Vb6 Msflexgrİd nesnesine Txt dosyasını okutma Hk.

ikayserili
Hızlı Çırak
Merhaba

Visual Basıc 6 bilen veya kullanan pek kalmadı malesef. Bende hobi amaçlı olarak kullanıyorum. Eğer ki kullanan varsa yardım isteyecektim lütfen.

'-----------
Function verisayisi()
Dim vsayi As Integer
Open "c:\veri.txt" For Input As 1
Do While True
If Not EOF(1) Then
Input #1, a, b, c
List1.AddItem a
vsayi = List1.ListCount
Else
Close #1
MSFlexGrid1.Rows = vsayi + 1
Exit Function
End If
Loop
End Function
'----------
Private Sub Command1_Click()
Dim v1, v2, v3 As Double
Dim satir, sutun As Integer
verisayisi
Open "c:\veri.txt" For Input As 1
satir = 1
sutun = 0
Do While True
If Not EOF(1) Then
Input #1, v1
Input #1, v2
Input #1, v3
MSFlexGrid1.Row = satir
MSFlexGrid1.Col = sutun
MSFlexGrid1.Text = v1
MSFlexGrid1.Col = sutun + 1
MSFlexGrid1.Text = v2
MSFlexGrid1.Col = sutun + 2
MSFlexGrid1.Text = v3
satir = satir + 1
sutun = 0
Else
Close #1
Exit Sub
End If
Loop
End Sub
'----------

Kodlar Bu haliyle
format 1) "koordinatlar arası ayırıcı ifade virgül"

668575.97,4267305.26,1415.44
format 2) "koordinatlar arası ayırıcı ifade boşluk"

668575.97 4267305.26 1415.44
bu 2 şekilde formatı okumaktadır.
ihtiyaçtan dolayı sütün sayısını 4'e çıkarmam gerekti.
malum kodlara c'nin yanına d ve v3'ün yanına v4'ü ve ayrıca

MSFlexGrid1.Col = sutun + 3
MSFlexGrid1.Text = v4
gibi eklemeleri yaptım.
programı çalıştırdığımda,

Format 1) "koordinatlar arası ayırıcı ifade virgül"
hjhj,668575.97,4267305.26,1415.44
bu dosyayı okumakta sorun olmamaktadır.

tekrar çalıştırdıktan sonra 2ci denememde

Format 2) "koordinatlar arası ayırıcı ifade boşluk"
aaa 668575.97 4267305.26 1415.44
bu dosyayı okumamaktadır kodlar hata vermektedir. Hata Verdiği kısım:
Input #1, a, b, c, d

kodlarının bulunduğu kısımdır. kodları incelediğimde:
a) 4267305.26
b) 1415.44
c) aaa 668575.97 4267305.26 1415.44
d) BOŞ (empty) uyarısı çıkıyor.
şeklinde oluyor. bu hatayı nasıl düzeltebilirim ?
 
Üst