Yaşar Kemal

 1. Zafer

  Zafer Forum Ustası

  Katılım:
  28 Ağustos 2007
  Mesaj:
  15,923
  Beğeni:
  383
  Yaşar Kemal... Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal 1923 Gökçedam, Osmaniye doğumludur.Kürt kökenli Türk romancı, senaryo ve öykü yazarı. Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından biridir.

  [​IMG]

  İlk öykü kitabı Sarı Sıcak'ta da yer alan Bebek öyküsü ile ilk romanı İnce Memed, Cumhuriyet'te tefrika edildi. İnce Memed, yaklaşık kırk dile çevrilerek yayımlandı ve kitaplarının yurtdışındaki baskısı yüz kırktan fazladır.

  Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından yararlanmıştır. PEN Yazarlar Derneği üyesidir. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazardır.

  YAŞAR KEMAL'İN ÇOCUKLUĞU

  Yaşar Kemal, Nigâr Hanım ile çiftçi Sadık Efendi'nin oğlu olarak aslen Van-Erciş yolu üzerinde ve Van Gölü'ne yakın Muradiye ilçesine bağlı Ernis (bugün Ünseli) köyünden olan bir aileden dünyaya geldi. Kendi anlatımına göre bir Türkmen köyünde tek Kürt ailenin çocuğu olarak doğup büyüyen Yaşar Kemal, evde sadece Kürtçe köyde ise Türkçe konuşurdu. Ailesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite (bugün Gökçedam) köyüne yerleşti. Beş yaşındayken, babasının camide öldürülüşüne tanık oldu. Orta okul döneminde çeşitli işlerde çalıştı. Kuzucuoğlu Pamuk Üretme Çiftliği'nde ırgat kâtipliği (1941), Adana Halkevi Ramazanoğlu kitaplığında memurluk (1942), Zirai Mücadele'de ırgatbaşlığı, daha sonra Kadirli'nin Bahçe köyünde öğretmen vekilliği (1941-42), pamuk tarlalarında, batozlarda ırgatlık, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı.

  1978 yılındaki yaptığı bir söyleşide sanat çalışmalarına ilkokula başlamadan önce şiirle işe koyulduğunu ve okula başladığında "yaşlı halk şairleriyle çakıştığını" anımsadığını belirtti. İlkokulun son sınıfındayken arkadaşı Aşık Mecit, çok iyi saz çalarken kendisi annesinden ötürü sazı "berbat" çalmaktaydı.

  Bunun nedenini şu sözlerle dile getirdi:

  "Benim saz çalamamamın sebebi var, anam aşık olacağım da diyar diyar dolaşacağım diye saza, aşıklığa düşman olmuştu. Onun tek çocuğuydum ve gözünden ayırmıyordu beni. Okulda, düğünlerde bayramlarda beni hep Aşık Mecitle çakıştırırlardı. Aşık Mecitle Kadirlide bir kahvede bir gece sabaha kadar çakıştığımı şimdi iyice anımsıyorum."

  İLK HİKAYESİ: PİS HİKAYE

  Ortaokuldan ayrıldıktan sonra folklor derlemelerine başladı ve 1940-1941 yılları arasında Çukurovadan ile Toroslardan derlediği ağıtları içeren ilk kitabı olan Ağıtlar, Adana Halkevi tarafından 1943 yılında yayınladı. 1944 yılında ilk hikâyesi Pis Hikâye'yi yayınladı. Bunu, Kayseri'de askerlik yaparken yazmıştı. Bebek, Dükkâncı, Memet ile Memet öyküleri 1950'lerde yayımlandı.

  Kemal Sadık Göğceli adı ile çeşitli yayımlarda yazarken Yaşar Kemal adını Cumhuriyet gazetesine girince kullanmaya başladı. 1952 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı olan Sarı Sıcak'ta da yer alan Bebek öyküsü burada tefrika edildi.

  1947'de İnce Memed'i yazdı fakat yarım bıraktı ve 1953-54’te bitirdi. Romanı yazma nedeni eşkiya olan ve dağda vurulan amcasının oğlunun vurulması olduğunu 1987 yılındaki bir söyleşisinde belirtti. Ayrıca aynı söyleşide, çocukluğunun eşkiyalığın içinde geçtiğini, dayısının "en büyük" eşkiyalardan biri olduğunu, o çevrede 1936'lara kadar beş yüze yakın eşkiya bulunduğunu ve bunlardan birinin de Kurtuluş Savaşı'nda Kadirli'yi ilk örgütleyenlerden olan Karamüftüoğlu ailesinden ünlü Remzi Bey olduğunu söyledi. Remzi Bey'in kendisine, ilk İnce Memed hikayesinde "Çakırdikeni" diye yer alan diken hikâyesini anlattı ve Yaşar Kemal'le "eşkıyalığın felsefesini" yaptı.

  Yaşar Kemal'in dünyada ilk kez yayımlanan eseri, Bebek öyküsüdür ve önce Fransızcaya, sonra İngilizceye, İtalyancaya, Rusçaya, Romenceye ve diğer dillere çevrildi.

