Yeni İçerik

Latest profile posts

Hulûlü ile teşerrüf buyrulan îd-i saîdinizi tebrik ve emsâl-i fâikasını idrâke mazhariyetinizi kemâl-i samimiyetle temenni eylerim.
Iydiniz sa’id, ömrünüz mezîd, her rûzunuz bir ıyd olsun olsun.

“Gelişiyle şeref bulduğumuz bayramınızı tebrik eder, daha güzel bayramlara ulaşmanızı canı gönülden temenni ederim.
Bayramınız kutlu, ömrünüz uzun, her gününüz bayram olsun.”
Üst