semavi dinlerle alakalı | Wardom Bilginin Adresi, Forum ve Bilgisayar Güvenliği

semavi dinlerle alakalı

darkangel

Hızlı Çırak
arkadaşlar semaevi din birdir oda islam yahudilik (musevi) hıristiyanlık (isevi)
ALLAHIN GÖNDERDİĞİ PEYGAMBERİN İSMİYLE ANILAN ŞERİATLARDIR ÖZÜ TEMELİ TEVHİD İTİKADIDIR LA İLAHE İLLEALLAH
ALLAHTAN BAŞKA TANRI KABUL ETMEMEK

AMA TOPLUMLAR BENİM PEYGAMBERİM SENİN PEYGAMBERİNDEN ÜSTÜNDÜR DİYE AYRILIĞA DÜŞMÜŞLERDİR.

ALLAHA İNANAN HERKEZ YAHUDİ HIRİSTİYAN SABİ İSLAMDIR MÜSLÜMANDIR

bakara 147.
Gerçek Rabb'indendir, sakın şüphelenenlerden olma.

Bakara-62.
''Şüphesiz inananlar; yahûdiler, hıristiyanlar ve sâbiiler,Allah'a ve âhiret gününe inanan ve iyi iş yapanlara, Rableri katında mükâfât vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.''
Maide-69
'İnananlar, yahûdiler, sâbiiler ve hıristiyanlar, Allah'a ve âhiret gününe inanan ve iyi işler yapanlara, korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.''
bakara148.
Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya toplar, Allah şüphesiz her şeye Kadir'dir.

Ali imran 55.
Allah demişti ki: "Ey İsa! Ben seni eceline yetireceğim, seni kendime yükselteceğim, inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; sana uyanları, kıyamet gününe kadar, inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz Banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacaktır."
Maide 43.
İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında iken seni nasıl hakem yapıyorlar, sonra arkasından ne diye dönüyorlar? Öylelerin müminlerle alakası yoktur.
Maide 44.
Gerçekten Biz, içinde bir hidayet, bir nur bulunan Tevrat'ı indirdik.Müslüman peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bir de Allah dostları ve ilim adamları da Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevli olmaları ve üzerine şahit olmaları dolayısıyla onunla hüküm verirlerdi. Artık insanlardan korkmayın, Benden korkun ve Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin! Ey hüküm verenler, her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse, onlar hep kafirlerdir.
Maide 45.
Biz, onda onların üzerine şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş, yaralamada ödeşme. Kim de bu hakkını sadakasına sayarsa, o, günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Her kim de Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar hep zalimlerdir.
Maide 46.
Arkadan da o peygamberlerin izleri üzerinde
Meryem'in oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı bir doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik.
Maide 47.
İncil'e inananlar da Allah'ın onun içinde indirdiği ile hükmetsin.Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar dinden çıkmış günahkarlardır.
Maide 48.
Sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit olmak üzere bu hak kitabı indirdik; onun için sen de aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, sana gelen gerçekten ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme! Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat sizi, her birinize verdiği şeylerde imtihan edecek. O halde durmayın, hayırlı işlerde yarışın. Nihayet dönüşünüz hep Allah'adır. O zaman O, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
Nisa 171
Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın resulüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı "kün: Ol" kelimesi(nin eseri)dir, O'ndan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. "üçtür" demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
Ankebut 46.
İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitapla ancak, en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur."
Ankebut 47.
İşte sana bu kitabı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.

Ankebut 49.
Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin SADRINA YAZDIĞIMIZ apaçık âyetlerdir. Ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler bile bile inkâr eder.

Enam s.66.
Gerçekten, senin milletin Kuran'ı yalanladı.
"Cezanızı ben verecek değilim" de.

Al-i imran 64.
de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım. O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz.

Al-i İmran 113
Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

Al-i imran 193.
"Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al".

Al-i imran 199.
Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a inanırlar, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın âyetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da Allah katındadır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

Kamer 40. Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
Kamer 41. Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.
Kamer 42. Lakin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Bu kıssalardan hisseye gelince;

Kamer 43.
Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mı?
Yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mi var?

Yunus 72.
Eğer yüz çevirirseniz çevirin, ben de sizden bir ücret istemedim ya! Benim mükafatımı ancak Allah verir. Ve ben O'nun emrine boyun eğen müslümanlardan olmakla emrolundum.
Yunus 84
''Musa dedi ki: «Ey kavmim, eğer siz Allah'a inanmışsanız, müslümanlarsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin.»

Kasas52.
Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.
Kasas 53.
Onlara okunduğu zaman "O'na iman ettik. Çünkü o, Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de müslüman idik" derler.

Ruma s.30.
Hakka yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur; işte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler..

Kaynak: Kuranı kerim
 

TurkishOnlyTurkish

Moderator
Yönetici
''Musa dedi ki: «Ey kavmim, eğer siz Allah'a inanmışsanız, müslümanlarsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin.»...Burada oldugu gibi tüm semavi kitplarda..Muhammed son peygamber ve hak din islam olarak ayrıca bildirilmiştir insanlıga...
 

muptAttap

Çırak
Pure Fun Vitamin C Pops

Buy Carisoprodol Auto Prescription Jar Opener For People With Arthritis Kitchen Gadgets Zanaflex User Reviews Tramadol Prescriptions Free Saturday Delivery. Can A Deviated Septum Help Migraines Y Site Incompatability Cipro Tpn Osteoporosis Fun Facts Calcium And Vitamin D Submandibular Vitamin C . Dr Oz Baby Aspirin Fish Oil Mental Dosage Of Phentermine . Vanadyl Sulfate High Blood Pressure Risky Weight Loss Too Fioricet With No Prescription Best Diet To Prevent High Blood Pressure Flagyl No Drinking Metformin Prescriptions 2005 Ponstel Online Doctor
 
Üst