  SİYASİ HAYATI

  17 yaşından bu yana sosyalist politikanın içindedir. 1961 Anayasası'ndan sonra kurulan Türkiye İşçi Partisi'ne 1962'de katıldı. Emekçi sınıfının tamamen yönetime gelmesini isteyen Kemal, TİP'te sekiz yıl çalıştı ve yöneticilerden biriydi. 1987'deki bir söyleşisinde Türkiye'de bir Marksist partiye ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Aynı söyleşideki "Nasıl bir sol modelden yanasınız?" sorusuna, şu cevabı vermiştir:

  "Her ülke sosyalist modelini kendisi kurar. Sovyetlerin 70 yıldır yaşama geçmiş modelini kabul edemeyiz. Yüzde yüz bağımsızlıktır sosyalizm. Kişi bağımsızlığı, ülke bağımsızlığı, politik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, özellikle de kültürel bağımsızlık... Sosyalizmin başka bir anlamı yok benim için. Bu çağa gelinceye kadar kültürler birbirlerini beslemişlerdir, yok etmemişlerdir. Oysa çağımızda, kültürler kültürleri yok etmek için, bilinçli olarak kullanılmışlardır, emperyalistler tarafından. Benim için dünya bin çiçekli bir kültür bahçesidir; bir çiçeğin bile yok olmasını, dünya için büyük bir kayıp sayarım."

  TİP'ten ayrılan yazar, nedenini partinin niteliğini yitirmesine, bürokratların eline geçmesine ve emekçilerden kopmasına bağladı. Sovyetler Birliği çökmesinin, sosyalizmin de çökmesi değil, tam tersine dünya sosyalizminin zaferi olduğunu 1993'teki bir söyleşisinde dile getirmiştir.

  ESERLERİ:

  ÖYKÜ

  Sarı Sıcak, İst.: Varlık, 1952
  Bütün Hikâyeler, İst.: Cem, 1975.
  ROMAN
  İnce Memed, I. Cilt, İst., 1955
  Teneke, İst.: Varlık, 1955
  Orta Direk, İst.: Remzi, 1960
  Yer Demir Gök Bakır, İst.: Güven, 1963
  Ölmez Otu, İst.: Ant, 1968
  İnce Memed, II. Cilt, İst., 1969
  Akçasazın Ağaları / Demirciler Çarşısı Cinayeti, İst.: Cem, 1974
  Akçasazın Ağaları / Yusufcuk Yusuf, İst.: Cem, 1975
  Yılanı Öldürseler, İst.: Cem, 1976
  Al Gözüm Seyreyle Salih, İst.: Cem, 1976
  Kuşlar da Gitti, (uzun öykü) İst.: Milliyet, 1978
  Deniz Küstü, İst.: Milliyet, 1978
  Yağmurcuk Kuşu / Kimsecik I, İst.: Toros, 1980
  Hüyükteki Nar Ağacı, İst.: Toros, 1982
  İnce Memed, III. Cilt, İst., 1984
  Kale Kapısı / Kimsecik II, İst.: Toros, 1985
  İnce Memed, IV. Cilt, 1987
  Kanın Sesi / Kimsecik III, İst.: Toros, 1991
  Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana / Bir Ada Hikayesi I, İst.: Adam, 1997
  Karıncanın Su İçtiği / Bir Ada Hikayesi II, İst.: Adam, 2002
  Tanyeri Horozları / Bir Ada Hikayesi III, İst.: Adam, 2002
  Çıplak Deniz Çıplak Ada / Bir Ada Hikayesi IV, İst.: YKY, 2012
  Tek Kanatlı Bir Kuş, İst.: YKY, 2013.
  ÇOCUK ROMANI
  Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, İst.: Cem, 1977.

  ÇEVİRİ

  Ayışığı Kuyumcuları (A. Vidalie; Thilda Kemal ile), İst.: Adam, 1977.

  RÖPORTAJ

  Yanan Ormanlarda 50 Gün, İst.: Türkiye Ormancılar Cemiyeti, 1955
  Çukurova Yana Yana, İst.: Yeditepe, 1955
  Peribacaları, İst.: Varlık, 1957
  Bu Diyar Baştan Başa, İst.: Cem, 1971
  Bir Bulut Kaynıyor, İst.: Cem, 1974
  Allahın Askerleri, İst.: Milliyet, 1978
  Röportaj Yazarlığında 60 Yıl, İst.: YKY, 2011
  Çocuklar İnsandır, İst.: YKY, 2013.

  DENEME-DERLEME

  Ağıtlar, Adana: Halkevi, 1943
  Taş Çatlasa, İst.: Ataç, 1961
  Baldaki Tuz, (1959-74 gazete yazıları) İst.: Cem, 1974
  Gökyüzü Mavi Kaldı, (halk edebiyatından seçmeler, S. Eyüboğlu ile)
  Ağacın Çürüğü: Yazılar - Konuşmalar, (der. Alpay Kabacalı) İst.: Milliyet, 1980
  Yayımlanmamış 10 Ağıt, İst.: Anadolu Sanat, 1985
  Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, (haz. Alpay Kabacalı) İst.: YKY, 1997
  Ustadır Arı, İst.: Can, 1995
  Zulmün Artsın, İst.: Can, 1995
  Binbir Çiçekli Bahçe, İst.: YKY, 2009.

