırlamıştırOrtaçağ boyunca birçok Avrupa ülkesinde, evlilik töreninin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen yasalar vardı.

Bu nedenle, birisi, doğurmayı başaramadıysa veya isteksiz olursa, eşi bir fesih isteyebilirdi. Evlilik görevini yerine getirmede yetersizlik, erkeğin fiziksel olarak cinsel ilişkiye kapılabileceğini kanıtlaması gereken bir dava ile sonuçlanabilir. Ortaçağda düzinelerce iktidarsızlık denemesi vakası vardır.

En ünlülerden biri, 1198 yılında Fransa Kralı II. Philip ile ikinci karısı Danimarkalı kral Valdemar’ın kızı Ingeborg arasında meydana geldi.

Bazı sebeplerden dolayı Philip Ingeborg’dan nefret eder ve onu Fransa kraliçesi olarak görmek istemez. Tuhaf bir savunmayla itiraf ederek aslında “geçici iktidarsızlık” nedeniyle evliliğin tamamlanmadığını savunuyordu.

8- Doğum Kontrol Yöntemleri Kullanan KadınlarAntik çağlardan beri, insanlar gebeliği önlemek için çok sayıda teknik geliştirmiştir. Bununla birlikte, son zamanlara kadar, tarihçiler Ortaçağda doğum kontrol yöntemlerinin kullanımının keskin bir şekilde ortadan kalktığına inanıyorlardı.

Yeni evlenenler için, Katolik Kilisesi, doğurganlığı Tanrı’nın bir armağanı ve evlenmek için asıl sebep olarak gördükleri için, bu konuda kaş çatıyordu.

Ayrıca, araştırmacılar bebek ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle, kadınların gebeliklerini sınırlamayla ilgilenmeyeceğini düşünüyorlardı.

Bununla birlikte, demografik çalışmalar, gebelik oranlarının kadınlarda 30 yaşın üzerinde belirgin bir şekilde düştüğünü göstermektedir ki bu da çeşitli doğum kontrolü yöntemleri kullandıklarını düşündürmektedir.

Buna rağmen, bu uygulamaların yazılı kayıtları, kilisenin etkisi ve doğum kontrolüne karşı sert bir muhalefet ihtimali nedeniyle çok azdır.

Tarihçiler, bunun “doğum kontrolü konusundaki sözlü bir kültür” yarattığına inandılar; bu konuda “geleneksel hileler” ebeden ebeye geçti.

Coitus interruptus, bitkisel kökenli doğum kontrol yöntemleri gibi yaygın bir doğum kontrol metoduydu; örneğin, zambak kökü ve rue’den yapılmış bir ilaçtı.

7- Kilise, Ebelerin Kadınları Şeytanla S*ks Yapmaya Zorladığını DüşünüyorduGeç Ortaçağ dönemi, diğer konuların yanı sıra, on binlerce insanın (çoğunlukla kadınların) büyücülük nedeniyle zulüm gördüğü çok sayıda cadı avıyla karakterize edilmektedir.

Çok sayıda “şüpheli” uygulama sizi bir cadı ilan ettirebilir ve bazen ebelik de buna dâhildir. Papa VIII. Innocent’in 1484’te Summis talepleri isimli kitabı yayınladıktan sonra durum daha da kötüye gitti.

Buna karşılık, araştırmacı Heinrich Kramer hala büyü konusunda en önemli tez olarak kabul edilen Malleus Maleficarum’u yazdı. Kramer, ebelerden daha fazla Katolik inancına kimsenin zarar vermediğini iddia etti.

Ebeleri, genç kadınları şeytanla s*ks yapmaya ve daha sonra da büyücülük için vaftiz edilmemiş bebekler kullanmaya zorlamakla suçladı.

Malleus Maleficarum’un etkisine rağmen, birçok tarihçi şimdi ebelerin nadiren büyü ile suçlanıyor olduğunu iddia ediyor.

