Türk Bayrakları

ESTERGON
Genel Moderator
Arkadaşlar, Türkler tarafından geçmişte kullanılmış veya bugün kullanılmakta olan
bayrak ve flamaları toplu bir şekilde vermek istedim.

Sıralama şöyle:

1. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri
2. Rusya Federasyonuna Bağlı Türk Federe Cumhuriyetleri
3. Türk Özerk Bölgeleri
4. Türk Toplulukları
5. TC.Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Amblemi
6. 16 Büyük Türk İmparatorluğu
7. Osmanlı İmparatorluğu Sancak, Tuğra ve Bayraklar
8. Hatay Cumhuriyeti

Kolay gelsin.

BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ

Türkiye Cumhuriyeti - 29 Ekim 1923Azerbaycan Cumhuriyeti - 30 Ağustos 1991Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 15 Kasım 1983Türkmenistan Cumhuriyeti - 27 Ekim 1991Özbekistan Cumhuriyeti - 1 Eylül 1991Kazakistan Cumhuriyeti - 16 Aralık 1991Kırgızistan Cumhuriyeti - 31 Ağustos 1991

Önemli Not: Not: Nüfusunun %62'si İran kökenli halklardan (Soghdlar, vs.) oluşan Tacikistan, Türk Devleti sayılmamaktadır.
 
ESTERGON
Genel Moderator
RUSYA FEDERASYONU'NA BAĞLI TÜRK FEDERE CUMHURİYETLERİ


Adıge Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


Dağıstan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


Çeçenistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


İnguşetya Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


Kuzey Osetya - Alanya Cumhuriyeti (K. Kafkas)


Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


Kalmukistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)


Başkurtistan Cumhuriyeti (Volga)


Tataristan Cumhuriyeti (Volga)


Çuvaşistan Cumhuriyeti (Volga)


Altay Cumhuriyeti (Sibirya)


Hakasya Cumhuriyeti (Sibirya)


Tuva Cumhuriyeti (Sibirya)


Saha - Yakutistan Cumhuriyeti (Uzak Doğu)
 
ESTERGON
Genel Moderator
TÜRK ÖZERK BÖLGELERİ


Gagavuz Bölgesi (Moldova)


Kırım-Tatar Bölgesi (Ukrayna)


Nahçıvan Bölgesi (Azerbaycan)


Acaristan Bölgesi (Gürcistan)


Abhazya Bölgesi (Gürcistan)


Karakalpak Bölgesi (Özbekistan)


Doğu Türkistan - Uygur Bölgesi (Çin, Sincan)
 
ESTERGON
Genel Moderator
TÜRK TOPLULUKLARI (1.Bölüm)


Üsküp Türkleri (Makedonya)


Batı Trakya (Gümülcine) Türkleri (Yunanistan)


Arnavut Türkleri (Arnavutluk)


Kosova Türkleri (Sırbistan)


Sancak Türkleri (Sırbistan, Yeni Pazar)


Sancak Türkleri (Sırbistan, Karadağ)


Bosna Türkleri (Bosna-Hersek)


Hırvat Türkleri (Hırvatistan)


Polonya Tatarları (Polonya)


Bulgar Türkleri (Bulgaristan)


Belarus Tatarları (Rusya, Belarus Cumh.)


Gökçay-Zangezur Türkleri (Ermenistan)


Gagavuz Türkleri (Moldova)
Mesket - Ahıska Türkleri (Gürcistan)


Acaristan Türkleri (Gürcistan)


Çerkesler (Rusya, Kuzey Kafkasya)

 
- Yönetici düzenlemesi: :
ESTERGON
Genel Moderator
TÜRK TOPLULUKLARI (2.Bölüm)Kuzey Kafkas Halkları (Rusya, Kuzey Kafkasya)


Adıge Halkı (Rusya, Adıge Cumh.)


Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)
Dağıstan Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)


Nogay Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)


Kumuk Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
İnguş Türkleri (Rusya, İnguşetya)


Lezgi Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)


Kabardey Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)Balkar Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)


Karaçay Çerkesleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)


Karaçay Türkleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)


Başkır Türkleri (Rusya, Başkurtistan Cumh.)
Nahçıvan Türkleri (Azerbaycan)
 
- Yönetici düzenlemesi: :
ESTERGON
Genel Moderator
TÜRK TOPLULUKLARI (3.Bölüm)


Azeri Türkleri (İran)


Türkmenler (Irak)


Kaşkay Türkleri (İran)


Kerkük Türkmenleri (Irak)


Erbil Türkmenleri (Irak)


Karakalpak Türkleri (Özbekistan)


Talas Türkleri (Kırgızistan)


Karakurum Türkleri (Pakistan, Hunza)


Hazar Türkleri (Afganistan)


Tacik Türkleri (Tacikistan)


Kazan Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)


Altay Türkleri (Rusya, Altay Bölgesi)


İdil-Ural Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)


Hakas Türkleri (Rusya, Hakasya Cumh.)


Yakut - Saha Türkleri (Rusya, Yakutistan Cumh.)


Kansu Türkleri (Çin, Kansu Bölgesi)


Uygur Türkleri (Çin, Sincan Bölgesi)
 
ESTERGON
Genel Moderator
T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE AMBLEMİ

Güneşin Çevresindeki Onaltı Yıldızla Simgelenen, Geçmişteki Onaltı Büyük Türk İmparatorluğu


1 - Büyük Hun İmparatorluğu


2 - Batı Hun İmparatorluğu


3 - Avrupa Hun İmparatorluğu


4 - Ak Hun İmparatorluğu


5 - Göktürk İmparatorluğu


6 - Avar İmparatorluğu


7 - Hazar İmparatorluğu


8 - Uygur Devleti


9 - Karahanlılar


10 - Gazneliler


11 - Büyük Selçuk İmparatorluğu


12 - Harzemşahlar


13 - Altınordu Devleti


14 - Büyük Timur İmparatorluğu


15 - Babür İmparatorluğu


16 - Osmanlı İmparatorluğu
 
ESTERGON
Genel Moderator
OSMANLI İMPARATORLUĞU
SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (1.Bölüm)


(1375) Katalan Atlası'na göre Osmanlı Bayrağı


(1453) İstanbul'un fethinde Osmanlı Bayrağı


1499 İnebahtı zaferinde Osmanlı Bayrağı


1538 Preveze zaferinde Turgut Reis'in Sancağı


1517 Mısır'ın fethinden sonra Osmanlı Bayrağı


Kadırga Filosu Komutanı Sancağı (1685)


Savaş gemisi bayrağı (1862 - Colton's Atlas)


Akdenizde Türk Korsanları (1685)


Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1862 - Colton's Atlas)


Vezîr-i Âzam Sancağı (1862 - Colton's Atlas)
 
ESTERGON
Genel Moderator
OSMANLI İMPARATORLUĞU
SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (2.Bölüm)


Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1798)


Osmanlı Hilâfet Sancağı (1798)


19. yy Hollanda Atlasına göre Türk Bahriyesi


Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1857'ye kadar)


Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1897)


İmparatorluk Bayrağı (1914)


Sultan 5. Mehmed Reşad Hân'ın Tuğrası (1909)


Bahriye Sancağı (1917)


Sultan 2. Abdûlhamîd Hân'ın Tuğrası (1876)


19. yüzyıldan Padişah Tuğrası


15. yüzyıldan Hilâl ve Güneşli Ak Sancak


Barbaros Hayreddin Paşa'nın Sancağı (1533


19. yy başında sırma işli Yazmalı Sancak


Yavuz Sultan Selîm Hân'ın Zülfikârlı Al Sancağı


1683 Viyana Kuşatmasında Şehâdetli Sancak


1683 Viyana Kuşatmasında Zülfikârlı Sancak


17. yüzyıl al renkli sancaktan sırma işli "Zülfikâr" detayı
 
ESTERGON
Genel Moderator
Veee son olarak Atamız hayattayken statüsünü belirlediği ancak hukuki varlığını
rahmetli olduktan sonra (1939 da) Türkiye Cumhuriyetine ilhak olarak bitiren Hatay...HATAY CUMHURİYETİ
29.05.1937 - 30.06.1939


 
SiT@Re
Forum Ustası
estergon o bayrak nerde?? sen biliyosun hangisinden bahsettiğimi ;)

emeğine sağlık ... :)
 
Üst