  DESTANSI ROMAN

  Üç Anadolu Efsanesi, İst.: Ararat, 1967
  Ağrıdağı Efsanesi, İst.: Cem, 1970
  Binboğalar Efsanesi, İst.: Cem, 1971
  Çakırcalı Efe, İst.: Ararat, 1972.

  ŞİİR

  Bugünlere Bahar İndi, İst.: YKY, 2010.

  ALDIĞI ÖDÜLLER

  1955 Gazeteciler Cemiyeti Başarı Armağanı (“Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün” adlı röportaj dizisi ile)
  1956 Varlık Roman Armağanı (İnce Memed ile)
  1966 İlhan İskender Armağanı (Teneke’den aynı adla uyarlanan oyunu ile)
  1966 Uluslararası Nancy Tiyatro Festivali Birincilik Ödülü ("Yer Demir Gök Bakır" romanından Nihat Asyalı'nın sahneye uyarladığı, Yılmaz Onay'ın sahneye koyduğu “Uzun Dere” oyunu ile. Türkiye ödülü, Brezilya ile paylaştı.)[13]
  1974 Madaralı Roman Armağanı (Demirciler Çarşısı Cinayeti ile)
  1977 Fransa Eleştirmenler Sendikası En İyi Yabancı Roman Ödülü (Yer Demir Gök Bakır ile)
  1978 Fransa'da En İyi Yabancı Kitap Ödülü (Ölmez Otu ile)
  1979 Fransa “Büyük Jüri” En İyi Kitap Ödülü (Binboğalar Efsanesi ile)
  1982 Uluslararası Cino Del Duca Ödülü
  1984 Fransız Legion d’Honneur Ödülü Commandeur payesi
  1984 TÜYAP Kitap Fuarı Halk Ödülü
  1985 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü
  1986 Orhan Kemal Roman Ödülü (Kale Kapısı ile)
  1988 TÜYAP Kitap Fuarı Halk Ödülü
  1988 Fransa Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des Lettres Nişanı
  1991 Fransa Strasbourg Üniversitesi Onur Doktorası
  1992 11. TÜYAP Kitap Fuarı Onur Yazarı
  1992 Antalya Akdeniz Üniversitesi Onur Doktorası
  1993 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
  1994 Mülkiyeliler Birliği Rüştü Koray Armağanı
  1995 Morgenavissen Jylaand-Pösten Ödülü (Danimarka)
  1996 Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü[14]
  1996 Kanın Sesi ile Akdeniz Yabancı Kitap Ödülü (Perpignan, Fransa)
  1996 VIII Katalunya Uluslararası Ödülü (Barcelona, İspanya)
  1996 Lillian Hellman/Dashiell Hammett Baskıya Karşı Cesaret Ödülü, İnsan Hakları İhlallerini İzleme Örgütü,(New York)
  1997 Toplu eserleri için Premio Internazionale Nonino Ödülü, İtalya
  1997 Kenne Vakfı Düşünce ve Söz Özgürlüğü Ödülü (Uppsala, İsveç)
  1997 Norveç Yazarlar Birliği ödülü, Wole Soyinka ile ortak
  1997 Frankfurt Kitap Fuarı Alman Yayıncalar Birliği Ödülü
  1998 Frei Üniversitesi Berlin Fahri Doktora
  1998 Bordeaux Yayıncılar Birliği Yabancı Edebiyat Ödülü
  2002 Bilkent Üniversitesi Fahri Doktora
  2003 Z. Homerus Şiir Ödülü
  2003 Savanos Ödülü (Selanik)
  2003 Türkiye Yayıncılar Birliği Yayıncılık Emek Ödülü.
  2008 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü
  2009 Çukurova Üniversitesi, Fahri Doktora
  2011 Légion d'honneur
  2013 Krikor Naregatsi Nişanı
   
  #1
 2. ZyLiB

  ZyLiB Banned

  Katılım:
  14 Aralık 2010
  Mesaj:
  847
  Beğeni:
  0
  guzel insan yasar kemal !!!
   
  #2
 3. kaligula_oky

  kaligula_oky Forum Kalfası

  Katılım:
  3 Mart 2013
  Mesaj:
  1,003
  Beğeni:
  37
  Akçasazın Ağaları / Demirciler Çarşısı Cinayeti, İst.: Cem, 1974

  O İYİ İNSANLAR O GÜZEL ATLARA BİNİP GİTTİLER;DEMİRİN TUNCUNA,İNSANIN PİÇİNE KALDIK...
   
  #3
 4. morko58

  morko58 Forum Ustası

  Katılım:
  13 Şubat 2005
  Mesaj:
  3,123
  Beğeni:
  541
  Bu ülke böyle insanları yetiştirdi. Ama faydalanamadı diye düşünüyorum.
   
  #4
Yükleniyor...