Diğer demonoloji metinlerinden de bahsedilmesine rağmen “ebeler-cadılar”, Margaret Murray gibi daha önceki tarihçilerin eserlerinde dile getirildiği gibi modern bir efsane olarak kabul edilir.

6- Rahipler Bazen EvlenebiliyorduOrtaçağ evlilik hayatı tarihi uzun ve kıvrımlı olup, yüzyıllar boyunca birçok değişiklik yapılmıştır. Çağın başında, Büyük Bizans imparatoru Justinian, kutsal düzenin üyelerinin tüm evliliklerini iptal etti ve bütün çocuklarını gayrimeşru ilan etti.

Bekâret yasası yüzlerce yıldır yürürlükte kaldı, ancak her zaman belirli bir şevkle zorlama yapılmadı.

Evlilik iznine sahip papazlar ile din adamı olmaya müsaade edilen evli erkekler arasında da bir fark vardı. İkincisi, genelde ancak ilk evlilikleri olması durumunda daha yaygındı ve erkekler genel olarak kiliseye katılmadan önce cinsel tutumlar göstermesi bekleniyordu.

1054’ün Büyük Şizotibi’nden sonra her iki kilise daha katı hale geldi ve tekrar bekarlık esas hale geldi. 1123’te Laterana’da Birinci Meclis’te dini evlilik yasaklandı. Martin Luther’in Katharina von Bora’yla evliliğinin dâhil olduğu bu evlilikler, Protestan Reformasyonu sırasında tekrar yaygınlaştı.

5- Lezbiyenlik Tıbbi Sorun Olarak DeğerlendirildiEşc*nsellik Ortaçağ’da “sıcak bir konu” iken, dikkatler genellikle erkeklere odaklanmıştır. Kadın eşc*nselliğinden çok az bahsedilir.

Özellikle lezbiyenliği hedefleyen az sayıdaki ortaçağ yasalarından biri, 13. yüzyılın ortasındaki Fransızca Li Livres de jostice et de plet’ten (Adalet Kitabı ve İstekler Kitabı’ndan) gelir.

Kadın sodomisi, erkeğe benzer bir ceza alır: ilk iki suç için mutilasyon ve üçüncü için yakma. Lezbiyenlik, iki rahatsızlıktan birinin getirdiği tıbbi bir sorun olarak görülüyordu:

Birincisi, s*ks eksikliğinin kadın rahminde tohum oluşumuna neden olacağı konusunda tavsiyede bulunan eski Yunan hekim Galen’den geldi. Tedavi olarak org*zm gerçekleştiriliyordu, bu genellikle ebe tarafından hassas bir şekilde yapılıyordu.

Diğer koşula “rahim ragadı” deniyordu. Kadınların vajinaları dışında penis benzeri çıkıntılar geliştirebileceğine ve bundan dolayı da diğer kadınlarla s*ks yapmak isteyebileceğine inanılıyordu.

4- Romantizm Vardı (Sadece Eşler Arasında Değil)Tarihsel olarak, evlilik faydalı bir uygulama olarak görülmüş, aşktan dolayı yapılmamıştır. Bununla birlikte, Yüksek Ortaçağ romantizmi daha önce hiç olmadığı şekilde tasvir eden yeni bir edebi kavram doğurdu.

Bu terim 19. yüzyılda Fransa’da popüler olup “mahkeme aşkı” olarak bilinir, oysa çağdaş dönemde fin amour’dur.

11. yüzyılda Fransa’nın Aquitaine ve Champagne bölgelerinden şaşırtıcı şiirler çıkmıştı. Bu eserler şövalyeler ve kadınlar arasındaki romantizm erdemlerini yükseltti.

Bu durum birkaç ortak özelliğe sahipti: Gizli, aristokrat ve evlilik dışı. Kadın neredeyse daima evli idi ve ilişkilerinin illüstrasyonu, sevgisini arttırdı.

Mahkeme aşkının şövalye ve soyluluk gibi özellikleri, bugün hala ortaçağ şövalyelerine atfettiğimiz özellikleri vurgulamıştır.

Bununla birlikte, bu tür uygulamaların şiirleri aştığına ve gerçek dünyada var olduğuna dair bir kanıtımız yok.

3- Elbise DeğiştirmeKıyafet değiştirme son zamanlara kadar kabul edilmiş bir uygulama olarak görülmemiştir ve halen dünyanın birçok yerinde kabul görmemektedir.

Hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ortaçağda İngiltere’de tabuydu, ama bu gerçekleşmediği anlamına gelmiyor. Bir Oxford araştırması, 15. yüzyılda İngiltere’de erkeğiyle kıyafet değiştiren 13 kadından bahsetmektedir.

Kayıtlar, erkeklerin kıyafet değiştirmesinin yaygın olmasa da gerçekleştiğini gösteriyor. Çoğu kıyafet değiştirme olayı, kendi (veya eşlerinin) cinsel arzusu için fahişelik yapmak eğiliminden kaynaklıdır.

Dönemin yetkilileri, bunun yabancı kültürlerin yaptığı kötü niyetli bir iş olduğunu iddia ederek, bu tür eylemlerin yaygınlığını aşağılamak için büyük çaba sarf etti.

2- Misyoner Pozisyonu Tercih Edilen Bir PozisyonduKilise, s*ksin doğum için bir araç olduğunu düşünüyordu. Bu şekilde misyonerlik sanılan konumuna geldi; üst üste ve yüz yüze gebelik için en iyi şansı verdiği düşünülüyordu.

Başka herhangi bir pozisyonun doğal düzenle karıştırabileceğinden korkuyorlardı. Cinsellikte tergo gibi (arkadan) bazı pozisyonlar “canavarca” kabul edildi ve insan ile hayvan arasındaki hatları bulanıklaştırdığı düşünülüyordu.

Oral ve anal s*ks, Ortaçağ boyunca Kilise yetkilileri tarafından kesinlikle yasaklanmıştı. Doğum olasılığı olmadığı için, cinsel zevk için yapılan keyif verici bir günah olarak görülüyordu. Zaman geçtikçe, bazı yetkililer biraz daha ilerici hale geldi.

13. yüzyılda Alman keşiş Albertus Magnus en doğal olan beş pozisyon sıraladı: misyoner, yan yana, oturmuş, ayakta ve bir de tergo. Misyonerlik yine de bir numara seçilirken, diğerleri “ahlaki açıdan sorgulanabilir fakat ölümcül günah” sayılmadı.

1- Her Cinsel Suç İçin Cezalar VardıCeza konusuna gelince, kilise doğru şeyleri yaptıklarından emin olmak istedi. Ortaçağ’da güneş altındaki her günah için ceza kurallarını ayrıntılarıyla açıklayan penitansiyonlar-kitaplar yazıldı. İtiraf sırasında duydukları günahları ve her birine verilen cezaları belgelemeye başlayan papazlardan tarafından hazırlanmışlardı.

Sürpriz olmaksızın içerisinde s*ksle ilgili günahlar da vardı. Ayrıca epeyce penittansiyon vardı, ancak en etkili örneklerden biri de Canterbury Başpiskoposu Tarsus Theodore tarafından hazırlanan Paenitentiale Theodori idi.

Theodore’a göre, hayvanlarla birlikte olan tiksindirici erkekler 10 yıl cezaevine mahkûm edilmek zorundaydı. Kadınlarla birlikte olan kadınlar 3 yıl cezaevinde kalmak zorundaydı.

M*stürbasyon, erkeklerin kadından çekilmeleri gerektiğini, ancak kadınların bir yıl boyunca tövbe etmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Elbette, evli kadınlar daha fazla ceza alıyordu, bu sadece bakirelere veya dullara uygulanıyordu. Ağza boşalmak en kötü olanıydı ve ömür boyu hapsi gerektiriyordu.

ALINTIDIR:
 
Üst